Sekwana-Ren

.
15 sierpnia 1944 rok

Lądowanie wojsk alianckich na południu Francji (operacja ,,Anvil-Dragon").

25 sierpnia 1944 rok

Wkroczenie wojsk alianckich do Paryża. Kapitulacja niemieckiego garnizonu.

26 sierpnia-13 września 1944 rok

Odwrót wojsk niemieckich z Francji i Belgii, miedzy Sekwaną a Renem. W pościgu trzy Grupy Armii: 21 na północy, 12 w środku i 6 na południowym odcinku frontu zachodniego.

31 sierpnia 1944 rok

Polska 1 dywizja pancerna przekroczyła dolną Sekwanę pod Elbeuf i rozpoczęła pościg w kierunku Ypres.

1 września 1944 rok

Wojska prawego skrzydła 15 Grupy Armii sprzyŹmierzonych we Włoszech przełamały Linie „Gotów". W składzie zgrupowania przełamującego działał 2 korpus polski, który odegrał znaczną role w tej bitwie.

Naczelny dowódca sił sprzymierzonych w Europie ZachodŹniej, generał Dwight Eisenhower, przeniósł swoją kwateŹrę główną z Oxfordu na Wyspach Brytyjskich do Wersalu na kontynencie.

Generał Omar Bradley stanął na czele 12 Grupy Armii w skład której weszły trzy armie: 1, 3 i 9.

Generał Lewi s Brereton objął dowództwo nowo utworzoŹnej alianckiej 1 armii desantu powietrznego.

2 września 1944 rok

Narada dowódców amerykańskich w Chartres.

3 września 1944 rok

Wyzwolenie stolicy Belgii - Brukseli przez wojska 21 Grupy Armii.

4 września 1944 rok

Wojska pancerne 2 armii brytyjskiej wkroczyły do Antwerpii.

10 września 1944 rok

Wojska sprzymierzonych wyzwoliły terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburg.

11 września 1944 rok

W rejonie Sombernon doszło do spotkania dwóch francuskich dywizji pancernych: 1 i 2. Pierwsza nacierała wzdłuż doliny Rodanu, z południa, druga - z kierunku Paryża.

12 września 1944 rok

Patrole 3 i 7 armii amerykańskiej nawiązały ze sobą bezpośredni kontakt w rejonie Oijon.

15 września 1944 rok

Wojska 1 armii francuskiej i 7 armii amerykańŹskiej, złączone organizacyjnie, utworzyły 6 Grupę Armii, która weszła w skład wojsk alianckich w Europie ZachodŹniej dowodzonych przez generała Eisenhowera.

17 września 1944 rok

Początek operacji w północnej Holandii („Mar-ket-Garden"), która trwała od 26 IX 1944 i zakończyła się połowicznym sukcesem. Wojskom brytyjskiej 1 dywizji powietrznodesantowej nie udało się zdobyć mostu na Północnym Renie w Arnhem, ani utrzymać się na północŹnym brzegu tej rzeki. Łącznie desantowało 34876 żołnieŹrzy, w tym 20190 na spadochronach i 13781 na szyŹbowcach. Desantowi dostarczono 5230 ton ładunków, 1927 pojazdów mechanicznych i 568 dział.

18 września 1944 rok

Zdobycie Brestu przez oddziały 9 armii ameryŹkańskiej.

2 października 1944 rok

Oddziały 1 armii amerykańskiej utknęły na umocnieniach Wału Zachodniego (Linia „Zygfryda").

18 października 1944 rok

Narada generała Eisenhowera z dowódcami 12 i 21 Grupy Armii w Brukseli.

19 października 1944 rok

Niemcy ogłaszają mobilizację do Volkssturmu. Mobilizacją objęto mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat.

21 października 1944 rok

Zdobycie Akwizgranu przez 1 armię ameryŹkańską.

25 października 1944 rok

1 armia kanadyjska przystąpiła do oczyszczaŹnia południowego Bewelandu.

8 listopada-15 grudnia 1944 rok

Działania zaczepne wojsk amerykańŹ skich na kierunku Kolonii i Saarbrucken.

9 listopada 1944 rok

Wystąpienie generała D. Eisenhowera w parlaŹmencie belgijskim.

16 listopada 1944 rok

Zawiązanie się walk na wschód od Akwizgranu, na terytorium niemieckim.

22 listopada 1944 rok

Oddziały 3 armii amerykańskiej zdobyły Metz. Oczyszczanie z przeciwnika całego regionu trwało do 13 grudnia 1944 r.

23 listopada 1944 rok

Trzy wielkie mocarstwa (ZSRR, USA, Wielka Brytania) uznały rząd generała Charlesa de Gaulle'a.

28 listopada 1944 rok

Pierwszy konwój morski sprzymierzonych wszedł do portu w Antwerpii.

3 grudnia 1944 rok

Oddziały 9 armii amerykańskiej wyszły nad rzekę Roer, na wschód od Eupen.

16 grudnia 1944 rok

Początek niemieckiej ofensywy w Ardenach. Włamanie się w ugrupowanie wojsk amerykańskich na głębokość 40 km.

20 grudnia 1944 rok

Wojska lewego skrzydła 12 Grupy Armii zostały podporządkowane marszałkowi Montgomery'emu.

26 grudnia 1944 rok

4 dywizja pancerna z 3 armii amerykańskiej przebiła się do Bastogne, gdzie wojska amerykańskie walczyły w okrążeniu.

3 stycznia 1945 rok

Wojska 1 armii amerykańskiej rozpoczęły przeciwuderzenie w kierunku Houffalize i St. Vith.

6 stycznia 1945 rok

Winston Churchill wysłał depeszę do Józefa Stalina z prośbą o przyśpieszenie natarcia wojsk radzieckich z linii Wisły w kierunku Berlina. Stalin wyraził zgodę.

9 stycznia 1945 rok

Wojska 3 armii amerykańskiej przeszły do działań zaczepnych w kierunku Bastogne.

12 stycznia 1945 rok

Armia radziecka, śpiesząc z pomocą wojskom alianckim, uwikłanym w Ardenach, rozpoczęła wcześniej niż planowano operację zaczepną między Wisłą i Odrą.

15 stycznia 1945 rok

Wojska 8 korpusu amerykańskiego odbiły Houffalize i zmusiły Niemców do odwrotu

17 stycznia 1945 rok

Warszawa wolna.

20 stycznia 1945 rok

Dyrektywa Hitlera o przerzuceniu 6 armii pancernej na front wschodni.

31 stycznia 1945 rok

Sforsowanie przez wojska radzieckie Odry w rejonie Kostrzynia. Wstęp do operacji berlińskiej.

Wojska niemieckie przeszły do natarcia w Alzacji.

4-11 lutego 1945 rok

Konferencja „wielkiej trójki"(ZSRR, USA, Wielka Brytania) w Jałcie na Krymie.

8 lutego 1945 rok

Początek działań zaczepnych wojsk alianckich z zamiarem wyjścia nad Ren na centralnym odcinku frontu zachodniego.

9 lutego 1945 rok

Zlikwidowanie przez wojska alianckie "worka kolmarskiego".