* * * * * * * * * *Wykaz żołnierzy i oficerów należących do składu 4 pułku czołgów ciężkich 1 Armii Wojska Polskiego.

(1944-1945)Opracował: Borys D. „Querqus” Biereżnyj
Tłumaczył: Wojciech „woj45” Kania

W stosunku do oryginału uzupełniono o:
- informacje zawarte w pracy pt: ” Księga Poległych na Polu Chwały” Wydawnictwa MON 1974,
- polskie i niemieckie nazwy miejscowości,
- oraz przypisy.


* * * * * * * * * *----------------- A -------------------Aleksiejew Michaił s. Wasilija ur. 11.11.1922 r.
Chor. - dowódca czołgu – odznaczony – Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Andriejew Nikołaj (1) s. Maksyma ur. 1911 r. w m. Wtoroje Markowo rej. Worogoszyński (ZSRR)
Chor. – dowódca czołgu – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. I
Zginął 19.02.1945 r. pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie. (Virchow)

Atanow Iwan s. Piotra ur. 1911 w m. Iwanówka rej Gorocińsk (ZSRR)
Ppor. - dowódca czołgu – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. I
Zginął 19.02.1945 r. – pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie. (Virchow)

----
(1) - Wg KPnPCh błędnie jako oficer 4 pac.


----------------- B -------------------Babiarz Julian (1) s. Józefa ur. 1923 r.
Sierż/chorąży - z-ca d-cy d/s pol.- wych. 1 komp czołgów ranny - 18 04 1945 r.
Odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie).

Banach Jan s.Pawła ur. 1907 r.
Ppor. dowódca plutonu fizylierów
Odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Na Polu Chwały (trzykrotnie)

Barchatow Leonti (2) s. Władimira ur. 1923 r.
St. sierżant - ładowniczy - 4 kompania
Zginął 19.02.1945 r. – pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie. (Virchow)

Barsukow Aleksiej s. Iwana ur. 1918 r.
Por. – dowódca czołgu – odznaczony - Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Bednarz Kazimierz (3) s. Józefa ur. 1922 r. w m. Biała rej. Tarnopol
St. szeregowy - fizylier
Zginął 19.02.1945 r.

Biestużew Abram s. Titowa ur. 1907 r.
Kpt. inż. - szef zaopatrzenia artyleryjskiego– odznaczony - Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Biżanow Nasaj ur. 04.01.1921 r.
St. sierżant - ładowniczy – odznaczony - Medalem za Odwagę.

Browczenko Iwan s. Iwana ur. 26.08.1921 r.
St. sierżant – ładowniczy – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Bobrycki Wasilij s. Prokofi ur. 1923 r.
Kpt. - Zastępca szefa sztabu pułku – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Bondarenko Iwan s. Fiedora ur. 1912 r.
Ppor. (gw). – dowódca czołgu – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Borysow Piotr s. Gawryła ur. 15.03 .1924 r.
Chor. - Mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Budzina Leszek (4) s. Franciszka ur. 04.09.1920 r. w m. Lwów
Ppor. – z-ca d-cy d.s. politycznych 4 kompanii
Zmarł 13.04.1945 r. wskutek nadmiernego spożycia spirytusu - pochowany w m. Gogolice (Schmarfendorf).

Burak Teodor s.Szymona ur. 1922 r. kpr / sierż - ładowniczy w wozie por. Kisielowa dowódcy 1 plut 3 komp Ranny w Kołobrzegu.

----
(1) - Autor wiersza o 4 pczc.
(2) - Nie figuruje w KPnPCh.
(3) - Wg dokumentacji szpitalnej zmarł na wskutek ran brzucha 11.02.1945r i został pochowany przy kościele w m. Dębołęka,
       wg KPnPCh zmarł z ran 10.02.1945 r. w rejonie Mirosławca.
(4) - Wg KPnPCh: Budzyń Leszek Wg meldunku bojowego szefa sztabu pułku: Budzyna Leszek


----------------- C -------------------Chain Grigorij s. Fiedora ur. 1924 r.
St. sierżant – działonowy – odznaczony Medalem za Odwagę.

Chrenow Aleksander s. Michiła ur. 1918 r. w m. Anisimowo (ZSRR)
Mjr – były szef sztabu pułku znajdujący się w rezerwie oficerskiej 1 AWP – odznaczony Medalem za Odwagę, Orderem Czerwonej Gwiazdy i Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II
Zginął 11.02.1945 r. Pochowany w m. Złotów (Flatow) (150 m od stacji kolejowej).

Czaja Stanisław s. Szymona ur. 1914 r. w m. Dubno (Wołyń)
St. szer. – fizylier
Zginął 10.02.1945 r. Pochowany w m. Mirosławiec (Märkisch Friedland)

Czugriejew Michaił s. Siemiona ur. 27. 06. 1926 r.
St. sierżant – działonowy – odznaczony Orderem Sławy.

Czursin Piotr s. Iwana ur. 1924 r.
St. sierżant – mechanik – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.


----------------- D -------------------Dobryn Grigorij s. Moisieja ur. 03.10.1909 r.
Kpt. – d-ca 3 kompanii, mjr – z-ca szefa sztabu pułku –odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, Orderem Czerwonej Gwiazdy, Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Dobrowolski Michaił s. Fiedora ur. 12.05.1918 r.
St. sierżant – mechanik - odznaczony - Medalem za odwagę, Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Domażiłow Paweł s. Fiedora ur. 07.12.1906 r.
St. sierżant - ładowniczy - odznaczony Medalem Za Zasługi Bojowe.

Doraszewicz Aleksander s. Michała ur. 1905 r.
Szer. – fizylier - odznaczony - Medalem za odwagę.

Drużkow Wasilij s. Iwana (Iwan s. Wasilija) ur. 24.06.1924 r.
Ppor. starszy mechanik- kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, Medalem za odwagę.


----------------- E -------------------Efimow Artiem s. Wasilija ur. 1919 r.
Ppor. - starszy mechanik –kierowca - odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru.

Eremiejew Nikołaj s. Wasija ur. 1924 r.
St. sierżant – dowódca czołgu - odznaczony - Medalem za odwagę.

Ewel Aleksanr s. Mojsieja ur. 05 05 1924 r.
St. sierżant (gw.) – mechanik- odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.
Zginął 28.04.1945 r. w m. Wagenitz, pochowany w m. Nauen (Brandenburgia, Niemcy)


----------------- F -------------------Fatechow Izrael (1) s. Oratefa (Orticha) ur. 1918 r.
St. sierżant – ładowniczy 4 kompania– odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

----
(1) - Nie figuruje w KPnPCh
----------------- G -------------------Gałkin Dimitrij s. Iwana ur. 1921 r.
Sierż. –działonowy - odznaczony - Medalem za odwagę.

Gamusiak (Gamisiak) Władysław s. Daniela ur. 1924 r w m. Dynowo rej. Stanisławów
Kpr. ładowniczy – 4 kompania
Zginął 19.02.1945 r. - pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Garmański Zygmunt s. Jana ur.1924 w m. Potoczany rej. Brzeżany
Kpr. Ładowniczy - 4 kompania - odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II
Zginął 19.02.1945 r. - pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Gawryłek Bronisław (1) s. Franciszka ur. 1924 r.
St. szeregowy - Dowódca drużyny fizylierów – zaginął bez wieści 19.02.1945 r. w rejonie m. Wierzchowo (Virchow).

Gorbunow Iwan (2) s. Wasyla ur. 1921 r.
Chor. –st. technik –kierowca ciągnika gąsienicowego
Zginął 16.04.1945 r. pochowany we wsi… (?) 8 km na południowy- wschód od miasta Bad Freienwalde (Niemcy).

Gridin Wasilij s. Fiedota ur. 24.06.1915 r.
St. Sierżant – kierowca – odznaczony Medalem Za Zasługi Bojowe.

Grigoriew Wiktor s. Iwana ur. 20.04.1923 r.
St. Sierżant – działonowy - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Griszczuk Iwan s. Iwana ur. 01.03.1913 r.
Por. – pomocnik z-cy dowódcy pułku d/s technicznych - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Gużow Aleksiej   s. Timofieja ur. 1923 r w m. Podalska obw. Moskwa.
Szeregowy -  kierowca.
Zginął 24.04.1945 r. Pochowany we wschodniej części wsi Paaren.

----
(1) - Nie figuruje w KPnPCh
(2) - Nie figuruje w KPnPCh


----------------- H -------------------Hajnicz Artur (1) s.Pawła ur. 1920 r.
por / pułkownik - lektor pułku -w Kołobrzegu z-ca ds. pol/wych. d-cy pułku , ranny pod Paaren.

Heflik Roman s. Franciszka ur.7.09. 1920 r. w m. Kozłowagóra pow. Tarnowskie Góry
Chor. – z-ca d-cy 3 kompanii d.s. politycznych
Zginął 15.03.1945 r. (2) – Pochowany w m. Kołobrzeg (Kolberg )(port).

----
(1) - Zmarły w 2007 r. dziennikarz. Były redaktor naczelny „Żołnierza Wolności” z którego odszedł w 1955 r. po sprzeczce z
       marszałkiem Rokossowskim.
(2) - wg KPnPCh poległ 17.03.1945 r.


----------------- I -------------------Ignatiew Grigorij s. Archipa ur. 27.03.1918 r.
Ppor. – zastępca dowódcy kompanii ds. technicznych - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Iliuchin Nikołaj s. Grigorija ur. 1919 r.
St. sierżant – działonowy –odznaczony Medalem za odwagę.

Iwanow Ewgrafij s. Wasilija ur. 1905 r St. szeregowy. –kierowca - odznaczony Medalem Za Zasługi Bojowe.

Iwańczuk Michał (1) s. Jana ur. 1908 r. w m. Lwów
Kpr. – ładowniczy
Zginął - 24.01.1945 r. pochowany w m. Radziejów.

----
(1) - w „KPnPCh jest nieprawidłowa data ur. 1926 r.----------------- J -------------------Janczelenko Nikołaj s. Władimira ur. 1911 r.
Ppłk – dowódca pułku – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, Orderem Czerwonego Sztandaru.

Jasiński Julij s. Aleksandra ur. 15.05.1904 r.
Chor. –technik artylerii – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Jurkowski Anton s. Josifa ur. 1907 r.
St. sierżant – pluton saperów – odznaczony Orderem Sławy.

Jurkowski Zygmunt s. Józefa ur. 1926 r. w m. Łaginy rej. Postawy
St. szeregowy – fizylier.
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie(Virchow).


----------------- K -------------------Kamajew Anatolij (1) s. Iwana ur. 1915 r.
Chor. –starszy mechanik-kierowca
Zmarł z ran (2) Zmarł z powodu zatrucia alkoholem (3) 21.04.1945 r. – pochowany 1 km na południowy-zachód od m. (?) (Niemcy).

Kindżibajew Moszkał ur. 29.09.1921 r.
St. sierżant – działonowy – odznaczony Medalem za Odwagę.

Kiriwiszwli Bagrad (4) s. Estata ur. 1917 r.
Ppor. z-ca d-cy d.s technicznych 3 kompanii.
Zginął 15.03.1945 r. - pochowany w m. Kołobrzeg (Kolberg )(port).

Kirpicznikow Siergiej s. Konstantego ur. 24.09.1921 r.
Por. – dowódca plutonu – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Kisiliow Nikołaj s. Piotra ur. 1916 r.
Ppor. (gw) –dowódca plutonu – odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru.

Kljujew Grigorij s. Piotra ur. 1913 r.
St. sierżant – działonowy – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Kłoczkow Wasilij s. Nikifora ur. 25.03.1921 r.
Chor.(gw.) – starszy mechanik - kierowca – odznaczony Medalem za Odwagę.

Kolczycki Nikołaj s. Waslija ur. 1907 r.
Szer. – kierowca – odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe..

Kondracki Józef s. Władysława ur. 1922 r.
Chor. – z-ca d-cy 2 kompanii d.s. politycznych.
Zginął 06.03.1945 r. pochowany w m. Kłoków (Klockow) w rej. Połczyn Zdrój( Bad Polzin).

Konkin Grigorij s. Iwana ur. 14.09.1918 r.
Kpt. – lekarz pułku – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Końkow Andriej s. Sofiana ur. 1920 r.
Sierż. – kierowca – odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe.

Kotyrin Borys s. Iwana ur. 13.,07.1923 r.
Chor. - starszy mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II

Krasnodymski Tadeusz s. Józefa ur. 01.08.1924 r.
Mł. sierżant – radiotelegrafista – radiomechanik - odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe.

Kudriaszow Stiepan (5) s. Makara ur. 1913 r.
Chor. -starszy mechanik-kierowca – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II
Zaginął bez wieści 19.02.1945 r.

Kurgajew Borys s. Nikołaja ur. 02.07.1913 r.
Ppor. – dowódca plutonu - – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

----
(1) - wg KPnPCh: urodzony w 1919 r. - zginął w Birkenwerder (Niemcy)
(2) - wg rozkazu o skreśleniu ze stanu Armii Czerwonej
(3) - wg sprawozdania o stratach bezpowrotnych
(4) - Nie figuruje w KPnPCh.
(5) - Nie figuruje w KPnPCh.


----------------- L -------------------Liubimow Siergiej s. Simona ur.06.07.1917 r.
Por. – z-ca d-cy 1 kompanii ds. technicznych- odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.


----------------- Ł -------------------Łarin Iwan s. Jakowa ur. 05.03.1925 r.
Chor. (gw) – dowódca czołgu – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Łomako Iwan s. Timofieja ur. 28.11.1926 r.
St. sierżant – działonowy – odznaczony Medalem za Odwagę.

Łuczkin Georgij s. Pawła ur. 1913 r.
St.sierżant – starszy mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.


----------------- M -------------------Melnikow Kuźma s. Dimitrija ur. 1915 r.
St. sierżant - ładowniczy - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Mielkin Piotr s. Piotra ur. 13.02.1926 r.
Mł. sierżant – ładowniczy - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Mińkiewicz Józef s. Mikołaja ur. 15. 06. 1922 r.
Szer. – kierowca – odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe .

Mołokanow Iwan s. Jakowa ur. 1911 r.
Ppłk – zastępca d-cy pułku ds. liniowych - odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. I.

Muczkin Grigorij s. Iwana ur. 1914 r.
St. sierżant – ładowniczy - odznaczony Medalem za Odwagę.

Murawiew Niołaj s. Aleksieja ur. 1909 r.
Ppor. –starszy mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy


----------------- N -------------------Nieczajew Nikołaj s. Iwana ur. 1922 r.
Ppor. – dowódca czołgu - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Nikulenko Nikołaj s. Nikifora ur. 24.09.1924 r.
Chor. – starszy mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Noskow Iwan s. Ilicza ur. 25.11.1918 r.
St. sierżant – mechanik– 2 kompania - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Nowikow Nikołaj s. Jegora ur. 15 05 1923 r.
Ppor. – dowódca plutonu – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II

Nowinienko Anatolij s. Nikifora ur. 1923 r. w m. Orsk rej. Czkałow
Chor. - starszy mechanik-kierowca
Zginął 06.03.1945 r. – pochowany w m. Kluczkowo(Klützkow) rej. Połczyn Zdrój( Bad Polzin).


----------------- O -------------------Oleniew Wasilij (1) s. Piotra ur. 1923 r.
St. sierżant - celowniczy – 4 kompania
Zginął 19.04.1945 r. – pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Ordyniec Andriej s. Pawła ur. 21.08.1901 r.
Ppor.- szef kancelarii pułku - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Ostapienko Iwan s. Antona ur. 03.04.1914 r.
Chor. – dowódca plutonu - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

----
(1) - Nie figuruje w KPnPCh.


----------------- P -------------------Paszko Stanisław (1) s. Teofila ur. 1908 r.
St. szeregowy. – fizylier
Zaginął bez wieści 19.02.1945 r. w rejonie m. Wierzchowo Pomorskie(Virchow)

Pawlenko Nikołaj s. Grigorija ur. 15.05.1913 r. w m. Helendzyk obw. Krasnodar
Mjr – dowódca 2 kompani – odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru
Zginął 22.04.1945 r. – pochowany w m. Birkenwerder(Niemcy) 23 km na północny-zachód od Berlina.

Pawłow Aleksandr s. Iwana ur. 1900 r.
Kpt.(gw) – kwatermistrz pułku - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Piłsudski Julij s. Feliksa ur. 05.07.1901 r.
St. sierżant – szef kompanii technicznej – odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe

Pitak Józef s. Franciszka ur. 1924 r. w m. Ostapie rej. Skałat
Szer. – fizylier
Zabity 19.02.1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Podskriebko Borys s. Pawła ur. 1915 zm. 1951 r.
Mjr. – szef sztabu pułku – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. I (dwukrotnie), Orderem Czerwonej Gwiazdy, Medalem za obronę Moskwy, Medalem za Obronę Stalingradu, Medalem za Zasługi Bojowe, Krzyżem Walecznych, Medalem Zasłużonym na Polu Chwały
Dwukrotnie ranny, raz kontuzjowany.

Ponomariew Wasilij s. Pawła ur. 1915 r.
Ppor. – młodszy technik – starszy mechanik-kierowca – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Ponamarienko (Ponomarienko) Wasilij s. Afanasa ur. 16.01.1916 r.
Ppor. – dowódca plutonu - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Postnikow Piotr s. Gleba ur. 18.11.1909 r.
Por. - dowódca plutonu - odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Prigor Michaił s. Antona
Sierż. – ładowniczy, 2 kompania
Zginął 19.02.,1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Prozorowski Stanisław (2) s. Jana ur.1914 r. w m. Łuck na Wołyniu
Mł. Sierżant
Zginął 17.03.1945 r. Pochowany w m. Kołobrzeg.

Prączko Jan s. Józefa ur. 1922 r. w m. Wólka pow. Chełm
Szer. – fizylier
Zaginął bez wieści 19.02.1945 r. w rejonie m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Prżibytok Josif s. Iwana ur. 18.08.1910 r.
Ppor. – szef służby chemicznej pułku – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Pupyszew Paweł s. Iwana ur. 1921 r.
St. sierżant – działonowy - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Pyciński Jan (3) s. Aleksandra ur. 1913 r.
St. szeregowy – fizylier
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w Wierzchowie Pomorskim(Virchow).

----
(1) - Nie figuruje w KPnPCh.
(2) - Na podstawie KPnPCh uzupełniono datę urodzenia, wg. KPnCh w stopniu kaprala
(3) - Nie figuruje w KPnPCh


----------------- R -------------------Radzikowski Wasilij s. Laurentija ur. 09.12.1919 r.
Por. – dowódca kompanii technicznej – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Redin Iwan s. Pawła ur. 13.01.1923 r.
Chor. – starszy mechanik-kierowca – odznaczony Medalem za Odwagę

Rezniczenko Iwan s. Zachariasza ur. 1925 r. w m. Zanickaja
St. sierżant - ładowniczy
Zabity 19.02.1945 r. Pochowany w Wierzchowie Pomorskim (Virchow).

Riabcew Bazyli s. Ławrentija ur. 1913 r.
Kpt. – dowódca 1 kompanii – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Riabczuk Aleksiej s. Piotra ur. 01 05 1915 r.
Ppor. – dowódca plutonu - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Riazancew Leonid s. Nikołaja ur. 21.08.1913 r.
Chor. – starszy mechanik – kierowca.

Rochaczow Wasilij s. Ilii ur. 1918 r.
Szer. – kierowca
Zginął (najechał na minę) 04.03.1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Rudnicki Nikołaj s. Wiaczesława ur. 1907 r.
Mjr – zastępca dowódcy pułku ds. technicznych – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Rudzki Aleksander s. Jana ur. 1925 r. w m. Terebejki
Szer.- fizylier
Zginął 10.02.1945 r. Pochowany w Piecniku (nad jeziorem).


----------------- S -------------------Sawczuk Stanisław s. Bronisława ur. 1926 r. w m. Kolonia rej. Brześć nad Bugiem
Kpr.- celowniczy - 2 kompania
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Sendyk Zdzisław (1) s. Józefa ur. 1927 r.
St. szeregowy. – fizylier
Zaginął bez wieści 19.02.1945 r. w rejonie m. Wierzchowo Pomorskie (Virchow).

Sewruk Czesław (2) s. Ludwika ur. 1925 r.
Szer. – fizylier
Zaginął bez wieści 19.02.1945 r. w rejonie Wierzchowa Pomorskiego (Virchow)

Sikorski Michaił s. Iwana ur. 21.10.1919 r.
Por. – inżynier – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Smachtin Michaił s. Władimira ur. 1914 r.
Por. – dowódca plutonu – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II, Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Sołowiow Iwan s. Kuźmy ur. 1909 r.
St. sierżant – starszy mechanik-kierowca – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Sołowych Iwan s. Iwana ur. 27.09.1921 r.
Ppor. – z-ca d-cy kompanii d.s. technicznych - odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II, Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Sołoduchin Iwan s. Siergieja ur. 22 02 1922 r.
St. sierżant – rusznikarz artyleryjski pułku - odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe.

Stankiewicz Bolesław s. Bolesława ur. 1917 r.
Ppor. – dowódca kompanii fizylierów – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, Medalem za Odwagę.

Stolarow Wasilij s. Nikołaja ur. 13.03.1916 r.
Por. – z-ca d-cy kompanii d.s. technicznych – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Streliajew Piotr s. Andrieja ur. 1903 r.
Sierż. – ładowniczy – odznaczony Medalem za Zasługi Bojowe .

Syszczikow (Syszczykow) Nikołaj (3) s. Iwana ur. 1920 r.
Chor. – starszy mechanik-kierowca
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w Wierzchowie Pomorskim (Virchow)

Szilenko Piotr s. Michaiła ur. 1917 r.
Kpt. – oficer informacji wojskowej (kontrwywiadu) - Odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II, Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Szliafe Josif s. Eliasza ur. 13.01.1922 r.
Ppor. – dowódca plutonu saperów – Odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

Szpak Jan (24) s. Jana ur. 1925 r. w m. Skurcze rej. Łuck
Szer. – fizylier
Zginął 10.02.1945 r. Pochowany w m. Laski Wałeckie (Latzig)

Szpiniew (Szpiniow) Iwan (5) s. Wasyla ur. 1915 r. w. m. Goliniszczewoj rej. Moskwa
Por. – dowódca czołgu – Odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II
Zginął 17.03.1945 r. Pochowany w m. Kołobrzeg (Kolberg)

Sztanow Iwan s. Jegora
St. sierżant – dowódca czołgu – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Sztobiel Wacław (6) s. Eugeniusza ur. 1924 r.
Sierż. – d-ca 3 kompanii fizylierów
Zginął 10.02.1945 r. Pochowany w lesie koło m. Górnica (Hohenstein)

Szulman Jakow s. Mendeleja ur. 1996 r.
Kpt. – szef łączności pułku – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Szwiecow Wasilij s. Andrieja ur. 1917 r w m. Niesturiata rej. tatarnowski.
Starszy sierżant – mechanik
Zginął 23.04.1945 r. Pochowany w wsi  Paaren koło kościoła.  

----
(1) - Nie figuruje w KPnPCh
(2) - Nie figuruje w KPnPCh
(3) - Nie figuruje w KPnPCh
(4) - wg KPnPch ur. 1923, poległ 10.03.1945r. pod Mirosławcem
(5) - wg. KPnPCh był oficerem 1 BPanc
(6) - Nie figuruje w KPnPCh


----------------- T -------------------Tarasow Aleksander s.Kuzmy ur. 1913 r.
Ppor. - dowódca 3 plutonu 2 kompanii
Odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), ranny 18.03.1945 r. w Kołobrzegu.

Titow Gregor s. Gregora ur. 1909 r. w m. Moskwa
St. sierżant – starszy mechanik-kierowca
Zmarł z ran (wielokrotne rany tułowia) 14.02.1945 r. Pochowany w m. Dębołęka (Dammlang) koło kościoła.

Tokariew Grigorij s. Grigorija ur. 1914 r.
Por. – dowódca kompanii fizylierów – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Turkin Iwan s. Nikołaja ur. 1918 r. w m. Siułataj rej. Ustwiński
Kpt. – dowódca kompanii – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II, Orderem Lenina (pośmiertnie)
Zginął 19.02.1945 r. Pochowany w m. Mirosławiec (Märkisch Friedland)


----------------- U -------------------Ustiancew Wasilij s. Andrieja ur. 28.09.1915 r.
St. sierżant – dowódca czołgu – odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.


----------------- W -------------------Wierchowski Samuel s. Abrama ur. 03.05.1913 r.
Ppor. dowódca czołgu – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II
Zginął 10 (19?).02.1945 r. - pochowany w lesie w pobliżu wsi Górnica (1). (Hohenstein)

Wołodin Władimir s. Michaiła
Chor. – dowódca czołgu - – odznaczony - Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. II.

----
(1) - Pochówek w rejonie Górnicy wskazuje raczej na datę zgonu 10.02.Taka data też widnieje w KPnPCh----------------- Z -------------------Zaripow Uptaj s. Ajtpajewa ur. 20.12.1926 r.
St. sierżant – ładowniczy – odznaczony Medalem za odwagę

Zawiałow Aleksiej s. Afanasa ur. 17.09.1922 r.
St. sierżant – kierowca - odznaczony Medalem Za Zasługi Bojowe

Zbieżniak(Zbeżniak) Mieczysław s. Eliasza ur. 1917 r.
Szer. – saper – odznaczony Orderem Sławy kl. III.

Zobnin Aleksiej s. Siergieja ur. 21.02.1910 r.
St. sierżant – starszy mechanik-kierowca - odznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy.

Zubow Władimir s. Siergieja ur. 21 02 1913 r.
Chor. – starszy mechanik-kierowca – odznaczony Orderem Wojny Ojczyźnianej kl. I.


----------------- Ż -------------------Żukow Fiedor s. Iwana ur. 1920 r.
St. sierżant – starszy mechanik-kierowca - odznaczony - Medalem za odwagę.

powrót do strony głównej

© copyright 2015 - Borys D. „Querqus” Biereżnyj

Design by Scypion