Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
CIERPIOŁ, Paweł.


CIERPIOŁ, Paweł

Porucznik czasu wojny.Pseudonimy: „Dymitrow”, „Fred”, „Karlik”, ,,Kapłan”, „Len”, „Makpol”, „Pleban”, ,,Ren”, “ Rokowski” vel Paweł Rduch, vel Paul Janosch.

Urodzony: 8 grudnia 1904 r., we wsi Chwastek, powiat Lubliniec

Zmarł: 1947 r. (?).


Promocje:

Porucznik.: 1 stycznia 1945 r.
Podporucznik.:

Funkcje:

Uczestnik III Powstania Śląskiego.: ?? - ??
Służba wojskowa.: ?? - ??
Słuchacz Szkoły Policyjnej.: ?? - ??
Aspirant Policji Kryminalnej.: ?? - ??
Komendant posterunku Policji Państwowej w Mikołowie.: ?? - ??
Zaprzysiężony w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.: jesień 1939 r.
Szef wywiadu Inspektoratu Rybnik, Okręg Śląski AK.: maj 1940 - listopad 1943 r.
II Zastępca Komendanta Inspektoratu Rybnik ZWZ.: ?? - kwiecień 1941 r.
I Zastępca Komendanta Inspektoratu Rybnik ZWZ/AK.: kwiecień 1941 - luty 1944 r.
Komendant Inspektoratu Rybnik AK.: marzec 1944 - wrzesień 1945 r.
Szef Wydziału Propagandy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.: ?? - ??

Opinie:

Notatki:

Urodził się w rodzinie o głębokich tradycjach patriotyczno-niepodległościowych. Syn Józefa. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. Po ukończeniu Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Chorzowie, w roku 1932 zdał maturę, odbył służbę wojskową, a następnie ukończył szkołę policyjną. Pracował w policji kryminalnej jako aspirant Policji Państwowej, potem komendant posterunku Policji Polskiej w Mikołowie.
Od jesieni 1939 r., był czynnym członkiem konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie Okręgu Śląskiego. Działał na odcinku wywiadu Komendy Okręgu Śląsk. Od maja 1940 r., był szefem wywiadu Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Rybnik. Jednocześnie do kwietnia 1941 r., był II zastępcą Komendanta Inspektoratu, a następnie w okresie od kwietnia 1941 do marca 1944 r., I zastępcą.

W marcu 1944 r., po aresztowaniu przez gestapo por. Władysława Kuboszka - Komendanta Inspektoratu Rybnik (9 luty 1944 r.) i odsunięciu pełniącego po nim obowiązki inspektora Jana Spyry, został mianowany w jego miejsce komendantem inspektoratu. Wybitnie aktywny konspirator. 1 stycznia 1945 r., został awansowany do stopnia porucznika czasu wojny (rozkaz KG AK z 23 stycznia 1945 r.).
Po rozwiązaniu Armii Krajowej był nadal czynny w konspiracji na terenie Rybnika. We wrześniu 1945 r. podczas przeprowadzania akcji ujawniania struktur okręgu, nie zaprzestał działalności konspiracyjnej.

Czynny w konspiracji antykomunistycznej KWP, gdzie pełnił funkcję szefa wydziału propagandy. W dniu 14 kwietnia 1947 r. zgłosił się do komendy Powiatowej UBP w Rybniku i ujawnił się wraz z grupą byłych żołnierzy AK. Pomimo ujawnienia się w ramach amnestii, był stale zagrożony aresztowaniem przez UB. W lipcu 1947 r. wyjechał do Opola, gdzie zatrzymał się w domu przedwojennego oficera Policji Państwowej. Zostawił tam swoje dokumenty i wyjechał do Wałbrzycha z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód.
Od tego czasu ślad po nim zaginął. Poszukiwania po latach nie dały żadnego efektu. Prawdopodobnie został ujęty przez UB i zamordowany.

Odznaczenia m.in.:
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion