Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
MARKIEWICZ, Lucjan.MARKIEWICZ, Lucjan

Porucznik Wojska PolskiegoMajor Narodowych Sił Zbrojnych.Pseudonimy: "Zdzisław Korycki", "Zdzisław Grzymała".

Urodzony: 6 stycznia 1908 r., w Milicy, Powiat Końskie (Kielecczyzna).

Zmarł: 1991 r.


Promocje:

Major.: styczeń 1944 r.
Kapitan.:
Porucznik.: 1937 r.
Podporucznik.:

Funkcje:

Wstępuje do Wojska Polskiego.: 1927 r.
Słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej.: 1927 - ??
Słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi-Komorowie.: ?? - ??
Słuchacz Szkoły Podchorążych Piechoty dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy.:?? - ??
Uczestnik kursu łączności dla oficerów zawodowych.: ?? - ??
Oficer w 44 Pułku Strzelców Kresowych (Równe).: ?? - ??
Oficer w 62 Pułku Piechoty (Bydgoszcz).: ?? - ??
Szef łączności Zgrupowania "Jabłonowo".: wrzesień 1939 r.
Szef Wydziału I Komendy Organizacji "Jutro Polski Niepodległej".: 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Związku Walki Zbrojnej.: 1940 r.
Szef łączności Obwodu VI Praga ZWZ-AK.: ?? - ??
Komendant konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Obwodu VI Praga ZWZ-AK.:?? - ??
Szef Oddziału V Łączność Komendy Okręgu I Warszawa-Miasto NSZ.: ?? - ??
Komendant Szkoły Podchorążych Łączności (Okręg I) NSZ.: ?? - ??
Komendant Okręgu I Warszawa-Miasto NSZ-AK.: (lipiec 1944 r.).
Szef sztabu Komendy Okręgu I Warszawa-Miasto NSZ-AK.: lipiec 1944 - ??
Szef sztabu Korpusu NSZ.: sierpień - październik 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Antoniego i Józefiny z domu Wolińskiej. W 1926 r., ukończył Średnią Państwową Szkołę Handlową w Chełmie Lubelskim. Rok później zaciągnął się do Wojska Polskiego.
Był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechotyw Berezie Kartuskiej, następnie w Ostrowi-Komorowie oraz Szkoły Podchorążych Piechoty dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy. Następnie ukończył kurs łączności dla oficerów zawodowych.
W kolejnych latach służył w 44 Pułku Strzelców Kresowych w Równem oraz w 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W 1937 r., otrzymał promocję do stopnia porucznika.

W Wojnie Obronnej 1939 r., wziął udział na stanowisku szefa łączności Zgrupowania "Jabłonowo". Walczył na trasie Brodnica - Włocławek - Piątek - Gąbin - Kutno - Bzura pod Wyszogrodem - Modlin.
Finalnie pod Łomiankami dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się jednak zbiec. Jeszcze w 1939 r., wstąpił do organizacji konspiracyjnej o nazwie Jutro Polski Niepodległej.
Od 1940 r., był członkiem ZWZ-AK, gdzie pełnił funkcje szefa łączności i komendanta Szkoły Podchorążych Obwodu VI Praga (Okręg Warszawa). Jednocześnie pełnił funkcje szefa Oddziału V Łączność w Komendzie Okręgu I Warszawa-Miasto Narodowych Sił Zbrojnych oraz komendanta Szkoły Podchorążych Łączności.

W styczniu 1944 r., otrzymał awans do stopnia majora Narodowych Sił Zbrojnych. W lipcu tego roku na krótki okres został mianowany Komendantem Okręgu I Warszawa-Miasto NSZ-AK. Po objęciu tej funkcji przez płk Koiszewskiego (20 lipca 1944 r.) został mianowany na stanowisko szefa sztabu Okręgu I Warszawa-Miasto NSZ-AK.
W Powstaniu Warszawskim by szefem sztabu Korpusu NSZ. Po jego upadku poszedł do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Falingbostell. Po zakończeniu wojny przebywał początkowo na terenie Niemiec, a następnie we Francji i Australii.
W 1956 r., wrócił do Polski. Pracował w Centrali Handlu Zagranicznego "Varimex".

Odznaczenia m.in.:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion