Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
ROSIEK, Józef.


ROSIEK, Józef.

Podpułkownik służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Brzeg”, „Józef” vel Józef Stocki.

Urodzony: 17 luty 1894 r., w Żmijącej, powiat Limanowa.

Zmarł: 7 maja 1943 r., więzienie na Pawiaku.


Promocje:

Podpułkownik.: 11 listopada 1941 r.
Major.: 1 stycznia 1936 r.
Kapitan.: 1 lipca 1923 r.
Porucznik.:
Podporucznik.:

Funkcje:

Dowódca plutonu w Legionie Wschodnim (Lwów).: sierpień - wrzesień 1914 r.
Dowódca plutonu w 57 Pułku Piechoty Armii Austriackiej.: wrzesień 1914 - ??
Dowódca plutonu w 20 Pułku Piechoty Armii Austriackiej.: ?? - luty 1915 r.
Nauka w Szkole Oficerów Rezerwy w Opawie.: luty - kwiecień 1915 r.
Dowódca kompanii w 20 Pułku Piechoty Armii Austriackiej.: kwiecień 1915 - lipiec 1916 r.
Służba w 5 Dywizji Syberyjskiej Armii Rosyjskiej.: sierpień - wrzesień 1918 r.
Komendant Placu Zbornego w Kurhanie.: wrzesień 1918 - wrzesień 1919 r.
Pomocnik dowódcy kompanii reprezentacyjnej w Harbinie.: wrzesień - grudzień 1919 r.
Dowódca jednego z oddziałów dywizji stacjonującej w Wierchnieudinsku.: grudzień 1919 - 1920 r.
Służba w Brygadzie Syberyjskiej.: lipiec - sierpień 1920 r.
Służba w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (Nowy Sącz).: sierpień 1920 - ??
Nauka w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Krakowie.: listopad - grudzień 1920 r.
Oficer kontrolny Wojskowych Zakładów Gospodarczych.: grudzień 1920 - lipiec 1921 r.
Oficer ewidencyjny 5 Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej.: lipiec - grudzień 1921 r.
Oficer w 20 Pułku Piechoty.: grudzień 1921 - 1922 r.
Dowódca kompanii w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (Nowy Sącz).: sierpień - listopad 1922 r.
Dowódca kompanii w 11 Pułku Piechoty.: listopad 1922 - ??
Uczestnik kursu w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu.: luty - lipiec 1925 r.
Dowódca kompanii III Batalionu 11 Pułku Piechoty (Tarnowskie Góry).: sierpień 1925 - ??
P.o. dowódcy III Batalionu 11 Pułku Piechoty (Tarnowskie Góry).: ?? - maj 1928 r.
Dowódca plutonu artylerii w 11 Pułku Piechoty.: maj 1928 - 1933 r.
Dowódca 2 Kompanii Szkolnej ckm. w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie.: 1933 - 1934 r.
Dowódca I Batalionu Szkolnego w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie.: 1934 - 1935 r.
Dowódca kompanii w II Batalionie Strzelców w Tczewie.: 1935 - ??
Zastępca dowódcy II Batalionu Strzelców w Tczewie.: ?? - sierpień 1939 r.
Dowódca Batalionu Rezerwowego w Rembertowie.: sierpień - wrzesień 1939 r.
Dowódca Ośrodka "Belwedrska" (Obrona Warszawy).: wrzesień 1939 r.
Dowódca Ośrodka "Sielce" (Obrona Warszawy).: wrzesień 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.: jesień 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Tajnej Armii Polskiej.: 1940 r.
Komendant Okręgu II Warszawa-Województwo Konfederacji Zbrojnej.: styczeń - wrzesień 1941 r.
Komendant Rezerw Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ (?).: wrzesień 1941 - czerwiec 1942 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego IV (powiat warszawski) Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ.: 1940 (?) - listopad 1941 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego IV (Obwody: Radzymin, Węgrów, Powiat Warszawa).: listopad 1941 - styczeń 1942 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego I "Józef", Podokręg Wschodni Obszar Warszawa ZWZ/AK.: styczeń - 1 czerwca 1942 r.
P.o Komendanta Podokręgu "Wschód", Obszar Warszawa ZWZ/AK.: ?? - maj 1942 r. (?)
Przekazany do dyspozycji Komendy Okręgu Warszawa AK.: 1 czerwca 1942 r.
Komendant Rezerw Okręgu Warszawa AK.: listopad 1942 - 7 kwietnia 1943 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Stanisława (rolnika) i Małgorzaty z domu Dziedzic. Od 1907 r., uczył się kolejno w gimnazjach: w Nowym Sączu, Tarnowie i Cieszynie, gdzie w 1915 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Od sierpnia 1914 r., był dowódcą plutonu w Legionie Wschodnim, natomiast od września tego roku służył w armii austriackiej, pełniąc funkcję dowódcy plutonu w 57 pp., potem w 20 pp., a po ukończeniu szkoły oficerów rezerwy w Opawie (luty-kwiecień 1915 r.), jako dowódca kompanii 20 pp.
W lipcu 1916 r., dostał się do niewoli rosyjskiej. W sierpniu 1918 r., po wypuszczeniu z niewoli służył w 5 Dywizji Syberyjskiej. Od września 1918 r., był komendantem placu zbornego w Kurhanie, natomiast od września 1919 r., pomocnikiem dowódcy kompanii reprezentacyjnej w Harbinie.
W grudniu 1919 r., objął dowództwo nad jednym z oddziałów dywizji stacjonującej w Wierchnieudiensku.

W lipcu 1920 r., powrócił do kraju. Początkowo służył w Dywizji Syberyjskiej, a od sierpnia 1920 r., w 1 psp. Po ukończeniu Centralnej Szkoły Instruktorskiej w Krakowie (listopad - grudzień 1920 r.) był oficerem kontrolnym Wojskowych Zakładów Gospodarczych.
Od lipca 1921 r., był oficerem ewidencyjnym 5 Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej, następnie od grudnia 1921 r., oficerem 20 pp. W sierpniu 1922 r.,dowodził kompanią w 1 psp., a od listopada 1922 r., kompanią w 11 pp.
1 lipca 1923 r., został awansowany do stopnia kapitana służby stałej piechoty. W okresie od lutego do lipca 1925 r., ukończył kurs w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu. Następnie od sierpnia 1925 r., był dowódcą kompanii, potem p.o. dowódcy III Batalionu 11 pp.

Od maja 1928 r., pełnił funkcję dowódcy plutonu artylerii w 11 pp. W 1933 r., został przeniesiony z 11 pp. do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, gdzie w latach 1933-1934 był dowódcą 2 Kompanii Szkolnej ckm., następnie w latach 1934-1935 dowódcą I Batalionu Szkolnego.
W 1935 r., został przeniesiony do II Batalionu Strzelców w Tczewie na stanowisko dowódcy kompanii, a następnie zastępcy dowódcy batalionu. 1 stycznia 1936 r., otrzymał awans do stopnia majora służby stałej piechoty.
Następnie przebywał w Ośrodku Wyszkolenia Strzelców w Rembertowie. Od sierpnia 1939 r., był dowódcą Rezerwowego Batalionu Strzelców w Rembertowie, którym dowodził w Wojnie Obronnej 1939 r. Podczas obrony Warszawy dowodził Ośrodkiem "Belwederska", następnie Ośrodkiem „Sielce”.

W czasie okupacji niemieckiej posługiwał się dokumentami na nazwisko Józef Stocki. Od jesieni 1939 r., był zaprzysiężonym członkiem Służby Zwycięstwu Polski. Na początku 1940 r., stanął na czele grupy oficerów, która miała budować struktury SZP w powiatach: Radzymin, Ostrów Mazowiecka, Węgrów i Sokołów Podlaski.
W tym samym 1940 r., został zaprzysiężony także w szeregi Tajnej Armii Polskiej (TAP), z którą we wrześniu 1940 r., wszedł do nowo powstałej organizacji Konfederacja Narodu, a następnie do jej zbrojnego ramienia, czyli do Konfederacji Zbrojnej.
Od stycznia 1941 r., był Komendantem Okręgu II Warszawa-Województwo Konfederacji Zbrojnej.
Jednocześnie pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu IV (Obwody prawobrzeżne) Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ, obejmującego tereny powiatu warszawskiego, a od listopada 1941 r., tereny Obwodów: Radzymin, Węgrów i Powiat Warszawski.

W styczniu 1942 r., po przemianowaniu Okręgu Warszawa-Województwo na Obszar Warszawski ZWZ/AK objął funkcję Komendanta Inspektoratu Rejonowego I "Józef" Podokręgu "Wschód", obejmującego swoim zasięgiem Obwody: Radzymin, Węgrów i Powiat Warszawa (1 czerwca 1942 r., przekazany do Okręgu Warszawa).
11 listopada 1941 r., rozkazem Komendy Głównej ZWZ, został awansowany do stopnia podpułkownika służby stałej. Od lutego 1942 r., przeprowadzał scalenie KOP z AK w Podokręgu Wschodnim Obszaru Warszawskiego AK. Do maja 1942 r., był p.o Komendanta Podokręgu Wschodniego „Białowieża”,Obszaru Warszawa AK. 1 czerwca 1942 r., został przekazany do dyspozycji Komendy Okręgu Warszawa. W listopadzie 1942 r., objął stanowisko Komendanta Rezerw Okręgu Warszawskiego AK.

Aresztowany przez gestapo 7 kwietnia 1943 r. Więziony na Pawiaku, gdzie został zamordowany w dniu 7 maja 1943 r.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy (29 września 1939 r.).
Krzyż Walecznych (1923 r.).
Medal Niepodległości.
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion