Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
ZAWIELAK, Stefan.


ZAWIELAK, Stefan.

Porucznik rezerwy piechoty.



Pseudonimy: "Bruk".

Urodzony: 2 sierpnia 1907 r., w Garbach, powiat Środa Wielkopolska.

Zmarł: 20 stycznia 1945 r., w obozie Żabikowo.


Promocje:

Porucznik.: 1938 r.
Podporucznik.: 1932 r.

Funkcje:

Służba wojskowa na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty Rezerwy Piechoty 17 DP przy 69 Pułku Piechoty (Gniezno).: wrzesień 1928 - sierpień 1929 r.
Przeniesiony do rezerwy.: 1929 r.
Uczestnik obowiązkowych ćwiczeń aplikacyjnych.: 1931 r. Przydział mobilizacyjny do 69 Pułku Piechoty.: 1931 - 1939 r.
Kierownik szkoły dokształcającej przy Macierzy Polskiej w Gdańsku.: 1936 - 1939 r.
Działacz organizacji polonijnej w Gdańsku.: ?? - lato 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Armii Krajowej.: 1942 r.
Komendant Obwodu Środa Wielkopolska, Okręg Poznań AK.: 1942 - wrzesień 1943 r.
Zastępca Komendanta Inspektoratu Rejonowego Środa Wielkopolska.: 1942 - 17 września 1943 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Środa Wielkopolska.: 17 września 1943 - 22 luty 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Jakuba i Marii z domu Czarnej. W 1922 r., ukończył szkołę powszechną w Mądrych (powiat Środa Wielkopolska), a w 1928 r., Państwowe Gimnazjum w Środzie Wielkopolskiej, gdzie złożył egzamin dojrzałości.
W okresie od września 1928 do sierpnia 1929 r., odbył służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 17 DP przy 69 pp. w Gnieźnie. Przeniesiony do rezerwy z tytularnym stopniem plutonowego podchorążego rezerwy piechoty.

Po odbytych w 1931 r., obowiązkowych ćwiczeniach aplikacyjnych został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty z przydziałem mobilizacyjnym do 69 pp. w Gnieźnie. Ewidencyjnie podlegał PKU Poznań-Miasto. W latach 1929-1934 studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Poznaniu, gdzie w 1934 r., uzyskał dyplom magistra.
Od 1936 r., był kierownikiem szkoły dokształcającej przy Macierzy Polskiej w Gdańsku. Do lata 1939 r., aktywnie działał w organizacji polonijnej w Gdańsku. Nie został zmobilizowany w sierpniu 1939 r. W tym czasie mieszkał u swych rodziców w Garbach.

W latach 1940-1942 kolportował pismo konspiracyjne zatytułowane „Dla Ciebie Polsko”. W 1942 r., został zaprzysiężony do AK przez por. Furmańskiego „Macieja”. W okresie od 1942 do września 1943 r., pełnił funkcję Komendanta Obwodu Środa Wielkopolska AK.
Jednocześnie był zastępcą Komendanta Inspektoratu Rejonowego Środa Wielkopolska AK. W okresie od 17 września 1943 do 22 lutego 1944 r., był Komendantem Inspektoratu Rejonowego Środa Wielkopolska AK.
Działał w niezwykle trudnych warunkach. W lutym 1944 r., ze względów zdrowotnych, na własną prośbę został odwołany z funkcji. 17 kwietnia 1944 r., został aresztowany przez gestapo wraz z swymi braćmi Czesławem i Teofilem.

Poddany był bestialskiemu śledztwu w siedzibie gestapo w Poznaniu. Więziony w Domu Żołnierza. Przy jego aresztowaniu gestapowcy zdobyli dokumenty organizacyjne Inspektoratu, których nie zdążył zniszczyć. Od 26 lipca 1944 r., był więziony w obozie w Żabikowie. W grudniu 1944 r., został skazany w Poznaniu przez hitlerowski sąd na karę śmierci. Zamordowany 20 stycznia 1945 r., w obozie żabikowskim.

Żonaty z Felicją z domu Nierzwicką. Miał dwie córki: Zofię i Annę.

Odznaczenia m.in.:




powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion