Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Narodowe Siły Zbrojne.


Struktura terenowa i obsada personalna Dowództwa NSZ-AK od kwietnia 1944 r.


Po rozłamie w Dowództwie NSZ również w terenie powstały dwie odrębne organizacje, które używały tej samej nazwy. Walka o wpływy trwała tu całymi tygodniami i była tak zacięta, że doprowadziła do kilku zabójstw inspirowanych przez kierownictwo ONR, noszących zdecydowanie charakter mafijny.

Okręg IX Pomorze NSZ podporządkował się w całości umowie scaleniowej już w kwietniu 1944 r. Pozostałe Okręgi uczyniły to samo w okresie maj-październik 1944. Poza scaleniem znalazł się jedynie Okręg VII Kraków, który liczebnie był dość słaby ( około 1 500 ludzi).
W kilku Okręgach doszło do trwałych podziałów i tutaj działały dwie równoległe Komendy Okręgowe, zwolenników i przeciwników scalenia. Taka sytuacja ukształtowała się w Okręgach: I. Warszawa-Miasto, V. Kielce, VI. Warszawa-Powiaty, VIII. Częstochowa.
Z wymienionych wyżej Okręgów tylko w Okręgu Warszawa-Miasto rozłamowcy uzyskali zdecydowaną przewagę. Wybuch Powstania spowodował jednak, że i te siły zostały scalone z Armią Krajową, bowiem oba odłamy NSZ uznały zwierzchnictwo płk Spirydiona Koiszewskiego "Topora", komendanta Okręgu NSZ-AK.

W ramach NSZ-AK, jesienią 1944 r., na terenach Lubelszczyzny i Podlasia powołano Komendę Ziem Wschodnich (KZW), której podlegać miały okręgi znajdujące się pod okupacją sowiecką. Działała ona w zasadzie bez kontaktu organizacyjnego z Komendą Główną NSZ-AK. Jej głównym założeniem było skupienie całej konspiracji narodowej na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną pod swoim dowództwem.
Wiadomo jest dzisiaj, że KZW miała łączność m.in. z Okręgiem Lwów NSZ, częściowo scalonym z AK jeszcze w maju 1943 r. i prowadzącym działalność aż do połowy roku 1945.

W lutym 1945 r., w wyniku rozwiązania Armii Krajowej i połączenia NOW-AK i NSZ-AK, powstała nowa organizacja: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Kilka miesięcy później, w lipcu tego roku KZW została rozwiązana, a jej aktywa przekazano tworzącej się organizacji.

Komenda Ziem Wschodnich (KZW).


Komendanci:

ppłk N.N. "Tur".
mjr Michał Kłosowski "Ziemowit".
ppłk Tadeusz Zieliński "Wujek".

*****

Okręg IV Lwów.

Komendant:

ppłk Adam Niedzielski "Zbrowski".: ?? - lipiec 1944 r.

Adiutant:
por. N.N. "Szczepan Biegaj".
Zastępca komendanta:
mjr Wojciech Stefankiewicz "Zbigniew Kłos", "Gromski".

Wydział II.

Szef:
por. N.N. "Tadeusz Halicki".

Wydział IV.

Szef:
por. N.N. "Jan Dąbrowski".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
ppor. N.N. "Antoni Lechosławski".

*****

Okręg XII Podlasie/Okręg XVII

(W okresie luty-lipiec 1945 r.).

Komendanci:
kpt./mjr Szczepan Piszczek "Tomasz".: ?? - wrzesień 1944 r.
- N.N. "Baca".
- N.N. "Orwicz".
p.o. mjr Józef Rychlewski "Ignacy Świt".: ?? - lipiec 1945 r.

Szefowie Sztabu:
mjr Bolesław Sienkiewicz "Wilczur".: ?? - ?? (aresztowany w sierpniu 1944 r. przez NKWD).
mjr Józef Rychlewski "Ignacy Świt".: ?? - lipiec 1945 r.

Wydział I.

Szef:
por. Marian Krasuski "Marian Przeworski".

Wydział II.

Szef:
kpt. Karol Sęk "Jakub Rolka".: ?? - ?? (aresztowany przez NKWD we wrześniu 1944 r.).

Wydział III.

Szef:
por. Edmund Tack "Sokal".

Wydział IV.

Szef:
- N.N. "Grzmot".

Szef Intendentury:
ppor. Wacław Kujawa "Łoś".

Wydział V.

Szef:
- N.N. "Iskra".

Wydział VI.

Szef:
ppor. Marian Dąbrowski "Mariusz", "Waldemar".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
por./kpt. Jerzy Wojtkowski "Józef Drzazga".

Szef Żandarmerii:

ppor. N.N. "Czesław Kobus".

Szef Duszpasterstwa:

ks. mjr Stanisław Jurczak "ks. Kanty", "Brzoza".

Powiaty:

Nr 1 Węgrów.
Komendant:
mjr N.N. "Kropidło".: ?? - ?? (aresztowany przez UB na początku 1945 r.).

Nr 2 Sokołów.
Komendant:
mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".
Zastępca:
ppor. Wiktor Dmowski "Wiesław".

Nr 3 Siedlce.
Komendanci:
mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".: ?? - lipiec 1944 r.
por./kpt. Leon Klencner "Jan Zawisza".: ?? - lipiec 1945 r.
Wydział I.
Szef:
ppor. N.N. "Fabian Kamień".

Nr 4 Łuków.
Komendant:
- N.N.

Nr 5 Biała Podlaska.
Komendant:
mjr Wiktor Chyliński "Lis", "Poleszuk".

Nr 6 Radzyń Podlaski.
Komendant:
kpt. N.N. "Sulima".
Okręg scalony z Armią Krajową w czerwcu-lipcu 1944 r.

*****

Okręg XIII Białystok.

Od lipca 1944 r., tereny Okręgu podzielone były linią frontu na dwie części. Na terenie okupacji niemieckiej, od maja tego roku istniała Komenda Okręgu NSZ-AK, powołana przez płk Albina Raka "Lesińskiego". Na terenie okupacji sowieckiej powstała Komenda Okręgu, która działała bez styczności z Komendą Główną NSZ.
Obie Komendy Okręgu XII uznawały akcję scaleniową z Armią Krajową.

Komenda NSZ-AK działająca na terenach okupacji niemieckiej.

Komendant:

mjr/ppłk Wacław Nestorowicz "Kalina".

Szef Sztabu:

por./kpt. Romuald Kozioł "Łużyca".

Wydział I.

Szef:
por./kpt. Marian Kozłowski "Lech".

Wydział IV.

Szef:
ppor./por. Zbigniew Kulesza "Młot".

Powiaty:

Powiat Łomża.
Komendant:
pchor./ppor. Bolesław Kozłowski "Grot".

Powiat Grajewo.
Komendanci:
por. Roman Jastrzębski "Ślepowron".: ?? - ?? (poległ 8 września 1944 r.).
ppor. Józef Karwowski "Bystry".

Powiat Ostrów Mazowiecka.
Komendant:
por. N.N. "Góra".

Komenda NSZ-AK działająca na terenach okupacji sowieckiej.

Komendanci:

p.o. kpt. Konstanty Zgliczyński "Janusz Dłużyc".: lipiec - sierpień 1944 r.
kpt. Roman Jastrzębski "Mścisławski".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
por./kpt. Stanisław Kuchciński "Orłowski".

I Zastępca komendanta:

por. Stefan Kwaśniewski "Samum".

Wydział I.

Szef wydziału/II zastępca komendanta:
ppor. Hipolit Kaliszewski "Marek".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
ppor. Zbigniew Michalski "Zbigniew Pilar".

Wydział II.

Szefowie:
pchor. Roman Żadziłko "Kamień".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
pchor./ppor. Eugeniusz Stempkowski "Eugeniusz Serwis".

Wydział III.

Szef:
- N.N. "Rawski".

Wydział IV.

Szefowie:
kpt. Konstanty Zgliczyński "Dłużyc".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
- N.N. "Jankowski".

Wydział V.

Szef:
pchor./ppor. Eugeniusz Stempkowski "Beniowski".

Wydział VI.

Szefowie:
ppor. Stanisław Kryński "Kmicic".: ?? - ?? (rozstrzelany przez NKWD w listopadzie 1944 r.).
ppor. Zbigniew Michalski "Zbigniew Pilar".

Szef Duszpasterstwa:
- ks. N.N. "Flor-Floriański".

Powiaty:

Nr 1 Bielsk Podlaski.
Komendanci:
por. Roman Jastrzębski "Ślepowron".: ?? - lipiec 1944 r.
por. Jan Eljaszuk "Gromlik".: ?? - październik 1944 r.
ppor. Stanisław Kuchciński "Bogusławski".: ?? - grudzień 1944 r.

Nr 5-10 Agustów-Grajewo.
Komendanci:
ppor. Jan Wagner "Jaworski".: ?? - ?? (zginął 8 września 1944 r.).
ppor. Józef Karwowski "Bystry", "Tabaczyński".

Nr 6 Sokółka.
Komendanci:
pchor./ppor. Edward Kozłowski "Jastrzębiec".
- Kazimierz Jurzykowski "Czarnecki".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
- Czesław Kamiński "Głaz".

Nr 7m Białystok-Miasto.
Komendanci:
ppor. Michał Gałkowski "Mit".: ?? - koniec lipca 1944 r.
- por. Antoni Borżym "Zemsta Bracławski".: ?? - listopad 1944 r.

Nr 7p Białystok-Powiat.
Komendanci:
por. Antoni Borżym "Zemsta Braclawski".: ?? - listopad 1944 r.
ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".

Nr 8 Wysokie Mazowieckie.
Komendanci:
ppor. Józef Sławiński "Orwid", "Kurzawa".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami w czerwcu 1944 r.).
- Czesław Tymiński "Mściwy".
pchor./ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".
ppor. Stefan Kwaśniewski "Kruk", "Samum".

***

Okupacja niemiecka.

Tereny objęte okupacją niemiecką podzielono na dwa Obszary: Wschód oraz Zachód.


Obszar "Wschód".

Komendant:

- N.N. "Stefański".

*****

Okręg I Warszawa-Miasto.

Komendanci:

kpt./mjr Lucjan Markiewicz "Zdzisław Grzymała".: lipiec 1944 r.
płk Spirydion Koiszewski "Stanisław Topór".: 20 lipca - 2 październik 1944 r.

Zastępca komendanta:

ppłk Ignacy Rogowski "Bolesta Michałkiewicz", "Józef Kula".: 18 lipca 1944 - ??.

Szef Sztabu:

kpt./mjr Lucjan Markiewicz "Zdzisław Grzymała".

Wydział I.

Szef:
por./kpt. N.N. "Romuald".

Wydział II.

Szef:
- N.N.

Wydział III.

Szef:
kpt./mjr Marian Chrostowski "Oksza", "Ostoja".

Wydział IV.

Szef:
mjr dypl. N.N. "Andrzej Jastrzębiec".

Wydział V.

Szef:
ppor. N.N. "Aleksander Łoś".

Wydział VI.

Szef:
ppor. Lechosław Roszkowski "Tomasz".

Szef Duszpasterstwa:

- ks. N.N. "Andrzej Krakowski".

Szef Sądownictwa:

por. N.N. "Rola II".

Szef Saperów:

kpt. N.N. "Olesza".

Powiaty:

Powiat Nr 5 Powiat Zachodni - Pruszków.
Komendanci:
ppor. Florian Kuskowski "Szary".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 2 sierpnia 1944 r.).
por./kpt. N.N. "Romuald".

Okręg został scalony z AK w lipcu 1944 r. Brak innych danych.

*****

Okręg II Mazowsze-Północ.

Komendant:

mjr/ppłk Józef Żbikowski "Grzymała", "Babinicz".

Szef sztabu:

por./kpt. Stanisław Borodzicz "Stanisław Wara"

Wydział I.

Szef:
por. Stefan Kozarzewski "Łuk".: ?? - ?? (zginął zamordowany przez UB w styczniu 1945 r.).

Wydział II.

Szef:
por. Kazimierz Steckiewicz "Kazimierz Murzyn".

Wydział III.

Szef:
- N.N. "Żyro".

Wydział IV.

Szef:
por. Wojciech Ponikiewski "Mak".

Wydział V.

Szef:
por. Stanisław Machłajewski "Maks".

Wydział VI.

Szef:
- Władysław Dobrzycki "Władybój".

Szef Sanitarny:

por. N.N. "Witek Mławski".

Szef Duszpasterstwa:

ks. ppor. Józef Kulesza "ks. Orzeł".

Szef Sądownictwa:

ppor. Tadeusz Krasucki "Nieczuja".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 29 czerwca 1944 r.).

Obwody:

Obwód II/A.

Inspektor:
p.o. por. Stefan Guzek "Wilczyc".

Szef Sztabu:
ppor. N.N. "Hektor".

Obwód II/B.

Inspektor:
rtm./mjr Ryszard Borowy "Żelazny".

Zastępca:
por. N.N. "Ostoja".

Obwód II/C.

Inspektor:
por. Włodzimierz Pomirski "Łańcuch".

Zastępca:
- N.N. "Sztywny".

Szef Sztabu:
ppor. Stanisław Socik "Zły".

Powiaty:

Nr 1 Ostrołęka.
Komendanci:
ppor. Tadeusz Krasucki "Nieczuja".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 29 czerwca 1944 r.).
por. Roman Dziemieszkiewicz "Adam".

Nr 2 Maków Mazowiecki.
Komendant:
por. N.N. "Witek Mławski".
Zastępca:
ppor. Władysław Jabłoński "Burza".

Nr 3 Przasnysz.
Komendant:
por. Bronisław Zbrzeżny "Prawy".
Zastępca:
ppor. Henryk Pszczółkowski "Myśliwiec".

Wydział I.
Szef:
sierż. pchor. Czesław Czaplicki "Ryś".

Wydział II.
Szefowie:
sierż. pchor. Tadeusz Kamecki "Gucio".: ?? - sierpień 1944 r.
sierż. Edmund Grot "Prokop".

Wydział IV.
Szef:
sierż. Edmund Grot "Prokop".

Wydział V.
Szef:
pchor. Leon Pączkiewicz "Sęp".

Wydział VI.
Szef:
sierż. pchor. Jerzy Niestępski "Jurand".

PSK.
Komendantka:
- Jadwiga Gadomska "Balon".

Nr 4 Ciechanów.
Komendant:
ppor. Stanisław Wiśniewski "Kruk".

Nr 5 Pułtusk.
Komendant:
por. Jan Ogonowski "Kula Mazowiecki".

Wydział I.
Szef:
chor. Henryk Biedrzycki "Lis".

Wydział II.
Szef:
ppor. Kazimierz Gorczyński "Wilk".

Wydział IV.
Szef:
- Tadeusz Szczepkowski "Żaba".

Wydział V.
Szef:
- Feliks Rybarczyk "Siekiera".

Nr 6 Płońsk.
Komendant:
ppor. Witold Grzebski "Motor".
Zastępca:
- Jan Biliński "Podkowa".

Wydział I.
Szef:
ppor. Witold Grzebski "Motor".

Wydział II.
Szef:
- Stanisław Płaciszewski "Błyskawica".

Wydział III.
Szef:
- Lech Tyszkiewicz "Woda".

Wydział IV.
Szef:
- N.N.

Wydział V.
Szef:
- Zygfryd Kownacki "Fala".

PSK.
Komendantka:
- Helena Gostkiewicz "Jadwiga".

Nr 7 Mława.
Komendant:
por. Stanisław Machłajewski "Maks".

Nr 8 Działdowo.
Komendant:
- N.N.

Nr 9 Płock.
Komendant:
por. Zygmunt Kozicki "Bór".

Nr 10 Sierpc.
Komendant:
- N.N.

Nr 11 Gostynin.
Komendant:
- N.N. "Sowa".

Okręg scalono z AK w lipcu 1944 r.

*****

Okręg III Lublin.

Komendant:

ppłk dypl. N.N. "Tur".

Zastępca:

mjr Michał Kłosowski "Jan Rola", "Jan Ziemowit".: ?? - ?? (aresztowany przez UB w styczniu 1945).

Szefowie Sztabu:

mjr Antoni Starnawski "Leon Kmita".: ?? - październik 1944 r.
mjr Zygmunt Roguski "Kacper", "Feliks", "Perkuła".
Adiutant:
por. Witold Piusiński "Jakub".

Wydział I.

Szefowie:
ppor./por. Jan Morawiec "Zygmunt Karlicz".: ?? - luty 1945 r.
kpt. Władysław Żwirek "Wysocki".

Wydział II.

Szefowie:
ppor. Leopold Bczyński "Witold Sawicki".
- Mieczysław Obarski "Sierpień".

Wydział III.

Szef:
por. Tadeusz Jost "Tadeusz Ziemnicki".

Wydział IV.

Szef:
por. Wincenty Chrypiński "Piotr Karczewski".

Wydział V.

Szef:
ks. ppor. Kazimierz Łuszczyński "Mieczysław Orzeł".

Wydział VI.

Szef:
ppor. N.N. "Ryszard Kurzawa".

Wydział VII.

Szef:
por. Wincenty Chrypiński "Piotr Karczewski".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
por./kpt. Zygmunt Wolanin "Zenon".

Żandarmeria.

Dowódca:
ppor. Jerzy Sokół "Grot".

Pomocnicza Służba Kobiet (PSK).

Kierowniczki:
- N.N. "Alma".: ?? - lipiec 1944 r.
- N.N. "Helena Bogusławska".: lipiec - 14 sierpnia 1944 r.

Powiaty:

Nr 1 Lublin.
Komendant:
kpt. Witold Mowczko "Lech", "Orwid".: ?? - sierpień 1944 r. (aresztowany).
Zastępca i Szef Sztabu:
ppor. N.N. "Klemens Janicki".

Wydział I.
Szefowie:
ppor. N.N. "Wojciech Lubicz" (miasto).
por. Jerzy Pokorny "Michał Wiarus" (Grupa Północ).
ppor. Jan Fiłon "Janusz Łaski" (Grupa Południe).

Wydział II.
Szef:
por. Tadeusz Jost "Tadeusz Ziemnicki".

Wydział III.
Szef:
por. N.N. "Józef Mapa".

Wydział IV.
Szef:
ppor. N.N. "Roman Zabłocki".

Wydział V.
Szef:
ppor. N.N. "Odrowąż".

Wydział VI.
Szef:
- N.N. "Lucjusz Wyrwa".

Nr 2 Janów-Kraśnik.
Komendanci:
por./kpt. Kazimierz Koźma "Baca", "Wojtaszek".: ?? - wrzesień 1944 r.
ppor. N.N. "Ryszard Kurzawa".

Nr 3 Chełm.
Komendanci:
mjr. Tadeusz Zieliński "Stanisław Uherski", "Ryszard Winiarski".: ?? - 5 września 1944 r.
rtm. Zygmunt Roguski "Feliks Perkuła".: ?? - połowa października 1944 r.
por. Władysław Żwirek "Wysoki", "Maliszewski", "Romański".: ?? - marzec 1945 r.

Nr 4 Puławy.
Komendant:
- brak danych.

Nr 5 Biłgoraj.
Komendant:
ppor./por. Janusz Stoboy "Vir".: ?? - ?? (zamordowany na Zamku w Lublinie).

Nr 6 Zamość.
Komendant:
- brak danych.

Nr 7 Krasnystaw.
Komendant:
por. Ryszard Bryłowski "Kali".

Nr 8 Lubartów.
Komendant:
- brak danych.

Nr 9 Tomaszów.
Komendant:
- brak danych.

nr 10 Hrubieszów.
Komendant:
- brak danych.

Okręg scalony z AK w czerwcu 1944 r.

*****

Okręg V Kielce.

Komendanci:

- N.N. "Julian Kwiatkowski".: (najprawdopodobniej nie zdołał objąć funkcji).
mjr/ppłk Roman Piechowski "Roman Rogiński".

Adiutant:
- Jerzy Stanikowski "Zagłoba".

Szef Sztabu:

mjr Bronisław Jankowski "Andrzej Bryła".

Wydział I.

Szef:
por. N.N. "Wiesław Dobróg".
Zastępca:
- N.N. "Józef Jabłkowski".

Wydział II.

Szef:
- N.N. "Światowid".

Wydział III.

Szef:
mjr N.N. "Tomasz".
Zastępca:
- N.N. "Piotr Czajkowski".

Wydział IV.
Szef:
kpt. N.N. "Kmicic".

Wydział V.

Szef:
kpt. "Konrad".

Zastępca:
N.N. "Grot".

Wydział VI.

Szef:
ppor. Jan Golka "Klemens Siedemski".

Wydział VII.

Szef:
- N.N. "Ryszard Dąb".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
ppor. Zygmunt Gajda "Zygmunt Krzemień".

Szef Uzbrojenia:

- N.N. "Maksymilian Stary".

Szef Intendentury:

- N.N. "Celestyn Drobski".

Szef Sanitarny:
por. Jan Sikorski "Dr Jur", "Celestyn" (?), "Staw" (?).

Szef Duszpasterstwa:

- ks. prof. Szczepan Sobalkowski "Ks Andrzej Sokołowski", "Andrzej Bobola".

Szef Sądownictwa:

- N.N. "Feliks Dzikowski".

Powiaty:

Nr 1 Kielce-Miasto.
Komendanci:
por. Józef Bator "Tadeusz", "Roland".: ?? - czerwiec 1944 r. (aresztowany).
- N.N. "Piotr Czajkowski".

Nr 2 Kielce-Powiat północny.
Komendant:
- N.N.

Nr 3 Kielce-Powiat południowy.
Komendant:
kpt./mjr Bolesław Piechowski "Bogusław Żelazny".

Nr 4 Jędrzejów.
Komendant:
por. Stefan Służelec "Jerzy I".

Nr 5 Pińczów.
Komendant:
- N.N. "Loczek".

Nr 6 Stopnica.
Komendant:
- N.N. "Andrzej Podkowa".

Okręg scalono z AK w czerwcu 1944 r.

*****

Okręg VI Warszawa-Powiaty.

Komendant:

płk Witold Komierowski "Sulima".: ?? - 2 października 1944 r.

Zastępca komendanta:

mjr/ppłk Jerzy Krafft "Zygmunt Wiesławski", "Jan Prot".: czerwiec 1944 - ??

Powiaty:

Błonie-Sochaczew.
Komendant:
- N.N.

Skierniewice.
Komendanci:
kpt. Adam Koraszewski "Adam Zohada".: ?? - sierpień 1944 r. (?).
- N.N.

Łowicz.
Komendant:
- N.N.

Grójec.
Komendant:
- N.N. "Antoni".

Garwolin.
Komendant:
- N.N.

Rawa Mazowiecka.
Komendant:
rtm. Jan Łoziński "Lubicz".: ?? - sierpień 1944 r.
- N.N.

Mińsk Mazowiecki.
Komendant:
kpt. Czerwiński "Lipina".

Radzymin.
Komendant:
por. Puchała "Jacek Leliwa".

Koluszki.
Komendant:
por. Włodzimierz Kowalski "Korab".

Okręg scalono z AK w czerwcu 1944 r.

***

Obszar "Zachód".

Komendant:
ppłk Zygmunt Reliszko "Kołodziejski".

*****

Okręg VII Częstochowa-Śląsk.

Komendanci:

mjr Jan Poray-Wybranowski "Radosz".: ?? - grudzień 1944 r.

- Stanisław Dowbór "Roch Kowalski", "T. Zapolski".

Adiutant:
por. Piotr Kościelny "Mieszkowski".

Szef Sztabu:

rtm. Stefan Figurski "Janusz Leszczyna".: ?? - grudzień 1944 r.

Wydział I.

Szefowie:
por. Stanisław Pyka "Stanisław Jerlicz".: ?? - czerwiec 1944 r. (aresztowany i zesłany do ob. konc.).
- N.N. "Zygmunt Dębski".

Wydział II.

Szef:
kpt. Stanisław Żak "Stach W.II", "Stach Częstochowski".: ?? - 25 listopada 1944 r. (zamordowany przez działaczy ONR).
Zastępca:
- N.N. "Olcha".

Wydział III.

Szef:
por. Kazimierz Michalski "Kazimierz Mora".

Wydział IV.

Szef:
mjr Tomasz Górecki "Tomasz Dąb".

Wydział V.

Szef:
por. Piotr Kościelny "Maciej Kmieć".

Wydział VI.

Szefowie:
ppor. Feliks Kiwacz-Krasnodębski "Jan Wyrwa".: ?? - 20 czerwca 1944 r.
- N.N. "Antoni Kryński".: 20 czerwca 1944 - ??

Zastępca:
ppor. Czesław Bekus "Karol Donat".

Wydział VII.

Szef:
- N.N. "inż. Ryszard".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
por. Kazimierz Wybranowski "Kret".

Szef Uzbrojenia:

- N.N. "Tadeusz Olza".

Szef Sanitarny:

- dr. Władysław Karczewski "dr Jarosław Sokół".

Szef Duszpasterstwa:

- ks. Władysław Karlik "ks. Witalis Sęp".

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczka:
- Anna Malko-Kościelna "Ada".

Obwody:

Obwód VIII/A.

Inspektor:
mjr N.N. "San".

Obwód VIII/B.

Inspektor:
mjr N.N. "Skwarczyński".

Obwód VIII/C.

Inspektor:
kpt. N.N. "Przyłęcki".

Powiaty:

Nr 2 Lubliniec.
Komendant:
- N.N. "Józef".
Zastępca:
- N.N. "Kazimierz".

Nr 8 Piotrków (czasowo przydzielony do Okręgu VIII).
Komendant:
- vacat.
Zastępca:
- N.N. "Antoni".

Nr 13 Cieszyn.
Komendant:
por. Henryk Flame "Bartek".

Nr 16/Cz. Częstochowa-Miasto.
Komendant:
- N.N. "Marek".
Zastępca:
- N.N. "Zbyszek".

Nr 16/Bl. Blachownia.
Komendant:
ppor. N.N. "Wawel".
Zastępca:
- N.N. "Mierzejewski".

Nr 17 Radomsko.
Komendant:
kpt. Jan Syrocki "Mestwin".
Zastępca:
chor. Mieczysław Brzuchania "Jerzy".

Nr 18 Włoszczowa.
Komendanci:
por. N.N. "Czesław Rudnicki", "Czech".: ?? - ?? (pod koniec czerwca przeniesiony na dowódcę oddziału leśnego NSZ-AK).
kpt. N.N. "Mnich".

Nr 19 Opole.
Komendant:
- N.N. "Krzysztof Strzecha".

Okręg został scalony z AK w lipcu-sierpniu 1944 r.

*****

Okręg IX Łódź.

Komendant:

- N.N. "Andrzej Burza".

Adiutant:
- N.N. "Krystian Leśny".

Szef Sztabu:

- N.N. "Wojciech Młot".

Wydział I.

Szef:
kpt. N.N. "Pągowski".

Zastępca:
- N.N. "Andrzej Orłowski".

Wydział III.

Szef:
mjr Leon Nowakowski "Lig".: ?? - ?? (zginął 4 września 1944 r., w Powstaniu Warszawskim).

Wydział IV.

Szef:
ppor. N.N. "Edward".

Wydział VII.

Szef:
- N.N. "Piotr".

Szef Bezpieczeństwa:

kpt. N.N. "Milicki".

Komendant Szkoły Podchorążych:

ppor. N.N. "Brzoza".

Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- p.o. N.N. "Teresa".

Powiaty:

Nr 7 Łask.
Komendant:
ppor. N.N. "Reymontowski".
Zastępca:
- N.N. "Pawlikowski".

Nr 9 Piotrków.
Komendant:
kpt./mjr N.N. "Maciej Witt".
Zastępca:
- N.N. "Poraj".

Wydział I.
Szef:
- N.N. "Poraj".

Brak innych danych.

Okręg scalono z Armią Krajową w maju 1944 r.

*****

Okręg X Poznań.

Komendanci:

płk N.N. "Stefan Winiarski".: ?? - grudzień 1944 r.
mjr Jan Poray-Wybranowski "Radosz", "Jan Radosz".: grudzień 1944 - ??

Zastępca:

kpt. Władysław Rutkowski "Włodzimierz".

Powiaty:

Nr 4 Konin.
Komendant:
por. Roman Brzeziński "Roman Brzoza".

Nr 16 Poznań.
Komendant:
kpt. N.N. "Zbigniew Nowy".

Innych danych brak.

Okręg scalono z Armią Krajową w maju 1944 r. Wobec tego, że struktury AK w Okręgu Poznańskim zostały rozbite przez Gestapo, NSZ podporządkowały się Okręgowi Łódzkiemu AK.

*****

Okręg XI Pomorze.

Komendant:

kpt. Majewski (?) "Brodnicz".: ?? - ??

Okręg scalony z Armią Krajową w kwietniu 1944 r. Brak innych danych

*****

Okręg XV Radom.

Komendanci:

mjr./ppłk Mieczysław Michałowski "Witold", "Mirski Witold".: ?? - 8 grudnia 1944 r. (aresztowany przez Niemców).
rtm. Stefan Figurski "Zenon".

Adiutant:
ppor. Jerzy Kucharski "Korab", "Jurek".

Szef Sztabu:

mjr Mieczysław Borkowski "Mieczysław Wróbel".: ?? - ?? (w styczniu 1945 r., zamordowany przez NKWD).

Wydział I.

Szef:
- N.N.

Wydział II.

Szef:
por. Tadeusz Karolczak "Prażecki".

Zastępca:
ppor. Mirosław Michałowski "Marek".: ?? - ?? (aresztowany przez Niemców 8 grudnia 1944 r.).

Wydział III.
Szef:
mjr Mieczysław Borkowski "Mieczysław Wróbel".

Wydział IV.

Szef:
kpt. Antoni Osiński "Antoni Piołun".: ?? - marzec 1945 r.

Wydział V.

Szef:
por. N.N. "Foka".

Wydział VI.

Szef:
ppor. Stanisław Siwczyk "Kleszcz".

Powiaty:

Powiat Radom.
Komendant:
por. Tadeusz Kwiatkowski "Gracjan".
Zastępca i szef Wydziału I:
ppor. Lech Kowalski "Korab".

Powiat Opoczno.
Komendanci:
kpt. Wojciech Szczepański "Dołęga".: ?? - lipiec 1944 r.
por. Jerzy Wiernikowski "Korwin".: ?? - ?? (aresztowany przez Niemców w grudniu 1944 r.).
kpt. Jan Wojtaszek "Wojciech".

Zastępca komendanta:
ppor. Feliks Mierzwa "Mściwój", "Okrój".: listopad 1944 - ??

Wydział I:
Szef:
ppor. Feliks Mierzwa "Mściwój", "Okrój".: listopad 1944 - ??

Wydział II.
Szef:
- Jan Jurek "Załęski".: ?? - ?? (ranny 15 grudnia 1944 r., w walce z Niemcami).

Wydział III.
Szef:
por. Henryk Pietrusiewicz "Zawada".: ?? - ?? (zginął 15 grudnia 1944 r., w walce z Niemcami).

Wydział IV.
Szef:
- Edward Szczytowski.

Wydział V.
Szef:
ppor. Stefan Zaremba "Przemysław".

Wydział VI.
Szef:
- Mieczysław Wijata "Zasada".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
rtm. Jan Łoziński "Lubicz".: ?? - ?? (w sierpniu 1944 r., przeszedł do Brygady Świętokrzyskiej).

Szef Sanitarny:
- Stanisław Szczygieł.

Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- Anna Święcka.

Powiat Końskie.
Komendant:
por. Jerzy Szulc "Wirski".
Zastępca komendanta:
por. Wiktor Matynia "Karol".

Wydział I.
Szef:
por. Wiktor Matynia "Karol".

Wydział II.
Szef:
ppor. Leopold Piekarski.

Wydział III.
Szef:
pchor./ppor. Wójcik (?) "Radek".

Wydział IV.
Szef:
por. Edward Natorski "Sarmata".

Wydział V.
Szef:
- N.N.

Wydział VI.
Szef:
por. Mieczysław Zawadzki.

Powiat Kozienice.
Komendant:
por. Jerzy Stefański "Karol".: ?? - styczeń 1945 r.
kpt. Czesław Niedbała "Marek".
Zastępca komendanta:
por. Czesław Niedbała "Marek".

Wydział I.
Szef:
por. Czesław Niedbała "Marek".

Wydział II.
Szef:
- Tadeusz Kruszel "Ulicz".

Wydział III.
Szef:
ppor. Jerzy Radzik "Socha".

Wydział IV.
Szef:
- Tadeusz Jelonkiewicz "Kujawiak".

Powiat Opatów.
Komendant:
mjr Stanisław Wroński "Wujek".

Powiat Starachowice-Iłża.
Komendanci:
por. Marian Płowiec "Korczak".: ?? - sierpień 1944 r.
por. Kazimierz Szmurło "Mieczysław", "Dąb".
Zastępca komendanta:
por. Aleksander Leśniak "Bolesław".

Wydział I.
Szef:
por. Aleksander Leśniak "Bolesław".

Wydział II.
Szef:
pchor. Leonard Fudala "Mieczysław II".

Wydział III.
Szef:
ppor. Stefan Haszen "Zbrojny".

Wydział IV.
Szef:
- N.N.

Wydział V.
Szef:
pchor. N.N. "Orliński".

Wydział VI.
Szef:
ppor. Alekdsander Basiak "Al".

Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- N.N. "Lena".

Powiat Sandomierz.
Komendanci:
por. Władysław Żwirek "Romański".: ?? - lipiec 1944 r.
- N.N.
Zastępca komendanta:
ppor. Zbigniew Jasiński "Kwiatek" (?).

Wydział I.
Szef:
ppor. Zbigniew Jasiński "Kwiatek" (?).

Wydział VI.
Szef:
- N.N. "Okularnik".

Powiat Skarżysko.
Komendant:
- N.N. "Aleksander Wojnar".
Zastępca komendanta:
- N.N. "Tomasz Zachora".

Wydział I.
Szef:
- N.N. "Tomasz Zachora".

Koniec.


powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion