Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Bataliony Chłopskie.
Okręg VII - Białystok.


Rozwój Strukturalny.


Okręg VII Batalionów Chłopskich zaczął organizować od sierpnia 1942 r., Władysław Praga "Rafał" - były członek zarządu wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego. Na teren Białostocczyzny przybył on w sierpniu 1941 r., jako emisariusz z Warszawy, tworząc wojewódzką trójkę polityczną "Rocha".
Pierwszym komendantem Okręgu VII został Mieczysław Błachuszewski "Jan Kozicki", "Kostrzewa". Po jego aresztowaniu funkcję tą pełnił Jakub Antoniuk "Światowid".

Pierwsze placówki BCh na Białostocczyźnie powstały w rejonie Janowca, w powiecie Sokółka oraz na terenie powiatu białostockiego. W krótkim czasie Komendantowi Okręgu udało się zorganizować komórki strukturalne na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Suwałki, Augustów i Łomża.
Niestety, po krótkim czasie dość szybkiego rozwoju, prace organizacyjne uległy zahamowaniu. Przyczyn tego stanu rzeczy, można znaleźć kilka:

Niewielkie wpływy ludowców przed wojną na tym terenie, spowodowały, że tworzenie Batalionów Chłopskich napotkało wiele trudności. Sytuację bardzo komplikował również fakt, iż Białostocczyznę okupant podzielił na dwie części: jedną włączono do Prus Wschodnich, drugą do Rejencji Ciechanowskiej. Ważnym czynnikiem były również duże wpływy Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Związku Walki Zbrojnej.
Podsumowując: sieć "Rocha" nie była tu zbyt gęsta, nie udało się rozwinąć w terenie skutecznej akcji rekrutacyjnej i propagandowej, co spowodowało, że nie udało się pozyskać w szerszym zakresie, do swoich celów chłopstwa.

12 kwietnia 1943 r., zostali aresztowani Władysław Praga i Mieczysław Błahurzewski. Fakt ten przesądził o wstrzymaniu prac organizacyjnych w terenie. Komórki organizacyjne, które oni utworzyli i tylko oni utrzymywali z nimi łączność znalazły się w izolacji (głównie w powiecie Bielsk Podlaski).

W ciągu 1942 r., najlepsze efekty organizacyjne osiągnęły: obwód sokólski, który zorganizowali Józef Muklewicz i Bronisław Malinowski "Stal", obwód grajewski zorganizowany przez Adama Karwowskiego "Rowa" oraz białostocki zorganizowany przez Ignacego Gackiego "Zarębę", Stanisława Migielskiego "Migla" i Władysława Pycza "Twardego".
W roku 1943 działalność ludowców objęła nowe powiaty: Grodno, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Suwałki i Wołkowysk.
Stan organizacyjny na początku tego roku wynosił: Obwód Białystok - 1 kompania, Augustów - pluton, Sokółka - pluton, Łomża - pluton, Grodno - pluton, Bielsk Podlaski - drużyna, Suwałki - drużyna. Dodatkowo w Obwodzie Białystok utworzono oddział specjalny.

Stan organizacyjny Batalionów Chłopskich w Okręgu VII, na dzień 15 lipca przedstawiał się następująco:

Obwody:
Oddziały taktyczne.
1. Podokręg Nadbiebrzański:
1020 żołnierzy.
Obwód Grajewo
120 żołnierzy.
Obwód Augustów.
800 żołnierzy.
Obwód Sokółka.
100 żołnierzy.
2. Obwody podległe bezpośrednio Komendzie Okręgu:
460 żołnierzy.
Obwód Łomża.
20 żołnierzy.
Obwód Bielsk Podlaski
50 żołnierzy.
Obwód Wołkowysk.
30 żołnierzy.
Obwód Suwałki.
80 żołnierzy.
Obwód Grodno.
20 żołnierzy.
Obwód Białystok.
260 żołnierzy.
Razem
1480 żołnierzy.


Struktura organizacyjna i obsada personalna:

Komendanci Okręgu:

- Mirosław Błachurzewski "Kostrzewa".: ?? - 12 kwietnia 1943 r. (aresztowany).
- Jakub Antoniuk "Światowid".: 1943 - 1944 r.

Łącznicy Komendy Okręgu:
- Henryk Giedroyć.
- Edmund Giedroyć "Safichan".

Ludowy Związek Kobiet:

Przewodnicząca:
- Władysława Chylińska.

Struktura terenowa:

Podokręg Nadbiebrzański.

Należał do najlepiej zorganizowanych w Batalionach Chłopskich. Jego działalność została niestety zahamowana po 12 września 1943 r., kiedy to podczas próby ucieczki zamordowani zostali Władysław Pycz i Ignacy Abdracki. Obu aresztowała niemiecka żandarmeria we wsi Wrotki.

Komendant:

- Władysław Pycz "Twardy".: ?? - 12 września 1943 r.

Zastępca:

- Ignacy Andracki "Filtry", "Topór".

Szef sztabu:

- Jan Szastyński "Wierzba".

Szef Łączności:
- Bolesław Suchwałko "Skorochód".

Obwody:

Obwód Augustów.

Komendanci:
- Władysław Pycz "Twardy".
- Stanisław Świątkowski "Zapała".

Obwód Białystok.

Komendant:
- Alojzy Gacki "Zarządca".

Obwód Bielsk-Podlaski.

Komendant:
- Stanisław Pietrzak

Obwód Łomża.

Komendanci:
- Teofil Kubrak.
- Feliks Szymański.

Obwód Grajewo.

Obwód Grodno.

Obwód Sokółka.

Komendant:
- Bronisław Halinowski.

Obwód Suwałki.

Obwód Wołkowysk.

Koniec.
Powrót do poprzedniej strony.

Powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion