Arthur LiebehenschelSS-ObersturmbannführerNr SS - 39 254 (wstąpił w dn. 01.02.1932 r.)
Nr NSDAP - 932 766 (wstąpił w dn. 01.02.1932 r.)

Urodzony - 25.11.1901 r. w Posen (Poznań)
Zmarł - 24.01.1948 w Krakowie / powieszony (więzienie Montelupi w Krakowie, godz. 7.23 rano)

Promocje:
09.11.1933 - SS- Sturmführer
15.06.1934 - SS- Obersturmführer
09.11.1934 - SS-Hauptsturmführer
12.09.1937 - SS-Sturmbannführer
30.01.1941 - SS-Obersturmbannführer

Kariera:
04.01.1919 - ??.08.1919 - w Grenzschutz Ost (Freikorps Graf Dohna)
04.10.1919 - jako dwunastoletni ochotnik wstępuje do Reischwehry, do Infanterie-Regiment 8, później przenosi się do Sanitäts-Abteilung 3. Służbę kończy w stopniu Oberfeldwebel.
??.??.1932 - 01.08.1934 - adiutant w 27.SS Standarte
04.08.1934 - ??.??.???? - adiutant komendanta KL Columbia-Haus (Berlin)
??.??.1936 - 01.08.1937 - adiutant komendanta w KL Lichtenburg (odszedł na skutek ciężkiej choroby serca)
01.08.1937 - służba w Stab des Führers der SS-Totenkopfverbände und Konzentrationslager (Inspektorat Obozów
Koncentracyjnych)
01.08.1937 - 01.05.1940 - kierownik sekcji w Politischen Abteilung w Inspektion der Konzentrationslager
22.09.1937 - 3 dni aresztu domowego z powodu niewłaściwych relacji z siłami zbrojnymi
01.05.1940 - 01.06.1940 - szef sztabu w Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych
01.06.1940 - 03.03.1942 - oficer w Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych
15.03.1942 - 10.11.1943 - Amtschef i kierownik Amtes D I w WVHA
11.11.1943 - 11.05.1944 - komendant Auschwitz, oraz dowódca wszystkich oddziałów wartowniczych SS
15.05.1944 - 15.08.1944 - komendant KL Majdanek
15.08.1944 - ??.05.1945 - kierownik Stabsabteilung des SS-Personalhauptamtes
25.08.1944 - ??.05.1945 - oficer w urzędzie HSSPF "Adriatisches Küstenland" w Trieście

Notatka:
Po ukończeniu szkoły średniej został urzędnikiem skarbowym, a następnie przez dwanaście lat służył w Reichswerze.
Od 1932 r. był członkiem SS.
W 1934 r. rozpoczął służbę w Columbia-Haus, a następnie w obozie koncentracyjnym Lichtenburg, gdzie objął stanowisko adiutanta komendanta.
W 1936 r. przeniesiono go do Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, gdzie został funkcjonariuszem Wydziału Politycznego, którym kierował w tym czasie SS-Standartenführer Tamaschke. Po jego odejściu, Liebehenschel został nowym kierownikiem wydziału, który po utworzeniu WVHA przemianowany został na Amt D I.
W listopadzie 1943 r. zostaje przeniesiony do Auschwitz, gdzie zostaje mianowany komendantem obozu Auschwitz, a także dowódcą garnizonu SS. (Przeniesienie to jest spowodowane jego rozwodem, dlatego musiał opuścić Berlin).
Niedługo po tej nominacji kombinat oświęcimski zostaje podzielony na trzy części (Auschwitz I - Stammlager, Auschwitz II - Birkenau, Auschwitz III - Monowitz). Kierownictwo obozów II i III Liebehenschel powierzył swoim współpracownikom, ale zachował dla siebie decyzje w rozstrzyganiu ważniejszych lub wątpliwych spraw we wszystkich trzech obozach.
Wszelkie sprawy związane z administracją budownictwa, lecznictwem, zdrowiem, pracą więźniów i działalnością wydziału politycznego, Liebehenschel zatrzymał w swoich kompetencjach. Do niego należało także dowództwo wojskowe nad załogami wszystkich obozów.
Znany jest z tego, że jego rządy w obozie poskutkowały pewną poprawą egzystencji. Zakazano w tym czasie bicia więźniów, skrócono czas apelu oraz usunięto z obozu powszechnie znanych konfidentów.
W czasie pełnienia obowiązków komendanta Auschwitz, po raz drugi zawarł związek małżeński, co stało się przyczyna jego kolejnych kłopotów służbowych. Otóż wg raportu SD, jego żona była obciążona utrzymywaniem kontaktów z Żydami, również po wydaniu ustaw norymberskich. Po ujawnieniu tego faktu, przeniesiono go na stanowisko komendanta obozu lubelskiego na Majdanku, po którego likwidacji przeszedł do pracy w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji w Treście (Odilo Globocnik).
Prawdę mówiąc, częściej był w Oświęcimiu odwiedzając żonę niż w Lublinie, za co zresztą groziło mu kolejne postępowanie służbowe.
Po wojnie został schwytany i 27.11.1946 r. przekazany do Polski. Wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego z 22 grudnia 1947 r., w Krakowie, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie.

Odznaczenia m.in.:
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS


powrót

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion