Fritz Friedrich KatzmannSS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und PolizeiNr SS - 3 065
Nr NSDAP - 98 528 (wstapił w 1928 r.)

Urodzony - 06.05.1906 r. w Darmstadt, Westfalen
Zmarł - 19.09.1957 r. w Darmstadt

Promocje:
01.07.1930 - SS-Scharführer
23.01.1931 - SS-Truppführer
20.08.1931 - SS-Sturmführer
01.12.1932 - SS-Sturmhauptführer
30.01.1933 - SS-Sturmbannführer
20.04.1933 - SS-Obersturmbannführer
17.08.1934 - SS-Standartenführer
09.11.1938 - SS-Oberführer
21.06.1941 - SS-Brigadeführer
26.09.1941 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
30.01.1943 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
01.07.1944 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS

Kariera:
01.12.1932 - 30.01.1934 - dowódca II. batalionu w 25.SS-Sstandarte
30.01.1934 - 04.04.1934 - oficer do zadań specjalnych w SS-Oberabschnitt West i dowództwa LSSAH
10.01.1934 - 25.09.1934 - dowódca 25.SS-Standarte Ruhr
04.04.1934 - 21.03.1938 - dowódca 75.SS-Standarte Widukind
21.03.1938 - 01.01.1942 - dowódca SS-Abschnitt VI
09.09.1939 - 30.11.1939 - dowódca ORPO na obszarze działania 14 Armii
10.09.1939 - ??.??.???? - dowódca okręgu południowego Selbstschutzu (Wrocław)
30.11.1939 - 08.08.1941 - SSPF Radom
08.04.1941 - 20.04.1943 - SSPF Lemberg (Lwów)
01.01.1942 - 20.04.1943 - w składzie sztabu RF SS
20.04.1943 - ??.05.1945 - dowódca SS-Oberabschnitt Weichsel
20.04.1943 - 08.05.1945 - HSSPF "Weichsel/ Danzig-West Prussia"

Odznaczenia m.in.:
KVK I m. Schw.
KVK II m. Schw.
1940.04.15 - Goldenes Parteiabzeichen
Dienstauszeichnung der NSDAP in Silber
Deutsche-Olympia Ehrenzeichen 2. Klasse
SS-Dienstauszeichnungen
Ehrendegen des RF SS
Totenkopfring der SS.


powrót do strony głównej

© copyright 2008, Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion