Numery cz³onków SS od 166 000 do 166 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

166 001

Otto MENZEL

27.11.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

166 018

Walter SORGENFREI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

166 025

Karl WEISSPFAHL

 

 

SS-Sturmmann

166 028

Karl ZELLJAHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

166 035

Rudolf BORKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

166 038

Ernst BOTTKE

 

 

SS-Sturmmann
16.05.1940 r. - wykluczony z SS

166 052

Bruno KANNENBERG

 

 

SS-Sturmmann
14.12.1936 r. - wykluczony z SS

166 063

Hans BORGMANN

 

 

SS-Oberscharführer

166 067

Konrad FLOEGGEL

 

 

SS-Rottenführer

166 090

Erich SCHARFETTER

 

 

SS-Rottenführer

166 104

Horst von OSTEN

 

 

SS-Mann

166 110

Johannes HALLMANN

 

 

SS-Sturmmann
20.03.1939 r. - wykluczony z SS

166 137

Heinrich DORE

 

 

SS-Mann

166 142

Rudolf GRABOSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

166 155

Josef ARDEN

17.11.1901

2 842 995

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

166 184

Botho OSWALD

 

 

SS-Rottenführer

166 209

Hans BUDNIK

15.09.1913

4 583 100

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

166 243

Gero FEY

 

 

SS-Mann

166 251

Herbert KORELL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

166 257

Herbert LIGDORF

 

 

SS-Rottenführer

166 260

Ernst LÜCKE

04.06.1891

3 774 573

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

166 263

Kurt METZ

20.01.1899

1 462 661

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

166 266

Walter BORNETT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

166 286

Alois HAMMER

25.05.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.07.1943 r.

166 290

Friedhelm REEH

 

 

SS-Sturmmann

166 293

Paul ROHLOFF

 

 

SS-Rottenführer

166 299

Paul HIRSCH

 

 

SS-Mann

166 325

Hugo ZIEHN

16.07.1907

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

166 330

Wolfgang KOBIELLA

 

 

SS-Mann

166 345

Franz SAILER

22.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

166 373

Johannes HINZ

 

 

SS-Rottenführer

166 396

Erich BRÜCK

 

 

SS-Sturmmann

166 404

Alfred CZENSE

 

 

SS-Oberscharführer

166 421

Paul MATULL

02.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

166 430

Paul KOBIELLA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

166 436

Paul SIEBERT

 

 

SS-Rottenführer

166 437

Gustav HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann

166 453

Johannes OLK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

166 455

Bruno WEISSBRODT

 

 

SS-Sturmmann

166 470

Egon KLATT

 

 

SS-Mann

166 480

Johannes MUSCHKE

 

 

SS-Rottenführer

166 485

Bernhard WROSCH

 

 

SS-Sturmmann

166 490

Friedrich PODLICH

18.10.1905

3 717 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
zmar³ 01.10.1945 r.

166 496

Walter ILSCHNER

03.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

166 510

Herbert LINK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

166 517

Paul KRAUSE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

166 524

Helmut EICHHOLZ

02.08.1905

3 714 293

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

166 525

Helmuth GERTZKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

166 536

Philipp SONNEMANN

 

 

SS-Mann

166 586

Friedrich SCHANZ

 

 

SS-Mann

166 588

Karl EWERT

 

 

SS-Mann

166 625

Kurt PORSCH

 

 

SS-Sturmmann
06.03.1937 r. - wykluczony z SS

166 636

Kurt DIETRICH

04.12.1906

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
stracony 10.10.1947 r.

166 644

Paul LASKOWSKI

 

 

SS-Mann

166 646

Karl BARTSCH

 

 

SS-Oberscharführer

166 688

Horst STEEGER

 

 

SS-Scharführer
19.08.1935 r. - wykluczony z SS

166 710

Johannes GÖRTZ

02.04.1905

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

166 713

Hermamm HILDEBRANDT

 

 

SS-Sturmmann

166 738

Otto TÖPPER

 

 

SS-Sturmann

166 750

Walter GROLMS

 

 

SS-Mann

166 765

Johann SCHWARZ

 

 

SS-Mann

166 766

Willy SAEWE

 

 

SS-Sturmmann

166 772

Walter GROSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

166 777

Erich KÜHNEL

 

 

SS-Sturmmann

166 786

Bruno SKIERKA

03.03.1897

2 273 409

SS-Untersturmführer
stracony 03.10.1947 r.

166 791

Herbert PÜTSCH

 

 

SS-Sturmmann

166 803

Alfons GLOWIENKE

 

 

SS-Rottenführer

166 811

Dr Friedrich WINNE

04.03.1901

3 718 831

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

166 812

Fritz WILKE

 

 

SS-Mann

166 813

Kurt WILLER

26.05.1898

3 718 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

166 815

Kurt MANTKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

166 831

Walter SONNTAG

 

 

SS-Hauptsturmführer
12.06.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

166 832

Dr Ferdinand SCHOEN

15.01.1906

989 903

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

166 833

Dr Arno HERMANN

20.09.1888

711 677

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

166 834

Dr Wilhelm HOHORST

29.01.1887

1 090 225

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

166 835

Dr Ernst MEIER

13.03.1902

49 044

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zmar³ 10.07.1942 r.

166 836

Dr Otto STOERZBACH

01.05.1904

997 246

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

166 837

Dr Georg HÜBENER

11.12.1897

830 005

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

166 838

Ernst BOEPPLE

30.11.1887

36 000

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
14.12.1949 r. - stracony

166 841

Friedrich KANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

166 846

Dr Fritz REINHARDT

27.09.1898

109 707

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

166 849

Dr Richard GÖRLACH

18.02.1894

67 486

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

166 854

Fritz PRIEBS

 

 

SS-Mann

166 855

Erich POHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

166 856

Hugo WILDFEUER

11.12.1892

2 759 187

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

166 857

Horst MOSEBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

166 863

Dr Konrad FISCHER

15.06.1895

95 916

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

166 869

Karl EBERHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

166 873

Wilhelm PFEFFER

18.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

166 878

Karl HUSCHENBETT

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

166 881

Dr Walter BREMMER

04.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1943 r.

166 889

Kurt THEOBALD

07.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

166 890

Dr Kurt SCHARLAU

10.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

166 896

Gerhard MEISER

15.10.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

166 934

Milian SCHÜTTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

166 935

Walter PANCKE

 

1 441 779

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
20.02.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

166 950

Otto PROBST

03.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

166 954

Konrad ZINK

 

 

SS-Mann

166 964

Werner GROTZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

166 972

Kurt ZICHE

27.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

166 996

Willy SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer