Numery cz³onków SS od 191 000 do 191 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

191 003

Herbert SCHLICHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

191 008

Bernhard BOIKE

 

 

SS-Mann

191 010

Bruno KAMISCHKE

 

 

SS-Rottenführer

191 012

Heinz KOLLENT

 

 

SS-Mann
12.01.1937 r. - wykluczony z SS

191 025

Karl DIFFRICH

20.07.1880

2 231 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

191 026

Walter REIMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

191 030

Max SIARA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

191 072

Günther VORLAUF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

191 088

Erich LIEBNER

 

 

SS-Mann

191 097

Fritz RIEMANN

20.05.1896

1 293 776

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

191 143

Hermann KEUCHEL

 

 

SS-Sturmmann

191 150

Emil WENZEL

03.01.1905

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

191 191

Heinz BÖNKE

13.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

191 195

Herbert SEEHABER

 

 

SS-Rottenführer

1 91 224

Alfred ENSS

 

 

SS-Rottenführer

191 232

Friedrich FEISTNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

191 280

Wilhelm HÖLDTKE

 

 

SS-Scharführer

191 283

Herbert ENSS

 

 

SS-Rottenführer

191 292

Ewald ROMAHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

191 332

Reinhard SCHINDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

191 335

Georg MEIER

 

 

SS-Mann

191 352

Paul HEINRICHS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

191 359

Kurt WILDO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

191 392

Fritz HAKELBERG

 

 

SS-Sturmmann

191 426

Rudolf von KUICK

 

 

SS-Sturmmann

191 434

Günther LOH

 

 

SS-Rottenführer

191 447

Georg FRISCHMUTH

 

 

SS-Sturmmann

191 459

Erich GALL

20.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

191 462

Egbert KONERT

29.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

191 475

Alfred ZEIDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

191 483

Siegfried SCHWINKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

191 509

Hans KAWLOWSKI

 

 

SS-Mann

191 530

Arthur RICHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

191 532

Wrich STEHLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

191 538

Helmut KRUEGER

 

 

SS-Sturmmann

191 548

Otto GATTERMANN

20.03.1898

752 065

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 27.04.1934 r.
28.01.1938 r. - opu¶ci³ SS

191 549

Gerhard CLAGES

26.06.1902

1 058 279

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

191 550

Hubert KÖLBLINGER

30.06.1897

51 309

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

191 551

Richard BECK

07.03.1896

3 578 045

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.04.1934 r.

191 552

Walther BOESS

14.11.1884

4 363 024

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

191 553

Hans KITZ

27.11.1891

1 774 160

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

191 554

Otto FOERSCHNER

04.11.1902

5 274 260

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
28.05.1946 r. - stracony

191 555

Richard BEUGE

19.10.1880

3 601 300

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.08.1943 r.

191 556

August FISCHER

03.11.1892

3 601 460

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

191 557

Friedrich SCHRÖTER

26.06.1890

3 602 197

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

191 558

Eitel BORCK

06.07.1915

3 601 193

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

191 560

Kurt SPAETH

22.06.1916

3 474 343

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1941r.

191 561

Ernst HEINISCH

23.03.1915

3 474 288

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

191 565

Fritz ALBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

191 567

Jakob MACKENROTH

30.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

191 570

Erhard HENSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

191 578

Hans SCHWEYER

25.12.1889

285 099

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

191 584

Werner KNAB

18.12.1908

3 269 940

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

191 592

Ernst STEINLEIN

 

 

SS-Mann

191 602

Ewald RÜTZ

10.03.1892

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

191 609

Albert FALKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

191 610

Martin PISDULA

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

191 611

Peter KÜPPER

 

 

SS-Sturmmann

191 613

Willi LEVEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

191 617

Fritz NUSSBAUM

 

 

SS-Unterscharführer

191 621

Karl OETZBACH

 

 

SS-Sturmmann

191 631

Hermann SALLOCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

191 632

Heinrich RUMPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

191 651

Heinrich GERLING

 

 

SS-Mann

191 663

Karl PELLE

 

 

SS-Mann

191 681

Wilhelm SCHUETTE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938r.

191 689

Heinrich BOCK

01.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.
zgin±³ 23.01.1945 r.

191 691

Walter TOPF

12.01.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

191 701

Fritz MEYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

191 725

Heinrich MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer

191 726

Werner BISCHOF

 

 

SS-Mann

191 729

Fritz GENNES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

191 732

Otto KÖNTGES

 

 

SS-Mann

191 734

Walter VOGENO

 

 

SS-Sturmmann

191 736

Paul NEUERBURG

 

 

SS-Sturmmann

191 753

Werner BÖCKING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

191 767

Erich SCHLÜTER

29.10.1900

26 445

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

191 770

Werner WILD

29.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 04.09.1944 r.

191 776

Fritz STORCH

 

 

SS-Rottenführer

191 842

Gerhard WINKENS

11.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1941 r.

191 854

Otto VOELKER

 

 

SS-Unterscharführer

191 855

Heinrich HÄFNER

 

 

SS-Rottenführer
06.09.1935 r. - wykluczony z SS

191 863

Paul HEYERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

191 890

Ulrich BORNKESSEL

 

 

SS-Sturmmann

191 892

Herbert KÜHNE

13.07.1914

3 411 715

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans 09.11.1944 r.

191 915

Heinrich FÖST

11.03.1903

 

SS-Hauptscharführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

191 948

Gerhard VENNEMEYER

16.10.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

191 960

Bernhard KROON

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

191 995

Hans TOFFERT

 

 

SS-Mann