Numery cz³onków SS od 265 000 do 265 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

265 001

Karl KUNZMANN

12.12.1907

293 462

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

265 053

August SCHMIDT

02.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 089

Fritz ZINN

 

 

SS-Mann

265 112

Bruno FRICKINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

265 117

Ernst MÄRTHESHEIMER

08.10.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

265 124

Hans SCHÄTZLEIN

10.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 141

Benno RUEBSAMEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

265 156

Konstantin MESS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

265 160

Friedrich BRAUM

03.08.1889

1 820 231

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r

265 161

Karl GEHRINGER

24.09.1910

1 542 957

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

265 163

Adolf JESS

07.03.1883

1 793 064

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

265 167

Arthur GÄBL

07.11.1910

3 601 471

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 01.09.1944 r.

265 169

Fritz BENDER

04.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1940 r.>

265 170

Karl GLÖDE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

265 173

Kurt GROPP

09.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 175

Hilmar GUTGESELL

23.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 176

Rudolf GWOSDZ

14.06.1913

3 601 529

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

265 178

Andreas HANSEN

15.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

265 181

Günther HAUSDORF

08.06.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 182

Johann KLÖNDER

 

 

SS-Rottenführer

265 184

Hans HERMSEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

265 195

Kurt BLANK

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS

265 197

Heinrich BRÜGGEMANN

09.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 199

Fritz BUCHSEIN

13.10.1913

3 601 352

SS-Sturmbannführer- awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

265 202

Hermann DAHLKE

11.02.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.07.1943 r.

265 205

Gerhard DINSE

24.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 206

Hans DUNKELMANN

05.07.1914

3 601 412

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zdegradowany do stopnia SS-Schütze w styczniu 1943 r.
wojnê zakoñczy³ jako SS-Untersturmführer der Waffen-SS

265 209

Franz FISCHER

01.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 210

Fritz FISCHER

 

 

SS-Oberrscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

265 218

Wilhelm MUNDT

06.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 219

August MUNSCHEID

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

265 225

Ernst PRIGGE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

265 226

Rupprecht QUIDDE

22.04.1915

3 602 054

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1941 r.

265 230

Günther REICHENBACH

17.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 234

Erwin MEIERDRESS

11.12.1916

3 601 911

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 02.01.1945 r.

265 240

Georg LILGE

27.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 241

Eugen LÖBLER

23.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 18.12.1944 r.

265 246

Herbert RUNDE

20.01.1913

2 602 811

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1942 r.

265 248

Joachim SCHIKORA

21.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 251

Heinrich SCHMALÖR

17.02.1915

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

265 252

Hans SCHRADER

01.01.1915

1 466 895

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1941 r.

265 253

Hubertus SCHRAMM

07.08.1914

1 737 594

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

265 255

Heinrich SCHÜSSLER

16.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 31.03.1945 r.

265 260

Willy SOMMER

11.08.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.11.1941 r.

265 264

Walter TAUT

21.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

265 267

Hans TWILLING

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

265 270

Werner VOLLMER

04.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

265 271

Karl WALLER

13.12.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 272

Herbert WANDERBURG

03.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 275

Paul WILDE

05.07.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

265 277

Friedrich WITTE

05.07.1913

3 602 391

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

265 278

Otto ZIMMERMANN

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

265 279

Max SÜFKE

12.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 21.07.1941 r.

265 280

Hermann STÄCHELIN

17.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 283

Willi WEHRMEIER

10.02.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 287

Rudi WIESENBERG

15.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

265 290

Robert WINTER

14.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 297

Julius EGGERS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

265 303

Willi FRITZSCHE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

265 306

Ernst GESELL

27.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

265 307

Paul GUHL

01.06.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 310

Kurt ZENKER

08.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 313

Wilhelm PABST

29.01.1914

3 602 004

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
01.10.1938 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie
zgin±³ 28.05.1941 r.

265 315

Johann OEHMS

14.09.1913

1 157 419

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

265 318

Ernst KLUENDER

28.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 324

Ernst KIEHL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

265 325

Richard KRAMM

05.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 327

Karl LEHMANN

12.01.1912

1 549 902

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

265 328

Kurt LIESER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 334

Heinz JENKE

06.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 09.03.1945 r.

265 337

Hans AHRENS

04.12.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1941 r.

265 338

Herbert BARTSCH

04.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 340

Alfred BLOCH

19.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 343

Herbert BÖTTGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 346

Heinz DAHMEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

265 348

Erich HAAKE

29.06.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 351

Hans PIETZSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

265 352

Willi PÖSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

265 353

Rudolf RAUER

18.05.1914

3 602 061

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.11.1941 r.

265 355

Karl RICHTER

09.10.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

265 356

Otto RICHTER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

265 359

Siegfried SCHEIBE

24.05.1916

3 602 137

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.03.1945 r.

265 363

Andreas SAUL

30.03.1905

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 365

Kurt KRAUTH

23.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1942 r.

265 366

Karl-Heinz SCHROTT

09.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.09.1944 r.

265 369

Arnold SACK

10.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

265 372

Heinrich JUNG

14.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 373

Adalbert KABEL

19.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 374

Kurt KEIMER

07.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

265 385

Georg LAMPRECHT

10.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 391

Albert LOGES

07.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 396

Alfred MEDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

265 397

Rudolf MEIER

06.02.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1943 r.

265 398

Hans MEINKEN

20.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 403

Walter DITTMAR

16.07.1916

3 601 393

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
31.01.1939 r. - opu¶ci³ SS

265 416

Wolfgang WETZLING

09.05.1909

1 981 117

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

265 419

Georg BETZ

15.06.1903

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

265 425

Walter KELLER

17.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 428

Heinz ESSER

 

 

SS-Scharführer

265 439

Paul SCHÖMANN

 

 

SS-Mann

265 443

Georg HANSEN

 

 

SS-Unterscharführer

265 462

Andreas GREGER

23.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

265 464

Hans KRAMER

30.10.1897

1 927 236

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

265 465

Heinrich STAAB

 

1 216 047

SS-Untersturmführer
19.05.1937 r. - opu¶ci³ SS

265 466

Ludwig SPINDLER

15.11.1910

3 971 643

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 27.12.1944 r.

265 472

Heinrich SCHLEGEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

265 493

Rudolf SCHICK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

265 502

Ludwig SCHILLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

265 514

Karl WAMBSGANSS

13.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 524

Fritz DIETER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

265 534

Wolf DINKLAGE

25.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 535

Franz ROLSHOVEN

 

 

SS-Rottenführer

265 538

Heinrich MEYER-STROHEN

26.10.1904

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 542

Albert PILATZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

265 545

Rudolf BUBENHEIM

04.12.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 563

Kurt SCHLINGENSIEPEN

 

 

SS-Sturmmann

265 566

Hans MOMSEN

18.01.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 567

Josef WÖLLNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

265 571

Gerhard BORCH

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

265 572

Fritz LÜCKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

265 589

Rudi GÖTZ

 

 

SS-Rottenführer

265 605

Gerhard MINTEL

17.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1943 r.

265 608

Fritz FENSKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

265 615

Josef REITER

02.04.1887

85 681

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

265 621

Friedrich SÜSS

19.05.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

265 623

Josef SCHÄTZLE

21.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

265 627

Werner SCHULZE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

265 629

Kurt STOCKMANN

18.12.1913

 

SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS

265 631

Bernhard STÜRMANN

19.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 639

Ludwig WESSEL

28.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 642

Bernhard WINZHEIMER

21.12.1914

3 602 389

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

265 646

Heinz MELZER

13.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 647

Heinrich MERSINGER

25.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

265 650

Martin MÜLLER

07.03.1901

865 155

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1935 r.

265 651

Fritz MIETZNER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

265 652

Hermann MORITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

265 655

Kurt OEHLANDT

22.09.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 660

Johannes STEINHAUS

22.05.1901

207 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.04.1935 r.
22.02.1937 r. - wykluczony z SS

265 663

Daniel RITSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

265 666

Konrad KRALLINGER

10.02.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1944 r.

265 667

Helmut KREITZ

11.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 30.01.1945 r.

265 672

Walter KUHN

07.06.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

265 675

Bruno LICHT

12.03.1914

3 601 859

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
01.10.1938 r. - opu¶ci³ SS, w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

265 677

Wilhelm MATHIAS

27.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 679

Rudolf MEISSNER

02.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 681

Herbert MEYER

 

 

SS-Scharführer

265 685

Johannes NISSEN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

265 687

Arthur OSTHEIM

16.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

265 691

Heinz PFITZNER

24.03.1914

3 602 023

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1941 r.

265 694

Wilfried RATHSMANN

11.10.1914

3 602 606

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.
14.07.1938 r. - wykluczony z SS

265 695

Hermann REIMERS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

265 697

Heinz RÖDIGER

27.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

265 703

Wilhelm STEINKE

27.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

265 704

Lorenz STORR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

265 705

Ernst SCHÄFER

16.12.1913

3 602 128

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

265 706

Hans SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

265 719

Heinrich SCHWEPPACH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

265 720

Richard SCHWICKERT

13.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

265 722

Eduard THIEMIG

22.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 728

Ludwig WEIRICH

10.07.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

265 729

Walter WEITZEL

31.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

265 730

Marinus WERNER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

265 732

Otto WURACH

09.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 06.07.1944 r.

265 734

Geert ZIEGLER

09.06.1913

3 602 409

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

264 741

Walter KRAIZIZEK

 

 

SS-Sturmmann
16.11.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

265 753

Hubert BREDTMANN

21.03.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

265 755

Georg BUCHHARDT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 756

Wilhelm DALLHAMMER

29.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

265 767

Walter FÜTING

29.11.1915

3 601 474

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

265 768

Heinz GAJEWSKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

265 769

Ulrich GMELIN

03.07.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 770

Gerhard GREBARSCHE

15.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

265 771

Johann GREVE

05.09.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

265 773

Rudolf HÄUSSLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

265 774

Willi HEICK

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

265 776

Ernst FISCHER

09.02.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

265 778

Heinrich HENKEL

22.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

265 779

Werner HÖRIG

03.05.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.07.1944 r.

265 780

Karl HOFFMANN

10.08.1913

3 601 609

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

265 783

Fritz IMHOFF

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

265 793

Wolfgang BIRKNER

27.10.1913

3 601 309

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ 24.03.1945 r.

265 797

Karl DIETRICH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

265 800

Bernhard ELLMANN

10.11.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1941 r.

265 811

Wilhelm HAGEMEIER

26.09.1912

3 601 536

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.08.1944 r.

265 812

Fritz HÄRTEL

10.05.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

265 822

Heinz KAUB

31.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1941 r.

265 830

Oswald KRAUSS

21.10.1914

3 601 753

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

265 835

Hans LONZ

07.03.1913

3 601 872

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 14.08.1944 r.

265 842

Arthur SCHLÖNVOIGT

 

 

SS-Hauptscharführer
13.02.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

265 846

Paul RICHTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

265 849

Walter FROMMHOLD

12.12.1907

499 063

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

265 862

Alfred BERNHARDT

 

 

SS-Mann

265 876

Josef DOBROWSKI

 

 

SS-Sturmmann
23.03.1936 r. - wykluczony z SS

265 877

Josef PASCHWITZ

 

 

SS-Mann

265 884

Oswald LEHNICH

20.06.1895

855 209

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

265 885

Paul SCHLEICHER

 

 

SS-Mann

265 894

Karl GEBHARDT

23.11.1897

1 723 317

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 30.01.194 3r.
02.06.1948 r. - stracony

265 897

Walther EWERT

20.11.1903

2 564 086

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

265 898

Max VELHORN

04.11.1895

3 634 331

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

265 902

Christian WEBER

25.08.1883

15

SS-Brigadeführer awans w dniu 26.07.1936 r.

265 909

Johannes UHLMANN

19.02.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

265 910

Werner KUHNE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

265 911

Heinrich KURTHS

 

 

SS-Rottenführer

265 949

Heinz REICHARDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

265 968

Walter ROSENHAHN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

265 988

Julius GUNST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

265 989

Gotthard JESKE

 

 

SS-Unterscharführer
01.03.1943 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

265 990

Walter JUST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

265 991

Karl KARTHAUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.