Numery członków Allgemeine SS oraz Waffen-SS.


Numery członków SS

w chwili obecnej jest wykazanych 48 011 numerów.


Dokumenty, listy starszeństwa, itp

(SS-Befehlsblatt, SS-Verordnungsblatt, SS-Personalveränderungsblatt)


Chcemy przedstawić numery członków SS. Ustalenie ich kolejności przysparza wiele problemów, zwłaszcza tych pierwszych. Nie można zapominać, że we wczesnym okresie istnienia SS, panował po prostu zwykły bałagan w ewidencji. Powstawały nowe oddziały, przyjmowano kolejnych członków, a przecież nie było centralnej ewidencji. Nowych członków przyjmowano na poziomie Abschnitt lub Oberabschnitt.
Dla przykładu - nawet w LSSAH (1933), nie wszyscy członkowie tej elitarnej formacji należeli do NSDAP, a co gorsze nie byli nawet w spisach SS.
Gdy postanowiono wreszcie uporządkować tą sprawę, (pod koniec 1927 roku), załatwiono ja jak najprościej - przydzielono kolejne numery, nie patrząc się na datę wstąpienia do SS. Każdy SS-Oberabschnitt, otrzymał "pulę" numerów i poprzydzielał je według daty wstąpinia do SS, co nie zawsze było zgodne z prawdą i powodowąło wiele nieporozumień, zwłaszcza że gdy skończył się dostępny wykaz, otrzymywano nowy, bez oglądania się na inne SS-Oberabschnitty.

Jest wiele tzw. numerów „pustych”. Część z nich była zarezerwowana na przyszłość, w celu nadania ich, bardziej zasłużonym członkon NSDAP, którzy należeli jednocześnie do SS. Panowała też swoista „moda” na nadawanie tzw. honorowych stopni w Allgemeine SS, dla przedstawicieli arystokracji i wielkiego przemysłu. Posiadali oni członkostwo w SS, stopień, lecz nie byli zobowiązani do czynnego uczestnictwa w Allgemeine SS.

Do 1933 roku, pozostało zaledwie około 10% ze „starych” członków SS, a co więcej, w latach 1933-1935 wstrzymano nabór nowych członków i przeprowadzono czystkę, w wyniku której pozbyto się z szeregów SS około 60 000 ludzi.
Dla przykładu, w 1937 r. odeszło z SS na własną prośbę - 7 960 ludzi, a w 1938 r. - 5 638 ludzi.

Wykazy numerów zostały opracowane na podstawie m. in.:
Führerliste der Waffen SS autor John P.Moore
Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP
SS-Personalveränderungsblatt
SS-Verordnungsblatt
Befehlsblatt numery z lat 1932 - 1944
wykazów personalnych różnych jednostek. itp.

Uwaga:
- stopnie są podane jako obowiązujące w chwili awansu.
- podany jest tylko najwyższy osiągnięty stopień czy to w Allgemeine SS czy też w Waffen-SS.
- wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany oficer miał identyczne stopnie w obu formacjach w takim przypadku są podane oba.
- nie są wymieniane stopnie specjalistów, tzw. Fachführer


powrót do strony głównej

© copyright 2009 - 2014, Łukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion