SS-Personalveränderungsblatt


Zgodê na udostêpnienie dokumentów wrazi³ Pan John P.Moore, któremu pragniemy w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ.

SS-Personalveränderungsblatt z dnia 20.04.1944 r.

SS-Personalveränderungsblatt z dnia 09.11.1944 r.

SS-Personalveränderungsblatt z dnia 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion