Wykaz dowódców dywizji piechoty w latach 1919 - 1939.1 Dywizja Piechoty Legionów.
(utworzona 1919.02.21 jako 2 DP Leg.; 1919.05.23 przemianowana na 1 DP Leg.)
   1919.02.21 - 1920.07.11
   1920.07.11 - 1926.09.11
   1920.07.11 - 1926.09.11
   1926.09.07 - 1928.03.20
   1928.03.26 - 1930.10.15
   1930.10.25 - 1938.01.08
   1938.02.23 - do 1939
   gen. ppor. Edward Rydz-Śmigły
   płk / gen. bryg. Stefan Dąb-Biernacki
   płk / gen. bryg. Stefan Dąb-Biernacki
   płk Bolesław Popowicz
   płk Jan Kruszewski
   gen. bryg. Stanisław Skwarczyński
   gen. bryg. Wincenty Kowalski

2 Dywizja Piechoty Legionów.
(utworzona 1919.02.21 jako 1 DP Leg.; 1919.05.23 przemianowana na 2 DP Leg.)
   1919.02.21 1919.08.15
   1919.08.15 1920.08.01
   1920.08.01 - do 1921 r.
   1921.09.07 1930.06.??
   1930.05.24 1938.04.??
   1939.04.25 do 1939
   gen. bryg. Bolesław Roja
   płk Henryk Minkiewicz
   płk Michał Żymierski
   płk / gen. bryg. Jerzy Narbut-Łuczyński
   gen. bryg. Juliusz Zulauf
   płk Jan Edward Surówka

3 Dywizja Piechoty Legionów.
   1919.04.13 1919.08.17
   1919.05.01 1919.07.21
   1919.07.28 1921.09.??
   1921.09.?? 1926.08.20
   1926.09.07 1928.10.09
   1929.02.14 1930.10.25
   1930.10.25 1935.10.12
   od 1936 1938.04.??
   1938.04.25 do 1939
   gen. Zygmunt Zieliński
   płk Leon Berbeci   ( p.o. )
   płk / gen. Leon Berbecki
   płk / gen. bryg. Kazimierz Fabrycy
   gen. bryg. Stanisław Kwaśniewski
   płk Stanisław Skwarczyński   (od 1928.08.08 p.o.)
   gen. bryg. Władysław Bortnowski
   gen. bryg. Bruno Olbrycht
   płk Marian Turkowski

4 Dywizja Piechoty.
   1919.04.16 - 1919.09.19
   1919.09.19 - 1919.12.20
   1920.01.01 - 1920.05.21
   1920.05.21/25 - 1920.08.21
   1920.08.22 - 1920.09.24
   1920.09.25 - 1920.11.23
   1920.11.24 - 1921.01.??
   1921.04.?? - 1922.05.01
   1922.06.06 - 1924.10.19
   1924.12.03 - 1927.08.??
   1927.07.31 - 1937.04.28
   1937.04.28 - do 1939.08.??
   1939
   gen. Franciszek Aleksandrowicz
   gen. Franciszek Krajowski
   gen. Leonard Skierski
   płk Stanisław Zygmunt Kaliszek   ( p.o. )
   płk Ferdynand Zarzycki   ( w/z )
   płk SG Włodzimierz Ostoja-Zagórski   ( p.o. )
   płk Franciszek Sikorski   ( p.o. )
   gen. Henryk Minkiewicz
   gen. bryg. Franciszek Zieliński
   gen. bryg. Ferdynand Zarzycki
   płk / gen. bryg. Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński
   płk dypl. / gen. bryg. Mikołaj Bołtuć
   płk. Mieczysław Rawicz-Mysłowski

5 Dywizja Piechoty.
   1919.03.19 - 1919.05.07
   1919.05.07 - 1919.06.17
   1919.06.18 - 1919.07.05
   1919.07.07 - 1919.07.23
   1919.07.23 - 1919.08.14
   1919.08.14 - 1920.08.16
   1920.08.16 - 1920.10.08
   1920.10.08 - 1920.12.17
   1920.12.18 - 1921.08.??
   1921.09.25 - 1926.11.05
   1926.11.05 - 1928.02.18
   1928.02.20 - 1938.05.09
   1938.05.?? - 1939
   gen. ppor. Władysław Jędrzejewski
   płk Zygmunt Strzelecki
   płk Czesław Mączyński   ( w/z )
   płk Adolf Dąbrowski   ( w/z )
   płk Paweł Szymczuk   ( w/z )
   gen. ppor. Władysław Jędrzejewski
   gen. bryg. Paweł Szymański
   płk Stanisław Rosnowski   ( w/z )
   gen. ppor. Paweł Szymański
   gen. bryg. / gen. dyw. Jan Thullie
   płk / gen. bryg. Leon Zawistowski
   gen. bryg. Walerian Czuma
   gen. bryg. Juliusz Zulauf
   UWAGA: Paweł Szymczuk = Paweł Szymański   (zmana nazwiska w 1920 r.)

6 Dywizja Piechoty.
   1919.05.30 - 1919.10.07
   1919.10.07 - 1919.11.29
   1919.12.01 - 1920.07.18
   1920.07.19 - 1921.09.??
   1921.09.25 - 1927.03.??
   1927.03.17 - 1932.10.04
   1932.10.06 - 1939.09.??
   płk Franciszek Latinik
   gen. ppor. Bronisław Babiański
   gen. ppor. Kazimierz Raszewski
   gen. ppor. Mieczysław Linde
   gen. ppor. / gen. dyw. Eugeniusz Tinz
   gen. bryg. Mieczysław Smorawiński
   gen. bryg. Bernard Stanisław Mond

7 Dywizja Piechoty.
   1919.05.09 - 1919.05.29
   1919.05.29 - 1919.07.14
   1919.07.14 - 1919.10.13
   1919.10.13 - 1920.03.??
   1920.03.24 - 1921.04.19
   1921.04.25 - 1921.11.07
   1921.11.07 - 1923.02.14
   1923.03.30 - 1925.07.22
   1925.10.23 - 1926.05.28
   1926.05.29 - 1922.12.16
   1933.12.16 - 1935.06.05
   1936.06.27 - 1939
   gen. ppor. Adam Mokrzecki
   gen. ppor. Leonard Skierski
   gen. ppor. Bronisław Babiański
   gen. ppor. Franciszek Latinik
   gen. ppor. Karol Schubert
   gen. ppor. Eugeniusz Pogorzelski   ( jako p.o. )
   gen. ppor. Eugeniusz Pogorzelski   ( jako d-ca )
   płk / gen. bryg. Emil Prochaska
   gen. dyw. Stanisław Wróblewski
   gen. bryg. Mieczysław Dąbkowski
   płk dypl. / gen. bryg. Wacław Stachiewicz
   gen. bryg. Janusz Gąsiorowski

8 Dywizja Piechoty.
   1919.05.09 - 1919.09.06
   1919.09.06 - 1919.11.09
   1919.11.09 - 1920.07.30
   1920.03.07 - 1920.06.??
   1920.07.30 - 1925.12.31
    ...
   1926.09.09 - 1929.08.??
   1928.05.22 - 1937.05.12
   1937.05.?? - 1938.01.??
   1939
   gen. Stanisław Suryn
   gen. Adam Mokrzecki
   gen. Józef Lasocki
   gen. Józef Czikiel
   płk Stanisław Burhardt-Bukacki
    ... brak danych
   płk Henryk Bobkowski
   gen. bryg. Antoni Szylling
   płk Wincenty Kowalski
   płk Teodor Furgalski

9 Dywizja Piechoty.
   1919.06.13 - 1919.08.14
   1919.08.14 - 1920.07.22
   1920.07.22 - 1920.08.29
   1920.09.02 - 1926.08.09
   1926.08.09 - 1932.03.24
   1932.02.27 - 1938.10.??
   1938.10.25 - 1939
   gen. Antoni Listowski
   gen. Władysław Sikorski
   płk Aleksander Narbut-Łuczyński
   płk Mieczysław Trojanowski
   gen. bryg. Franciszek Sikorski
   gen. bryg. Wilhelm Orlik-Ruckeman
   płk Józef Werobej

10 Dywizja Piechoty.
   1919.06.02 - 1919.06.25
   1919.06.25 - 1919.09.21
   1919.09.21 - 1920.04.02
   1920.04.02 - 1920.09.28
   1920.09.28 - 1927.08.01
   1927.09.09 - 1935.10.29
   1935.10.29 - 1939
   gen. ppor. Bronisław Babiański
   gen. ppor. Lucjan Żeligowski
   gen. ppor. Gustaw Zygadłowicz
   gen. ppor. Lucjan Żeligowski
   płk / gen. bryg. Stanisław Nałęcz Małachowski
   gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński
   płk / gen. bryg. Franciszek Dindorf-Ankowicz

11 Dywizja Piechoty.
   1919.09.16 - 1919.09.21
   1919.09.21 - 1919.11.17
   1919.11.17 - 1920.08.07
   1920.08.07 - 1920.09.15
   1920.09.15 - 1925.02.??
   1924.??.?? - 1927.03.??
   1927.03.07 - 1939.??.??
   1939
   gen. Gustaw Ostapowicz
   gen. Stanisław Świacki
   gen. Jakub Włostwoicz-Gąsiecki
   płk Bolesław Jaźwiński
   płk Albin Jasiński
   gen. bryg. Aleksander Kowalewski
   gen. bryg. Kazimierz Orlik-Łukoski
   płk dypl.Bronisław Prugar-Ketling

12 Dywizja Piechoty.
   1919.08.26 - 1919.11.29
   1919.11.29 - 1919.12.19
   1919.12.19 - 1920.01.10
   1920.03.19 - 1924.08.??
   1924.10.01 - 1927.03.08
   1927.03.?? - 1935.10.21
   1935.10.21 - 1939
   gen. Denise Champeux
   płk Jan Wolgner   ( jako p.o. )
   gen. ppor. Robert Lamezan-Salins
   gen. ppor. Marian Januszajtis
   gen. bryg. Walery Maryański
   gen. bryg. Stanisław Sołłohub-Dowoyno
   płk / gen. bryg. Gustaw Paszkiewicz

13 Dywizja Piechoty.
   1919.09.?? - 1919.12.15
   1919.12.15 - 1920.04.20
   1920.04.20 - 1920.08.13
   1920.08.13 - 1920.09.09
   1920.09.10 - 1921.10.??
   1929.12.?? - 1921.03.??
   1921.10.?? - 1922.03.??
   1922.04.09 - 1922.07.??
   1923.04.01 - 1925.02.22
   1925.02.22 - 1935.02.28
   1935.02.28 - 1938.01.??
   1938.01.28 - 1939.08.??
   1929.08.30 - 1939
   gen. ppor. Leonard Skierski
   gen. ppor. Jan Romer
   płk Franciszek Paulik
   gen. ppor. Stanisław Haller
   gen. ppor. Adam Nowotny-Lachowicki-Czechowicz
   gen. ppor. Leon Pachucki   ( jako p.o. )
   gen. ppor. Paweł Szymański
   płk SG Julian Stachiewicz   ( do 1923.03.?? r. urlop zdrowotny )
   gen. bryg. Marian Kukiel
   płk SG / gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki
   płk dypl. Aleksander Myszkowski
   płk. dypl. Józef Stefan Ćwiertniak
   płk dypl. Władysław Kaliński

14 Dywizja Piechoty.
   1919.01.21 - 1919.11.28
   1919.10.05 - 1919.11.12
   1919.11.29 - 1921.04.20
   1921.04.20 - 1922.11.01
   1922.11.01 - 1924.05.30
   1924.06.01 - 1930.11.??
   1930.11.06 - 1939
   gen. por. Filip Dubiski
   gen. ppor. Daniel Konarzewski   ( p.o. albo w/z )
   gen. ppor. Daniel Konarzewski
   gen. por. Karol Schubert
   płk dypl. Franciszek Kleeberg
   gen. bryg. Anatol Kędzierski
   gen. bryg. Franciszek Seweryn Wład

15 Dywizja Piechoty.
   1919.03.12 - 1919.06.25
   1919.06.25 - 1920.04.24
   1920.04.27 - 1924.06.04
   1924.06.25 - 1934.11.??
   1934.12.15 - 1937.08.??
   1937.08.19 - 1939
   gen. ppor. Kazimierz Grudzielski
   płk Albin Jasiński
   gen. Władysław Jung
   płk / gen. bryg. Wiktor Thommee
   płk / gen. bryg. Jan Chmurowicz
   gen. bryg. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski

16 Dywizja Piechoty.
   1919.07.23 - 1920.08.06
   1920.08.06 - 1927.03.??
   1927.03.19 - 1932.05.??
   1932.05.13 - 1938.02.02
   1938.04.02 - 1939
   płk Stanisław Skrzyński
   gen. Kazimierz Ładoś
   gen. bryg. Włodzimierz Rachmistruk
   gen. bryg. Kazimierz Sawicki
   płk dypl. Stanisław Jan Ferdynand Świtalski

17 Dywizja Piechoty.
   1919.06.03 - 1920.05.25
   1920.07.01 - 1920.08.15
   1920.08.15 - do ??
   1921.01.22 - 1928.10.09
   1928.11.05 - 1930.01.15
   1930.01.16 - 1936.04.??
   1936.04.25 - 1939.08.??
   1939
   gen. Wincenty Odyniec
   płk Ignacy Pick
   gen. Aleksander Osiński
   płk / gen. bryg. Stanisław Taczak
   płk dypl. Radosław Stokalski
   gen. bryg. Tadeusz Malinowski
   gen. bryg. Maksymilian Milan-Kamski
   płk Mieczysław Mozdyniewicz

18 Dywizja Piechoty.
   1920.01.23 - 1921.09.??
   1921.09,?? - 1922.06.01
   1922.06.?? - 1923.??.??
   1924.04.17 - 1924.07.13
   1924.07.13 - 1924.08.28
   1924.09.01 - 1925.07.01
   1925.10.23 - 1929.02.18
   1929.02.18 - 1939.??.??
   1939
   gen. Franciszek Krajowski
   płk / gen. bryg. Jan Wolgner
   gen. bryg. Tadeusz Jastrzębski
   gen. bryg. Józef Becker   ( p.o. )
   płk SG Józef Sopotnicki   ( p.o. )
   gen. bryg. Olgierd Pożerski
   gen. bryg. Mikołaj Majewski
   gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski
   płk dypl. Stefan Kossecki

19 Dywizja Piechoty.
   1919.10.21 - 1919.11.10
   1919.11.10 - 1920.08.10
   1921.05.12 - 1927.03.17
   1927.03.17 - 1931.06.19
   1931.06.19 - 1936.04.??
   1936.04.17 - 1939
   gen. Józef Lasocki
   gen. Jan Rządkowski
   płk Michał Tokarzewski
   płk / gen. bryg. Tadeusz Kasprzycki
   płk Eugeniusz Godziejewski
   płk / gen. bryg. Józef Kwaciszewski

UWAGA: J. Lasocki został mianowany d-cą Dywizji Litewsko-Białoruskiej dekretem z 1919.09.11. W miesiąc później dywizja ta została przekształcona w 1 Dywizję Litewsko-Białoruską (19 DP), nad którą Lasocki zatrzymał komendę, a 2 Litewsko-Białoruską (20 DP) dostał Boruszczak.


20 Dywizja Piechoty.
   1919.10.21 - 1920.07.31
   1920.07.31 - 1920.08.10
   1920.08.10 - 1921.09.??
   1921.04.?? - 1921.09.??
   1921.09.01 - 1924.06.02
   1924.07.13 - 1925.02.16
   1925.02.16 - 1926.11.03
   1926.11.03 - 1930.08.23
   1930.10.14 - 1938.01.??
   1938.04.02 - 1939
   płk Aleksander Boruszczak
   płk Mieczysław Mackiewicz
   (?) gen. Mikołaj Osikowski
   gen. bryg. Edward Hejdukiewicz
   gen. bryg. Edmund Kessler
   gen. bryg. Józef Becker
   gen. bryg. Jan Tabaczyński
   gen. bryg. Olgierd Pożerski
   gen. bryg. Henryk Krok-Paszkowski
   płk dypl. Wilhelm Andrzej Lawicz

21 Dywizja Piechoty.
   1920.02.05 - 1926.08.20
   1926.08.21 - 1935.10.12
   1935.10.31 - 1939
   płk / gen. bryg. Andrzej Galica
   gen. bryg. Wacław Jan Przeździecki
   płk / gen. bryg. Józef Rudolf Kustroń

22 Dywizja Piechoty.
   1921.09.26 - 1924.11.09
   1924.12.20 - 1927.03.17
   1927.03.17 - 1934.10.??
   1934.10.12 - 1939.??.??
   1939.03.?? - 1939.08.??
   1939.08.?? - 1939.09.??
   gen. bryg. Wacław Fara
   gen. bryg. Gustaw Truskolaski
   gen. bryg. Stanisław Wieroński
   płk dypl. / gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz
   płk Leon Grot   ( p.o. )
   płk dypl. Leopold Endel-Ragis   ( p.o. )

23 Dywizja Piechoty.
   1921.09.?? - 1921.12.31
   1922.04.?? - 1926.06.??
   1926.04.12 - 1936.04.??
   1936.07.17 - 1939.08.24
   1939
   ppłk Kazimierz Zenkteller
   gen. bryg. Kazimierz Horoszkiewicz
   gen. bryg. Józef Zając
   gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski
   płk dypl. Władysław Powierza

24 Dywizja Piechoty.
   1921.09.?? - 1924.07.30
   1924.09.?? - 1926.05.26
   1926.05.26 - 1935.10.??
   1935.10.12 - 1938.03.15
   1938.10.25 - 1939
   gen. Franciszek Daniel Paulik
   gen. bryg. Jan Hempel
   płk SG / gen. bryg. Wacław Wieczorkiewicz
   płk Michał Pakosz
   płk dypl. Bolesław Maria Krzyżanowski

25 Dywizja Piechoty.
   1921.11.06 - 1925.02.27
   1925.02.27 - 1929.03.21
   1929.03.21 - 1935.11.05
   1935.11.05 - 1939
   gen. bryg. Jan Wróblewski
   gen. bryg. Albin Jasiński
   gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
   płk / gen. bryg. Franciszek Ksawery Alter

26 Dywizja Piechoty.
   1921.10.02 - 1922.01.19
   1922.02.15 - 1923.09.01
   1923.11.26 - 1926.05.28
   1926.05.28 - 1935.03.22
   1935.03.22 - 1938.03.14
   1938.03.14 - 1939
   gen. ppor. Edmund Hauser
   płk SG Rudolf Prich
   gen. bryg. Władysław Bejnar
   płk / gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz
   płk / gen. bryg. Stanisław Kozicki
   płk. dypl. Adam Józef Stanisław Brzechwa-Ajdukiewicz

27 Dywizja Piechoty.
   1921.09.25 - 1923.12.06
   1924.03.15 - 1924.10.19
   1924.10.19 - 1927.03.07
   1927.03.07 - 1932.10.31
   1932.11.01 - 1939
   płk / gen. bryg. Gustaw Kuchinka
   gen. bryg. Bolesław Kraupa
   gen. bryg. Karol Krauss
   gen. bryg. Jerzy Wołkowicki
   gen. bryg. Juliusz Alfred Drapella

28 Dywizja Piechoty.
   1921.08.06 - 1923.12.10
   1923.12.?? - 1924.03.15
   1924.03.15 - 1925.10.21
   1925.10.23 - 1926.06.28
   1926.08.09 - 1927.07.??
   1927.07.09 - 1939
   gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer
   gen. bryg. Bolesław Kraupa
   gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski
   gen. bryg. Tadeusz Piskor
   gen. bryg. Romuald de Jelita Dąbrowski
   gen. bryg. Władysław Bończa-Uzdowski

29 Dywizja Piechoty.
   1921.09.?? - 1923.07.31
   1923.08.01 - 1924.12.02
   1924.12.?? - 1927.03.??
   1927.03.19 - 1936.08.04
   1936.08.?? - 1938.10.??
   1938.10.25 - 1939
   gen. Mikołaj Osikowski
   płk Karol Szemiot
   gen. bryg. Aleksander Załęski
   gen. bryg. Franciszek Kleeberg
   płk dypl. Wacław Piekarski
   płk Ignacy Oziewicz

30 Dywizja Piechoty.
   1921.09.?? - 1926.05.23
   1926.05.22 - 1929.08.06
   1929.10.08 - 1931.10.13
   1931.10.14 - 1937.10.??
   1938.02.16 - 1939
   płk Mieczysław Mackiewicz
   gen. bryg. Stanisław Tessaro   ( wg innych źródeł do 1929.05.12 )
   płk Stanisław Mikołaj Wrzaliński
   gen. bryg. Emil Krukowicz-Przedrzymirski
   Leopold Cepak


powrót do strony głównej


© copyright 2006, Rafał "Zelint" Białkowski   &   Konrad "viarus" Stepan
Design by Scypion