Dowódcy Okręgów Korpusów - DOK.DOK I Warszawa:

   1)   1921.06.02 - 1923.03.27   -   gen. Mieczysław Kuliński
   2)   1923.03.27 - 1923.09.10   -   gen. Eugeniusz Pogorzelski - jako p.o.
   3)   1923.09.10 - 1925.12.14   -   gen. Daniel Konarzewski
   4)   1925.12.21 - 1926.05.10   -   gen. Juliusz Tarnawa-Malczewski
   5)   1926.05.11 - do ?   -   gen. Kazimierz Dzierżanowski
   6)   1926.05.13 - 1931.07.13   -    gen. Jan Karol Wróblewski
   7)   1931.07.13 - 1935.12.09   -   gen. Czesław Jarnuszkiewicz
   8)   1935.12.09 - do 1939   -   gen. Mieczysław Trojanowski


   DOK II Lublin:

   1)   1921.09.25 - 1926.06.10   -   gen. Jan Romer
   2)   1926.06.16 - 1928.10.30   -   gen. Władysław Jung
   3)   1928.10.31 - 1929.12.23   -   gen. Stanisław Taczak
   4)   1929.12.24 - 1934.10.??   -   gen. Jerzy Dobrodzicki, (formalnie do śmierci 1934.11.15)
   5)   1834.10.31/1934.11.20 - do 1939   -   gen. Mieczysław Smorawiński


   DOK III Grodno:

   1)   1921.09.01 - 1922.06.10   -   gen. Władysław Frankowski
   2)   1922.06.10 - 1922.11.22   -   gen. Daniel Konarzewski
   3)   1922.12.06 - 1924.03.28   -   gen. Juliusz Tarnawa-Malczewski
   4)   1924.03.28 - 1926.07.22   -   gen. Leon Berbecki
   5)   1926.08.03 (data nominacji) - 1927.03.??   -   gen. Kazimierz Dzierżanowski
   6)   1927.03.19 (data nominacji) - 1927.08.10   -   gen. Gustaw Truskolaski
   7)   1927.08.10 - 1935.10.12   -   gen. Aleksander Litwinowicz
   8)   1935.11.?? - 1936.08.??   -   gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
   9)   1936.08.04 - 1939.01.11   -   gen. Franciszek Kleeberg
 10)   1938.02.19 - do 1939   -   gen. Józef Olszyna-Wilczyński


   DOK IV Łódź:

   1)   1921.02.14 - 1922.01.28   -   gen. ppor. Jan Rządkowski
   2)   1922.01.31 - 1924.06.12   -   gen. dyw. Stefan Majewski
   3)   1924.06.12 - 1926.07.10   -   gen. dyw. Władysław Jung, (w dniach 13-25.05.1926 r. internowany, a funkcję dowódcy          okręgu sprawował gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Małachowski)
   4)   1926.07.10 - 1927.02.??   -   gen. dyw. Ignacy Halka Ledóchowski jako p.o.,(w dniach 1926.07.10 - 1926.09.01 był on p.o.          dowódcy okręgu)
   5)   1927.02.?? - 1927.07.09   -   gen. bryg. Stanisław Nałęcz Małachowski jako p.o.
   6)   1927.07.09 - 1927.07.15   -   gen. bryg. Romuald Dąbrowski, (wyznaczony dowódca OK IV już w marcu 1927 - lecz z          nieznanych powodów objął stanowisko dopiero w lipcu)
   7)   1927.07.15 - 1934.08.28   -   gen. bryg. Stanisław Nałęcz Małachowski
   8)   1934.09.03 - 1938.02.04   gen. bryg. Władysław Langner
   9)   1938.02.18 - 1939.09.01   -   gen. bryg. Wiktor Thommee
 10)   1939 wrzesień   -    gen. bryg. Adam Korytowski


   DOK V Kraków:

   1)   1921.01.22 - 1922.09.05   -   gen. Aleksander Osiński
   2)   1922.09.10 - 1923.11.15   -   gen. Józef Czikiel, (zawieszony 6.11.1923)
   3)   1923.11.10 (data nominacji) - 1926.05.30   -   gen. Mieczysław Kuliński
   4)   1926.05.30 - 1930.06.17   -   gen. Stanisław Wróblewski
   5)   1930.06.18 - do 1939   -   gen. Aleksander Łuczyński

   Uwaga - tu jeszcze należałoby dodać gen. Lucjana Żeligowskiego, który faktycznie z polecenia Rady Ministrów sprawował                    funkcję d-cy OK od 6 do 10 (?) listopada 1923, podczas tzw. wydarzeń krakowskich.


   DOK VI Lwów:

   1)   1921.10.05 - 1924.04.30   -   gen. Władysław Jędrzejewski
   2)   1924.04.?? - 1925.12.??   -   gen. Juliusz Tarnawa-Malczewski
   3)   1925.11.14 - 1928.03.19   -   gen. Władysław Sikorski
   4)   1928.03.20 - 1935.10.04   -   gen. Bolesław Popowicz
   5)   1935.10.12 - 1936.07.04   -   gen. Aleksander Litwinowicz
   6)   1936.07.20 - 1936.08.06   -   gen. Józef Zając
   7)   1936.08.06 - 1938.02.??   -    gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
   8)   1938.02.14 - do 1939   -   gen. Władysław Langner


   DOK VII Poznań:

   1)   1921.09.25 - 1925.04.04   -   gen. Kazimierz Raszewski
   2)   1925.04.20 - 1926.05.13   -   gen. Kazimierz Sosnkowski
   3)   1926.05.13 - 1927.03.03   -   gen. Edmund Hauser - jako p.o.
   5)   1927.03.22 - 1932.05.31   -    gen. Kazimierz Dzierżanowski
   6)   1932.07.12 - 1934.12.07   -   gen. Oswald Frank
   6a)   1934.12.07 - 1935.02.28   -   płk dypl. Stanisław Świtalski - jako w/z, (Świtalski objął stanowisko pomocnika d-cy OK VII            1934.11.29).
   8)   1935.02.28 - do 1939   -    gen. Edmund Knoll-Kownacki


   DOK VIII Toruń:

   1)   1921.09.25 - 1922.11.07   -   gen. Zygmunt Zieliński
   2)   1922.11.07 - 1923.01.07   -   gen. Gustaw Zygadłowicz
   3)   1923.01.20 - 1923.11.09   -   gen. Stefan Latour
   4)   1923.12.10 - 1926.07.12   -   gen. Jan Hubiszta
   5)   1926.07.15 - 1928.10.15   -   gen. Leon Berbecki
   6)   1928.11.05 - 1934.09.30   -   gen. Stefan Pasławski
   7)   1934.11.24 - 1938.02.16   -   gen. Wiktor Thommee
   8)   1938.02.16 - do 1939   -   gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski


   DOK IX Brześć n. Bugiem:

   1)   1921.09.25 - 1922.11.09   -   gen. Franciszek Krajowski
   2)   1922.11.01 (data nominacji) - 1924.07.19   -   gen. Karol Schubert
   3)   1924.07.19 - 1926.07.31   -   gen. Józef Rybak
   4)   1926.08.10 - 1935.12.09   -   gen. Mieczysław Trojanowski
   5)   1935.12.12 - 1938.01.??   -   gen. Czesław Jarnuszkiewicz
   6)   1938.01.29 - do 1939   -   gen. Franciszek Kleeberg


   DOK X Przemyśl:

   1)   1921.09.25 - 1924.11.11   -   gen. Franciszek Latinik
   2)   1924.11.11 - 1926.08.30   -   gen. Władysław Fara
   3)   1926.08.30 - 1930.10.15   -   gen. Andrzej Galica
   4)   1930.10.15 - 1933.03.09   -   gen. Stanisław Tessaro
   5)   1933.03.?? - 1935.10.05   -   gen. Janusz Głuchowski
   6)   1935.10.12 - do 1939   -   gen. Wacław Scaewola-Wieczorkiewicz


   Źródła:
   "Rocznik oficerski 1928"
   "Rocznik oficerski 1932"
   "Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939"
   Sławoj Składkowski - "Strzępy meldunków"
   Tadeusz Kryska-Karski Stanisław Żurakowski "Generałowie Polski Niepodległej"
   Piotr Stawecki - "Słownik biograficzny generałów wojska polskiego 1918-1939"
   Henryk Kosk - "Generalicja Polska A-Ł i M-Ż"


powrót do strony głównej


© copyright 2006, Rafał "Zelint" Białkowski   &   Konrad "viarus" Stepan
Design by Scypion