Jastarnia.Za początek portu w Jastarni uważa się wystosowanie w dniu 18 marca 1923 roku Petycji nr 1 do Wysokiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ostrzegano, że kutry, stanowiące warsztaty pracy rybaków, z powodu braku portu musiały stać zakotwiczone na głębokiej wodzie, co zagrażało bezpieczeństwu jednostek podczas silnych sztormów.

Projekt portu został opracowany w latach 1925-1926. Przewidywał on zbudowanie basenu portowego z małym awanportem. Pogłębiano basen portowy reflując przyległe tereny oraz przygotowano tor podejściowy do mola o średniej głębokości 3 m. Molo miało charakter pirsu przeładunkowego dla kutrów. Prace zrealizowano do 1928 roku.

Port mieścił również przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej (rejsy do Gdyni, Sopotu i Pucka) oraz centrum szkolenia żeglarskiego. Podczas działań wojennych w 1939 roku teren portu wykorzystywany był przez jednostki Marynarki Wojennej.

Źródła:
Józef Wiesław Dyskant "Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku", wyd. Bellona, Warszawa 1994powrót do strony głównej

© copyright 2006-2007, Marcin "Virtualbob" Skrzypacz
Design by Scypion.