Modlin.


Na przeciwległym brzegu Twierdzy Modlin znajdował się basen umożliwiający bazowanie jednostek rzecznych. Podczas I Wojny Światowej działał w tym miejscu warsztat naprawczy taboru rzecznego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bazowały tu okręty rzeczne Flotylli Wiślanej oraz przechowywano zapasy mobilizacyjne Polskiej Marynarki Wojennej.

Po przeniesieniu jednostek flotylli rzecznej do Pińska 1 marca 1928 roku, Port Wojenny w Modlinie został zlikwidowany, a Centralne Warsztaty Marynarki Wojennej przekształcono w Stocznię Modlińską Państwowych Zakładów Inżynierii. Budowano w niej okręty rzeczne i morskie o wyporności do 100 ton (między innymi minowce).

Komendantem Głównej Składnicy Marynarki Wojennej w Modlinie w 1939 roku był kpt. mar. Tadeusz Piątkowski. Podlegało mu kilku oficerów, kilkunastu podoficerów i kilkudziesięciu marynarzy. Ma terenie twierdzy znajdowały się magazyny umundurowania oraz broni ręcznej i maszynowej. W Forcie Ostrołęckim mieścił się magazyn i warsztat broni podwodnej (torpedownia, minownia, trałownia, trotylarnia), natomiast w Forcie Zakroczymskim składowano miny morskie i bomby głębinowe. Do obsługi magazynów służyła kolejna wąskotorowa dostarczająca zaopatrzenie na teren portu lub bocznicę kolejowa.

Źródła:
Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski "Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej", z serii "Wojsko Polskie" przygotowanej przez Wojskowy Instytut Historyczny, wyd. MON, Warszawa 1976
Józef Wiesław Dyskant "Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939", wyd. Bellona, Warszawa 1994powrót do strony głównej

© copyright 2006-2007, Marcin "Virtualbob" Skrzypacz   &   Rafał "Zelint" Białkowski
Design by Scypion.