Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
STENZEL (STENCEL), Jan .STENZEL (STENCEL), Jan.

Podpułkownik służby stałej artylerii.Pseudonimy: "Jan”, „Rawicz”, "Sławomir”.

Urodzony: 6 czerwca 1896 r.

Zmarł: 1955 r.


Promocje:

Pułkownik.: 1 stycznia 1945 r.
Podpułkownik.: 11 listopada 1942 r.
Major.: 1 stycznia 1934 r.
Kapitan.: 1 lipca 1935 r.
Porucznik.: ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.
Podporucznik.: 12 kwietnia 1919 r., ze starszeństwem z 1 kwietnia 1919 r.

Funkcje:

Służba w Legionach Polskich.: 1914 - 1917 r.
Służba w 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich.: ?? - ??
Służba w 1 Pułku Artylerii.: 1919 - ??
Służba w 9 Pułku Artylerii Polowej.: ?? - ??
Służba w 27 Pułku Artylerii Polowej (Włodzimierz Wołyński).: ?? - ??
Uczestnik kursu dla dowódców baterii w Centrum Wyszkolenia Artylerii.: ?? - ??
Dowódca 1 Baterii w 14 Pułku Artylerii Polowej (Poznań).: ?? - 1931 r.
Referent do spraw artylerii w Biurze Ogólno-Organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wojskowych.: 1931 - kwiecień 1934 r.
Dowódca II Dywizjonu 26 Pułku Artylerii Lekkiej (Skierniewice).: kwiecień 1934 - lipiec 1935 r.
Kierownik referatu w Departamencie Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych (Warszawa).: lipiec 1935 - sierpień 1939 r.
Dowódca I Dywizjonu w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej.: wrzesień 1939 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego III (Garwolin), Okręg Warszawa-Województwo ZWZ.: wiosna 1940 - 1941 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego I (Garwolin) Okręg Wraszawa-Województwo ZWZ.: 1941 - styczeń 1942 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego IV "Rawicz", Podokręg Wschodni Obszaru Warszawa AK.: styczeń - wiosna 1942 r.
Szef Oddziału I (Organizacyjnego) w Komendzie Okręgu Radom-Kielce AK.: lipiec 1942 - czerwiec 1943 r.
Szef sztabu Komendy Okręgu Radom-Kielce AK.: czerwiec - 1 grudnia 1943 r.
Zastępca Komendanta Okręgu Radom-Kielce AK.: 1 grudnia 1943 - marzec 1944 r.
Inspektor Komendy Głównej Armii Krajowej.: marzec 1944 - ??
Dowódca 18 Dywizji Piechoty Armii Krajowej (Okręg Białystok).: lipiec 1944 - ??
W dyspozycji Komendanta Okręgu Białystok AK.: ?? - ??
Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej Okręgu Białystok AK.: 15 września 1945 - ??

Opinie:

Notatki:

Uczęszczał do szkoły średniej. Żołnierz Legionów Polskich w latach 1914-1917. Służył m. in. w 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich, a od listopada 1918 r., w Wojsku Polskim. Dekretem Naczelnego Wodza z 12 kwietnia 1919 r., został mianowany do stopnia podporucznika służby stałej artylerii ze starszeństwem z 1 kwietnia 1919 r.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Początkowo służył w 1 Pułku Artylerii, następnie w 9 Pułku Artylerii Polowej. Po wojnie został zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej artylerii ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.
Następnie pełnił służbę w 27 pap. we Włodzimierzu Wołyńskim. 1 lipca 1925 r., otrzymał awans do stopnia kapitana służby stałej artylerii. Ukończył kurs dla dowódców baterii w Toruniu, po czym został przeniesiony na stanowisko dowódcy baterii w 14 pap. w Poznaniu.

W 1931 r., został przeniesiony z 14 pap. do Biura Ogólno-Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych na funkcję referenta do spraw artylerii. 1 stycznia 1934 r., został awansowany do stopnia majora służby stałej artylerii.
W kwietniu 1934 r., został mianowany dowódcą II Dywizjonu 26 pal. w Skierniewicach. W lipcu 1935 r., przeniesiony z 26 pal do Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, gdzie do sierpnia 1939 r., pełnił funkcję kierownika referatu.
W Wojnie Obronnej 1939 r., brał udział na stanowisku dowódcy I Dywizjonu w 1 pac. Po zakończeniu działań wojennych przebywał na terenie Warszawy. Czynny w konspiracji SZP/ZWZ w Okręgu Warszawa-Województwo, gdzie od wiosny 1940 r., z ramienia Komendy Okręgu pełnił obowiązki inspektora na teren powiatu Garwolin. Od stycznia 1942 r., po przemianowaniu Okręgu Warszawa-Województwo na Obszar Warszawa pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu IV "Rawicz".

Wiosną 1942 r., został przeniesiony do Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. 11 listopada 1942 r., otrzymał awans do stopnia podpułkownika służby stałej artylerii.
Do czerwca 1943 r., był szefem Oddziału I (Organizacyjnego) Komendy Okręgu, a następnie szefem sztabu Komendy Okręgu Radom-Kielce AK.
Od 1 grudnia 1943 r., pełnił funkcję zastępcy Komendanta Okręgu. W marcu 1944 r., zagrożony aresztowaniem został odwołany z funkcji, razem z płk Stanisławem Dworzakiem „Przemysławem”, dotychczasowym Komendantem Okręgu.
Przeniesiony do Komendy Głównej w Warszawie, gdzie powierzono mu funkcję Inspektora. Po jakimś czasie został desygnowany na teren Okręgu Białystok AK, do którego dotarł w dniu 23 lipca 1944 r. Otrzymał wówczas zadanie objęcia funkcji dowódcy odtwarzanej w ramach Armii Krajowej 18 DP, która miała zostać sformowana z sił zachodnich obwodów Okręgu AK.

Był dwukrotnie aresztowany i skierowywany do kopania umocnień ziemnych. Więziony przez Niemców nie wywarł żadnego wpływu na działalność okręgu w przełomowym okresie Akcji „Burza”. Uwolniony dzięki staraniom organizacji został przekazany do dyspozycji Komendanta Komendy Okręgu Białystok AK, z którym pozostawał w kontakcie do końca okupacji niemieckiej.
Po wejściu wojsk sowieckich na teren okręgu, ukrywał się na tym terenie. 1 stycznia 1945 r., został awansowany do stopnia pułkownika służby stałej artylerii ze starszeństwem z 1 stycznia 1945 r. Aresztowany 22 czerwca 1945 r., przez funkcjonariuszy UB i uwięziony. W związku z tzw. Akcją „Radosława” został w sierpniu tego roku zwolniony z więzienia.
Na początku września 1945 r., objął funkcję przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej Okręgu Białystok AK z siedzibą w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5. Komisja rozpoczęła swoją działalność w dniu 15 września 1945 r. Po zakończeniu jej prac wyjechał do Warszawy. Aresztowany przez UB i uwięziony.

W wykazie kawalerów Virtuti Militari podawany jako Stencel Jan „Rawicz”. Zmarł w 1955 r.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy. (nr leg. 12 358).
Krzyż Walecznych (trzykrotnie).
Krzyż Niepodległości.
Srebrny Krzyż Zasługi.
Medal za Wojnę 1918-1920.

Galeria:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion