Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".Inspektorzy Komendy Głównej i Inspektorzy Rejonowi ZWZ-AK


A

      ANTOSZEWSKI, Kazimierz - podporucznik rezerwy.


B

      BADACH-ROGOWSKI, Józef - major służby stałej piechoty.
      BANACH, Teofil - major służby stałej piechoty.
      BARANOWSKI, Stefan - porucznik rezerwy piechoty.
      BARTOSIK, Władysław - major dyplomowany służby stałej piechoty.
      BĄBIŃSKI, Kazimierz - pułkownik służby, Inspektor KG AK.
      BĄCZKOWSKI, Edward - kapitan służby stałej piechoty.
      BENICKI, Czesław - major służby stałej saperów.
      BIAŁOKUR, Michał - podporucznik czasu wojny.
      BIŁEJCZUK, Kazimierz - podporucznik rezerwy piechoty.
      BITTNER, Ludwik - generał brygady, Inspektor KG AK.
      BOSEK, Józef - major służby stałej artylerii.
      BRODZIKOWSKI, Zygmunt - major służby stałej broni pancernej.
      BRONIKOWSKI, Jerzy - kapitan służby stałej piechoty.
      BRONOWSKI, Witold - porucznik służby stałej piechoty.
      BRUSKI, Alojzy - kapitan służby stałej piechoty.
      BUCZYŃSKI, Jan - pułkownik w stanie spoczynku.
      BUDA, Stefan - major w stanie spoczynku.


C

      CHOMICZ, Stanisław - major rezerwy piechoty.
      CHRZĄSZCZEWSKI, Wincenty - major służby stałej kawalerii.
      CICHY (MORAWSKI), Antoni - kapitan rezerwy artylerii.
      CIERPIOŁ, Paweł - porucznik czasu wojny.
      CIEPLIŃSKI, Łukasz - pułkownik służby stałej piechoty.
      CISEK, Gustaw Michał - porucznik rezerwy piechoty.
      CYGAN, Tadeusz - kapitan służby stałej piechoty.
      CZERNIATOWICZ, Jozef - podpułkownik służby stałej piechoty.
      CZERNIECKI, Stanisław - kapitan służby stałej piechoty.
      CZERWIŃSKI, Stefan - pułkownik, Inspektor KG AK.
      CZYŻEWSKI, Ludwik - generał brygady, Inspektor KG AK.


D

      DĄBROWSKI, Bogdan - podporucznik czasu wojny.
      DĘBICKI, Czesław - major rezerwy piechoty.
      DĘBSKI, Antoni - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      DREWNOWSKI, Stefan - podpułkownik służby stałej piechoty.
      DWORZAK, Stanisław - pułkownik, Inspektor KG AK.
      DZIEJMA, Michał - major rezerwy piechoty.


E

      ENDEL-RAGIS, Leopold - pułkownik, Inspektor KG AK.
      EFFERT, Edmund - podpułkownik w stanie spoczynku.


F

      FAIX, Franciszek - pułkownik, Inspektor KG AK.
      FEJA, Artur - kapitan słuzby stałej piechoty.
      FIELDORF, August Emil - generał brygady, Inspektor KG AK.
       FILIPKOWSKI, Władysław - generał brygady, Inspektor KG AK.
       FILIPOWICZ, Julian - generał brygady, Inspektor KG AK.
      FILIPOWSKI, Antoni - porucznik rezerwy piechoty.
      FILOCHOWSKI, Edward - podpułkownik w stanie spoczynku.
      FIUTOWSKI, Tadeusz - kapitan służby stałej artylerii.
      FURMAŃSKI, Alfred - porucznik służby stałej piechoty.


G

      GALICA, Franciszek - podpułkownik służby stałej piechoty.
      GALINOWSKI, Adolf - podpułkownik służby stałej piechoty.
      GAŁECKI, Czesław - major służby stałej piechoty.
      GAN, Jan - kapitan rezerwy piechoty.
      GARWOL, Franciszek - major służby stałej artylerii.
      GĄDZIO, Stefan - major służby stałej piechoty.
      GODLEWSKI, Edward - generał brygady, Inspektor KG AK.
      GOŁĘBIEWSKI, Czesław - major służby stałej piechoty.
      GÓRSKI, Bohdan - major służby stałej piechoty.
      GÓRSKI, Jerzy - major służby stałej saperów.
      GRABIŃSKI, Józef Bolesław - major służby stałej piechoty.
      GRODZKI, Stanisław Edward - generał brygady. Inspektor KG AK.
      GROSS-KORCZYŃSKI, Feliks - podpułkownik służby stałej piechoty.
      GRZYWACZ-ŚWITALSKI, Łukasz - podpułkownik sł. st. piechoty.
      GUMOWSKI, Stanisław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      GUSS, Stefan - porucznik czasu wojny.


H


      HAKE, Czesław - podpułkownik kawalerii w stanie spoczynku.
      HAŁACZEK, Leopold - kapral rezerwy.
      HANDKE, Jerzy - porucznik rezerwy piechoty.
      HARAT, Andrzej - porucznik czasu wojny.
      HULOK, Henryk - podporucznik rezerwy piechoty.
      HYBZA, Franciszek - porucznik piechoty służby stałej.

I


J

      JABŁOŃSKI, Alfons - major służby stałej piechoty.
      JANI, Leopold - major służby stałej piechoty.
      JARNUSZKIEWICZ, Jan Lech - major służby stałej artylerii.
      JAROCKI, Alfons - porucznik rezerwy piechoty.
      JARZEWSKI, Michał Wacław - podporucznik rezerwy piechoty.
      JARZĘBOWSKI, Jan - kapitan służby stałej piechoty.
      JASIŃSKI, Brunon - porucznik służby stałej piechoty.
      JASIŃSKI, Edward Jan - podpułkownik służby stałej piechoty.
      JAWORSKI, Feliks Ignacy - kapitan służby stałej piechoty.
      JĘDRZEJEWSKI, Marian - major rezerwy saperów.
      JURECKI, Franciszek - porucznik czasu wojny.
      JÓZEFCZAK, Jan - kapitan służby stałej artylerii.

K

      KABSCH,Władysław - kapitan służby stałej piechoty.
      KACZAŁA, Piotr - podpułkownik służby stałej piechoty.
      KAŁUZIŃSKI, Roman - major służby stałej artylerii.
      KAMIŃSKI, Jan - major służby stałej piechoty.
      KARPIŃSKI, Feliks - rotmistrz rezerwy kawalerii.
      KARSKI, Marek - rotmistrz rezerwy kawalerii.
      KAUFMAN, Władysław - major służby stałej piechoty.
      KĄKOLEWSKI, Jan - generał brygady.
      KĘDZIERSKI, Władysław - porucznik czasu wojny.
      KIESZCZYŃSKI, Jerzy - porucznik rezerwy piechoty.
      KISIEL, Feliks - kapitan służby stałej piechoty.
      KLAUZA, Jan - kapitan.
      KLEKOWICKI, Zygmunt - porucznik służby stałej piechoty.
      KLIMKIEWICZ, Franciszek - kapitan rezerwy piechoty.
      KLIMOWSKI, Tadeusz - major dyplomowany służby stałej piechoty.
      KONARSKI, Ludwik Wiktor - podpułkownik służby stałej piechoty.
      KOŃCZAKOWSKI, Leon - porucznik rezerwy piechoty.
      KOPCZYŃSKI, Henryk - porucznik rezerwy piechoty.
      KOPKA, Jan - kapitan dyplomowany służby stałej piechoty.
      KOPLEWSKI, Leon - major rezerwy piechoty.
      KOTOWICZ Jan - pułkownik służby stałej piechoty. Inspektor KG AK.
      KOTOWSKI, Alfons - major służby stałej piechoty.
      KOWALSKI, Jan Marian - kapitan rezerwy piechoty.
      KOWALSKI, Stanisław - major służby stałej artylerii.
      KOZARZEWSKI, Edmund - podporucznik służby stałej piechoty. Porucznik NSZ.
      KOŹLIKOWSKI, Zygmunt - porucznik służby stałej piechoty.
      "KROGULEC" N.N. - kapitan służby stałej piechoty.
      KRÓL, Tadeusz - podpułkownik służby stałej piechoty.
      KRUPIŃSKI, Ludwik - porucznik rezerwy piechoty.
      KRYSIAK, Zygmunt - major służby stałej piechoty.
      KRZEKOTOWSKI, Zbigniew - kapitan rezerwy piechoty.
      KUBOSZEK, Władysław - porucznik rezerwy piechoty.
      KUPICZ, Włodzimierz - major.
      KURDZIELEWICZ, Michał - podporucznik czasu wojny.
      KURZAWSKI, Stefan - podporucznik rezerwy piechoty.
      KUTNIK, Zbigniew - porucznik rezerwy piechoty.


L

      LASKOWSKI, Wiesław Jerzy - porucznik rezerwy piechoty.
      LAZAROWICZ, Adam - podpułkownik rezerwy piechoty.
      LIPA, Mieczysław - kapitan służby stałej piechoty.


Ł

      ŁADOGA, Hieronim - kapitan służby stałej piechoty. Cichociemny.
      ŁAWRESZ, Wincenty - podporucznik służby stałej lotnictwa.
      ŁĄCZKOWSKI, Stanisław - major rezerwy piechoty.
      ŁĘGOWSKI, Tadeusz - kapitan rezerwy łączności.
      ŁUCZYŃSKI, Stefan - major rezerwy piechoty.
      ŁUKOWICZ, Szczepan - podpułkownik piechoty w stanie spoczynku.

M

      MACIOŁEK, Józef - podpułkownik służby stałej piechoty.
      MAIK, Wacław - major rezerwy piechoty.
      MARCHEWA, Michał - major służby stałej piechoty.
      MARKIEWICZ, Edward - major służby stałej administracji.
      MAZANY, Wawrzyniec - kapitan służby stałej piechoty.
      MICHALISZYN, Paweł - podporucznik rezerwy piechoty.
      MICHAŁOWSKI, Aleksander - rotmistrz rezerwy kawalerii.
      MICZYK, Tadeusz - porucznik rezerwy piechoty.
      MIKUŁA, Aleksander - podpułkownik służby stałej piechoty.
      MIŁKOWSKI, Zygmunt - pułkownik służby stałej kawalerii. Inspektor KG AK.
      MIONSKOWSKI, Brunon - podporucznik służby stałej piechoty.
      MIRECKI, Stanisław - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      MISCHKE, Wincenty - pułkownik służby stałej piechoty. Inspektor KG AK.
      MODRZEJEWSKI, Józef - podpułkownik służby stałej artrylerii.
      MOŻEJKO, Stanisław - porucznik rezerwy piechoty.
      MRÓZ, Władysław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      MUDRY, Aleksander - major dyplomowany służby stałej artylerii.
      MULARCZYK, Józef - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      MUSIAŁEK-ŁOWICKI, Stefan - podpułkownik służby stałej piechoty.
      MUSIAŁOWICZ, Henryk - major rezerwy piechoty.
      MUSIOŁ, Paweł - podporucznik rezerwy piechoty.


N

      NAKONIECZNIKOF-KLUKOWSKI, Stanisław - pułkownik NSZ.
      NAMYSŁ, Jan - podpułkownik w stanie spoczynku.
      NEUMAN, Aleksander - porucznik rezerwy kawalerii.
      NIKOLEIZIG, Brunon - kapitan rezerwy piechoty.
      NOWACKI, Lech Marian - porucznik służby stałej piechoty.
      NOWAK, Jan - roztmistrz w stanie spoczynku kawalerii.
      NOWIŃSKI, Franciszek - major służby stałej piechoty.
      NOWOCIEŃ, Stefan - porucznik czasu wojny piechoty.

O

      OBIDOWICZ, Witold - major służby stałej piechoty.
      OKULICKI, Leopold - generał brygady. Inspektor KG AK.
      OLECHNOWICZ, Antoni - podpułkownik służby stałej piechoty.
      OLSZEWSKI, Józef - kapitan czasu wojny.
      OŁPIŃSKI, Jan - major służby stałej kawalerii.
      OPALSKI, Julian - kapitan służby stałej artylerii.
      OSTROWSKI-NIECZUJA, Bolesław - generał w stanie spoczynku.
      OSTROWSKI, Mieczysław - major służby stałej artylerii.


P

      PACAK-KUŻMIRSKI, Zdzisław - kapitan służby stałej piechoty.
      PATLEWICZ, Bronisław - major rezerwy piechoty.
      PATRYAS, Michał - porucznik w stanie spoczynku.
      PAWŁOWSKI, Stanisław - pułkownik w stanie spoczynku.
      PIEŃKOWSKI, Stanisław - major rezerwy wojsk łączności.
      PIERUNEK-ŁANIEWSKI, Franciszek - porucznik służby stałej piechoty.
      PIETRZAK, Bolesław - podporucznik rezerwy piechoty.
      PIETKIEWICZ, Bolesław - porucznik rezerwy saperów.
      PIĘKOŚ, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      PILITOWSKI, Jerzy - porucznik rezerwy piechoty.
      PIOTROWSKI, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      PISULA, Edward - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      PŁANIK,Antoni - kapitan w stanie spoczynku.
      PNIEWSKI, Sylwester - kapitan rezerwy piechoty.
      POTOCKI, Mieczysław - major dyplomowany służby stałej łączności.
      PRUS, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      PSTROCKI, Antoni - major służby stałej piechoty.
      PTASZYŃSKI, Wacław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      PUKACKI, Józef - podporucznik rezerwy piechoty.


R

      ROLKE, Bruno - podpułkownik służby stałej piechoty.
      ROSIEK,Józef - podpułkownik służby stałej piechoty.
      ROSTWOROWSKI, Stanisław - generał brygady. Inspektor KG AK.
      ROWICKI, Adolf - kapitan rezerwy piechoty.
      RUŚKIEWICZ, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      RUTKOWSKI, Stefan - podpułkownik służby stałej artylerii.
      RYBNIK, Aleksander - major służby stałej piechoty.
      RZEPKA, Jozef - major rezerwy piechoty.
      RZEWUSKI, Andrzej - pułkownik służby stałej artylerii.


S

      SAWICKI, Anatol - podpułkownik służby stałej artylerii.
      SCHULZ, Aleksander - porucznik rezerwy.
      SEWERYN, Władysław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      SIDOROWICZ, Edward - kapitan służby stałej piechoty.
      SIDORÓW, Rudolf - major w stanie spoczynku.
      SIEGMUELLER-MŁYNARSKI, Brunon - major w stanie spoczynku.
      SIEROSŁAWSKI, Józef - porucznik rezerwy piechoty.
      SKŁADZIEŃ, Władysław - kapitan służby stałej piechoty.
      SKRZECZ, Stanisław - major służby stałej artylerii.
      SKRZEK, Józef - podporucznik rezerwy piechoty.
      SLAWICZEK, Władysław - podpiłkownik dyplomowany słuzby stałej artylerii.
      SMELA, Jan - kapitan służby stałej piechoty.
      SOKOŁOWSKI, Florian - podpułkownik służby stałej piechoty.
      SPECYALSKI (SPECJALSKI), Zygmunt - major rezerwy artylerii.
      SPITZIAR, Karol - porucznik w stanie spoczynku.
      SPYCHALSKI, Józef - pułkownik służby stałej piechoty. Inspektor KG AK.
      SPYRA, Jan - podporucznik czasu wojny.
      STABRAWA, Adam - podpułkownik w stanie spoczynku.
      STACHECKI, Marcin - kapitan slużby stałej saperów.
      STACHERSKI, Wacław - poruczik rezerwy artylerii.
      STAWIŃSKI, Tadeusz - major slużby stałej piechoty.
      STECA, Jan - podporucznik czasu wojny.
      STEMPKOWSKI, Michał - pułkownik służby stałej kawalerii.
      STENZEL, Jan - pułkownik sużby stałej artylerii.
      STĘPIEŃ, Władysław - porucznik rezerwy piechoty.
      STYLIŃSKI, Jan - major służby stałej piechoty.
      SUSKI de ROSTOWO, Kazimierz - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      SUSZEK, Alojzy - kapitan służby stałej piechoty.
      SZABUNIA, Franciszek - major służby stałej kawalerii.
      SZALEWSKI, Jan - major rezerwy piechoty.
      SZARKOWSKI, Józef - rotmistrz rezerwy kawalerii.
      SZAST, Władysław - porucznik rezerwy artylerii.
      SZATKOWSKI, Zygmunt - porucznik rezerwy piechoty.
      SZATOWSKI, Jan - podpułkownik służby stałej piechoty.
      SZCZEPANKIEWICZ, Wilhelm - podpułkownik służby stałej piechoty.
      SZREDZKI, Witold - major służby stałej artylerii.
      SZTARK, Emil - porucznik rezerwy kawalerii.
      SZYĆKO, Wacław - kapitan służby stałej piechoty.
      SZYMAŃSKI, Józef - porucznik rezerwy piechoty.
      SZYMAŃSKI, Lucjan Antoni - podpułkownik służby stałej kawalerii.
      SZYMBORSKI, Władysław - major służby stałej piechoty.
      ŚCIGAJ, Bolesław - kapitan służby stałej piechoty.
      ŚWIECHOWSKI, Stefan - podpułkownik w stanie spocznku.
      ŚWIKŁA, Leopold - kaptan służby stałej piechoty.


T

      TABACZYŃSKI, Tadeusz - podpułkownik służby stałej piechoty.
      TABORTOWSKI, Jan - major służby stałej broni pancernej.
      TAJCHMAN, Lucjan - kapitan rezerwy piechoty.
      TATA, Franciszek - porucznik rezerwy piechoty.
      TOCZYŁOWSKI, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      TOTH, Bronisław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      TROJANOWSKI, Edmund - porucznik rezerwy piechoty.
      TRYBUS, Adam - major rezerwy piechoty.
      TUMANOWICZ, Walerian - podpułkownik służby stałej piechoty.
      TUMIDAJSKI, Kazimierz Antoni - generał brygady.
      TURCZYŃSKI, Włodzmierz - kapitan rezerwy piechoty.


W

      WALCZYŃSKI, Jan Czesław - podpułkownik w stanie spoczynku.
      WALENTO, Stanisław - podporucznik rezerwy piechoty.
      WALTER, Marian - major służby stałej piechoty.
      WAYDA, Wojciech - podpułkownik służby stałej piechoty.
      WĄSIKOWSKI, Gustaw - porucznik służby stałej saperów.
      WIDAJEWICZ, Mieczysław Antoni - kapitan słuzby stałej artylerii.
      WIERZBICKI, Józef - kapitan słuzby stałej saperów.
      WIZA (WIESE), Bernard - porucznik rezerwy piechoty.
      WŁODARCZYK, Józef - major służby stałej piechoty.
      WOCHANKA, Bronisław - kapitan rezerwy piechoty.
      WOJCIECHOWSKI, Jan - major służby stałej piechoty.
      WOLSKI, Wiktor - porucznik rezerwy piechoty.
      WORONOWICZ, Mieczysław - podpułkownik w stanie spoczynku.
      WRÓBLEWSKI, Feliks - kapitan w stanie spoczynku. Major PAL.
      WYBIERSKI, Paweł - porucznik rezerwy piechoty.
      WYSOCKI, Ludomir - pułkownik służby stałej kawalerii.


Z

      ZABOROWSKI, Witold - podpułkownik służby stałej artylerii.
      ZAJĄCZEK, Edward - podporuczik rezerwy piechoty.
      ZAJĄCZKOWSKI, Zdzisław - pułkownik. Inspektor KG AK.
      ZALEWSKI, Władysław - podpułkownik służby stałej artylerii.
      ZAŁĘSKI, Kazimierz - kapitan służby stałej piechoty.
      ZARZYCKI, Władysław - podpułkownik służby stałej piechoty.
      ZAWADZKI, Bronisław - major służby stałej kawalerii.
      ZAWIELAK, Stefan - porucznik rezerwy piechoty.
      ZAWORSKI, Adam - kapitan służby stałej piechoty.
      ZIELIŃSKI, Tadeusz - major służby stałej piechoty.
      ZIENTARSKI-LIZIŃSKI, Jan - pułkownik. Inspektor KG AK.


Ż

      ŻAK, Franciszek - pułkownik służby stałej piechoty.
      ŻEBROWSKI, Bronisław - podporucznik rezerwy piechoty.
      ŻEGLIN, Bronisław - major piechoty w stanie spoczynku.
      ŻÓŁKIEWSKI, Antoni - podpułkownik służby stałej piechoty.
      ŻUKOWSKI, Stanisław - major służby stałej piechoty.
      ŻYŁKA-ZEBRACKI, Zygmunt - pułkownik w stanie spoczynku.
      ŻYWOCKI, Zygmunt - podpułkownik służby stałej piechoty.

powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion