Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
TOTH, Bronisław Jan.


TOTH, Bronisław Jan.

Podpułkownik służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Roland”, „Twardy” vel Hołyński.

Urodzony: 6 luty 1905 r., Szczerzec, powiat Lwów.

Zmarł: lata siedemdziesiąte.


Promocje:

Podpułkownik.:
Major.: 3 maja 1944 r. (?)
Kapitan.: 19 marca 1938 r.
Porucznik.: 1 stycznia 1932 r.
Podporucznik.: 15 sierpnia 1929 r.

Funkcje:

Kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie.: 1 października 1926 - 15 lipca 1927 r.
Służba wojskowa w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie.: październik 1927 - sierpień 1929 r.
Dowódca plutonu w 53 Pułku Piechoty (Stryj).: sierpień 1929 - 1932 r.
Dowódca kompanii w 53 Pułku Piechoty.: 1932 - 1933 r.
Dowódca plutonu w Batalionie KOP "Iwieniec" (Iwieniec).: 1933 - ??
Dowódca kompanii granicznej w Batalionie KOP "Iwieniec".: ?? - 24 października 1936 r.
Dowódca kompanii w 39 Pułku Piechoty (Jarosław).: październik 1936 - 1939 r.
II Oficer w sztabie 24 Dywizji Piechoty.: 1939 - wrzesień 1939 r.
Członek Narodowej Organizacji Wojskowej.: 1941 - marzec 1943 r.
Zastępca Komendanta Inspektoratu Rejonowego Przemyśl AK.: 28 marca 1943 - 29 marca 1944 r.
P.o. Komendanta Inspektoratu Rejonowego Przemyśl AK.: 29 marca - lipiec 1944 r.
Oficer mobilizacyjny w sztabie Inspektoratu Rejonowego Przemyśl AK.: lipiec 1944 - ??
P. o. Komendanta Inspektoratu Rejonowego Przemyśl AK (samozwańczo).: grudzień 1944 - styczeń 1945 r.

Opinie:

Notatki:

W 1926 r., ukończył gimnazjum i zdał maturę. W okresie od 1 października 1926 do 15 lipca 1927 r., odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie, gdzie odbywał przeszkolenie na kursie unitarnym.
Następnie od października 1927 do sierpnia 1929 r., służył w Szkole Oficerskiej Piechoty, przemianowanej na Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie.
15 sierpnia 1929 r., otrzymał promocję do stopnia podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem do 53 pp. w Stryju na stanowisko dowódcy plutonu. 1 stycznia 1932 r., został awansowany do stopnia porucznika służby stałej. W latach 1932-1933 był dowódcą kompanii.

W 1933 r., został przeniesiony z 53 pp. do Batalionu KOP „Iwieniec”, stacjonującego w miejscowości Iwieniec w powiecie Wołożyn. Objął w nim stanowisko dowódcy plutonu, a następnie kompanii granicznej. Rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z 24 października 1936 r., został przeniesiony do 39 pp. w Jarosławiu na stanowisko dowódcy kompanii.
19 marca 1938 r., otrzymał awans do stopnia kapitana służby stałej. W 1939 r., został przeniesiony do sztabu 24 Dywizji Piechoty na stanowisko oficera sztabu. W Wojnie Obronnej 1939 r., brał udział na stanowisku II oficera sztabu 24 DP. Po zakończeniu działań wojennych uniknął niewoli i powrócił do Jarosławia.

Od 1941 r., był czynnym członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej na terenie Przemyśla i Jarosławia. Po scaleniu NOW z Armią Krajową, od 28 marca 1943 r., pełnił funkcję zastępcy Komendanta Inspektoratu Rejonowego Przemyśl AK. Od 29 marca 1944 r., po aresztowaniu przez gestapo kpt. Teofila Banacha pełnił obowiązki Komendanta Inspektoratu Rejonowego Przemyśl.
W lipcu 1944 r., został odwołany z funkcji i przeniesiony na stanowisko oficera mobilizacyjnego w sztabie Inspektoratu Rejonowego Przemyśl. We wrześniu 1944 r., był przeciwny ujawnieniu się sił Armii Krajowej.
Po wejściu Armii Czerwonej organizował zbrojną samoobronę przed aresztowaniami dokonywanymi przez UB i NKWD. Według jego oświadczenia miał być jakoby awansowany 3 maja 1944 r., do stopnia majora.

Na przełomie grudnia 1944 i stycznia 1945 r., samozwańczo objął funkcję pełniącego obowiązki Komendanta Inspektoratu Przemyśl AK. W styczniu 1945 r., sprzeciwił się akcji mobilizacyjnej, prowadzonej przez płk. Kazimierza Putka „Zwornego”, Komendanta Podokręgu Rzeszów AK.
Latem 1945 r., przedostał się przez granicę polsko-czeską i 24 grudnia 1945 r., zgłosił się w dowództwie II Korpusu we Włoszech. Nie został wcielony do Wojska Polskiego. Z Włoch wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkał na stałe. Awansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Londynie do stopnia podpułkownika służby stałej piechoty (Dz. Pers. 1/57). Zmarł w latach siedemdziesiątych.

Odznaczenia m.in.:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion