Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
TOCZYŁOWSKI, Stanisław.


TOCZYŁOWSKI, Stanisław.

Major służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Grabek”, „Robert”, „Wisła”, „Zygmunt”
vel Zygmunt Grabek vel Stanisław Widera.

Urodzony: ??

Zmarł: ??.


Promocje:

Major.:
Kapitan.:
Porucznik.:
Podporucznik.:

Funkcje:

Zaprzysiężony w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.: jesień 1939 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Płock, Obszar Warszawa ZWZ-AK.: maj 1940 - wrzesień 1942 r.

Opinie:

Notatki:

W okresie międzywojennym był oficerem służby stałej piechoty. Jego nazwisko rodowe jest nieznane, według Henryka Piskunowicza nazywał się Stanisław Widera. Od jesieni 1939 r., był czynny w Służbie Zwycięstwu Polski, a następnie w ZWZ na terenie Warszawy, skąd został na początku 1940 r., został skierowany do Płocka, z zadaniem zorganizowania tam struktur konspiracyjnych ZWZ na szczeblu inspektoratu.
Od maja 1940 r., po zorganizowaniu sztabu szkieletowego Inspektoratu Płock ZWZ, kierował jako Komendant Inspektoratu działalnością konspiracyjną na tym terenie. W skład podległego mu inspektoratu weszły obwody: Płock-miasto, Płock-powiat i Sierpc.

Mieszkał w Płocku, potem w okolicach Płocka. Prowadził rozmowy dotyczące scalenia innych organizacji z terenu Płocka z Armią Krajową. Przeprowadził akcję scaleniową z Polską Organizacją Zbrojną oraz Narodową Organizacją Wojskową. Zagrożony aresztowaniem, we wrześniu 1942 r., wyjechał wraz z Komendantem Obwodu Płock-powiat st. wachmistrzem R. Krakowiakiem do Warszawy, gdzie dalej działał w szeregach AK.

Dalsze losy nie są znane.

Odznaczenia m.in.:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion