Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
WALENTO, Stanisław.


WALENTO, Stanisław.

Podporucznik rezerwy piechoty.Pseudonimy: "Polus".

Urodzony: 9 listopada 1913 r.

Zmarł: 1982 r., w Warszawie.


Promocje:

Podporucznik.: 1 stycznia 1937 r.

Funkcje:

Służba wojskowa na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty.: ?? - ??
Dowódca II Rejonu Ośrodka Zdołbunów, Inspektorat Rejonowy Równe, Okręg Wołyń AK.: ?? - ??
Dowódca Ośrodka Zdołbunów.: ?? - ??
Oficer organizacyjny Komendy Obwodu Zdołbunów.: czerwiec - sierpień 1943 r.
Komendant Obwodu Zdołbunów.: sierpień - grudzień 1943 r.
Zastępca Komendanta Inspektoratu Równe AK.: grudzień 1943 - luty 1944 r.
Komendant Inspektoratu Równe, Okręg Wołyń AK.: luty - 8 maja 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Józefa. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w 1933 r., studiował we Lwowie. Odbył służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty. 1 stycznia 1937 r., został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. Przed wrześniem 1939 r., ukończył studia, uzyskując tytuł inżyniera chemika.
W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Zdołbunowie, gdzie pracował w miejscowej cementowni. Czynny w konspiracji AK. Początkowo pełnił funkcję dowódcy II Rejonu Ośrodka Zdołbunów, a następnie Komendanta tego Ośrodka.
W okresie od czerwca do sierpnia 1943 r., był oficerem organizacyjnym Komendy Obwodu Zdołbunów AK. Następnie od sierpnia do grudnia 1943 r., Komendantem tego obwodu.

Od grudnia 1943 do lutego 1944 r., pełnił funkcję zastępcy Komendanta Inspektoratu Równe AK, a od lutego do 8 maja 1944 r., Komendanta tego Inspektoratu. Należał do grona najaktywniejszych konspiratorów ZWZ/AK na tym terenie.
Po wejściu wojsk sowieckich nadal kierował miejscową siatką konspiracyjną Armii Krajowej. W tym czasie warunki prowadzenia działalności konspiracyjnej były bardzo trudne, gdyż żywioł polski na tym terenie poddawany był masowym wywózkom do łagrów. Aresztowany i uwięziony przez NKWD 8 maja 1944 r., w Zdołbunowie. W dniu 24 października został skazany przez Trybunał Wojsk NKWD Obwodu Kijowskiego na 10 lat pozbawienia wolności.

Więziony w łagrach Siewpieczłagu, skąd 11 lutego 1950 r., został przywieziony do Worktłagu w Workucie. Zwolniony 18 maja 1952 r., z Workuty. Następnie odesłany na zesłanie do St. Sejda w Komi, gdzie pracował niewolniczo. W grudniu 1956 r., został repatriowany do Polski. Po powrocie do Kraju mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł w 1982 r.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy.
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion