Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Działalność Kedywu Okręgu Warszawa AK.


I. Działalność wymierzona w komunikację.


Ia. Działalność wymierzona w komunikację kolejową.

Aktywność i cele dywersji kolejowej w Okręgu Warszawskim, wynikały przede wszystkim z nowej taktyki walki bieżącej, opracowanej przez Kierownictwo Walki Konspiracyjnej w marcu 1943 r.
Głównym wyrazem wspomnianej taktyki było wyznaczanie kontyngentu akcji dywersyjnych i sabotażowych, które w roku 1943 były regulowane przez rozkaz PZP nr 252/Kdw z 13 marca 1943 r. (załącznik nr 3 zawierał regulacje na miesiące kwiecień-maj oraz załącznik nr 4, miesiące lipiec-sierpień) oraz rozkaz KG nr 985/Kdw z 15 września, ustalający kontyngenty akcji na październik i listopad 1943 r.

Pionierską akcję dywersyjną na linie kolejowe, Kedyw OW wykonał w nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 r. Po tej akcji aż do końca września 1943, nie otrzymywał on zadań związanych z dywersją bojową na szlakach kolejowych. Głównym tego powodem były wspomniane regulacje KWK/KWP.

W myśl kontyngentu ustalonego na październik i listopad 1943 r., obowiązywał rozkaz o wstrzymaniu kolejowych akcji bojowych na kierunku wschód-zachód. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy to padła zapowiedź Kierownictwa Walki Podziemnej o wykonaniu dodatkowych uderzeń dywersyjnych i represyjnych w odwecie za intensyfikację fali niemieckiego terroru względem ludności polskiej.
W ramach tej zapowiedzi na dotychczas zastrzeżonym kierunku, w nocy z 23 na 24 października 1943 r., wykonano serię trzech uderzeń na niemieckie pociągi relacji Wołkowysk-Berlin, Berlin-Brześć i Berlin-Kowel.
Akcje te wyczerpały serię zleconych do wykonania Kedywowi OW ataków odwetowych. Nowa seria uderzeń tego typu przeprowadzona została dopiero w ciągu dwóch nocy lutego (23/24 luty - pociąg relacji Brześć-Essen i 28/29 luty - pociąg relacji Kowel-Hamm) oraz jednej nocy kwietnia 1944 r. (27/28 kwiecień - pociąg relacji Lublin-Stuttgart).

Zastrzeżeniom dotyczącym kierunku ruchu kolejowego nie podlegały akcje podkładania ładunków termitowych i bomb zegarowych w pociągach pasażerskich. Przygotowania do przeprowadzania tego typu akcji rozpoczęto w Kedywie OW już w maju 1943 r.
Akcje te miały z natury rzeczy dużo mniejszy ciężar gatunkowy od tych przeprowadzanych na liniach kolejowych, niemniej w skali ograniczonej pojemnością wagonów, powodowały częściowe zniszczenie taboru i ofiary wśród pasażerów, mając niewątpliwy wpływ psychologiczny.

Uzupełnieniem działań wymierzonych w kolej było podpalanie składów materiałowych i magazynów oraz obiektów dworcowych. W sprawozdaniach Kedywu akcje tego typu charakteryzowane były jedną nazwą "palenia", bowiem stosowanym w nich środkiem walki były wywołujące pożar wszelkiego rodzaju ładunki zapalające, głównie tzw. "termity".

Ogółem w zakresie dywersji kolejowej Kedyw Okręgu Warszawskiego wykonał 20 akcji, z czego 15 w 1943 i 5 w 1944 roku.:

Grudzień 1942/styczeń 1943 r.

* W nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 r., patrol złożony z 4 oficerów-saperów dowództwa Kedywu OW i 5 absolwentów kursu Szkoły Podchorążych z Batalionu Saperów Praskich przystąpił do wykonania zadania, mającego za cel wysadzenie wiaduktu kolejowego, przebiegającego nad ulicą Wolską przy zbiegu z ulicą Bema, podczas przejazdu pociągu.
Akcja wykonywana w ramach "Odwetu za Zamojszczyznę" nie powiodła się, bowiem w pobliżu wiaduktu grupa minerska została zaskoczona przez pilnujących go żandarmów. Po wymianie strzałów grupa wycofała się bez strat własnych.

Dowódca akcji: por. "Szyna".

Maj 1943 r.

* 9 maja podłożono ładunek termitowy pod części baraków, składowanych obok wiaduktu przy Dworcu Gdańskim. Spaleniu uległ cały skład. Wykonawca nie ustalony.

Czerwiec 1943 r.

* Na początku czerwca trzyosobowy patrol z Kobiecych Patroli Minerskich, idąc wzdłuż torów kolejowych, biegnących od Dworca Gdańskiego w kierunku Powązek, podłożył 10 ładunków termitowych: w magazynie mundurowym Wehrmachtu u wylotu ul. Burakowskiej, w składzie drzewa w rejonie ul. Powązkowskiej oraz w 3 wagonach towarowych stojącego na torach pociągu.

Dowódca akcji: "Mira".

* 9 czerwca podłożono ładunek termitowy w baraku na Dworcu Gdańskim (osobowym). Wewnętrzne urządzenie baraku uległo częściowemu zniszczeniu. Wykonawca nie ustalony.

* 10 czerwca 1943 r., o godz. 17.00 w wagonach na Grochowie, członkowie grupy "Apolinarego" podłożyli ładunek termitowy w przedziale II klasy pociągu pospiesznego relacji Warszawa-Berlin. Pożar wybuchł na peronie Dworca Wschodniego na kilka minut przed odjazdem pociągu, wywołując panikę wśród pasażerów, ratujących się ucieczką przez okna. Zanotowano kilkadziesiąt przypadków złamania kończyn, pokaleczeń i potłuczeń. Pożar szybko ugaszono, zniszczeniu uległ jeden przedział. Pociąg odjechał z godzinnym opóźnieniem.

Wykonawcy: "Grek", "Powolny".

Sierpień 1943 r.

* 20 sierpnia 1943 r., o godz. 4.30 na terenie Wagonowni Grochów, członkowie grupy "Apolinarego" założyli bomby zegarowe w pociągach dla Niemców relacji Warszawa-Berlin oraz Warszawa-Wrocław.
W pociągu do Berlina bomba eksplodowała o godz. 16.15 na peronie dworca w Poznaniu. Zniszczeniu uległy dwa przedziały I i II klasy,śmierć poniosło 16 oficerów i 1 osoba cywilna, natomiast 24 osoby zostały ranne.
W pociągu do Wrocławia bomba nie eksplodowała. Po powrocie pociągu do Warszawy w dniu 24 sierpnia została ona odnaleziona na terenie wagonowni w trakcie sprzątania wagonów.

* 26 sierpnia o godz. 20.35 do baraku na Dworcu Gdańskim wrzucono przez okna butelki z płynem samozapalającym. Pożar wybuchł natychmiast, co wywołało alarm i strzelaninę. Spaliły się okna i częściowo ściany baraku.

Wrzesień 1943 r.

* W nocy z 27 na 28 września 1943 r., oddział dyspozycyjny z Batalionu Saperów Praskich, wzmocniony kadrą liniową tego batalionu, w sumie 70 żołnierzy, przeprowadził akcję wysadzenia toru kolejowego na linii Warszawa-Modlin. Całość przeprowadzono niedaleko miejscowości Choszcówka. Pod torami założono główną minę do elektrycznego odpalenia, natomiast po obu jej stronach słabsze miny-pułapki z zapalnikami naciskowymi.

Kilka minut przed północą od strony Legionowa nadjechał nie ujęty w rozkładzie pociąg o mieszanym towarowo-osobowym składzie wagonów, który spowodował eksplozję miny pułapki, w wyniku czego uszkodzeniu uległa lokomotywa.
Mina główna nie zdetonowała na skutek defektu w układzie elektrycznym zapalarki i została rozbrojona przez Niemców, podczas naprawy torów. Około 50 minut później zdetonowała druga mina pułapka pod nadjeżdżającym z Warszawy pociągiem ratowniczym.

Dowódca saperskiej grupy technicznej: por "Chwacki".
Dowódca akcji: por. "Kosa".

* W nocy z 27 na 28 września 1943 r., oddział dyspozycyjny "Skrytego" w sile 70 żołnierzy, opanował stację kolejową Stara Wieś, znajdującą na linii Warszawa-Dęblin. Celem wypadu miało być zatrzymanie jadącego na wschód pociągu towarowego ze sprzętem wojskowym. Po daremnym, niemal sześciogodzinnym wyczekiwaniu akcja została zwinięta. Później okazało się, że ruch na tej linii był zatrzymany z powodu wysadzonego toru pomiędzy Olszynką Grochowską a Wawrem.

Dowódca akcji: por. "Skryty".

* W nocy z 27 na 28 września 1943 r., oddział dyspozycyjny "Andrzeja", w sile 27 żołnierzy przeprowadził akcję na linii Warszawa-Radom, której celem było zatrzymanie pociągu towarowego ze sprzętem wojskowym. Mniej więcej o godzinie 0.10 pomiędzy stacjami Piaseczno i Zalesie Górne zatrzymano poprzez wysadzenie torów pociąg towarowy załadowany samochodami wojskowymi, jadący w kierunku Radomia.
W wyniku zerwania torów, trzy pierwsze wagony spadły z nasypu, natomiast w lokomotywie pękł zbiornik pary. Samochody podpalono, jednak ze względu na padający deszcz pożar nie wyrządził większych strat, spłonęło bowiem tylko około 10 samochodów. Ponadto za pomocą materiału wybuchowego w lokomotywie wysadzono cylinder oraz zerwano tor za pociągiem.

Dowódca akcji: por. "Olszyna".

Październik 1943 r.

* W nocy z 23 na 24 października 1943 r., oddział dyspozycyjny z grupy "Andrzeja", liczący 20 żołnierzy, w ramach akcji odwetowej za terror okupanta, wykoleił za pomocą materiałów wybuchowych i ostrzelał, niedaleko miejscowości Płochocina, pociąg pospieszny relacji Wołkowysk-Berlin.
Wskutek wybuchu miny wykoleił się parowóz i 6 wagonów. Przerwa w ruchu trwała ponad 20 godzin. Straty osobowe Niemców nie są znane. Straty własne: 2 rannych.

Dowódca akcji: por. "Olszyna".

Listopad 1943 r.

* 19 listopada 1943 r., podłożono bomby zegarowe w wagonie pociągu pospiesznego relacji Warszawa-Gdańsk oraz w wagonie pociągu wojskowego do Brześcia. Pierwszy ładunek eksplodował o godz. 16.30 w czasie postoju pod sygnałem przy posterunku blokowym Michałów w rejonie ul. Radzymińskiej. Brakuje danych o stratach wśród pasażerów. O drugim ładunku nie otrzymano informacji.

Wykonawca nie ustalony.

Grudzień 1943 r.

* 4 grudnia 1943 r., o godz. 20.30 oddział dyspozycyjny z grupy "Skrytego", uzupełniony grupą bojową z plutonu "Żbika" z grupy "Andrzeja", liczący ogółem około 70 żołnierzy, w ramach akcji odwetowej za masowe egzekucje, wykoleił za pomocą materiału wybuchowego, niedaleko stacji kolejowej Skruda na trasie Warszawa-Mińsk Mazowiecki wojskowy pociąg pospieszny relacji Berlin-Brześć.
W wyniku wybuchu wykoleił się parowóz i 6 wagonów. Jednocześnie oddział ppor. "Żbika", zaatakował pociąg granatami, ładunkami termitowymi i ogniem pistoletów maszynowych. Po wykonaniu zadania ludzie "Żbika odskoczyli, by umożliwić oddziałowi por. "Skrytego" ostrzelanie pociągu ogniem karabinowym i z broni maszynowej.

W drugim szturmie oddziałom polskim udało się podejść tylko do kilku ostatnich wagonów, ponieważ silny ogień zorganizowanej w międzyczasie niemieckiej obrony uniemożliwił natarcie na całej linii.
Akcja trwała około 30 minut. W godzinę po rozpoczęciu ataku na minę-pułapkę najechał wysłany z Warszawy pociąg ratowniczy z oddziałami Wehrmachtu, policji i żandarmerii kolejowej. Przerwa w ruchu trwała do 20 godzin.

Według informacji uzyskanych konfidencjonalnie ze źródeł policyjnych w Otwocku, straty niemieckie wyniosły około 200 zabitych i rannych. Według niemieckich kronik policyjnych i oficjalnych wersji okupanta, w akcji zginęło 4 żołnierzy i 2 osoby cywilne, natomiast 4 zostały ranne. Straty własne: 1 zabity i 1 ranny.

Dowódca akcji: por. "Skryty".

* W nocy z 11 na 12 grudnia 1943 r., oddział dyspozycyjny wydzielony z grupy "Skrytego", liczący 72 żołnierzy, w ramach akcji odwetowej za masowe egzekucje wykoleił za pomocą materiału wybuchowego pociąg pospieszny relacji Berlin-Kowel. Akcję przeprowadzono w okolicy stacji kolejowej Celestynów na odcinku Warszawa-Dęblin. W wyniku wybuchu wykoleił się parowóz oraz 3 pierwsze wagony, czwarty wagon został skręcony a 2 następne spiętrzone.

Po wysadzeniu toru do pociągu zbliżyła grupa żołnierzy "Skrytego", rzucając w jego kierunku kilkanaście granatów i ładunków termitowych. Po wycofaniu się grupy szturmowej pociąg ostrzelano ogniem karabinowym i broni maszynowej. Po chwili nastąpił drugi szturm grupy "Skrytego", który pozwolił opanować część wagonów. Po ponownym wycofaniu się z pociągu i ponownym ostrzale oddział w całości wycofał się pod silnym ogniem zorganizowanej w międzyczasie niemieckiej obrony.
Akacja trwała około 15 minut. Zużyto: 16 kg. materiałów wybuchowych, 1 500 szt. amunicji do pm, 12 granatów, 14 "filipinek", 26 ładunków termitowych.

Według informacji uzyskanych konfidencjonalnie z policji niemieckiej w Otwocku, straty niemieckie wyniosły 120 zabitych, 130 ciężko rannych (7 z nich zmarło w szpitalu w Otwocku). Według obwieszczeń władz niemieckich straty osobowe wyniosły 12 osób (w tym 1 kobieta) i większa liczba ciężko lub lżej rannych.
Straty własne: 1 zabity i 4 rannych (jeden z rannych został ujęty przez Niemców i stracony).

Dowódca akcji: por. "Skryty".

* 23 grudnia 1943 r., o godz. 4.00 na stacji Warszawa Praga w idącym do Siedlec transporcie wojskowym podłożono ładunek termitowy w wagonie z żołnierzami Wehrmachtu.
Pożar wybuchł w okolicy Brożkowa. W wyniku powstałej wśród żołnierzy paniki byli zabici i ranni, liczby jednak nie udało się ustalić.
Wykonawca: nie znany.

* 23 grudnia o godz. 20.10 podłożono ładunek termitowy w składowisku węgla na Dworcu Zachodnim. Zniszczenia były niewielkie ze względu na szybko zorganizowaną akcję przeciwpożarową. Wykonawca nie ustalony.

* 23 grudnia o godz. 23.00 na Dworcu Gdańskim spalono barak-magazyn, w którym przechowywano materiały pędne. Wykonawca nie ustalony.

Styczeń 1944 r.

* 12 stycznia 1944 r., patrol z grupy "Andrzeja" podłożył wiązkę dwóch ładunków termitowych na dachu bagażowni Gworca Głównego od strony Chmielnej. Spaliła się część dachu. Straty były niewielkie.

Luty 1944 r.

* W nocy z 23 na 24 lutego 1944 r., oddział dyspozycyjny "Skrytego" przy współudziale grupy z warszawskich, obwodowych "DB", wykoleił za pomocą ładunku wybuchowego oraz ostrzelał z broni maszynowej i karabinów wojskowy urlopowy pociąg pospieszny relacji Brześć-Essen.

Akcję wykonano w okolicy stacji kolejowej Skruda na odcinku Siedlce-Warszawa. Nie spowodowała ona większych strat u Niemców, gdyż wskutek zbyt późno odpalonej miny pociąg przetoczył się po torze i stanął daleko od stanowisk ogniowych oddziału "Skrytego". Niemniej wykoleiło się 7 wagonów, a przerwa w ruchu trwała kilkanaście godzin.
Według niemieckich obwieszczeń w akcji tej 12 Niemców zostało rannych.

Dowódca akcji: por. "Skryty".

* W nocy 29 lutego 1944 r., oddział dyspozycyjny "Skrytego", uzupełniony sekcją bojową ppor. Henryka Witkowskiego "Boruty" z oddziału "Kosy", wykoleił przy użyciu materiałów wybuchowych i ostrzelał z broni maszynowej i karabinów wojskowy, urlopowy pociąg pospieszny relacji Lublin-Stuttgart.

Akcję wykonano w pobliżu miejscowości Pogorzel na odcinku Dęblin-Warszawa. W wyniku wybuchu wykoleił się parowóz i 10 wagonów.
Po chwilowym ostrzale ukryta pod nasypem sekcja bojowa "Boruty" i grupa grenadierska z oddziału "Skrytego", ostrzelała z pistoletów maszynowych i obrzuciła granatami, gromadzących się przed wagonami Niemców.
Po wycofaniu się wspomnianej grupy pociąg został po raz drugi ostrzelany. Przed odskokiem wysadzono w powietrze tory kolejowe od strony Warszawy. Przerwa w ruchu trwała ponad 10 godzin.

Według obwieszczeń niemieckich większa grupa Niemców została zabita i poraniona. Jolanta Adamska w "Kronice ruchu oporu w okupacyjnym powiecie warszawskim" podaje, że zabitych zostało 5 żołnierzy Wehrmachtu i niemiecki kolejarz, natomiast 11 żołnierzy zostało rannych.

Dowódca akcji: por. "Skryty".

Kwiecień 1944 r.

* 6 kwietnia 1944 r., o godzinie 21.00 sześcioosobowy patrol bojowy z Grupy "Andrzeja" podłożył dwie bomby zegarowe z zapalnikami ustawionymi na trzygodzinne opóźnienie w pociągu relacji Szczęśliwice-Gdańsk-Królewiec. Według otrzymanych w maju, drogą pośrednią, informacji bomby eksplodowały na terenie Prus Wschodnich. Dokładniejszych danych nie udało się jednak uzyskać.

* W nocy 27 kwietnia 1944 r., oddział dyspozycyjny "Skrytego", liczący 57 żołnierzy, uzupełniony 10-osobowym zespołem dywersyjnym z grupy "Andrzeja", wykoleił przy użyciu materiału wybuchowego i ostrzelał z broni maszynowej i karabinów wojskowy, urlopowy pociąg pospieszny relacji Lublin-Stuttgart. Akcję wykonano w pobliżu miejscowości Pogorzel na odcinku Dęblin-Warszawa.
W wyniku wybuchu wykoleił się parowóz i 1 wagon, natomiast 3 wagony zostały spiętrzone. Jeden ze spiętrzonych wagonów uległ całkowitemu zgnieceniu, natomiast dwa pozostałe zniszczone zostały tylko w części.

Akcja trwała około 8 minut. Zużyto: 14 kg plastyku i 14 kg mieszanki wybuchowej, 1280 szt. amunicji do 1 km i 1 rkm, 702 szt. amunicji do karabinów i 400 szt. amunicji do pistoletów maszynowych. Straty własne: 1 lekko ranny.
Straty niemieckie: około 200 zabitych i rannych. Jolanta Adamska w "Kronice ruchu oporu w okupacyjnym powiecie warszawskim" podaje, że zabitych zostało 2 żołnierzy Wehrmachtu, a 10 zostało rannych, w tym 4 ciężko.

Ib. Działalność wymierzona w komunikację samochodową.

Niszczenie poszczególnych pojazdów niemieckim w trybie ciągłym, na ulicach Warszawy, z jasnych względów nie mogło być brane pod uwagę. Szczególnie, że z natury rzeczy akcje tego rodzaju musiałyby przerodzić się każdorazowo w starcia zbrojne o konsekwencjach niewspółmiernie wysokich w stosunku do zamierzonego efektu. Bilans takich działań musiał być po prostu niekorzystny.
Z tego względu zamiast otwartego atakowania samochodów w ruchu zdecydowano się na ich niszczenie lub uszkadzanie na postoju, poprzez stosowanie metod właściwych dla akcji sabotażowych.

Do typowych działań dywersyjnych należały natomiast, mające większy ciężar gatunkowy akcje wymierzone w techniczną i paliwową bazę transportu samochodowego. Ogółem w zakresie tym wykonano 8 akcji, z czego 6 w 1943 i 2 w 1944 r.:

1943 r.

* 15 maja 1943 r., o godz. 8.15 założono ładunek wybuchowy na dachu warsztatów samochodowych "Steyer" przy ul. Książęcej. Spaleniu uległo 5 belek dachowych, część dachu zapadła się. Wykonawca nie ustalony.

* 14 lipca 1943 r., o godz. 22.15 powtórzono akcję z 15 maja, podkładając ładunki termitowe na dachu warsztatów samochodowych "Steyer". Pożar zniszczył część dachu. Wykonawca nie ustalony.

* 26 lipca 1943 r., o godz. 17.00 podłożono ładunek termitowy w składzie materiałów firmy "Wysoccy" przy ul. Żelaznej 61. Rozmiaru strat nie udało się ustalić. Wykonawca nie ustalony.

* 31 lipca 1943 r., o godz. 19.00 dziewięcioosobowy patrol bojowy z grupy "Andrzeja" opanował teren monopolowego składu materiałów pędnych przy ul. Gniewkowskiej.
Po sterroryzowaniu i rozbrojeniu kierownika oraz przypadkowo znajdującego się w biurze podoficera Wehrmachtu i 3 polskich policjantów, pełniących służbę ochronną, założono na zbiorniki z benzyną dwa ładunki wybuchowe oraz trzy ładunki termitowe. Poza tym odkręcono kurki wszystkich 8 zbiorników. W momencie odskoku odpalono ładunki, natomiast na strumień paliwa rzucono dwie butelki przeciwczołgowe.

Ogółem spłonęło: około 1 400 000 litrów benzyny, około 20 000 kg. smarów, stojące na bocznicy kolejowej dwie cysterny oraz samochód osobowy. Zdobyto: 4 pistolety, motorower, maszynę do pisania i 50 litrów benzyny.

Dowódca akcji: por. "Stasinek".

* 22 sierpnia 1943 r., o godz. 20.55 podłożono ładunek termitowy w garażu drewnianym przy ul. Babickiej. Pożar wybuchł około godz. 23.30, towarzyszyły mu liczne strzały karabinowe. Rozmiary strat nie zostały określone.

* 30 sierpnia 1943 r., o godz. 17.30 w garażach pocztowych przy ul. Ratuszowej 11, do zbiornika z benzyną wrzucono 2 butelki z chloranem potasu. Z kolei o godz. 18.00 podłożono ładunki termitowe w dwóch składach beczek z benzyną, w baraku-garażu z samochodami i w baraku z materacami (łącznie 10 ładunków).
Pożar wybuchł o godz. 20.00 i przybrał znaczne rozmiary. Mimo, iż na miejsce przybyły wszystkie oddziały straży pożarnej, straty były bardzo poważne. W powietrze wyleciał zbiornik z benzyną, spłonęło 77 beczek z benzyną oraz barak z materacami i barak-garaż, z którego wyciągnięto 8 szkieletów spalonych samochodów. Wykonawca akcji nie ustalony.

1944 r.

* 7 stycznia 1944 r., o godz. patrol bojowy, wydzielony z oddziału "DB-18" - Ochota, liczący sześciu żołnierzy, zaatakował ładunkami termitowymi (tzw. termosami szturmowymi) park samochodowy i warsztaty Wehrmachtu (Kraftfahrpark) znajdujący się przy ul. Stępińskiej.
Spaleniu uległo 10 samochodów oraz 20 dużych beczek i 15 małych beczułek z benzyną. Akcję ratowniczą niemieckiej straży pożarnej udaremniono rzucając dwa granaty oraz otwierając ogień z broni krótkiej. Do akcji użyto 6 termosów szturmowych, 2 granaty, 18 szt. amunicji pistoletowej.

Dowódca akcji: "Adam".

* 8 stycznia 1944 r., o godz. 18.00 ośmioosobowy patrol bojowy, wydzielony z oddziału "DB-18" - Ochota zaatakował park samochodowy Wehrmachtu na rogu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.
Przez ogrodzenie parku, biegnące wzdłuż wspomnianych ulic, na garażowane samochody, rzucono wiązki ładunków termitowych. Jednocześnie z klatki schodowej domu przy ul. Chmielnej, przylegającej ścianą południową do terenu parku, rzucono wiązkę granatów obronnych na stojący poniżej drewniany barak wartowni.

Eksplozja zniszczyła całkowicie barak, zabijając znajdujących się w nim Niemców oraz spowodowała wybuch ustawionych obok niego kilkunastu beczek z benzyną. Spłonęło 6 samochodów.
Straty Niemców to najprawdopodobniej 10 zabitych, w zniszczonym wybuchem baraku. Straty własne: "Józek" vel "Szczerbaty", który zaplątał się w zasieki z drutu kolczastego, w pobliżu Dworca Głównego i został ujęty przez ścigających go bahnschutzów.

Dowódca akcji: pchor. "Michał".

Ogółem oddziały Kedywu Okręgu Warszawskiego, w zakresie działań przeciwko transportowi samochodowemu nieprzyjaciela, wykonały 28 akcji, z czego 21 w roku 1943, natomiast 7 w roku następnym.

II. Działalność wymierzona w administrację, gospodarkę i propagandę okupacyjną.


Głównym celem akcji wymierzonych w aparat administracji okupacyjnej było zakłócenie działalności urzędów i instytucji prowadzących systematyczną eksploatację polskiej siły roboczej i zasobów gospodarczych Rzeczpospolitej, a także skupiających całokształt działalności publicznej. Akcje tego typu należały do czołowych elementów walki bieżącej. W zakres tej działalności wchodziło:

- niszczenie akt w urzędach pracy;
- palenie obiektów magazynowych, gospodarczych i przemysłowych;
- różnego rodzaju akcje przeciwkontyngentowe i przeciwgospodarcze;
- niszczenie urządzeń w tartakach;
- niszczenie aparatury w kinach.

IIa. Niszczenie dokumentacji w niemieckich urzędach pracy (Arbeitsamtach).

Wobec wzrastającego z miesiąca na miesiąc zagrożenia niemiecką akcją kontyngentową siły roboczej, w całym okupowanym kraju przystąpiono do czynnego jej przeciwdziałania. W stolicy akcję zakłócania "pracy" Arbeitsamtów rozpoczęto jesienią 1942 i w pierwszym kwartale 1943 r. Wówczas to zlikwidowano kilku Polaków, wyróżniających się gorliwością przy wywożeniu na roboty do Rzeszy mieszkańców stolicy. Z czasem uderzenia kierowano na coraz wyższe szczeble urzędniczej struktury.

Z wyjątkiem terroru indywidualnego, na terenie miasta Warszawa w ciągu 1943 r., nie stosowano na szerszą skalę działań przeciwko Arbeitsamtom. Pierwszą, nieudaną próbę zniszczenia akt Arbeitsamtu w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Kredytowej róg ul. Mazowieckiej przeprowadziły organizacje PLAN i "Pobudka" przy wsparciu materiałowym Kedywu Okręgu Warszawa, w dniu 23 stycznia 1943 r.
Sytuacja wyglądała nieco inaczej na terenie powiatu warszawskiego, gdzie w okresie od maja do sierpnia 1943 r., zdołano zorganizować kilka akcji na urzędy gminne, położone w terenie działania Obwodu VII oraz na Arbeitsamt w Młocinach (Rejon VIII "Obroży") .

Sytuacja zmieniła się w 1944 r., kiedy to gubernator Hans Frank wydał zarządzenie nr AZ 2010 pod nazwą "Sauckel Aktion 1944 r." z 29 lutego, które nakładało na Generalną Gubernię nowy kontyngent siły roboczej. Dla Warszawy kontyngent ów wyniósł 25 000 osób.
Na podstawie tego zarządzenia administracja okupacyjna w stolicy nasiliła branki w całym kraju, szczególnie wśród ludności rolniczej. Poza regularnymi obławami, przeprowadzonymi siłami policyjnymi Arbeitsamty wysyłały imienne wezwania z terminem stawienia się w dniu następnym. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie brano w zamian członków rodziny wezwanego.

W Warszawie odpowiedzią na tą formę terroru był rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego z 19 marca 1944 r., nakazujący dowódcy Kedywu Okręgu rozpoczęcie akcji niszczenia akt w urzędach. Efektem była fala 10 uderzeń na 9 Arbeitsamtów na terenie Okręgu Warszawskiego, przeprowadzonych w okresie od marca do maja 1944 r.
Ogółem więc, w ramach działań prowadzonych przeciw okupacyjnemu aparatowi zatrudnienia, Kedyw Okręgu Warszawa (nie licząc terroru indywidualnego) wykonał 13 akcji, z czego 2 w 1943 i 11 w 1944 r.:

1943 r.

* W nocy 25 maja 1943 r., OS "Łomianki" (Rejon VIII) przeprowadził częściowo tylko udaną próbę zniszczenia akt Arbeitsamtu w Młocinach. Wykonawca nie ustalony.

* W nocy 31 maja 1943 r., o godz. 1.30 wydzielona z OS "Łęgów" (Rejon VIII) grupa dywersyjna spaliła część akt i urządzenia biurowe Arbeitsamtu w Młocinach. Kartoteki i listy osób wyznaczonych na wyjazd do Niemiec zostały zabrane przez grupę i w czasie odskoku zatopione w stawie w pobliżu Opalenia. Zdobyto rower.

Dowódca akcji: ppor. "Leszek".

1944 r.

* 22 marca 1944 r., o godz. 19.20 pięcioosobowy patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I Legionowo) opanował biura Arbeitsamtu w Legionowie i spalił część akt. W doprowadzeniu akcji do końca przeszkodziła przybyła żandarmeria. Patrol wycofał się bez strat.

Dowódca akcji: sierż. "Kajtek".

* 24 marca 1944 r., o godz. 20.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Dęby" ("Obroża", Rejon - III Rembertów) opanował biura Arbeitsamtu w Rembertowie i spalił większość akt i dokumentów. Liczebność oddziału: 6 żołnierzy.

Dowódca akcji: plut. "Śmiały".

* 1 kwietnia 1944 r., o godz. 9.00, grupa bojowa, wydzielona z OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V - Piaseczno) opanowała lokal Arbeitsamtu w Wilanowie i po zerwaniu łączności telefonicznej spalił wszystkie akta.

* 1 kwietnia 1944 r., około godz. 23.00 patrol bojowy grupy "Skrytego" opanował budynek Abeitsamtu w Młocinach. Spalono wszystkie akta. Liczebność patrolu: 10 żołnierzy.

Dowódca akcji: ppor. "Sylwester".

* 1 kwietnia 1944 r., około godz. 9.30, grupa bojowa OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V - Piaseczno) opanowała budynek Arbeitsamtu w Piasecznie. Po przerwaniu łączności telefonicznej i zabezpieczeniu terenu akcji spalono wszystkie akta i dokumenty.
Podczas opanowywania budynku zabito kierownika urzędu, Niemca, który został zastrzelony w chwili gdy próbował wydobyć broń. Ubezpieczenie zewnętrzne ciężko raniło natomiast podoficera Wehrmachtu, który na odgłos wystrzału, nadbiegł z pomocą. Czas akcji: 20 minut. Liczebność patrolu: 29 żołnierzy. Zdobyto: pistolet maszynowy, 2 pistolety, nie wypełnione formularze i blankiety urzędowe oraz pieczątki służbowe.

Dowódca akcji: pchor. "Żbik".

* 1 kwietnia 1944 r., w godzinach 9.00 - 10.00 patrol bojowy grupy "Skrytego" opanował budynek Arbeitsamtu w Otwocku. Po rozbrojeniu kierownika, Niemca o nazwisku Ziegler oraz innych niemieckich urzędników, zmuszono ich do zniszczenia akt i dokumentów. Spalenie akt nie było możliwe, gdyż mogło to zaalarmować ćwiczącą po drugiej stronie ulicy kompanii własowców.

Po zakończeniu akcji niszczenia akt niemiecki i polski personel urzędu został zamknięty w podręcznym magazynie. Przed wycofaniem się z budynku przerwano łączność telefoniczną.
Liczebność patrolu 10 żołnierzy. Zdobyto: 4 pistolety, maszynę do pisania, czyste formularze i blankiety urzędowe oraz pieczątki służbowe.

Dowódca akcji: por. "Skryty".

* 1 kwietnia 1944 r., około godz. 9.30 patrol bojowy z grupy "Skrytego" opanował lokal Arbeitsamtu w Falenicy i po przerwaniu łączności zniszczył wszystkie akta. Liczebność patrolu: 9 żołnierzy.

Dowódca akcji: pchor. "Żmudzin".

* 1 kwietnia 1944 r., grupa bojowa, wydzielona z OS "Gątyń" opanowała budynek i zniszczyła akta Arbeitsamtu w Jeziornie. Akcja ta nie została ujęta w sprawozdaniach Kedywu Okręgu Warszawskiego. Podjęto ją na osobisty rozkaz komendanta V Rejonu - Piaseczno (relacja dowódcy grupy bojowej S. Milczyńskiego).

* 3 kwietnia 1944 r., o godz. 8.00 patrol bojowy z OS "Jelsk" ("Obroża", Rejon VII - Ożarów) opanował lokal Arbeitsamtu we Włochach i po zerwaniu połączenia telefonicznego zabrał wszystkie akta, które następnie spalono. Liczebność patrolu: 5 żołnierzy.

Dowódca akcji: st. strz. "Tworzymir".

* 5 maja 1944 r., o godz. 11.35 patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I - Legionowo) powtórzył akcję z dnia 22 marca, ponownie opanowując budynek Arbeitsamtu w Legionowie. Po sterroryzowaniu urzędników spalono resztę akt i dokumentów, których nie zdążono zniszczyć za pierwszym razem. Liczebność patrolu: 9 żołnierzy. Zdobyto: maszynę do pisania oraz 2 telefony.

Dowódca akcji: sierż. "Kajtek".

* 6 maja 1944 r., o godz. 11.30 patrol bojowy, wydzielony z OS "Fromczyn" ("Obroża", Rejon IV - Otwock) opanował lokal Arbeitsamtu w Wawrze i zniszczył wszystkie akta tego urzędu. Zdobyto aparat telefoniczny.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

O skuteczności działań przeciwko przymusowemu poborowi do pracy niewolniczej w Okręgu Warszawa AK może świadczyć meldunek wywiadowczy z 17 maja 1944 r., mówiący o poważnych trudnościach administracji niemieckiej, spowodowanych niszczeniem kartotek i rejestrów w urzędach pomocniczych, na terenie powiatu. Jedyna kartoteka ocalała z pogromu znajdowała się w Arbeitsamcie w Pruszkowie. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż akcją niszczenia ewidencji ludności objęto również urzędy gminne, trzeba dojść do wniosku, że na dłuższy czas, skutecznie sparaliżowano zorganizowaną działalność Arbeitsamtów na terenie powiatu warszawskiego.

IIb. Niszczenie dokumentacji w niemieckich urzędach administracji cywilnej.

Na terenie Okręgu Warszawa Armii Krajowej, uderzenia na urzędy okupacyjnej administracji cywilnej przeprowadzono w dwóch, dużych falach, których punkt kulminacyjny przypadł na miesiące poprzedzające rozpoczęcie prac rolnych i związanego z tym ustalania kontyngentów obowiązkowych dostaw.

Według sprawozdań Kedywu Okręgu Warszawa w latach 1943 - 1944 wykonano 29 akcji, których efektem było całkowite lub częściowe zniszczenie dokumentacji, a także dewastacja pomieszczeń i sprzętu biurowego w 18 zarządach gmin. Na poszczególne lata przypada: w roku 1943 - 12 akcji na 11 zarządów gmin, w roku 1944 - 16 akcji na terenie powiatu warszawskiego oraz jedna akcja na Zarząd Gminy w Kątach, leżącego poza granicami Okręgu:

1943 r.

* 4 czerwca 1943 r., o godz. 2.00 grupa dywersyjna z OS "Łęgów" ("Oroża" Rejon VIII - Łomianki) spaliła wszystkie wykazy kontyngentowe i podatkowe oraz wykazy ewidencyjne w Zarządzie Gminnym Zaborów. Zdobyto blankiety kennkart i pieczęcie do ich stemplowania. Liczebność patrolu: 11 żołnierzy.

Dowódca akcji: ppor. "Leszek".

* 16 czerwca 1943 r., o godz. 22.30 patrol bojowy, wydzielony z OS "Jelsk" ("Obroża" Rejon VII - Ożarów) opanował budynek Zarządu Gminy Ożarów (z siedzibą w Ołtarzewie), a następnie zniszczył spisy ludności, spisy koni oraz duplikaty kart rozpoznawczych.

Dowódca akcji: "Kłosa".

* 5 lipca 1943 r., patrol bojowy z OS "Jelsk" ("Obroża", Rejon VII - Ożarów) w nocnej akcji zniszczył ewidencję ludności, spisy kontyngentowe i tajne akta w Zarządzie Gminy Blizne (z siedzibą Jelonkach). Zdobyto: 2 maszyny do pisania, 2 maszyny do liczenia i 1 powielacz.

* W nocy z 19 na 20 lipca 1943 r., grupa bojowa z podwarszawskiego, prawobrzeżnego oddziału dyspozycyjnego "Ersa", licząca 28 żołnierzy, spaliła budynek Zarządu Gminy w Falenicy oraz wszystkie znajdujące się w nim akta i dokumenty.
Grupa odparła również atak posterunku policji niemieckiej i oddziału tzw. "własowców" z ochrony pobliskiego tartaku oraz dla zachowania pozorów ostrzelała zachowujący się lojalnie posterunek policji polskiej, który mieścił się w przybudówce przylegającej do budynku gminnego. Zdobyto maszyny do pisania oraz różnego rodzaju formulare urzędowe i pieczątki.

Dowódcy akcji: pchor. "Żmudzin" i pchor. "Wacław".

* W nocy z 19 na 20 lipca 1943 r., grupa bojowa oddziału dyspozycyjnego "Ersa", złożona z 16 żołnierzy, spaliła wszystkie akta i dokumenty w Zarządzie Gminy Wiązowna. W końcowej fazie grupa została zaskoczona przez nadjeżdżający patrol policyjny. Po krótkiej wymianie ognia patrol wycofał się. Starty własne: 1 ranny.

Dowódca akcji pchor. "San".

* W nocy z 19 na 20 lipca 1943 r., grupa bojowa, wydzielona z oddziału dyspozycyjnego "Ersa" spaliła wszystkie akta i dokumentację w Zarządzie Gminy Karczew.

* Nocą 2 sierpnia 1943 r., patrol bojowy z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I - Legionowo) zniszczył akta w Zarządzie Gminy Nieporęt.

Dowódca akcji: kpr. "Połoszek".

* 4 sierpnia 1943 r., patrol bojowy z OS "Helenów" ("Obroża", Rejon VI - Pruszków) zmiszczył akta kontyngentowe i podatkowe w Zarządzie Gminy Piastów. Zniszczono 3 aparaty telefoniczne, zabrano również maszynę do pisania.

* 19 sierpnia 1943 r., około godz. 18.00 grupa dywersyjna, wydzielona z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I - Legionowo), licząca 6 żołnierzy, zniszczyła wszystkie akta w Zarządzie Gminy Legionowo.

Dowódca akcji: sierż. "Kajtek".

* 31 sierpnia 1943 r., patrol bojowy z OS "Dęby" ("Obroża", Rejon III - Rembertów) spalił akta w Zarządzie Gminy Sulejówek.

* 31 sierpnia 1943 r., patrol bojowy z OS "Dęby" ("Obroża", Rejon III - Rembertów) spalił akta w Zarządzie Gminy Okuniew.

1944 r.

* 27 kwietnia 1944 r., o godz. 8.45 patrol bojowy z OS "Łęgów" ("Obroża", Rejon VIII - Łomianki), liczący 3 żołnierzy, opanował budynek Zarządu Gminy w Młocinach. Zniszczono spisy kontyngentów mięsnych oraz częściowo spisy ludności.

Dowódca akcji: st. sierż. "Jurand".

* 1 maja 1944 r., o godz. 16.15 siedmioosobowy patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I - Legionowo) spalił około 30 ksiąg rejestru kontyngentów bydła i 6 ksiąg rejestrów zbiorowych w biurze kontyngentów mięsnych w Jabłonnie.

Dowódca akcji: plut. "Legun".

* 3 maja 1944 r., o godz. 13.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V - Piaseczno), w sile 10 żołnierzy, opanował lokal Zarządu Gminy w Jeziornie. Po zerwaniu łączności telefonicznej i sterroryzowaniu urzędników zniszczono spisy kontyngentów mięsnych, nabiałowych oraz kartotekę ewidencyjną ludności. Zdobyto 2 maszyny do pisania, megafonową instalację radiową i aparaty telefoniczne.

Dowódca akcji: ppor. "Gryf".

* 6 maja 1944 r., OS "Fromczyn" przeprowadził równolegle, dwie akcje na terenie Wawra:

- o godz. 11.05 patrol bojowy, złożony z 10 żołnierzy opanował lokal Zarządu Gminy Wawer, zabierając ze sobą, w celu zniszczenia, spisy kontyngentów mięsnych i nabiałowych. Zdobyto 2 maszyny do pisania, 2 powielacze, 2 aparaty telefoniczne, około 300 szt. czystych kennkart i pieczęcie służbowe.

- o godz. 11.30 piętnastoosobowy patrol bojowy opanował lokal Arbeitsamtu w Wawrze. Zabrano w celu zniszczenia wszystkie akta oraz zdobyto aparat telefoniczny. Według raportu, polscy policjanci z miejscowego posterunku nie interweniowali, mimo że znajdowali się w pobliżu budynku Zarządu Gminy.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

* 25 maja 1944 r., o godz. 1.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V - Piaseczno) w sile 11 żołnierzy, przeprowadził akcję na terenie sąsiedniego Rejonu VI (Pruszków), zabierając z budynku Zarządu Gminy Falenty (we wsi Helenów) spisy kontyngentów mięsnych i nabiałowych, spisy bydła i drobiu oraz ewidencję ludności.
Większość dokumentów wywieziono zarekwirowanym wozem w rejon miejscowości Dąbrówka, gdzie dokonano ich zniszczenia. Zdobyto maszynę do pisania oraz telefon.

Dowódca akcji: ppor. "Gryf".

* 26 maja 1944 r., patrol bojowy wydzielony z OS "Fromczyn" ("Obroża", Rejon IV - Otwock), w sile pięciu żołnierzy, opanował budynek Zarządu Miejskiego w Otwocku. Poprzez spalenie zniszczono kartoteki oraz rejestry ludności przebywającej w mieście na stałe i tymczasowo, a także ewidencję kuracjuszy, odpisy kart rozpoznawczych oraz rejestry kart podatkowych.
Zdobyto: 3 maszyny do pisania, 2 maszyny do liczenia, 14 aparatów telefonicznych, 60 druków kart rozpoznawczych oraz zabraną ze znajdującego się obok budynku biura Spółdzielni Rejonowej maszynę do liczenia i 3 aparaty telefoniczne. Akcję zakończono o godz. 2.30 dnia 27 maja.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

* 26 maja 1944 r., patrol bojowy, wydzielony z OS "Jelsk" ("Obroża", Rejon VII - Ożarów), w sile 11 żołnierzy, po raz trzeci opanował Zarząd Gminy Ożarów z siedzibą w Ołtarzewie. Było to powtórzenie akcji z 16 czerwca i 16 lipca 1943 r. Zniszczono ewidencję ludności i spisy kontyngentowe.
Zdobyto: 4 maszyny do pisania, 2 maszyny do liczenia, 3 aparaty telefoniczne i walizkę czystych blankietów kart rozpoznawczych. Obecny w biurze wójt, z własnej inicjatywy, wydał z kasy pieniądze pochodzące z podatków i kar za niedostarczone kontyngenty w kwocie 14 150 zł. Zdobycz zabrano przy wzajemnej wymianie pokwitowań.

Dowódca akcji: "Egzekutor"/VII, ppor. "Puchała".

* 9 czerwca 1944 r., o godz. 23.00 siedmioosobowy patrol, wydzielony z OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V Piaseczno) w wypadzie przeprowadzonym poza granicą Obwodu VII, zniszczył w Zarządzie Gminy Kąty koło Górnej Kalwarii, ewidencję ludności oraz spisy kontyngentów mięsnych, nabiałowych i zbożowych. Zdobyto maszynę do pisania oraz 3 aparaty telefoniczne.

* 10 czerwca 1944 r., w godzinach od 1.00 do 3.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Helenów" ("Obroża", Rejon VI Pruszków) sterroryzował dziewięcioosobową wartę, pilnującą lokalu Zarządu Gminy Skorosze z siedzibą w Czechowicach. Po zdobyciu budynku zniszczono całą dokumentację ewidencyjną ludności.

Do powyższego wykazu należałoby dodać jeszcze trzy akcje tego typu, które nie zostały wymienione w wykazach "Kedywu" Okręgu Warszawskiego:

* Wymienione w sprawozdaniu sytuacyjnym Komendanta Obszaru Warszawskiego zniszczenie oraz zdemolowanie urządzeń biurowych w Zarządzie Gminy Marki (Rejon II).

* 12 stycznia 1944 r., zniszczenie akt w Zarządzie Gminy Jeziorna (Relacja S. Milczyńskiego).

* 14 stycznia 1944 r., zniszczenie akt w Zarządzie Gminy Wilanów. Akcję przeprowadzono na bezpośredni rozkaz Komendanta Rejonu V przez OS "Gątyń".

***


Działaniami zbrojnymi, wymierzonymi w aparat administracji okupacyjnej objęto także urzędy wyższego szczebla, mieszczące się na terenie Warszawy:

1943 r.

* 13 sierpnia 1943 r., w godzinach popołudniowych grupa sapersko-dywersyjna "Kedywu" Okręgu Warszawskiego rozpoczęła akcję, której zadaniem było zniszczenie wtórników kart rozpoznawczych , przechowywanych dla celów policyjnych w urzędzie przy ul. Czackiego 14.
Akcja zakończyła się niepowodzeniem, gdyż 3 żołnierzy (w tym dwóch w mundurach niemieckich), których zadaniem było opanowanie urzędu, nie wpuszczono do wnetrza budynku ze względu na przebywającą w tym czasie komisję przybyłą z Berlina.

Dowódca akcji: por. "Gryf".

* 26 sierpnia 1943 r., ponowiono akcję z dnia 13 sierpnia, której celem było zniszczenie wtórników kart rozpoznawczych w urzędzie przy ul. Czackiego 14. O godzinie 6.20 rejon akcji został ubezpieczony przez 5 patroli bojowych z grupy "Andrzeja" o łącznej sile 21 żołnierzy. Przed zamkniętą bramą urzędu ustawiła się w kolejce udająca interesantów sześcioosobowa grupa uderzeniowa.
W trakcie zajmowania stanowisk zaobserwowano obecność dwóch gestapowców, stojących przed bramą kamienicy nr 16. O godz. 6.25 nagle nadjechał samochód osobowy z dwoma funkcjonariuszami gestapo, zabrał tych stojących przed bramą i odjechał ul. Traugutta do Mazowieckiej.

W momencie przyjazdu samochodu półciężarowego, wiozącego dwóch członków grupy uderzeniowej i pięcioosobową grupę terroryzującą, ulicą Świętokrzyską od strony pl. Napoleona, nadjechał ten sam samochód z gestapowcami i zatrzymał się przy wylocie ul. Czackiego. Jeden z gestapowców wysiadł z samochodu, a po chwili padły strzały, w wyniku których został zabity dowódca grupy ubezpieczającej kpt. "Onufry" oraz kierowca samochodu strzelec "Roman". Po chwili na ulicę wybiegli policjanci z gmachu urzędu.

W związku z takim obrotem sprawy akcja została zwinięta, a jej uczestnicy wycofali się bez dalszych strat. W ręce Niemców wpadł samochód, w którym znajdowało się 90 kg. szedytu, 20 litrów smaru, 20 litrów benzyny, 12 butelek z płynem zapalającym, 3 świece gazowe i mina z opóźnionym zapalnikiem.

Dowódca akcji: ppor. "Gryf".

* 26 sierpnia 1943 r., w godzinach popołudniowych oddział dyspozycyjny, wydzielony z Batalionu Saperów Praskich, w sile około 40 żołnierzy, zajął pozycje na placu Teatralnym w Warszawie z zadaniem opanowania Ratusza i zniszczenia wtórników kart rozpoznawczych, znajdujących się w Biurze Ewidencji Ludności.
W ostatniej chwili akcja została zwinięta, gdyż nie dostarczono materiałów wybuchowych i środków zapalających. Ponadto kierowca przydzielonego samochodu ciężarowego,który miał przewieźć do Ratusza materiały i grupę techniczną, odmówił wzięcia udziału w akcji.

Dowódca akcji: por. "Kosa".

Po obu wymienionych wyżej, a sprzężonych ze sobą akcjach z 26 sierpnia 1943 r., nie podejmowano w Warszawie dalszych prób ataków na urzędy administracji cywilnej. Po przeanalizowaniu wydarzeń z tego dnia nabrano słusznych podejrzeń co do zdrady i zawieszono akcję niszczenia akt w urzędach niemieckich, mieszczących się w stolicy. Nieco inaczej sprawa miała się w miastach na terenie powiatu warszawskiego, gdzie w maju 1944 r., obok akcji na zarządy gminne, przeprowadzono trzy uderzenia na zarządy miejskie:

1944 r.

* 1 maja 1944 r., o godz. 1.00 grupa bojowa z OS "Dęby" ("Obroża", Rejon III Rembertów), w sile 15 żołnierzy, opanowała budynek Magistratu w Rembertowie i po przerwaniu łączności telefonicznej podpaliła biuro ewidencji ludności, którego kartoteka uległa całkowitemu zniszczeniu. W trakcie pożaru doszło do wymiany strzałów z broni maszynowej z interweniującymi żandarmami, których posterunek znajdował się w pobliżu budynku Magistratu. Grupa wycofała się w walce z lekko rannym dowódcą (plut. "Śmiały"). Zdobyto 2 maszyny do pisania.

Dowódca akcji: plut. "Śmiały".

* 5 maja 1944 r., po godz. 6.00 siedmioosobowy patrol bojowy, wydzielony z OS "Jelsk" ("Obroża", Rejon VII Ożarów) opanował lokal Zarządu Miejskiego we Włochach. Podpalono kartotekę meldunkową, którą pożar zniszczył w około 50%. Było to wynikiem szybkiej akcji gaszenia, przeprowadzonej przez miejscową straż pożarną. W doprowadzeniu akcji do końca przeszkodzili polscy policjanci granatowi z posterunku znajdującego się w budynku magistratu, którzy rozpoczęli strzelaninę. Patrol wycofał się bez strat.

Dowódca akcji: szer. "Rekin".

* 26 maja 1944 r., o godz. 22.30 patrol bojowy, wydzielony z OS "Fromczyn" ("Obroża", Rejon IV Otwock), w sile 5 żołnierzy, opanował budynek Zarządu Miejskiego w Otwocku i zniszczył poprzez spalenie, kartoteki i rejestry ludności stałej i czasowej, ewidencję kuracjuszy, odpisy kart podatkowych.
Zdobyto: 3 maszyny do pisania, 2 maszyny do liczenia, 14 aparatów telefonicznych i 60 druków kart rozpoznawczych. Dodatkowo, ze znajdującego się w tym samym budynku biura Spółdzielni Rejonowej zabrano maszynę do pisania, maszynę do liczenia i 3 aparaty telefoniczne. Akcja trwała do godz. 2.40 dnia 27 maja 1944 r.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

Ogółem więc oddziały "Kedywu" Okręgu Warszawskiego przeprowadziły 35 akcji wymierzonych w urzędy administracji różnego szczebla i charakteru, w tym w 1943 r., 15 akcji, natomiast w 1944 r., 20 akcji.

IIc. Niszczenie obiektów gospodarczych i przemysłowych.

W technice niszczenia tego typu obiektów dominowały podpalenia, w kilku przypadkach wykorzystano materiały wybuchowe, natomiast większość urządzeń przemysłowych uszkadzano mechanicznie.
Ze względu na kierunki uderzeń konieczny jest podział akcji wykonanych w tym zakresie na dwie grupy:

1) Akcje niszczenia obiektów i zasobów materiałowych będących własnością wojska, formacji policyjnych, organizacji budownictwa wojennego oraz różnych instytucji niemieckich.

Ogółem w grupie tej wykonano 18 akcji, z czego 12 w roku 1943 i 6 w roku 1944.

A) Obiekty i zasoby wojskowe.

W grupie tej wykonano 9 akcji:

1943 r.

* 24 maja 1943 r., o godz. 0.30 spalono baraki wojskowe w Zaciszu. Straty niemieckie nie ustalone. Wykonawca nie ustalony.
Dla ścisłości nadmienić tu trzeba, że baraki te jako wojskowe były wymieniane tylko w sprawozdaniu "Kedywu" Okręgu Warszawa. Według źródeł niemieckich natomiast były to baraki obozu pracy, zlokalizowanego w tej miejscowości. Najprawdopodobniej był to jednak obóz pracy pozostający w gestii władz wojskowych, stąd też ujęcie go w sprawozdaniu jako obiektu wojskowego. Nie można wykluczyć też innej przynależności organizacyjnej wspomnianego obozu.

* 29 czerwca 1943 r., pomiędzy godziną 9.00 a 10.00 na ul. Gostyńskiej podpalono drewniany budynek magazynowy, zlokalizowany przy szkole zajętej przez wojsko. Budynek spłonął w całości. Wykonawca nie ustalony.

* 14 września 1943 r., o godz. 13.00 podłożono wiązkę ładunków termitowych w barakach magazynowych na Forcie Bema. Pożar wybuchł o godz. 22.15, przybierając znaczne rozmiary. Spłonęły 4 magazyny ze sprzętem (materace, siekiery, łopaty i inne materiały). Wykonawca nie ustalony.

* 15 października 1943 r., spalono dwa stogi słomy, zmagazynowane przy ul. Waszyngtona, a przeznaczone dla lazaretów wojskowych. Wykonawca nie ustalony.

* 26 października 1943 r., podłożono próbówkę z chloranem potasu w trzech wozach ze słomą, mających postój przy ul. Londyńskiej 46. Słoma przeznaczona była dla wojska. Wykonawca nie ustalony.

1944 r.

* 13 lutego 1944 r., o godz. 18.00 do składu beczek z chemikaliami i lekarstwami, znajdującego się na rogu Alei Jerozolimskich i pl. Starynkiewicza, wrzucono przez okienko magazynu wiązkę trzech ładunków termitowych. Wybuchł silny pożar, połączony z ogromną chmurą dymu. W posesji i na ulicy wybuchła panika. Strat spowodowanych pożarem nie udało się oszacować. Wykonawca także nie został ustalony.

* 25 marca 1944 r., o godz. 19.10 patrol bojowy, wydzielony z grupy "Andrzeja", założył ładunek materiału wybuchowego w magazynach ze sprzętem łączności w Halach Mirowskich. Ładunek eksplodował około godz. 20.00. Zniszczeniu uległa znaczna ilość sprzętu (aparatów podsłuchowych i radiostacji polowych). Dokładnych strat nie udało się oszacować.

Dowódca akcji: "Krzywonos".

* 9 kwietnia 1944 r., w godzinach wieczornych, w magazynie wojskowym urządzonym w Halach Mirowskich podłożono ładunek materiału wybuchowego. Detonacji nie stwierdzono. W wyniku późniejszej obserwacji ustalono, że sprzęt wojskowy został odsunięty od okien. Wykonawca nieznany.

* 13 kwietnia 1944 r., w godzinach wieczornych, w magazynie wojskowym urządzonym w Halach Mirowskich podłożono wiązkę trzech ładunków termitowych. Wybuchł silny pożar, jednak strat nie udało się ustalić. Wykonawca nie ustalony.

B) Akcje niszczenia obiektów należących do formacji policyjnych.

W grupie tej odnotowano trzy akcje:

* W maju 1943 r. (dokładna data nie jest znana) w Ożarowie dwukrotnie podpalono magazyn broni Selstschutzu. Obie akcje zakończyły się tylko częściowych powodzeniem, ponieważ pożary szybko ugaszono. Magazyny wkrótce przeniesiono.

* 30 stycznia 1944 r., patrol bojowy, wydzielony najprawdopodobniej z OS "Gątyń" ("Obroża", Rejon V Piaseczno) podłożył ładunki termitowe pod dwie sterty słomy, należące do SS. Akcję przeprowadzono na terenie majątku Natolin (koło Wilanowa), znajdującego się pod zarządem niemieckim. Obie sterty, o wadze około 40 ton spłonęły całkowicie.

C) Akcje niszczenia obiektów należących do Organizacji Todta.

W grupie tej odnotowano dwie akcje:

* 14 czerwca 1943 r., pomiędzy godziną 20.00 a 21.00 podjęto próbę spalenia, za pomocą ładunku termitowego i butelki z płynem samozapalającym, baraku przy ul. Czerwonego Krzyża. Pożar został szybko ugaszony. Strat nie udało się ustalić. Wykonawca nieznany.

* 18 sierpnia 1943 r., o godz. podłożono ładunek termitowy na dachu baraku Organizacji Todta przy ul. Czerwonego Krzyża. Wyniku nie stwierdzono ze względu na utrudnioną obserwację.

D) Akcje niszczenia obiektów należących do innych instytucji niemieckich.

W grupie tej przeprowadzono cztery akcje:

* 19 maja 1943 r., podłożono ładunek termitowy w składzie beczek Landwirtschaftzentralstelle przy al. Jerozolimskich 111. Zniszczeniu uległo około 70 % ogólnej liczby beczek. Wykonawca nie ustalony.

* 25 maja 1943 r., powtórzono akcję z dnia 19 maja, podkładając ładunek termitowy w składzie beczek Landwirtschaftzentralstelle przy al. Jerozolimskich 111. Spłonęło około 30 % ogólnej liczby beczek. Wykonawca nie ustalony.

* 26 czerwca 1943 r., podpalono niemiecki skład papieru, mieszczący się przy ul. Konarskiego. Spłonęło około 70% zmagazynowanych zapasów. Wykonawca nie ustalony.

* 26 marca 1944 r., podłożono trzy ładunki termitowe w magazynie papieru "Nowego Kuriera Warszawskiego" przy ul. Marszałkowskiej 1/3. Według niepełnych informacji szkody spowodowane pożarem były znaczne. Wykonawca nie ustalony.

2) Niszczenie obiektów gospodarczych i urządzeń produkcyjnych w zakładach przemysłowych różnych branż oraz instalacji i obiektów energetycznych.

Ogółem w grupie tej przeprowadzono 26 akcji, z czego 13 w 1943 r. i 13 w roku 1944.

A) Zakłady różne.

* 9 czerwca 1943 r., około godz. 18.00, podłożono ładunek termitowy w fabryce baraków i mebli ul. Trębackiej 10. Pożar wybuchł około godz. 20.00 i po kilkugodzinnej akcji straży ogniowej został ugaszony. Rozmiaru strat nie udało się ustalić. Wykonawca również nie ustalony.

* 12 stycznia 1944 r., o godz. 15.30 patrol z grupy "Andrzeja" podłożył wiązkę trzech ładunków termitowych w magazynie z tornistrami wojskowymi firmy "Kurt Röhrich" przy ul. Nowolipie 80. Pożar wybuchł około godz. 17.30. Spłonęło około 500 tornistrów. Dowódca akcji nieznany.

* 10 lutego 1944 r., o godz. 15.30, podłożono wiązkę ładunków termitowych w hali fabryki "Ursus". Dodatkowo podłożono butelki z naftą w drewnianych barakach działu personalnego i działu rachuby. Pożar wybuchł około godz. 23.30. Pomimo szybkiej akcji ratowniczej trzech jednostek straży ogniowej barak działu personalnego spłonął całkowicie, natomiast barak sąsiedni częściowo.
Zniszczeniu uległ kocioł centralnego ogrzewania, 13 maszyn do pisania i liczenia, 6 aparatów telefonicznych, wszystkie akta biura personalnego i częściowo akta obrachunkowe kosztów własnych. Wykonawca nie ustalony.

* 29 kwietnia 1944 r., patrol wydzielony z grupy "Andrzeja" założył ładunek termitowy na zegarze do odbijania kart kontrolnych w magazynie części i materiałów fabryki "Ursus". Ogień został ugaszony przez miejscową straż ogniową. Dowódca akcji nie znany.

B) Tartaki.

* 9 kwietnia w nocy usiłowano spalić tartak przy ul. Marymonckiej. Strażników nie udało się jednak zaskoczyć, w wyniku czego wywiązała się strzelanina. Podczas wymiany ognia raniono jednego strażnika, który kilka godzin później zmarł w Szpitalu Maltańskim.

Wykonawcy: "Oracz" i "Goryl" z OS "Helenów" (Rejon VI, Pruszków).

* 17 maja 1943 r., spalono tartak w Starej Wsi. Wykonawca nie ustalony.

* 19 maja 1943 r., spalono tartak w Warszewicach. Wykonawca nie ustalony.

* 30 maja 1943 r., około godz. 5.40 podłożono ładunek termitowy w warsztatach tartaku, położonego niedaleko Dworca Gdańskiego. Wspomniany tartak produkował części baraków. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa część magazynu trawy morskiej, przeznaczonej do materacy. Wykonawca nie ustalony.

* 19 czerwca 1943 r., o godz. 20.30 podłożono dwie wiązki ładunków termitowych (po dwie sztuki) na dachu tartaku przy ul. Krajewskiego. Wskutek padającego deszczu rozmiary pożaru okazały się być bardzo małe. Wykonawca nie ustalony.

* 27 lipca 1943 r., powtórzono akcję z 19 czerwca, podkładając ładunki termitowe w tartaku przy ul. Krajewskiego. I tym razem rozmiary zniszczeń, spowodowanego krótkotrwałym pożarem okazały się mizerne. Wykonawca nie ustalony.

* W nocy z 28 na 29 marca 1944 r., pomiędzy godziną 22.00 a godziną 2.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża", Rejon I Legionowo) opanował teren tartaku w Legionowie i całkowicie zniszczył, poprzez podpalenie, hale maszyn. Jednocześnie uniemożliwiono miejscowej straży pożarnej przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Dowódca akcji: ppor. "Korwin".

* 15 kwietnia 1944 r., w godzinach wieczornych podłożono wiązkę trzech ładunków termitowych w tartaku, położonym niedaleko Dworca Gdańskiego. Spaliły się wyprodukowane części baraków oraz elementy dachowe, kryte papą. Wykonawca nie ustalony.

* 4 maja 1944 r., patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża" Rejon IV Otwock) w sile sześciu żołnierzy opanował tartak w Zegrzu i zabrał stamtąd, zdjęte uprzednio z maszyn 4 skórzane pasy transmisyjne. Zdobyto 2 dubeltówki.

Dowódca akcji: pchor. "Ksawery".

C) Mleczarnie.

* 7 lipca 1943 r., około godz. 16.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Łęgów" ("Obroża", Rejon VIII Łomianki) rozpoczął akcję, której celem było zniszczenie mleczarni w Dziekanowie Niemieckim. W drodze na miejsce akcji w przypadkowym starciu zabito podoficera Luftwaffe, w następstwie czego patrol został zaatakowany przez okolicznych kolonistów niemieckich oraz kilku esesmanów.
Podczas odwrotu śmiertelnie raniono jednego volksdeutscha. Straty własne: strzelec "Kot" zastrzelił się osaczony przez pościg wroga, ciężko ranny dowódca akcji ppor. "Leszek" wpadł w ręce niemieckie następnego dnia.

Dowódca akcji: ppor. "Leszek".

* 26 marca 1944 r., o godz. 22.00 patrol bojowy z OS "Brzozów" ("Obroża" Rejon I Legionowo), w sile sześciu żołnierzy zdemontował urządzenia mleczarni w Jabłonnie i zabrał najważniejsze części maszyn. Poza tym spalono rejestry dostawców, książkę kar i inne akta. Wylano około 500 litrów mleka.

Dowódca akcji: ppor. "Soplica".

* 10 kwietnia 1944 r., o godz. 22.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Dęby" ("Obroża, Rejon III Rembertów"), w sile 12 żołnierzy, rozmontował i częściowo zniszczył urządzenia oraz spisy kontyngentowe w mleczarni, w Koniku Nowym niedaleko Miłosny.

Dowódca akcji: kpr. "Marysia".

* 27 kwietnia 1944 r., patrol bojowy, wydzielony z OS "Łęgów" ("Obroża", Rejon VIII Łomianki), w sile 8 żołnierzy, zdemolował zlewnię mleka w Mościskach. Zniszczono dwa zbiorniki na mleko o łącznej pojemności 600 litrów oraz inne urządzenia. Zabrano i ukryto aparat do mierzenia procentowości tłuszczu.

Dowódca akcji: "Egzekutor"/VII.

* W nocy z 13 na 14 maja 1944 r., patrol bojowy z OS "Dęby" ("Obroża", Rejon III Rembertów), w sile 8 żołnierzy, po wykonaniu akcji na Zarząd Gminy opanował zlewnię mleka w Okuniewie, w której zniszczył część urządzeń. Zabrano i ukryto 50 baniek mleka oraz dokumenty zlewni.

Dowódca akcji: kpr. "Marysia".

* 8 czerwca 1944 r., o godz. 22.15 patrol bojowy, wydzielony z OS "Fromczyn" ("Obroża" Rejon IV Otwock), w sile 7 żołnierzy opanował biuro mleczarni w Otwocku i spalił kartoteki dostaw mleka i wypłat, a także kartoteki kar za nie dostarczone kontyngenty. Zdobyto maszynę do pisania, aparat telefoniczny oraz 12 461 złotych w gotówce.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

D) Gorzelnie.

* 23 czerwca 1944 r., pomiędzy godziną 20.30 a 22.45, grupa bojowa wydzielona z oddziału "Kosy", w sile 23 żołnierzy, przeprowadziła akcję zniszczenia 4 000 litrów spirytusu, zmagazynowanego w zbiorniku gorzelni majątku Krubki.

Dowódca akcji: sierż. "Chmura".

E) Instalacje i obiekty energetyczne.

* 24 listopada 1943 r., w benzolowni Gazowni na Woli podłożono próbówki z chloranem potasu w zbiornika z benzolem. Mimo stwierdzonego prawidłowego działania zapalników efektów nie było. Wykonawca nie ustalony.

* 11 grudnia 1943 r., niedaleko pętli tramwajowej na Woli przerwano rurociąg gazowy prowadzący do fabryki "Ursus".

Wykonawca: patrol dowodzony przez kpt. "Jotesa".

* 16 grudnia 1943 r., powtórzono akcję z 24 listopada, podkładając próbówki z chloranem w zbiornikach z benzolem w Gazowni Warszawskiej. Pomimo stwierdzonego prawidłowego działania zapalników i tym razem nie osiągnięto wyników. Wykonawca akcji nie ustalony.

* 22 grudnia 1943 r., powtórzono po raz trzeci akcję podłożenia próbówek chloranowych oraz ładunku termitowego w zbiornikach z benzolem w Gazowni na Woli. Również i w tym przypadku akcja nie udała się, gdyż ładunki zostały odkryte przez pracowników i oddane inżynierom z działu chemicznego. Wykonawca nie ustalony.

* 26 grudnia 1943 r., w godzinach wieczornych powtórzono akcję z 11 grudnia, przerywając ponownie gazociąg, prowadzący do fabryki "Ursus". Akcję przeprowadzono we Włochach, naprzeciw budynku stacji kolejowej. Pod rurociąg podłożono materiał wybuchowy. Wybuch zniszczył około 30 metrów rurociągu, którego odłamki spiętrzyły ziemny kabel elektryczny, co z kolei spowodowało kilkugodzinną przerwę w ruchu kolei elektrycznej i Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Brak danych o sytuacji w fabryce "Ursus", spowodowanej przerwaniem dostawy gazu.

Wykonawca: patrol bojowy pod dowództwem kpt. "Jotesa".

* 18 stycznia 1944 r., o godzinie 6.00 patrol bojowy z grupy "Andrzeja" podłożył ładunek termitowy w głównym przewodzie elektrycznym, w gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Senatorskiej 3. W wyniku wywołanego spięcia gmach Izby przez dwa dni pozbawiony był zasilania elektrycznego. Dowódca akcji nie ustalony.

II d. Akcje przeciwkontyngentowe.

Kedyw Okręgu Warszawskiego AK ma na swoim koncie 5 tego rodzaju akcji:

* 11 kwietnia 1943 r., o godz. 22.30 w Pruszkowie spalono miejski skład szmat kontyngentowych. Wykonawcy" "Oracz" i "Goryl" z OS "Helenów" ("Obroża" Rejon VI Pruszków).

* Kwiecień 1943 r., (dokładna data nie została ustalona) spalono składy kontyngentowych szmat i papieru w miejscowościach Falenica i Czaplowizna oraz poprzez podpalenie okolicznego lasu, spowodowano stan zagrożenia dla Zakładu Amunicji nr 2 w Rembertowie. Wykonawca nie ustalony.

* 30 czerwca 1943 r., podłożono ładunek termitowy w składzie szmat kontyngentowych przy ul. Dzikiej. Wynik nie znany. Wykonawca: nie ustalony.

* 5 maja 1944 r., o godzinie 10.35 patrol bojowy, wydzielony ze składu OS "Fromczyn" ("Obroża" Rejon IV Otwock), w sile 11 żołnierzy, podczas odbywającego się w Józefowie spędu bydła z terenu gmin Falenica i Otwock rozpędził komisję przeglądową, zabierając przy tym akta spisowe, kolczyki i plombownicę do kolczykowania.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

* 9 maja 1944 r., o godzinie 9.10, patrol bojowy, wydzielony ze składu OS "Fromczyn" w sile 10 żołnierzy, podczas odbywającego się w Karczewie spędu bydła zatrzymał komisję przeglądową, zabierając przy tym plombownicę do kolczykowania, kolczyki oraz rejestry bydła gminy Karczew. Komisję zwolniono o godz. 13.15.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".

IIe. Niszczenie aparatury w kinach.

Kedyw Okręgu Warszawskiego AK przystąpił do akcji niszczenia aparatury kinowej w marcu 1944 r. Na terenie całego powiatu przeprowadzono 8 akcji tego typu. Objęły one 6 kin:

* 18 marca 1944 r., o godz. 16.00 patrol bojowy z OS "Gątyń" ("Obroża" Rejon V Piaseczno), w sile siedmiu żołnierzy, przeprowadził w niemieckim kinie w Mirkowie koło Jeziorny rekwizycję całej aparatury z filmami oraz zniszczył instalację. Akcja trwała około 40 minut.

Dowódca akcji: ppor. "Gryf".

* 27 marca 1944 r., w godzinach 7.30 - 8.30 patrol bojowy, wydzielony ze składu OS "Jelsk" ("Obroża" Rejon VII Ożarów) zniszczył całą aparaturę projekcyjną w kinie we Włochach.

Dowódca akcji: st. strz. "Tworzymir".

* 27 marca 1944 r., o godzinie 23.00 patrol bojowy, wydzielony z OS "Brzozów" ("Obroża" Rejon I Legionowo), w sile pięciu żołnierzy, zniszczył całą aparaturę projekcyjną w niemieckim kinie "Bajka" w Legionowie.

Dowódca akcji" ppor. "Korwin".

* 5 kwietnia 1944 r., o godzinie 21.00 patrol bojowy, wydzielony ze składu OS "Dęby" ("Obroża" Rejon III Rembertów) w sile sześciu żołnierzy, zniszczył za pomocą materiałów wybuchowych kabinę operatora i całą aparaturę kina w Rembertowie.

Dowódca akcji: pchor. "Błyskawica".

* W nocy z 18 na 19 kwietnia 1944 r., patrol bojowy, wydzielony z OS "Helenów" ("Obroża" Rejon VI Pruszków) i liczący siedmiu żołnierzy, zniszczył aparature projekcyjną niemieckiego kina w Pruszkowie.

Dowódca akcji: "Egzekutor"/VI, por. "Andrzej".

* 26 kwietnia 1944 r., patrol bojowy z OS "Brzozów" ("Obroża" Rejon I Legionowo), w sile ośmiu żołnierzy, powtórzył akcję z dnia 27 marca 1944 r., po raz drugi niszcząc aparaturę projekcyjną oraz ekran w niemieckim kinie "Bajka" w Legionowie.

Dowódca akcji: ppor. "Korwin".

* 30 kwietnia 1944 r., o godz. 21.30 pięcioosobowy patrol bojowy, wydzielony z OS "Helenów" ("Obroża" Rejon VI Pruszków) podczas zakładania ładunku wybuchowego w niemieckim kinie w Pruszkowie został zaskoczony przez przez przechodzących ulicą dwóch kolejarzy niemieckich. Doszło do wymiany strzałów, w wyniku której jeden z kolejarzy został zabity. Patrol wycofał się bez strat. Dowódca akcji nie znany.

* 20 maja 1944 r., o godz. 14.40 patrol bojowy, wydzielony z OS "Fromczyn" ("Obroża" Rejon IV Otwock) w sile czterech żołnierzy, za pomocą materiału wybuchowego zniszczył kabinę wraz z aparaturą projekcyjną w kinie w Otwocku.

Dowódca akcji: ppor. "ZZ".
Koniec części pierwszej.
następna strona.

powrót do strony głównej.


copyright 2012, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion