Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Narodowe Siły Zbrojne.


Struktura terenowa i obsada personalna Inspektoratów (Obszarów) i Okręgów NSZ do rozłamu.

Na terenach przedwojennej Polski, Narodowe Siły Zbrojne zorganizowały początkowo 17 Okręgów Wojskowych, które podzielono na Podokręgi, Grupy Operacyjne - Inspektoraty, Powiaty Wojskowe (Dzielnice), Rejony i Placówki.
Oprócz struktury czysto terenowej, wykraczającej poza terytorium przedwojennej Rzeczpospolitej (obejmowała ona swoim zasięgiem także tereny Opolszczyzny, Śląska Cieszyńskiego i częściowo Prus Wschodnich) istniała także struktura typowo wojskowa, czyli podział na pułki, bataliony, kompanie, plutony, drużyny oraz sekcje.

W planach operacyjnych Dowództwa NSZ, najwyższym szczeblem organizacyjnym struktury terenowej miał być Inspektorat Frontu, który ostatecznie nie został utworzony.
Kolejnym szczeblem były Inspektoraty Obszarów, których ostatecznie utworzono sześć:

Inspektorat (Obszar) Centralny Nr 1. "Lampart", "Osika", "Nagietek".

Dowódca:

płk sł. st. piech. Witold Komierowski "Wilkołak".Okręg IA Warszawa "Tur", "Topola", "Storczyk".

Okręg I Warszawa. (od stycznia 1944 r.).


Liczebność: około 7 000 ludzi.

Komendant:

por. rez./mjr Mieczysław Osmólski vel Bogdan Biernacki "Mieczysław", "Mikołaj", "Kozłowski".: 1942 - kwiecień/maj 1944 r.

Adiutant:
plut. pchor./ppor. Zbigniew Szterling "Zbigniew Tyka".: ?? - ??

Szef Sztabu:
kpt./mjr sł. st. Jerzy Osiński "Jaszcz".: ?? - ??

Oddział I (Organizacyjny).

Szefowie:
ppor./kpt. Kazimierz Małczyński "Bolesławski".: ?? - ??
ppor. rez./por. Franciszek Tymowski "Paweł Mroziński".

Oddział II (Wywiadowczy).

Szefowie:
kpt./mjr N.N. "Cezary Wąsik".: ?? - 19 kwietnia 1943 r.
por./kpt. Zygmunt Ojrzyński "Ostaszewski", "Obarski", "Tadeusz".: 1943 - 1944 r.

Oddział III (Operacyjno-wyszkoleniowy).

Szefowie:
mjr N.N. "Zygmunt".: ?? - ??
por./mjr sł. st. Marian Chrostowski "Oksza", "Ostoja".

Oddział IV (Zaopatrzenia).

Szefowie:
mjr. N.N. "Hubert Górecki".: ?? - ??
mjr Czesław Lubecki "Andrzej Jastrzębiec".: ?? - ??.

Oddział V (Łączność).

Szef:
por./kpt. Lucjan Markiewicz "Zdzisław Korycki".

Oddział VI (Oświatowo-wychowawczy).

Szef:
- Stefan Kaczyński "Rafał".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Szef:
ppor./rtm. Józef Cybulski "Szczerbiński".

Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
por. Jadwiga Chojnacka "Jadwiga".

Szef Duszpasterstwa.
- ks. Jan Bogusz "Jan Zwolski".

Oprócz wymienionych wyżej komórek, w ramach Komendy Okręgu działały również: szefostwo lotnictwa, szefostwo saperów oraz organizacja robotnicza "Załoga", której wojskowe oddziały były podporządkowane Komendzie Okręgu. W kwietniu 1944 r., został powołany Okręgowy Sąd Wojskowy, Sąd Doraźny oraz Sąd Honorowy.
Do kompetencji sądów należało rozpatrywanie przestępstw popełnianych przez członków NSZ oraz innych osób, które działały na szkodę społeczeństwa, Państwa Polskiego lub NSZ oraz rozpatrywanie zatargów między żołnierzami NSZ.

Na przełomie 1943 i 1944 r., sztab i Komenda Okręgu IA Warszawa liczyły: 2 oficerów sztabowych, 5 młodszych oficerów zawodowych, 11 oficerów rezerwy, 16 podchorążych rezerwy, 6 podoficerów zawodowych, 52 szeregowych oraz 93 kobiety. W sumie 193 ludzi.

Dzielnice:

1. Dzielnica Południowa.

Komendanci:
por. rez./kpt. N.N. "Stanisław Błyskawica".: ?? - marzec 1944 r.
mjr N.N. "Taran".

2. Dzielnica Północna.

Komendanci:
por./kpt. N.N. "Jerzy Szwejk".: ?? - ?? (rozstrzelany 3 kwietnia 1944 r.).
mjr N.N. "Szeptycki".

3. Dzielnica Praga.

Komendant:
por./kpt. N.N. "Ryszard Ożóg".

4. Powiat Wschodni.

Komendanci:
ppor. rez./kpt. Michał Pobocha "Michał Rembertowski".: ?? - listopad 1943 r.
por. rez./kpt. N.N. "Janusz Leszczyc".

5. Powiat Zachodni.

Komendant:
pchor./ppor. Wiktor Roman Skiba "Jacek Wolański".Okręg IB Warszawa-województwo "Żubr", "Sosna", "Chryzantema".

Okręg VI (od stycznia 1944 r.).

Komendanci:

mjr./ppłk N.N. "Bolesław Nowak".: ?? - styczeń 1944 r.
por. rez./ mjr N.N. "Zygmunt Wiesławski".: styczeń (?) - maj 1944 r.

Szefowie Sztabu:

- N.N.: ?? - wrzesień 1943 r.
por./mjr sł. st. Stefan Sopoćko "Włodzimierz Lacki".

Oddział I.

Szefowie:
pchor./ppor. Jerzy Pilaciński "Leszek".: ?? - listopad 1943 r.
ppor. rez./kpt. Michał Pobocha "Michał".

Oddział II.

Szefowie:
- N.N.: ?? - wrzesień 1943 r.
por./mjr N.N. "Zygmunt Wiesławski".: wrzesień 1943 (?) - styczeń 1944 r.
- N.N.

Oddział III.

Szefowie:
por./mjr N.N. "Zygmunt Wiesławski".: ?? - wrzesień 1943 r.
- N.N.

Oddział IV.

Szefowie:
- N.N.:?? - wrzesień 1943 r.
- N.N. "Janusz Zadora".: wrzesień 1943 - ??

Intendent:
- N.N. "Stefan Łaniecki".: ?? - wrzesień 1943 r.

Szef Służby Uzbrojenia.
ppor. rez./ por. Leon Mierkowski "Kameleon".

Oddział VI.

Szefowie:
ppor. Jerzy Pilaciński "Leszek".: ?? - grudzień 1943 r.
- N.N.

Oddział VII.

Szef:
ppor./por. N.N. "Zenek".: ?? - marzec 1944 - ??

Szef Duszpasterstwa.
ks. por./kpt. N.N. "Biskup Kalikst".

Powiaty (14):

1. Błonie.
Komendant:
por. Bolesław Wyczółkowski "Marcin".

2. Skierniewice.
Komendant:
por./kpt. sł. st. Adam Koraszewski "Adam Zohada".

3. Sochaczew.
Komendant:
por. Bolesław Wyczółkowski "Marcin".

4. Łowicz.
Komendanci:
ppor. Józef Kulesza "Aleksander".: ?? - ?? (zginął 25 lutego 1944 r.).
- N.N.

5. Grójec.
Komendant:
kpt. N.N. "Antoni".

6. Garwolin.
Komendanci:
ppor. rez. Piotr Ochniewicz "Zych".: ?? - ?? (zginął 24 września 1943 r.).
- N.N.

7. Rawa Mazowiecka.
Komendant:
por./rtm. Jan Łoziński "Lubicz".

8. Mińsk Mazowiecki.
Komendant:
kpt. Czerwiński "Lipina".

9. Radzymin.
Komendant:
ppor. rez. lotn./por. Puchała "Jacek Leliwa".

10. Opoczno.
Komendanci:
sierż. rez./ppor. Marian Suskiewicz "Sosna", "Mścisław" (zginął w lipcu 1943 r.).
ppor./por. Wojciech Szczepański "Dołęga".

11. Końskie.
Komendant:
por. Jerzy Szulc "Wirski".

12. Radom.
Komendant:
por. Tadeusz Kwiatkowski "Gracjan".

13. Kozienice.
Komendanci:
ppor./por. Zygmunt Rafalski "Sulimczyk".: ?? - czerwiec 1943 r.
ppor. Jerzy Orłowski "Karol".

14. Koluszki.
Komendant:
ppor./por. Włodzimierz Kowalski "Korab".Okręg XII Podlasie: "Dołownik", "Morwa", "Lewkonia", "Renifer", "Leszczyna", "Szarotka".

Komendant:

mjr/ppłk sł. st. piech. Stanisław Miodoński "Sokół".

Zastępca komendanta:
ppor. Michał Gniot "Wrzos", "Michał".

Adiutant komendanta:
por. Władysław Wyczółkowski "Sęp".

Szef sztabu:
ppor./mjr Bolesław Sienkiewicz "Wilczur".

Oddział I.

Szef:
ppor. rez./kpt. Szczepan Piszczek "Bolesław Hubert".

Oddział II.

Szefowie:
por./kpt. N.N. "Wiktor Gazdowski".: ?? - wrzesień 1943 r.
por./kpt.KarolSęk "Rolka".: ?? - ??
- N.N. "Zalewski".: marzec 1944 - ??

Oddział III.

Szefowie:
ppor./por. Edmund Tack "Sokal".: ?? - marzec 1943 r.
- N.N. "Czarliński".

Oddział IV.

Komendant:
- N.N. "Grzmot".

Szef Intendentury.
chor./ppor. Wacław Kujawa "Łoś".

Oddział V.

Szefowie:
kpt./mjr Wiktor Chyliński "Lis".: ?? - grudzień 1943 r.
- N.N. "Iskra".

Oddział VI.

Szef:
pchor./ppor. Wacław Lauferski "Bogdan".

Zastępca:
pchor./ppor. Marian Krasuski "Marian".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Szef:
pchor./ppor. Jerzy Wojtkowski "Drzazga".

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczki:
- N.N. "Inga".
- Zdzisława Rybakow "Górska".

Szef Duszpasterstwa.

ks. mjr Stanisław Jurczak (?) "Kanty".

Powiaty: (7):

1. Węgrów.
Komendanci:
- N.N. "Babinicz".: ?? - wiosna 1943 r.
kpt. N.N. "Szczęsny".: ?? - ?? (aresztowany jesienią 1943 r.,zginął w KL Auschwitz).
kpt./mjr sł. st. Józef Foremski "Wit", "Wir".: ?? - ?? (zginął 14 marca 1944 r.).
kpt./mjr N.N. "Kropidło".

2. Sokołów Podlaski.
Komendant:
kpt. rez./mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".

3. Siedlce.
Komendanci:
kpt. rez./mjr Wiktor Chyliński "Lis", "Poleszuk".: ?? - marzec 1944 r.
kpt./mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".

4. Łuków.
Komendant:
- N.N.

5. Biała Podlaska.
Komendanci:
kpt./mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".: ?? - marzec 1944 r.
mjr Wiktor Chyliński "Lis","Poleszuk".

6. Radzyń.
Komendant:
por./kpt. N.N. "Sulima".


Inspektorat (Obszar) Ziem Zachodnich.
Północno-Zachodnich Nr 2 "Czereśnia", "Tygrys", "Buk", "Lilia".

Dowódcy:

płk rez. piech./gen. bryg. Stanisław Thiel "Przemysław".: ?? - ?? (zmarł 9 października 1943 r.).
ppłk dypl. Edmund Ludwik Michalski "Morawski".

Szef Adiutantury:
por. rez./kpt. Władysław Rutkowski "Włodzimierz".: jesień 1943 - ??Okręg VI Częstochowa.

Okręg VIII "Sarna", "Jodła", "Sasanka".

W styczniu 1944 r. przemianowany na Okręg VIII, Obwód "CZ" i wyłączony z Inspektoratu Ziem Zachodnich.

Komendanci:

mjr sł. st. piech. Stanisław Nowak "Zygmunt".: ?? - 15 grudnia 1943 r.
p.o. kpt./mjr sł. st. piech. Leon Janik "Janosik".: ?? - 15 luty 1944 r.
mjr/ppłk N.N. "Jan Lech".: ?? - 1 kwietnia 1944 r.
por./mjr sł. st. art. Bolesław Karczewski "Karski".

Szefowie sztabu:
kpt. Tomasz Jarczewski "Tomasz".: ?? - 15 grudnia 1943 r.
por./mjr Bolesław Karczewski "Karski".: ?? - 1 kwietnia 1944 r.

Oddział I.

Szef:
ppor. rez./por Stanisław Pyka "Jerlicz".: ?? - czerwiec 1944 r. (aresztowany, zesłany do KL).

Oddział II.

Szefowie:
ppor. Marian Drabczyk "Zdzisław".: ?? - grudnia 1943 r.
ppor./kpt. Stanisław Żak "Stach Częstochowski".: ?? - ?? (zginął w listopadzie 1944 r.).

Oddział III.

Szefowie:
mjr Bolesław Karczewski "Karski".: ?? - grudzień 1943 r.
ppor./kpt. Kazimierz Michalski "Kazimierz Mora".

Oddział IV.

Szef:
kpt./mjr Tomasz Górecki "Gurton", "Żółw", "Tomasz Dąb".

Szef Uzbrojenia.
- N.N. "Stanisław Olza".

Oddział V.

Szefowie:
pchor./ppor. Jan Załęcki "Jan", "Okoński".: ?? - czerwiec 1943 r.
pchor./ppor. Piotr Kościelny "Kmieć".: ?? - styczeń 1944 r.

Oddział VI.

Szef:
pchor./ppor. Feliks Kiwacz-Krasnodębski "Jan Wyrwa".

Zastępca:
pchor./ppor. Czesław Bekus "Karol Donat".

Oddział VII.

Szef:
- N.N. "inż Ryszard".

Kierownictwo Akcji Specjalnej (KAS).

Szefowie:
por. Stanisław Szajna "Esman", "Szaniecki".: ?? - czerwiec 1943 r.
por. N.N. "Murzyn".: ?? - ?? (zamordowany przez GL 11 lipca 1943 r.).
kpt. Władysław Kołaciński "Żbik".: sierpień 1943 - ??

Szef Sanitarny.

- dr Władysław Karczewski "dr Jarosław Sokół".

Szef Duszpasterstwa.

- ks. Władysław Karlik "Witalis Sęp".

Szef Sądownictwa.

por. N.N. "Stach Zachodni".

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczki:
- N.N.
- Anna Malko-Kościelna "Ada".

Powiaty.

Do stycznia 1944 r., Okręg liczył 4 powiaty.

1. Częstochowa-Miasto.
Komendanci:
por. Rajmund Sosnowski "Robert".: ?? - grudzień 1943 r.
por./rtm. Bohdan Miklewski "Jan Kmicic".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 4 sierpnia 1944 r.).

2. Częstochowa-Powiat (Blachownia).
Komendant:
chor./ppor. N.N. "Wawel".

3. Radomsko.
Komendant:
por./kpt. Jan Syrocki "Mestwin".

4. Włoszczowa.
Komendanci:
kpt. N.N. "Hiszpan".
ppor./por. N.N. "Czesław Rudnicki", "Czech".Okręg VIII Śląsk.


W styczniu 1944 r., Okręg Śląsk połączono z Okręgiem Częstochowa i utworzono Okręg VIII Częstochowo-Śląski, który wyłączono z Inspektoratu Ziem Zachodnich. Brak danych o strukturze i obsadzie personalnej Okręgu VIII do stycznia 1944 r.

Wiadomo jedynie, że w skład Okręgu Śląsk wchodziło 16 Powiatów, z czego m.in.:

2. Lubliniec.
Komendant:
- N.N. "Józef".
Zastępca:
- N.N. "Kazimierz".

13. Cieszyn.
Komendant:
ppor. rez. pil./ por. Henryk Flame "Bartek".

16. Opole.
Komendant:
- N.N. "Krzysztof Strzecha".Okręg IX Łódź "Pigwa", "Ryś", "Wiśnia", "Lewkonia".

Komendant:

strz. z cenzurą/ppor. Ewaryst Zwierzewicz "Bogumił Bogucki".: wrzesień 1942 - marzec 1943 r. (aresztowany i zesłany do KL Stutthof).

Szef Sztabu:
kpt./mjr N.N. "Zygmunt Buk".

Oddział I.

Szef:
- N.N.

Oddział II.

Szef:
- N.N.

Oddział III.

Szef:
kpt./mjr sł. st. piech. Leon Nowakowski "Jacek Lig".

Oddział IV.

Szef:
plut. rez. z cenz./ppor. N.N. "Edward".

Oddział VI.

Szef:
sierż. pchor. rez./ppor. N.N. "Kurkowski".

Oddział VII.

Szef:
- N.N. "Piotr".

Szef Bezpieczeństwa.

por. rez./kpt. "Milicki".

Komendant Szkoły Podchorążych.

sierż. pchor./ppor. N.N. "Brzoza".

W skład Okręgu wchodziło 9 Powiatów. Brakuje danych o ich obsadzie personalnej.Okręg X Poznań "Łoś", "Czeremcha", "Piwonia".

Komendanci:

por. rez./kpt. Władysław Rutkowski "Witold".: 1942 - jesień 1943 r.
ppłk rez. Edmund Effert "Stefan Winiarski".: ?? - 7 listopada 1943 r. (aresztowany).

Zastępca komendanta:
por. rez./kpt. Władysław Rutkowski "Witold".: jesień 1943 - ??

Oddział I.

Szef:
kpt. Czesław Wszędybył "Ziemowit", "Wiktor Kaliski".: ?? - ?? (zginął 3 września 1943 r., w walce z obławą Gestapo w Kaliszu).

Oddział VI.

Szef:
- Tomasz Pacyński "Wiślak".: ?? - październik 1943 r. (aresztowany).

Innych danych o obsadzie personalnej sztabu Okręgu brak.

W skład Okręgu wchodziło 27 Powiatów:

Podokręg Kalisz.

Komendanci:

ppor. rez./ kpt. Czesław Wszędybył "Ziemowit", "Wiktor Kaliski".: ?? - 3 wrzesień 1943 r. (zginął w walce z Gestapo w Kaliszu).
- Bolesław Krawiec "Stach".: ?? - ?? (rozstrzelany 19 stycznia 1945 r.)

Powiaty:

1. Kalisz.
Komendant:
ppor./kpt. Czesław Wszędybył "Ziemowit".
- N.N.

3. Koło.
Komendanci:
- Stefan Grządziela "Teodor", "Tadeusz".: ?? - ?? (stracony 12 stycznia 1944 r. w Dreźnie).
- N.N.

4. Konin.
Komendanci:
- Henryk Osajda "Michał", "Proboszcz".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami).
ppor./por. Roman Brzeziński "Brzoza", "Roman".
- p.o. Antoni Studziński "Żubr".

5. Powiat Turek.
Komendant:
- Stefan Ryta "Kruk"

6. Powiat Krotoszyn.
Komendant:
- Bolesław Krawiec "Stach".

7. Powiat Jarocin.
Komendant:
- N.N.

8. Powiat Ostrów Wielkopolski.
Komendant:
- N.N.

9. Powiat Kępno.
Komendant:
- N.N.

16. Poznań.
Komendant:
por./kpt. N.N. "Nowy Zbigniew".

Powiat Oborniki.
Komendant:
- N.N.

Powiat Czarnków.
Komendant:
- N.N.

Powiat Chodzież.
Komendant:
- N.N.

Powiat Wągrowiec.
Komendant:
- N.N.

Powiat Żnin.
Komendant:
- N.N.

Powiat Gniezno.
Komendant:
- N.N.

Powiat Mogilno.
Komendant:
- N.N.

Powiat Środa Wielkopolska.
Komendant:
- N.N.

Powiat Września.
Komendant:
- N.N.

Powiat Śrem.
Komendant:
- N.N.

Powiat Gostyń.
Komendant:
- N.N.

Powiat Rawicz.
Komendant:
- N.N.

Powiat Leszno.
Komendant:
- N.N.

Powiat Kościan.
Komendant:
- N.N.

Powiat Wolsztyn.
Komendant:
- N.N.

Powiat Nowy Tomyśl.
Komendant:
- N.N.

Powiat Szamotuły.
Komendant:
- N.N.

Powiat Międzychód.
Komendant:
- N.N.
Innych danych brak.

Okręg XI Pomorze.

Komendant:
por./kpt. Majewski "Brodnicz".

Okręg liczył 24 Powiaty. Innych informacji brak.


Inspektorat (Obszar) Nr 3 Południowo-Zachodni "Jaguar", "Sekwoja", "Mak".

Komendanci:

kpt./mjr Antoni Szacki "Dąbrowski".: ?? - luty 1944 r.
kpt./mjr sł. st. art. Mieczysław Michałowski "Witold Mirski".Okręg III Lubelski "Antylopa", "Jabłoń", "Niezapominajka".

Komendant:

mjr rez. kaw./ppłk Zygmunt Broniewski "Bogucki".

Zastępca:
kpt./mjr sł. st. art. Mieczysław Michałowski "Witold Mirski".

Szef Sztabu:
kpt. N.N. "Górnik".

Zastępca szefa sztabu:
por./kpt. Zbigniew Wyrwicz "Witold".: czerwiec 1943 - ??

Oddział I.

Szefowie:
chor./ppor. Józef Czyżma "Grzegorz".: połowa 1943 - ??
ppor. N.N. "Wojciech".

Oddział II.

Szefowie:
ppor./por. Walerian Stepanow "Boruta".: ?? - ?? (aresztowany w lipcu 1944 r., zesłany do KL).
- N.N.

Oddział III.

Szef:
por./kpt. Antoni Góralczyk "Konrad", "Siwek".

Oddział IV.

Szef:
mjr. Michał Kłosowski "Jan", "Rola".

Oddział V.

Szef:
pchor./ppor. Jerzy Patoka "Jerzy".

Oddział VI.

Szefowie:
ppor./kpt. Franciszek Lubieński "Franek Lubelski".: ?? - koniec 1943 r.
ppor./kpt. Wincenty Chrypiński "Kania".

Kierownik Pogotowia Akcji Specjalnej:

por./kpt. Andrzej Kuczborski "Wojciech".: ?? - maj 1943 r.
por./mjr sł. st. kaw. Leonard Zub-Zdanowicz "Ząb".
Zastępca:
kpt. Andrzej Kuczborski "Wojciech Grochowski".

Powiaty (10):

1. Lublin.
Komendant:
ppor./kpt. Witold Mowczko "Lech", "Orwid".

2. Janów (Kraśnik).
Komendanci:
ppor./por. Stanisław Kucharski "Krzemień".: ?? - sierpień 1943 r.

3. Chełm.
Komendant:
kpt./mjt sł. st. Tadeusz Zieliński "Stanisław Uherski".

4. Puławy.
Komendant:
- N.N.

5. Biłgoraj.
Komendant:
por. Janusz Stoboy "Vir".

6. Zamość.
Komendant:
- N.N.

7. Krasnystaw.
Komendant:
- Ryszard Bryłowski "Kali".

8. Lubartów.
Komendant:
- N.N.

9. Tomaszów Lubelski.
Komendant:
- N.N.

10. Hrubieszów.
Komendant:
- N.N.

Wiosną 1944 r., Okręg liczył około 6 000 ludzi.Okręg V Kielecki "Ananas", "Jeleń", "Modrzew", "Goździk".

Komendant:
kpt./mjr N.N. "Kordian", "Olgierd Mirski".

Zastępca komendanta:
kpt. rez. piech/mjr Roman Piechowski "Robert Rogiński", "Ryś".

Szef Sztabu:
kpt./mjr Antoni Szacki "Ludwik", "Bohun".: wrzesień 1942 - lipiec 1944 r.

Oddział I.

Szefowie:
ppor. rez./ kpt. Stefan Marcinkowski "Karol Poraj".: ?? - październik 1943 r.
pchor./ppor. Stefan Zaremba "Przemysław".

Oddział II.

Szef:
kpr. pchor. rez./por. Dionizy Ścisło "Wiktor Kielecki".

Oddział III.

Szef:
kpt./mjr sł. st. Mieczysław Borkowski "Mieczysław", "Wróbel".

Oddział IV.

Szef:
kpt./mjr Roman Piechowski "Robert", "Ryś".

Oddział V.

Szefowie:
- N.N. "Stanisław".
ppor./kpt. Walerian Milczarek "Wołyniak".

Oddział VI.

Szef:
ppor./por. Jerzy Dobrzański "Zaremba".

Oddział VII.

Szef:
- Józefowski "Jan Butrym".

Szef Sanitarny.

ppor./por. Jan Sikorski "Dr Jur".
Szef Intendentury.

kpt. S. Marcinkowski "Karol", "Poraj".

Szef Uzbrojenia.

kpt./mjr Seweryn Guzik "Seweryn".

Szef Duszpasterstwa.

- ks. prof. Szczepan Sobalkowski "Andrzej Sokołowski", "Andrzej Bobola".

Szef Sądownictwa.

- N.N. "Feliks Dzikowski".

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczka:
- Honorata Sendejowa "Rena".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
ppor./por. Telesfor Piechocki "Zygfryd", "Gustaw".

Do września 1943 r., Okręg Kielce obejmował część późniejszego Okręgu VI (Warszawa Województwo, a od początku 1944 r., Okręgu XV). Podzielono na dwa Podokręgi (do 15 września 1943 r.):

Podokręg Radom.

Komendant:
kpt./mjr sł. st. art. Mieczysław Michałowski "Witold".

Podokręg Kielce:

Komendant:
kpt./mjr. Bronisław Jankowski "Andrzej Bryła".

Powiaty (10):

1. Kielce-miasto.
Komendant:
ppor./por. Józef Bator "Tadeusz", "Roland".

2. Kielce-powiat północ.
Komendant:
por./rtm. Leon Piechocki "Leon".

3. Kielce-powiat południe.
Komendant:
por./kpt. Władysław Skorupski "Walery".

4. Opatów.
Komendanci:
por./kpt. Kazimierz Patello "Wincenty Pol".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami w sierpniu 1943).
mjr Stanisław Wroński "Wujek".

5. Starachowice.
Komendant:
ppor./por. Marian Płowiec "Korczak".

6. Stopnica.
Komendanci:
ppor./kpt. Jan Skwark "Szary".: ?? - ?? (zginął 23 grudnia 1943 r.).
ppor./por. Wojciech Dzielski "Halny".

7. Pińczów.
Komendant:
kpt./mjr sł. st. lotn. Kazimierz Wojtaniec "Wierzba".

8. Jędrzejów.
Komendant:
ppor./por. Stefan Służelec "Jerzy I".

9. Sandomierz.
Komendant:
ppor. rez./por. Władysław Żwirek "Romański".

10. Skarżysko.
Komendanci:
- N.N.
ppor. rez./por. Zygmunt Rafalski "Sulimczyk".: wrzesień 1943 - ??

Jesienią 1943 r., Okręg liczył 12 904 ludzi, z tego 9 290 byłych członków NOW.

Okręg VIII Częstochowo-Śląski.

Utworzony z połączenia Okręgów Częstochowa i Śląsk oraz przeniesiony do Inspektoratu Południowo-Zachodniego.

Inspektorat (Obszar) Nr 4 Północ "Pantera", "Morwa", "Tulipan".

Dowódca:
mjr./ppłk sł. st. kaw. Stanisław Nakoniecznikoff "Kiliński".: jesień 1943 - ??

Oddział I.

Szef:
pchor./por. Feliks Mazurek "Zych".

Oddział II.

Szef:
por./mjr N.N. "Wiktor Gazdowski".

Oddział III.

Szef:
pchor./ppor. Czesław Drozdowski "Domański".Okręg II Mazowsze Północ "Wilk", "Świerk", "Bez".

Komendant:
mjr/ppłk sł. st. kaw. Stanisław Nakoniecznikoff "Gryf", "Ordon", "Zan", "Wujek".: 1942 - ??

Zastępcy:

kpt./mjr Wacław Majewski "Wacek".: ?? - ?? (zginął 6 lutego 1943 r. w walce z Gestapo).
kpt./mjr sł. st. piech. Józef Żbikowski "Grzymała".

Szef Sztabu:
ppor. rez. art./kpt. Stanisław Borodzicz "Stanisław Wara".

Oddział I.

Szef:
kpr. pchor./por. Edmund Kozarzewski "Marian", "Łuk", "Stefan".: jesień 1942 - ??

Oddział II.

Szef:
ppor. rez./por. Kazimierz Steckiewicz "Kazimierz Murzyn".

Oddział III.

Szef:
ppor/por. N.N. "Żyro", "Żwir".

Oddział IV.

Szefowie:
kpr./chor. Stefan Szczepkowski "Żuk".
ppor./por. Wojciech Ponikiewski "Mak".

Oddział V.

Szefowie:
- N.N.
ppor. rez./por. Stanisław Machłajewski "Maks".

Oddział VI.

Szef:
- Władysław Dobrzycki "Władybój".

Szef Sanitarny:

ppor./por. N.N. "Witek Mławski".

Szef Duszpasterstwa:

- ks. Józef Kulesza "Orzeł".

Szef Sądownictwa:

kpr. podch./ppor. Tadeusz Krasucki "Nieczuja".: ?? - ?? (zaginął w walce z Niemcami w czerwcu 1944).

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczka:
- Jadwiga Pietrzak.

Powiaty zgrupowane były w czterech tzw. Grupach Operacyjnych (Obwodach):

I. Obwód A.

Inspektor obwodowy:
ppor./por. Stanisław Guzek "Wilczyc".
Szef sztabu Obwodu:
kpr. pchor./ppor. N.N. "Hektor".

II. Obwód B.

Inspektor obwodowy:
por. rez. kaw./mjr Ryszard Borowy "Żelazny".

III. Obwód C.

Inspektor obwodowy:
ppor./por. Włodzimierz Pomirski "Łańcuch".
Zastępca:
- N.N. "Sztywny".
Szef sztabu:
ppor. Stanisław Socik "Zły".

IV. Obwód D.

Brak danych.

Powiaty (11):

1. Ostrołęka.
Komendant:
ppor./por. Roman Dziemieszkiewicz "Adam".

2. Maków.
Komendanci:
st. sierż./ppor. Aleksander Piaseczny "Makary".: ?? - ?? (zginął wiosną 1944 r.).
st. sierż./ppor. Władysław Jabłoński "Burza".

3. Przasnysz.
Komendant:
ppor./por. Stanisław Zbrzeżny "Prawy".

4. Ciechanów.
Komendant:
st. wachm. pchor./ppor. Stanisław Wiśniewski "Kruk".

5. Pułtusk.
Komendanci:
ppor. Wiktor Sordyl "Rokita".: ?? - wiosna 1943 r.
ppor. Lucjan Niesłuchowski "Podkowa".
ppor./por. Jan Ogonowski "Mazowiecki", "Kula".

6. Płońsk.
Komendant:
plut. pchor./ppor. Witold Grzebski "Motor".

7. Mława.
Komendant:
ppor./por. Stanisław Machłajewski "Maks".

8. Działdowo.
Komendant:
- N.N.

9. Płock.
Komendant:
ppor./por. Zygmunt Kozicki "Bór".

10. Sierpc.
Komendant:
- N.N.

11. Gostynin.
Komendant:
- N.N.

Okręg liczył około 9 300 ludzi.Okręg XIII Białostocki "Arbuz", "Lis", "Brzoza", "Irys".

Komendant:

mjr/ppłk. Stanisław Nakoniecznikoff "Kiliński".

Zastępca:
kpt. rez. art./mjr Wacław Nestorowicz "Kalina", "Woliński".

Szefowie Sztabu:
kpt. rez./mjr Wacław Nestorowicz "Kalina", "Woliński".
pchor./ppor. Feliks Mazurek "Zych", "Stefan Zych".

Oddział I.

Szefowie:
pchor./ppor. Feliks Mazurek "Zych", "Stefan Zych".
pchor./ppor. Hipolit Kaliszewski "Marek".

Oddział II.

Szefowie:
- Wincenty Piec "Łaska".
pchor. Antoni Kalisiewicz "Robert", "Korona".: ?? - grudzień 1943 r.
kpr. pchor. Roman Zadziłko "Kamień".

Oddział III.

Szef:
kpt./mjr sł. st. Eugeniusz Poniatowski "Nawrot".

Oddział IV.

Szef:
por. rez./kpt. Konstanty Zgliczyński "Dłużyc".

Oddział V.

Szef:
- N.N. "Wojciech Wojnowicz".

Oddział VI.

Szef:
strz./ppor. Stanisław Kryński "Kmicic".

Oddział VII.

Szef:
- N.N. "Białostocki".

Kierownictwo Akcji Specjalnej (KAS).

Komendant:
st. sierż. pchor. Franciszek Malinowski "Buksa".

Szef Intendentury:

- N.N. "Batory".

Szef Uzbrojenia:

st. ogn. Aleksander Nowicki "Kmita".

Szef Sanitarny:

kpr. pchor. Aleksander Niemagaj "Herba".

Szef Duszpasterstwa:

- ks. N.N. "Floriański".

Szef Sądownictwa:

plut. pchor./ppor. Edward Szczepański "Świt".

Szef Kolejnictwa:

kpr. pchor. Wacław Rutkowski "Maryl".

Pomocnicza Służba Kobiet.

Kierowniczka:
- Cezaria Kaliszewska "Maria Bończa".

W skład Okręgu wchodziło 11 Powiatów, skupionych w trzech Grupach Operacyjnych (Obwodach).

Obwód A.

Inspektor obwodowy.
por./kpt. Antoni Kozłowski "Biały".: ?? - ?? (zginął w czerwcu 1944 r., w walce z Niemcami).

Obwód B.

Inspektor obwodowy:
rtm./mjr N.N. "Pomian".

Obwód C.

Inspektor obwodowy:
por. rez./kpt. Stefan Sinnicki "Wilk".

Powiaty:

1. Bielsk Podlaski.
Komendant:
sierż. pchor./ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".

2. Wołkowysk.
Komendant:
- vacat.

3. Grodno.
Komendant:
sierż. pchor./ppor N.N. "Jeleń".

4. Suwałki.
Komendant:
- N.N.

5-10. Augustów-Grajewo.
Komendant:
plut. pchor./ppor. Jan Wagner "Jaworski".

6. Sokółka.
Komendanci:
pchor./ppor. Edward Kozłowski "Jastrzębiec".
pchor./ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".

7a. Białystok-miasto.
Komendanci:
st. ogn. Aleksander Nowicki "Kmita".
pchor./ppor. Michał Gałkowski "Mit".

7b. Białystok-powiat.
Komendanci:
ppor. rez./por. Antoni Borżym "Zemsta", "Bracławski".

8. Wysokie Mazowieckie.
Komendant:
sierż. pchor./ppor. Józef Sławiński "Orwid".: ?? - ?? (zginął 7 czerwca 1944 r.).

9. Łomża.
Komendant:
por./kpt. Antoni Kozłowski "Biały".
ppor./por. Romuald Kozioł "Łużyca".

11. Ostrów Mazowiecki.
Komendant:
- N.N. "Butrym".

Okręg liczył 6 256 ludzi, skupionych w 10 batalionach, podzielonych na 66 kompanii i 195 plutonów, w tym: 39 oficerów, 84 podchorążych, 918 podoficerów i 5 215 szeregowych.

Inspektorat Nr 5 Południowo-Wschodni "Puma", "Palma", "Pelargonia".


Komendant:
- N.N. "Zahoszcza".Okręg IV Rzeszów "Żyrafa", "Grusza", "Przylaszczka".

Okręg został zlikwidowany w styczniu 1944 r. Jego powiaty w ogólnej liczbie 17, przekazano do: Okręgu VII Kraków (7) oraz do Okręgu XIV/IV Lwów (10).

Komendant:
por./rtm. N.N. "Chwalibóg", "Florian".

Szef Sztabu:
- N.N. "Mruk".

Powiaty (17):

1. Nisko.
Komendant:
- N.N. "Radwan".

7. Tarnobrzeg.
Komendant:
ppor./kpt. N.N. "Gad".

8. Mielec.
Komendant:
- N.N. "Sikora".

9. Dębica.
Komendant:
- N.N. "Zygmunt".

10. Rzeszów.
Komendant:
- N.N. "Tytus".

Brak innych danych.Okręg VII Kraków "Kozica", "Olszyna", "Dziewanna".

Komendanci:
kpt./mjr Piotr Mierosław "Geograf".: ?? - sierpień 1943 r.
por./kpt. Julian Sędek "Juliusz Mickiewicz".

Oddział II.

Szef:
- Eugeniusz Muchniewski "Andrzej", "Majewski".

Oddział III.

Szef:
- Eugeniusz Mięso "Mirski", "Konrad".

Oddział IV.

Szefowie:
- Franciszek Nowak "Marek".
ppor./por. Stanisław Kocem "Onufry Śląski".

Oddział V.

Szefowie:
pchor./ppor. N.N. "Szary", "Cieszyński Maciej".: ?? - ?? (zginął w 1943 r.).
- Józef Argasiński "Rawicz".

Oddział VI.

Szef:
pchor. Włodzimierz Sierzputowski "Wojtek".

Oddział VII.

Szef:
- Edward Strzałkowski.

Kierownictwo Akcji Specjalnej.

Kierownik:
- N.N. "Karol".

Powiaty (23):

1. Kraków-miasto.
Komendant:
kpt./mjr N.N. "Wojciech Rom".

15. Jasło.
Komendant:
- N.N. "Ryś".

17. Dębica.
Komendant:
ppor./por. N.N. "Zygmunt", "Zygmunt Dębicki".

18. Mielec.
Komendant:
- N.N. "Sikora".

19. Tarnobrzeg.
Komendant:
ppor./kpt. N.N. "Gad Władysław".

21. Rzeszów.
Komendant:
- N.N. "Tytus".

22. Nisko.
Komendant:
- N.N. "Radwan".

Po włączeniu części Okręgu IV Rzeszów, Okręg VII liczył 23 Powiaty. Liczebność: ok. 1 500 żołnierzy.Okręg XIV Lwowski "Zebra", "Lipa", "Prymula".

Okręg IV Lwowski (od stycznia 1944 r.).

Komendanci:

- Adolf Bańka "Tatrzański", "Ryszard Brzostowski".: ?? - ?? (zamordowany 15 kwietnia 1943 r.).
mjr./ppłk Adam Niedzielski "Zbigniew Zborowski".

Adiutant:
ppor. rez./por. N.N. "Szczepan Biegaj".

Zastępca komendanta:
por. rez./mjr Wojciech Stefankiewicz "Zbigniew Kłos", "Gromski".

Szefowie Sztabu:
por./kpt. Zbigniew Wyrwicz "Brygida", "Kordian", "Orlewicz".: ?? - maj 1943 r.
por./rtm. N.N. "Chwalibóg", "Florian".: styczeń 1944 - ??

Oddział I.

Szef:
- N.N. "Dworecki".

Oddział II.

Szefowie:
pchor./ppor. Jerzy Polaczek "Janusz Chmielewicz".
ppor./por. N.N. "Tadeusz Halicki".

Oddział III.

Szef:
por. rez./mjr N.N. "Gromski", "Zbigniew Kłos".

Oddział IV.

Szef:
ppor./por. N.N. "Jan Dąbrowski".

Intendent:
kpt. sł. st. piech. Franciszek Starak "Frankowski".: ?? - maj 1943 r.

Kierownictwo Akcji Specjalnej (KAS).

Kierownik:
ogn. pchor. rez./ppor. N.N. "Antoni Lechosławski".

Szef Sanitarny:

ppor. rez. sł. san. dr Stefan Heintsch.: ?? - maj 1943 r.

Powiaty:

Nominalnie w skład Okręgu wchodziło 49 Powiatów (już po włączeniu części byłego Okręgu Rzeszowskiego).

1. Lwów.
Komendanci:
por. rez./mjr Wojciech Stefankiewicz "Gromski", "Zbigniew Kłos".: ?? - maj 1943 r.
ppor./por. N.N. "Bolesław Wilcz".

22. Kołomyja.
Komendant:
ppor. rez. piech. Jan Spólnicki.

30. Przemyślany.
Komendant:
sierż. Szymczyszyn.

32. Brzeżany.
Komendant:
sierż. Szymczyszyn.

33. Tarnopol.
Komendant:
- Kazimierz Czarniecki "Szymon Turzyński".

38. Zaleszczyki.
Komendant:
ppor. rez. piech. N.N. "Wilk".

Okręg liczył 8 134 ludzi.

Inspektorat Nr 6 Północno-Wschodni "Ocelot", "Akcja", "Kaczeniec".


Komendant:
- N.N. "Dębiński".Okręg XV Wołyński.
Okręg XIV Wołyński (od stycznia 1944 r.).


Komendant:
- vacat.

W skład Okręgu wchodziło 11 Powiatów. Brak innych danych.

Okręg XVI Poleski.
Okręg XV Poleski (od stycznia 1944 r.).

Komendant::
- vacat.

W skład Okręgu wchodziło 17 Powiatów. Brak innych danych.

Okręg XVII Wileński "Daktyl".
Okręg XVI Wileński (od stycznia 1944 r.).

Komendant:
- vacat.

Brak informacji. Jedynym znanym faktem z działalności Komendy Okręgu jest fakt, iż do Centralnej Służby Wywiadowczej docierały meldunki wywiadowcze, pochodzące od oficera informacji Okręgu Wileńskiego.

Koniec.


Powrót do poprzedniej strony.

powrót do strony głównej


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion