Numery cz³onków SS od 1 do 999.

podana jest najwyæsza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Uwaga: 15.10.1934 r. zosta³y wprowadzone zmiany w nazwie stopni SS, i tak:

SS-Scharführer na SS-Unterscharführer
SS-Oberscharführer na SS-Scharführer
SS-Truppführer na SS-Oberscharführer
SS-Obertruppführer na SS-Hauptscharführer
SS-Sturmführer na SS-Untersturmführer
SS-Sturmhauptführer na SS-Hauptsturmführer

w wykazie stopnie SS podane s± zgodnie z nazw± w chwili awansu.

Nr. SS

Imiź i nazwisko

Dane personalne

2

Emil MAURICE

urodz. - 19.01.1897 r. w Westermoor (Prusy).
zmar³ - 19.02.1972 r. w Monachium

nr SS - 2     ( wstapi³ 21.09.1925 r. )
nr NSDAP - 39     ( w 1919 w DAP mia³ numer 594 )

21.09.1925 - SS-Anwärter
04.05.1933 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
01.07.1934 - SS-Standartenführer 1
30.01.1939 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 175
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

5

Julius SCHRECK

urodz. - 13.07.1898 r. w Monachium
zmar³ - 16.05.1936 r. - na zapalenie opon mózgowych w Monachium.

nr SS - 5     (wstapi³ 01.11.1925 r.)
nr NSDAP - 53

10.02.1932 - SS-Sturmführer 1
30.01.1933 - SS-Standartenführer 1
27.02.1934 - SS-Oberführer 1
01.01.1935 - SS-Brigadeführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 69
2 - SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r.

7

Julius SCHAUB

urodz. - 20.08.1898 r. w Monachium
zmar³ - 27.12.1967 r. w Monachium

nr SS - 7     (wstapi³ 01.11.1925 r.)
nr NSDAP - 81

20.02.1932 - SS-Sturmführer 1
30.01.1933 - SS-Sturmbannführer 1
01.03.1933 - SS-Standartenführer 1
27.02.1934 - SS-Oberführer 1
01.01.1935 - SS-Brigadeführer 2
30.01.1938 - SS-Gruppenführer 3
21.06.1943 - SS-Obergruppenführer 4

----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 70
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3a z dn. 21.06.1943 r.

26

Ulrich GRAF

urodz. - 06.07.1878 r. w Bachhagell
zmar³ - 03.03.1950 r.

nr SS - 26     ( wstapi³ 01.11.1925 )
nr NSDAP - 8     ( wst±pi³ 01.11.1925 )

01.10.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
24.02.1935 - SS-Obersturmbannführer 2
09.11.1935 - SS-Standartenführer 3
20.04.1937 - SS-Oberführer 4
20.04.1943 - SS-Brigadeführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 314
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.03.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2a z dn. 20.04.1943 r.

28

Emil SCHELL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 28
nr NSDAP -

30.01.1939 - SS-Obersturmführer 1
30.01.1943 - SS-Hauptsturmführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

34

Emeran SCHMID

urodz. - 20.12.1901 r. w Monachium
zmar³ -

nr SS - 34
nr NSDAP - 5 428

22.09.1930 - SS-Sturmführer 1
11.04.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1938 - SS-Obersturmbannführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 422;
     SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r. podaje jako datź awansu 11.05.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

41

Karl GMELCH

urodz. - 16.01.1903 r.
zgin±³ - 05.09.1941 r.

nr SS - 41
nr NSDAP - 714

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1818
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

47

Anton HUBER

urodz. - 26.05.1880 r.
zmar³ -

nr SS - 41
nr NSDAP - 556

09.11.1935 - SS-Obersturmführer

50

Rudolf HESS

urodz. - 26.04.1894 r. w Aleksandrii, Egipt.
zmar³ - 17.08.1987 r. w Berlinie w wiźzieniu Spandau (samobójstwo))

nr SS - 50     (wstapi³ 01.11.1925 r.)
nr NSDAP - 16     (wst±pi³ 27.02.1925 r.)

18.12.1931 - SS-Oberführer 1
01.07.1932 - SS-Oberführer 2
05.12.1932 - SS-Gruppenführer 3
01.07.1933 - SS-Obergruppenführer 4
26.09.1933 - sk³ada rezygnacje z posiadania tej rangi, zachowuj±c jedocze¶nie prawo do
                    noszenia munduru i stopnia SS. Zosta³ wymieniony w DAL 1934 pod Himmlerem,
                    bez stopnia i daty awansu. 5
1936 - zrywa wszelkie wiźzi z SS, gdyæ odmawia wykonywania rozkazów Himmlera. 6
----
1 - SA-Führerbefehl Nr. 6 z dn. 18.12.1931 r.
2 - SA-Führerbefehl Nr. 1 "Neuaufstellung von SA und SS" z dn. 01.07.1932 r. (potwierdzenie
     rangi po reorganizacji SA i SS)
3 - SA-Führerbefehl Nr. 10 z dn. 15.12.1932 r. (Hess by³ jednym z przywódców SA
     przeniesionych od 15.12.1932 r. ze skutkiem od 05.12.1932 r. do SS ale jego SS karta
     personalna podaje datź przeniesienia 24.12.1932 r.)
4 - SA-Führerbefehl Nr. 15 z dn. 01.07.1933 r.
5 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r.
6 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. Poprzednio by³ wymiewniany w DAL 1935 oraz w DAL 1936.

64

Wilhelm BAUEREISS

urodz. - 05.03.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 64
nr NSDAP - 4 180

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1943 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

68

Christian BARTH

urodz. - 28.12.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 68
nr NSDAP - 18 970

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
22.02.1937 r. - odchodzi z SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - str. 344 poz. 15

69

Rudolf WALDMANN

urodz. - 15.11.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 69
nr NSDAP - 13 099

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1938 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1944 - SS-Obersturmbannführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1821
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

70

Erhard MÜLLER

urodz. - 17.11.1906 r. w Norymberdze
zmar³ - 01.04.1969 r. w Rosenheim

nr SS - 70     (wstapi³ 22.10.1925 r.)

nr NSDAP - 19 100

12.03.1931 - SS-Sturmführer 1
02.11.1931 - SS-Sturmbannführer 1
03.09.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
24.12.1933 - SS-Standartenführer 1
09.11.1938 - SS-Oberführer 2
09.11.1943 - SS-Brigadeführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 124
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4a z dn. 09.11.1943 r.

75

Werner HEINKE

urodz. - 23.11.1904 r.
zgin±³ - 10.04.1944 r.

nr SS - 75
nr NSDAP - 19 100

10.11.1930 - SS-Sturmführer 1
20.04.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Obersturmbannführer 1
22.09.1936 - zwolniony z SS 2
20.04.1938 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 245
2 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - str. 255 poz. 48
3 - przyjźty ponownie do SS w tym samym stopniu, ale ze zmienion± data starszeństwa -
     SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

76

Hellmuth KÖNIG

urodz. - 15.12.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 76
nr NSDAP - 2 435 745

20.04.1943 - SS-Sturmbannführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1943 r. poz. 3166

80

Ewald HUNSCHEDE

urodz. - 12.12.1905 r. w Plauen
zmar³ - 15.08.1949 r. w niewoli serbskiej

nr SS - 80
nr NSDAP - 20 072

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
??.??.???? - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

81

Kurt RICHTER

urodz. - 19.12.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 81
nr NSDAP - 9 085

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

118

Otto WILD

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 118
nr NSDAP -

??.??.???? - SS-Sturmmann

119

Hans SCHMIDT

urodz. - 08.07.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 119
nr NSDAP - 4 869

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

123

Richard BRAUNE

urodz. - 07.07.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 123
nr NSDAP - 4 906

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

124

Hans HEINICHEN

urodz. - 01.06.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 124
nr NSDAP - 12 666

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1936 - SS-Sturmbannführer 4
21.06.1943 - SS-Obersturmbannführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1826
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3a z dn. 21.06.1943 r.

126

Otto ERTL

urodz. - 07.06.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 126
nr NSDAP - 4 903

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Mann 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmfuhrer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

135

Jakob GRIMMINGER

urodz. - 25.04.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 135      (wst±pi³ 25.02.1926 r.)
nr NSDAP - 759

11.07.1931 - SS-Sturmführer 1
31.07.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1943 - SS-Standartenführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 502
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

153

Ernst LEYSER

urodz. - 10.09.1896 r. w Homburg (Saar-Pfalz)
zmar³ -

nr SS - 153      (wst±pi³ 28.09.1925 r.)
nr NSDAP - 20 603

30.01.1942 - SS-Brigadeführer

1928 - odszed³ z SS
01.01.1935 - wst±pi³ ponownie do SS, nowy numer SS - 219 077)

156

Albert FISCHER

urodz. - 12.02.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 156   (wst±pi³ 01.10.1925 r.)
nr NSDAP - 8 872

02.04.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
12.08.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
13.09.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 652
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

158

Albert FORSTER

urodz. - 26.07.1902 r.
28.02.1952 r. - stracony w Warszawie w wiźzieniu na Mokotowie. (Os±dzony przez Najwyæszy Trybuna³ Narodowy w Gdańsku od 5 do 29 kwietnia 1948, skazany zosta³ za pope³nione zbrodnie wojenne na karź ¶mierci.)

nr SS - 158    (wst±pi³ 12.05.1926 r.)
nr NSDAP - 1 924

01.10.1932 - SS-Standartenführer - awans od razu na ten stopień - Ehrenführer 1
15.08.1933 - SS-Oberführer - Ehrenführer 1
27.01.1934 - SS-Gruppenführer - awans ze stopnia SS-Oberführer - Ehrenführer 1
31.12.1941 - SS-Obergruppenführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 19
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.01.1942 r.

168

Heinrich HIMMLER

urodz. - 07.10.1900 r.
zmar³ - 23.05.1945 r. w Lüneburg, Niemcy - prawdopodobnie pope³ni³ samobójstwo,
(dokumenty z sekcji zw³ok zosta³y utajnione na okres 100 lat, do 2045 r.)

nr SS - 168
nr NSDAP - 14 303

06.01.1929 - Reichsführer-SS - zostaje dowódc± SS
20.07.1934 - Himmler otrzymuje oficjalny stopień "Reichsführer SS",

171

Friedrich STÜCKL

urodz. - 19.12.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 171
nr NSDAP - 45 016

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

174

Josef REITBERGER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 174
nr NSDAP - 14 822

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1935 - SS-Haupsturmführer 3
10.05.1935 - zwolniony z SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1388
2 - SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r. - nr 2
3 - SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6
4 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. - str. 127 poz. 96

176

Carl ZENNER

urodz. - 11.06.1899 r. w Oberlimberg
zmar³ - 16.06.1969 r. w Andernach

nr SS - 176     (wstapi³ 16.04.1926 r.)
nr NSDAP - 13 539

02.04.1930 - SS-Sturmführer 1
08.08.1931 - SS-Standartenführer - awans ze stopnia SS-Sturmführer 1
05.04.1934 - SS-Oberführer 1
26.06.1941 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei 2

12.06.1961 r. - Zenner zosta³ skazany przez s±d w Koblencji skazany na 15 lat wiźzienia
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 76
2 - DAL 1942 z dn. 20.04.1942 r. poz. 226

178

Fritz BERNI

urodz. - 05.03.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 178
nr NSDAP - 23 270

01.04.1927 - SS-Sturmführer 1
30.01.1931 - SS-Standartenführer 1
21.12.1936 - zwolniony z SS 2
----
1 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. poz. 123
2 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - str. 346 poz.

179

Johann BECK

urodz. - 22.07.1888 r.
zmar³ -

nr SS - 179   (wst±pi³ 14.07.1926 r.)
nr NSDAP - 6 911

01.12.1927 - SS-Sturmbannführer - awans na ten stopień 1
01.07.1930 - SS-Standartenführer 1
13.09.1936 - SS-Oberführer 2
21.06.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 3119
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

180

Julius LASSAK

urodz. - 28.05.1887 r.
zmar³ -

nr SS - 180    (wst±pi³ 25.01.1926 r.)
nr NSDAP - 14 104

10.07.1929 - SS-Sturmführer 1
10.10.1931 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
13.09.1936 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 2
15.12.1936 - SS-Obersturmführer 3
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
05.06.1937 - SS-Standartenführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 203
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.

182

Willy SCHÖN

urodz. - 02.03.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 182
nr NSDAP - 18 360

15.12.1930 - SS-Sturmführer 1
07.04.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1933 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1935 - SS-Standartenführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 215
2 - SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6

184

Wilhelm BARTLING

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 184
nr NSDAP - 8 577

22.08.1934 - SS-Sturmbannführer - awans na ten stopień 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 3149

186

Heinrich DEUBEL

urodz. - 19.02.1890 r. w Ortenburg (Bawaria)
zmar³ - 02.101962 r. w Dingolfing

nr SS - 186   (wstapi³ 31.08.1926 r.)
nr NSDAP - 14 178

30.01.1928 - SS-Sturmbannführer - awans na ten stopień 1
01.02.1931 - SS-Standartenführer 1
09.11.1934 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 96
2 - SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r. - nr 2

197

Rudolf SCHOEN

urodz. - 03.11.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 197
nr NSDAP - 14 178

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

240

Hans STANGE

urodz. - 08.09.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 240
nr NSDAP - 30 184

20.04.1935 - SS-Untersturmführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 2
20.04.1938 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1936 z dn. 01.12.1934 r. poz. 1878
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

249

Kurt PIETZSCH

urodz. - 12.08.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 249
nr NSDAP - 4 898

20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.; DAL 1944 ( W-SS) z dn. 01.07.1944 poz. 3068

263

Albert REIHER

urodz. - 01.05.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 263
nr NSDAP - 18 861

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
26.06.1936 - odchodzi z SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 77, str. 252

290

Gerd RÜHLE

urodz. - 23.03.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 290
nr NSDAP - 694

12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 1
30.01.1942 - SS-Standartenführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

293

Walther RICHTER

urodz. - 21.02.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 293
nr NSDAP - 12 179

10.03.1935 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - DAL 1935 z dn. 01.10.1944 r. - poz. 3410

295

Artur NEUMANN

urodz. - 21.01.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 295
nr NSDAP - 20 109

21.11.1931 - SS-Sturmführer 1
22.01.1934 - SS-Obersturmführer - Rangführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 832

296

Willy WEIDERMANN

urodz. - 25.11.1898 r. w Ziegenriick
zmar³ - 28.02.1985 r.

nr SS - 296     (wstapi³ 24.03.1926 r.)
nr NSDAP - 12 194

24.07.1929 - SS-Sturmführer 1
15.12.1930 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1933 - SS-Standartenführer 1
13.09.1936 - SS-Oberführer 2
01.09.1944 - SS-Brigadeführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 105
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 4a z dn. 01.09.1944 r.

297

Rudolf LOHSE

urodz. - 18.02.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 297   (wst±pi³ 01.03.1926 r.)

nr NSDAP - 12 209

10.03.1931 - SS-Sturmführer 1
20.04.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Obersturmbannführer 1
04.07.1934 - SS-Standartenführer 1
13.09.1936 - SS-Oberführer 2
09.11.1943 - SS-Brigadeführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 177
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4a z dn. 09.11.1943 r.

307

Franz NEBENFÜHR

urodz. - 07.01.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 307
nr NSDAP - 689 510

09.11.1938 - SS-Untersturmführer

318

Alfred BURKHARDT

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 318
nr NSDAP -

20.04.1939 - SS-Obersturmführer 1
30.01.1942 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.01.1942 r.

334

Walter KREHAHN

urodz. - 10.06.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 334
nr NSDAP - 11 876

09.11.1935 - SS-Obersturmführer

355

Hans FEIERLEIN

urodz. - 07.08.1904 r. w Monachium
zmar³ -

nr SS - 355
nr NSDAP - 33 023

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 2
21.06.1944 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1086
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

360

Erwin RUDERT

urodz. - 11.07.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 360
nr NSDAP - 7 926

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

373

Gottfried HARTIG

urodz. - 19.07.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 373
nr NSDAP - 10 077

20.04.1934 - SS-Sturmfuhrer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

387

Franz MAURICE

urodz. - 17.12.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 387
nr NSDAP - 6 285

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

389

Paul ZIEGLER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 389
nr NSDAP - 7 785

28.11.1930 - SS-Sturmführer 1
01.12.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmbannführer 1
23.10.1935 - odchodzi z SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 432
2 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 12, str. 253

392

Robert SCHULZ

urodz. - 28.07.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 392
nr NSDAP - 3 654

09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer - awans na ten stopień 1
20.04.1934 - SS-Standartenführer 1
30.01.1936 - SS-Oberführer 2 3
20.04.1942 - SS-Brigadeführer
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 150
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r. - dotyczy SS-Oberführer - do sprawdzenia

395

Thomas FRANK

urodz. - 29.06.1886 r.
zmar³ -

nr SS - 395
nr NSDAP - 6 215

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

397

Otto KREPPNER

urodz. - 30.08.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 397
nr NSDAP - 6 241

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
09.11.1936 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1087
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

398

Philipp KREPPNER

urodz. - 16.10.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 397
nr NSDAP - 6 240

01.04.1934 - SS-Sturmführer - Rangführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer - Rangführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1785
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

399

Michael KREPPNER

urodz. - 11.07.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 399
nr NSDAP - 6 242

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

401

Anton PALME

urodz. - 16.03.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 401
nr NSDAP - 12 190

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

408

Fritz WEITZEL

urodz. - 27.04.1904 r.
19.06.1940 r. -zgin±³ podczas nalotu RAF na Düsseldorf, podczas urlopu we w³asnym domu.

nr SS - 408     (wstapi³ w 1926 r.)
nr NSDAP - 18 833      (wst±pi³ we wrze¶niu 1925 r.)

18.11.1929 - SS-Standartenführer - awans od razu na ten stopień 1
11.07.1930 - SS-Oberführer 1
18.12.1931 - SS-Gruppenführer 1
09.09.1934 - SS-Obergruppenführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 5

416

Herbert WILKEN

urodz. - 09.03.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 416
nr NSDAP - 20 994

11.03.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1692
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

423

Max EDERER

urodz. - 19.10.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 423
nr NSDAP - 3 986

09.11.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 766
2 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 1197

434

Wilhelm GRIMMINGER

urodz. - 20.06.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 434
nr NSDAP - 40 037

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
04.07.1934 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1935 - SS-Haupsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1044
2 - SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6

439

Arno LIPPMANN

urodz. - 25.07.1890 r.
29.05.1946 r. - stracony w Landsbergu

nr SS - 439
nr NSDAP - 8 891

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
SS-Hauptsturmführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

442

Albert SCHNEPFF

urodz. - 04.09.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 442
nr NSDAP - 7 501

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1940 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 r. - poz. 2180
4 - DAL 1942 z dn. 01.19.1942 r. - poz. 1925

443

Johann KELDER

urodz. - 24.05.1877 r.
zmar³ -

nr SS - 443
nr NSDAP - 38 641

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

444

Josef ELKEMANN-REUSCH

urodz. - 05.11.1884 r.
zmar³ -

nr SS - 444
nr NSDAP - 13 509

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1

16.04.1938 r. - wykluczony z SS
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

457

Ernst ALT

urodz. - 31.07.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 457
nr NSDAP - 8 285

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

459

Hermann BÖTTCHER

urodz. - 29.10.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 459
nr NSDAP - 12 086

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

461

Richard TSCHEE

urodz. - 13.04.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 461
nr NSDAP - 32 119

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Rottenführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

463

Josef BRADE

urodz. - 21.11.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 463
nr NSDAP - 22 132

20.04.1934 - SS-Untersturmführer 1
19.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.07.1935 r. - poz. 1382
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

467

Robert BEDNAREK

urodz. - 16.03.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 467
nr NSDAP - 34 299

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2

04.05.1939 r. opu¶ci³ SS na w³asn± pro¶bź
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

468

Max MIKLIS

urodz. - 21.06.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 468
nr NSDAP - 29 858

24.12.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
26.05.1934 - SS-Sturmhauptführer 2
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1938 - SS-Obersturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 589
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

471

Heinrich WYSTYRK

urodz. - 17.02.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 471
nr NSDAP - 23 515

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

472

Paul NOWAK

urodz. - 20.02.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 472
nr NSDAP - 43 673

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

475

Joseph ERLMEIER

urodz. - 18.09.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 475
nr NSDAP - 14 291

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
21.06.1943 - SS-Sturmbannturmführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1939 z dn. 15.06.1939 r. - poz. 3979
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3a z dn. 21.06.1943 r.

476

Franz DANZER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 476
nr NSDAP - 14 285

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1939 - SS-Untersturmführer 2 do sprawdzenia
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

477

Eduard HIEBEL

urodz. - 12.09.1879 r.
zmar³ -

nr SS - 477
nr NSDAP - 14 297

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

483

Karl WECKERLEIN

urodz. - 19.12.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 483
nr NSDAP - 36 612

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 10 z dn. 30.10.1935 r.

484

Ludwig WALDINGER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 484
nr NSDAP - 14 541

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6

488

Hans KRONWITTER

urodz. - 13.08.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 488
nr NSDAP - 14 288

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

489

Otto MOOSBURGER

urodz. - 13.04.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 489
nr NSDAP - 30 834

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r. - nr 2

492

Franz LERMER

urodz. - 26.12.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 492
nr NSDAP - 14 757

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

502

Karl WAIBLINGER

urodz. - 19.03.1877 r.
zmar³ -

nr SS - 502
nr NSDAP - 21 311

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

514

Friedrich ZIEGLER

urodz. - 18.01.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 514
nr NSDAP - 30 809

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
03.04.1937 r. - zwolniony z SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1853
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
     uwaga: w DAL 1936 poz. 2902 nie ma podanej daty awansu na stopień SS-Sturmführer
3 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - str. 347 poz. 12

526

Karl RIEGER

urodz. - 10.10.1885 r.
zmar³ -

nr SS - 526
nr NSDAP - 14 807

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
30.01.1938 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

528

Josef KLÜHER

urodz. - 04.11.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 528
nr NSDAP - 14 287

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3

----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

533

August ANGLER

urodz. - 27.08.1878 r.
zmar³ -

nr SS - 533
nr NSDAP - 14 727

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt z dnia 24.12.1934 r. - nr 2

535

Egon ZILL

urodz. - 28.03.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 535
nr NSDAP - 20 063

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1942 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 10 z dn. 30.10.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
4 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz.348

548

Josef DIRSCHERL

urodz. - 23.11.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 548
nr NSDAP - 28 093

----
27.10.1930 - SS-Sturmführer 1
31.07.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1942 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 501
2 - DAL 1934 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 673
3 - DAL 1934 z dn. 01.10.1942 r. - poz. 717

555

Martin BORMANN

urodz. - 17.06.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 555 1   oficjalnie wst±pi³ do SS w dn. 30.01.1937 r.

nr NSDAP - 60 508

30.01.1937 - SS-Gruppenführer 2
20.04.1940 - SS-Obergruppenführer
----
1 - zmieniony numer, poprzedni numer to 278 267:
    DAL 1937 z 01.12.1937, poz. 50 oraz DAL 1938 z dn. 01.12.1938 poz. 49
    adnotacja o zmianie numeru SS jest w DAL 1939 z dn. 15.06.1939 poz. 49
2 - DAL 1937 z 01.12.1937, poz. 50

579

Albert SCHAARSCHMIDT

urodz. - 02.08.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 579
nr NSDAP - 1 554

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
01.06.1935 - SS-Obersturmführer 2
01.11.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1941 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1856
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1937 r.
4 - DAL 1942 z dn. 01.10.1942 r. - poz. 2035

582

Gustav HÜBSCHMANN

urodz. - 03.10.1868 r.
zmar³ -

nr SS - 582
nr NSDAP - 4 112

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2

22.02.1937 r. - odchodzi z SS

----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

586

Hans HOCH

urodz. - 27.06.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 586
nr NSDAP - 40 263

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1938 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

588

Leo GRASMEIER

urodz. - 23.08.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 588
nr NSDAP - 14 075

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1937 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

589

Karl PICHLER

urodz. - 14.03.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 589
nr NSDAP - 14 123

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

590

Adolf SCHLUTTENHOFER

urodz. - 21.05.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 590
nr NSDAP - 14 147

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

592

Karl STAUFFER

urodz. - 24.12.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 592
nr NSDAP - 14 148

13.07.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
04.07.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
12.09.1937 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 633
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

594

Josef HUBER

urodz. - 24.06.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 594
nr NSDAP - 23 895

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Mann 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1939 z dn. 15.06.1939 r. - poz. 3984

595

Max LERNDORFER

urodz. - 02.12.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 595
nr NSDAP - 14 107

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
20.04.1937 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

614

Wilhelm WAGNER

urodz. - 19.03.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 614
nr NSDAP - 57 855

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

615

Reinhardt HÖFER

urodz. - 30.03.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 615
nr NSDAP - 47 475

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

626

Adalbert PROFSSEN

urodz. - 19.04.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 626
nr NSDAP - 27 447

20.04.1938 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 10 828

628

Karl BÜHNEMANN

urodz. - 08.02.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 628
nr NSDAP - 10 644

20.07.1931 - SS-Sturmführer 1
31.07.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1934 - SS-Sturmbannführer 2
09.11.1942 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 503
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

629

Edwin GÜNZEL

urodz. - 21.04.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 629
nr NSDAP - 10 606

24.12.1937 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

630

Hans MAGES

urodz. - 20.10.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 630
nr NSDAP - 31 637

16.01.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
05.04.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
07.04.1936 - zwolniony z SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 547
2 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - str. 255 poz. 35

634

Hans SCHÄRTEL

urodz. - 26.05.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 634
nr NSDAP - 26 006

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1944 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1a z dn. 30.01.1944 r.

650

Engelbert PAPPENBERGER

urodz. - 07.08.1884 r.
zmar³ -

nr SS - 650
nr NSDAP - 14 174

13.08.1934 - SS-Obersturmführer - Rangführer - awans na ten stopień 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1101

651

Eduard BACHL

urodz. - 13.10.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 651
nr NSDAP - 14 179

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.03.1934 - SS-Obersturmführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
30.01.1937 - SS-Standarteführer 4
30.01.1939 - SS-Oberführer 5
09.11.1940 - SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS 6
09.11.1942 - SS-Standarteführer d.R. Waffen-SS 7
21.06.1944 - SS-Oberführer d.R. Waffen-SS 8
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 697
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 poz. 466
5 - DAL 1939 z dn. 15.06.1939 poz. 466
6 - Beförderung z dn. 09.11.1940 r.
7 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.
8 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

654

Oskar GÖRECKE

urodz. - 22.08.1870 r.
zmar³ -

nr SS - 654
nr NSDAP - 14 196

30.10.1928 - SS-Sturmführer 1
29.07.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmbannführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmbannführer 2
22.08.1940 - SS-Standartenführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 423
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - DAL 1942 z dn. 20.04.1942 r. - poz. 870

657

Kurt BENZ

urodz. - 04.06.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 657
nr NSDAP - 43 216

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
SS-Hauptsturmführer
09.11.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1866
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 2790

658

Ludwig MERK

urodz. - 28.08.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 658
nr NSDAP - 43 217

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

669

Karl BODEN

urodz. - 21.02.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 669
nr NSDAP - 41 613

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

674

Kurt WEGE

urodz. - 15.09.1891 r.
zmar³ - 22.03.1947 r. w Rotenburg (Wümme)

nr SS - 674     (wstapi³ 08.07.1926 r.)
nr NSDAP - 11 118   (wst±pi³ w 1925 r.)

15.08.1928 - SS-Standartenführer - awans od razu na ten stopień 1
07.08.1932 - SS-Standartenführer 1
03.07.1933 - SS-Brigadeführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 38

675

Konrad THEOBALDI

urodz. - 16.10.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 675
nr NSDAP - 5 695

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

679

Wilhelm JEPPE

urodz. - 28.02.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 679     (wstapi³ 10.07.1926 r.)
nr NSDAP - 21 936

01.10.1932 - SS-Sturmbannführer - awans na ten stopień 1
23.08.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Standarenführer 1
20.04.1936 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 147
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.

685

Johann HOFMANN

urodz. - 08.07.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 685
nr NSDAP - 14 084

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

686

Bartholomaeus PICHLER

urodz. - 16.03.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 686
nr NSDAP - 14 122

20.04.1934 - SS-Untersturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. poz. 2102
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

705

Ludwig SEEHAUS

urodz. - 22.11.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 705
nr NSDAP - 9 154

02.04.1932 - SS-Sturmführer 1
22.04.1934 - SS-Obersturmführer 2
01.12.1936 - odchodzi z SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. poz. 3177
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
     uwaga - DAL 1934 poz. 3177 oraz DAL 1935 poz. 4540 podaj± datź awansu jako 09.11.1933 r.
3 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - str. 253 poz. 6

712

Paul GÖBEL

urodz. - 08.11.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 712
nr NSDAP - 14 302

01.02.1934 - SS-Sturmführer - Rangführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer - Rangführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1628
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.; DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - poz. 2081

716

Karl PAULSEN

urodz. - 25.11.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 716
nr NSDAP - 18 477

09.11.1938 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

724

Hans LAMBERT

urodz. - 26.02.1905 r.
zgin±³ w listopadzie 1943 r.

nr SS - 724
nr NSDAP - 13 483

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1943 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4a z dn. 09.11.1943 r.

735

Hugo SCHMORELL

urodz. - 16.01.1900 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

nr SS - 735
nr NSDAP - 8 104

01.02.1932 - SS-Sturmhauptführer - awans na ten stopień 1
11.09.1938 - SS-Sturmbannführer 2
30.01.1945 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 r. - poz. 1653
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 1b z dn. 30.01.1945 r.

741

Hermann FALKE

urodz. - 27.05.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 741
nr NSDAP - 44 126

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1942 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt z dn. 30.01.1942 r.

752

Georg RUPPERT

urodz. - 30.10.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 752
nr NSDAP - 55 384

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

753

Heinrich BOTTELSBERGER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 753
nr NSDAP - 55 409

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

760

Jakob BUSCHER

urodz. - 06.07.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 760
nr NSDAP - 56 729

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

783

Xaver BRANDNER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 783
nr NSDAP -

SS-Oberscharführer - wykluczony z SS w 1941 r. 1
----
1 - SS Befehls-Blatt nr. 1 z dn. 10.02.1941 r.

789

Georg Anton BINNER

urodz. - 22.02.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 789
nr NSDAP - 14 502

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

800

Alois FUCHSGRUBER

urodz. - 11.09.1883 r.
zmar³ -

nr SS - 800
nr NSDAP - 14 203

01.01.1935 - SS-Untersturmführer 1
20.04.1939 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 4496
2 - DAL 1939 z dn. 15.06.1939 r. - poz. 7135

824

Georg SPÖRL

urodz. - 09.05.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 824
nr NSDAP - 19 171

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Sturmmann 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

835

Helmut WALTER

urodz. - 02.03.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 835
nr NSDAP - 57 857

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1938 - SS-Sturmbannführer 4
21.06.1944 - SS-Obersturmbannführer 5
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
5 - DAL 1944 z dn. 01.10.1944 r. poz. 1098

838

Rudolf LANGE

urodz. - 21.08.1890 r.
zmar³ -

nr SS - 838
nr NSDAP - 41 326

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

845

Franz WITTMANN

urodz. - 12.02.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 845
nr NSDAP - 39 673

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

851

Günther TAMASCHKE

urodz. - 26.02.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 851
nr NSDAP - 36 978

11.02.1931 - SS-Sturmführer 1
13.10.1931 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
15.09.1935 - SS-Standartenführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 204
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dnia 05.09.1935 r.

853

Otto RIESE

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 853
nr NSDAP -

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.11.1936 - zwolniony z SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1880
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - str. 255 poz. 55

855

Adam BÄCKER

urodz. - 18.09.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 855
nr NSDAP - 69 716

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

856

Heinrich HECK

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 856
nr NSDAP - 46 142

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

857

Herbert GLITSCH

urodz. - 17.12.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 857
nr NSDAP - 2 265

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Untersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1883
2 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - poz. 2247

861

Adam MICHAEL

urodz. - 04.08.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 861
nr NSDAP - 19 165

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

871

Karl HEIM

urodz. - 25.12.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 871
nr NSDAP - 8 884

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

876

Alfred JAKS

urodz. - 09.11.1907 r. w Thüngen/Bayern
zmar³ - 26.11.1983 r.

nr SS - 876
nr NSDAP - 32 987

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
21.06.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.96.1943 r.

880

Otto OHLENDORF

urodz. - 04.02.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 880     (wstapi³ 25.05.1925 r.)
nr NSDAP - 6 531

09.07.1936 - SS-Hauptsturmführer - awans ze stopnia SS-Mann 1
20.04.1937 - SS-Sturmbannführer 2
09.11.1938 - SS-Obersturmbannführer 3
01.01.1940 - SS-Standartenführer 4
01.11.1944 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei 5
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 18.08.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5a z dn. 09.11.1944 r.

885

Albert SÄMANN

urodz. - 04.01.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 885
nr NSDAP - 23 308

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt z dnia 20.04.1935 r. - nr 6

886

Josef BOSBACH

urodz. - 16.08.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 886
nr NSDAP - 29 772

01.03.1935 - SS-Untersturmführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 1
02.04.1938 - SS-Hauptsturmführer 2
30.01.1943 - SS-Sturmbannführer 3
21.06.1944 - SS-Obersturmführer d. R. Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - poz. 2985
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1943 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

891

Michael ANGERSTORFER

urodz. - 28.08.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 891
nr NSDAP - 57 789     ( wstapi³ w 1927 r. )

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

904

Hans JANKA

urodz. - 30.11.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 904
nr NSDAP - 57 535

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

907

Friedrich SCHLEGEL

urodz. - 25.03.1894 r.
zmar³ - 02.09.1936 r.

nr SS - 907     (wstapi³ 27.12.1926 r.)
nr NSDAP - 12 616

01.10.1930 - SS-Oberführer - awans od razu na ten stopień 1
09.09.1934 - SS-Brigadeführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 50

908

Karl MÖCKEL

urodz. - 09.01.1901 r.
28.01.1948 r. - stracony w Krakowie

nr SS - 908     (wstapi³ 25.12.1926 r.)
nr NSDAP - 22 293

09.11.1933 - SS-Obersturmführer - awans na ten stopień 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
30.01.1937 - SS-Standarteführer - 4
20.04.1939 - SS-Oberführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 535
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

909

Paul STERZING

urodz. - 12.09.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 909
nr NSDAP - 40 149

30.01.1938 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

914

Artur SIPPEL

urodz. - 30.01.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 914
nr NSDAP - 68 194

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

925

Walter NUGLISCH

urodz. - 12.01.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 925
nr NSDAP - 44 639

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

934

Hans BAUER

urodz. - 03.08.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 934
nr NSDAP - 24 751

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1943 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.

937

Martin KLEIN

urodz. - 07.06.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 937
nr NSDAP - 57 242

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dnia 01.06.1935 r.

956

Karl WALTER

urodz. - 23.02.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 956
nr NSDAP -

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

962

Georg KUNTZE

urodz. - 06.08.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 962
nr NSDAP - 42 194

07.01.1937 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

965

Karl LUTHER

urodz. - 13.05.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 965
nr NSDAP - 41 360

18.02.1935 - SS-Untersturmführer 1
20.04.1943 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.07.1935 r. - poz. 4848
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

967

Franz SONNEMANN

urodz. - 21.07.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 967
nr NSDAP - 34 848

20.04.1937 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

979

Ernst SCHMIDT

urodz. - 17.01.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 979
nr NSDAP - 40 975

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

988

Karl-Hubert Graf SCHIMMELMANN

urodz. - 03.09.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 988
nr NSDAP - 58 858

26.07.1932 - SS-Sturmführer 1
10.05.1934 - SS-Obersturmführer 2
15.06.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1936 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1943 - SS-Obersturmbannführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 627 (jest b³±d w druku, powinno byę 927)
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dnia 05.09.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.

990

Otto-Heinrich Frhr. von ONCKEN

urodz. - 29.08.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 990
nr NSDAP - 46 898

01.03.1936 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
     uwaga: DAL 1936 poz. 6403 podaje datź awansu jako 01.04.1936 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2015 £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion