Numery cz³onków SS od 1 000 do 1 999.

podana jest najwyæsza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Uwaga: 15.10.1934 r. zosta³y wprowadzone zmiany w nazwie stopni SS, i tak:

SS-Scharführer na SS-Unterscharführer
SS-Oberscharführer na SS-Scharführer
SS-Truppführer na SS-Oberscharführer
SS-Obertruppführer na SS-Hauptscharführer
SS-Sturmführer na SS-Untersturmführer
SS-Sturmhauptführer na SS-Hauptsturmführer

w wykazie stopnie SS podane s± zgodnie z nazw± w chwili awansu.

Nr. SS

Imiź i nazwisko

Dane personalne

1 002

Fritz RUDEL

urodz. - 12.08.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 002
nr NSDAP - 6 905

06.10.1931 - SS-Sturmführer 1
20.04.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1942 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 318
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

1 003

Wilhelm GRANDT

urodz. - 31.01.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 003
nr NSDAP - 61 261

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 006

Artur HÖLZEL

urodz. - 07.04.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 006
nr NSDAP - 38 706

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
23.02.1937 - wykluczony z SS
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 009

Kurt WINKLER

urodz. - 05.03.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 009
nr NSDAP - 15 973

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 012

Michael GUGLHÖR

urodz. - 13.03.1897 r.
zgin±³ 10.09.1943 r.

nr SS - 1 012
nr NSDAP - 34 017

11.05.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1934 - SS-Hauptsturmführer 2
09.11.1936 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 806
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

1 014

Herbert REUSCHEL

urodz. - 10.09.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 014
nr NSDAP - 12 096

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 028

Leopold GUTTERER

urodz. - 25.04.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 028
nr NSDAP - 6 275

01.02.1938 - SS-Obersturmbannführer 1
11.09.1938 - SS-Standartenführer 2
10.09.1939 - SS-Oberführer 3
09.11.1940 - SS-Brigadeführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 029

Bodo GELZENLEUCHTER

urodz. - 15.05.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 029
nr NSDAP - 43 382

16.01.1932 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1211
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 031

Wilhelm HERBERT

urodz. - 28.05.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 031
nr NSDAP - 43 222

20.07.1930 - SS-Sturmführer 1
04.09.1931 - SS-Sturmbannführer 1
29.07.1932 - SS-Standartenführer 1
21.06.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 100
2 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 033

Hans HORNER

urodz. - 26.12.1877 r.
zmar³ -

nr SS - 1 033
nr NSDAP - 29 903

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
26.12.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 r. - poz. 2921

1 034

Arnulf MARZLUF

urodz. - 22.12.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 1 034
nr NSDAP - 19 208

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1944 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 037

Heinrich DIESINGER

urodz. - 11.10.1884 r.
zmar³ -

nr SS - 1 037
nr NSDAP - 45 417

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 040

Fritz UHLIG

urodz. - 21.04.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 040
nr NSDAP - 18 239

20.04.1937 - SS-Untersturmführer 1
10.09.1939 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 067

Georg MÜLLER

urodz. - 17.01.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 067
nr NSDAP - 45 590

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 069

August HIRTZ

urodz. - 09.03.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 069
nr NSDAP - 23 227

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1900;
    (SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r. podaje b³edny numer - 1 096)
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 070

Paul BUCHELT

urodz. - 07.01.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 070
nr NSDAP -

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 073

Dr Heinz SCHULZE

urodz. - 18.04.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 073
nr NSDAP - 1 326

01.10.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer 2
30.01.1939 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 754
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 077

Willi HAASE

urodz. - 17.05.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 077
nr NSDAP - 23 458

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1938 - SS-Sturmbannführer 4
30.01.1940 - SS-Sturmbannführer der Waffen SS 5
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
5 - DAL 1944 ( W-SS) z dn. 01.07.1944 poz. 2529

1 082

Nikolaus STROBEL

urodz. - 14.03.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 082
nr NSDAP - 19 172

01.06.1930 - SS-Sturmführer 1
11.04.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
30.01.1933 - SS-Sturmbannführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmbannführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 300
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 086

Josef FRANK

urodz. - 16.03.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 086
nr NSDAP - 20 188

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1903
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 087

Heinrich WURZBACHER

urodz. - 25.12.1881 r.
zmar³ -

nr SS - 1 087
nr NSDAP - 19 177

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 089

Heinrich HÖFLICH

urodz. - 13.05.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 089
nr NSDAP - 71 058

11.05.1930 - SS-Standartenführer 1
30.07.1934 - SS-Oberführer 1
20.01.1938 r. - usuniźty z SS na polecenie H. Himmlera
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 82

1 091

Julius MEYER

urodz. - 03.01.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 091
nr NSDAP - 64 064

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 093

Bruno GESCHE

urodz. - 05.11.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 093
nr NSDAP - 8 592

20.07.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
01.07.1934 - SS-Hauptsturmführer 2
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1936 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 3
09.11.1944 - SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS 4
20.12.1944 - zdegradowany do stopnia SS-Unterscharfüher 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 623
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 327
    uwaga: DAL 1944 (W-SS) nie podaje dok³adnej daty awansu,
    prawdopodobnie awans ten mia³ miejsce w 1935 r., co jest zaznaczone
    jako 20.04.36 (35?)
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 327
    uwaga: jest to DAL ponownie opracowany w 1986 r. i obejmuje teæ okres
    do dn. 30.01.1945 r. w³±cznie.

1 095

Hans LAMHOFER

urodz. - 25.05.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 095
nr NSDAP - 41 184

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 097

Philipp RÖDER

urodz. - 05.01.1885 r.
zmar³ -

nr SS - 1 097
nr NSDAP - 46 195

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 103

Georg FUHRMANN

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 103
nr NSDAP -

20.04.1939 - SS-Obersturmführer 1
21.06.1943 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.

1 108

Josef ERNST

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 108
nr NSDAP -

10.09.1939 - SS-Untersturmführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 109

Hans PÖTTINGER

urodz. - 28.07.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 109
nr NSDAP - 52 978

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
21.06.1944 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1908
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 112

Johann STEINGRÜBL

urodz. - 17.09.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 112
nr NSDAP - 80 378

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 113

Rudolf SCHMENGER

urodz. - 14.11.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 113
nr NSDAP - 47 235

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.

1 119

Kurt DALUEGE

urodz. - 15.09.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 119
nr NSDAP - 31 981

25.07.1930 - SS-Oberführer 1
01.07.1932 - SS-Gruppenführer 1
09.09.1934 - SS-Obergruppenführer 1
20.04.1942 - SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Polizei 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 6
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.

1 123

Martin BETHKE

urodz. - 05.06.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 123
nr NSDAP - 56 791

06.12.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.05.1934 - SS-Sturmhauptführer 2
30.01.1938 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 576
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 127

Albert TONAK

urodz. - 08.03.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 127
nr NSDAP - 33 733

01.01.1934 - SS-Obersturmführer 1
04.07.1934 - SS-Hauptsturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 634

1 133

Erich MAUL

urodz. - 24.05.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 133
nr NSDAP - 24 565

21.08.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer - Rangführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3238
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 137

Max KELLNER

urodz. - 13.09.1877 r.
zmar³ -

nr SS - 1 137
nr NSDAP - 45 033

12.06.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 808
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 139

Artur WÖHNER

urodz. - 03.04.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 139
nr NSDAP - 64 455

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 143

Hubert HAUERWAAS

urodz. - 08.11.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 143
nr NSDAP - 57 471

05.05.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
01.07.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.

1 144

Ferdinand SCHUMANN

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 144
nr NSDAP - 64 547

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 145

Albert BUCHNER

urodz. - 07.11.1909 r. w München
07.04.1942 r. - zgin±³ w rej. Pjatilipy - front wschodni

nr SS - 1 145
nr NSDAP - 70 139

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
25.06.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.

1 147

Wilhelm BAYER

urodz. - 30.09.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 147
nr NSDAP - 67 238

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 150 (1)

Hanns MAKARA

urodz. - 03.09.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 150
nr NSDAP - 80 015

13.12.1934 - SS-Untersturmführer – awans ze stopnia SS-Scharführer 1
----
1 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. - poz. 3189;
    (SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r. podaje b³źdny numer 1 115)

1 150 (1)

Max WÖRNER

urodz. - 12.05.1905 r. w Löchgau
zmar³ -

nr SS - 1 150
nr NSDAP -

30.01.1945 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 1
----
1 - SS-Personalveränderungsblatt nr. 1b z dn. 30.01.1945 r.

1 152

Paul WEICKERT

urodz. - 01.11.1898 r.
zmar³ - 06.10.1975 r.

nr SS - 1 152   (wst±pi³ 01.01.1928 r.)
nr NSDAP - 29 063   (wstapi³ 22.01.1926 r.)

??.01.1928 - SS-Sturmführer
??.12.1931 - SS-Sturmhauptführer
19.07.1932 - SS-Oberführer
17.11.1932 - zdegradowany do stopnia SS-Mann i wykluczony z SS, dzień pó¼niej wyrzucony z
                    NSDAP (przyczyn± by³a krytyka NSDAP))
27.11.1933 - ponownie przyjźty do SS z tym samym numerem i do NSDAP
27.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
09.05.1934 - SS-Obersturmbannführer 2
30.08.1934 - SS-Standartenführer 2
05.11.1936 - zostaje zwolniony ze stanowiska i wys³any na urlop chorobowy
21.06.1937 - otrzymuje zakaz noszenia munduru SS na trzy lata i jest skre¶lony z listy czonków SS
03.05.1939 - ponownie przyjźty na listź cz³onków SS jako Ehrenführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 184
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - DAL 1942 z dn. 20.04.1942 r. - poz. 603

1 157

Richard MÜLLER

urodz. - 23.11.1887 r.
zmar³ -

nr SS - 1 157
nr NSDAP - 5 853

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 161

Walter KERN

urodz. - 19.12.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 161
nr NSDAP - 17 299

25.05.1936 - SS-Sturmbannführer - przeszed³ z SA (gdzie mia³ stopień
                    SA-Standartenführer) 1
12.09.1937 - SS-Obersturmbannführer 2
09.11.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 15.06.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 167

Max HENZE

urodz. - 23.09.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 167
nr NSDAP - 80 481

14.10.1929 - SS-Sturmführer 1
01.02.1931 - SS-Sturmbannführer 1
18.10.1931 - SS-Standartenführer 1
22.07.1932 - SS-Oberführer 1
15.12.1933 - SS-Brigadeführer 1
Generalmajor der Polizei
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 41

1 168

Christian VÖLKL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 168
nr NSDAP - 36 984

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1915

1 171

Franz KRAUSE

urodz. - 16.06.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 171
nr NSDAP - 26 211

20.04.1936 - SS-Sturmbannführer

1 174

Willi WERNER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 174
nr NSDAP -

21.06.1944 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 177

Josef DIETRICH

urodz. - 28.05.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 177
nr NSDAP - 89 015

18.11.1929 - SS-Standarteführer 1
11.07.1930 - SS-Oberführer 1
18.12.1931 - SS-Gruppenführer 1
01.07.1934 - SS-Obergruppenführer 1
01.08.1944 - SS-Oberst-Gruppenführer und Panzergeneraloberst der Waffen-SS 2
                    (starszeństwo z dniem 20.04.1942 r.)
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 4
2 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 4a z dn. 01.09.1944 r.

1 181

Max WILL

urodz. - 25.11.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 181
nr NSDAP - 22 274

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 184

Josef LINDNER

urodz. - 04.09.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 184
nr NSDAP - 4 319

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 185

Hanns KAISER

urodz. - 17.11.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 185
nr NSDAP - 67 666

09.11.1936 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1938 - SS-Hauptsturmführer 2
20.04.1939 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 186

Christoph VÖLKL

urodz. - 01.08.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 186
nr NSDAP - 4 320

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
16.05.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 187

Johann PFAB

urodz. - 11.10.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 187
nr NSDAP - 58 443

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 189

Herbert GRAU

urodz. - 25.07.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 189
nr NSDAP - 89 070

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
??.??.???? - SS-Hauptsturmführer
20.04.1936 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1939 - SS-Obersturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1389
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 190

Emil ALAFBERG

urodz. - 13.09.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 190
nr NSDAP - 19 130

01.01.1930 - SS-Sturmführer 1
01.09.1931 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 201

1 191

Friedrich KÖRNER

urodz. -
zmar³ - 07.02.1936 r. 1

nr SS - 1 191
nr NSDAP - 4 317

20.04.1934 - SS-Sturmführer 2
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 3
----
1 - DAL 1936 z dn. 01.12.1936 r. - jest w wykazie zmar³ych
2 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1919
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 193

Walter LIENAU

urodz. - 05.06.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 193
nr NSDAP - 19 892

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
01.06.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 18.08.1936 r.

1 194

Gustav HEERDEGEN

urodz. - 30.06.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 194
nr NSDAP - 5 570

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 195

Josef BAUER

urodz. - 16.06.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 195
nr NSDAP - 14 834

27.11.1930 - SS-Sturmführer 1
18.02.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Obersturmbannführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3135

1 197

Hans SCHICK

urodz. - 11.11.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 197
nr NSDAP - 4 708

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 198

Johann HABERBERGER

urodz. - 23.09.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 198
nr NSDAP - 13 074

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 199

Karl BAUER

urodz. - 30.10.1906 r. w München
zmar³ -

nr SS - 1 199
nr NSDAP - 67 237

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1934 - SS-Obersturmführer 2
SS-Hauptsturmführer
30.01.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1943 r.

1 216

Erich DITTES

urodz. - 12.09.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 216
nr NSDAP - 84 495

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 217

Georg BEIERSCHOTTER

urodz. - 30.11.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 217
nr NSDAP - 17 533

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 219

Alfons ZEITLER

urodz. - 26.02.1910 r. w Nürnberg
zmar³ -

nr SS - 1 219
nr NSDAP - 91 651

09.11.1934 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
15.05.1942 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen SS 4
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
4 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz.716

1 224

Karl BRAUN

urodz. - 02.01.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 224
nr NSDAP - 84 933

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
12.05.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 226

Anton HARTMANN

urodz. - 31.03.1908 r. w Bad Tölz
zmar³ -

nr SS - 1 226
nr NSDAP - 72 004

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1938 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1940 - SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS 5
20.04.1942 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 6
21.06.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 7
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.
5 - Beförderung z dn. 09.11.1940 r.
6 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.
7 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 227

Hans BUCH

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 227
nr NSDAP - 77 018

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1929
    uwaga: jest wymieniony tylko w DAL 1934

1 230

Ludwig RÖDL

urodz. - 03.06.1869 r.
zmar³ - 06.12.1936 r. 1

nr SS - 1 230
nr NSDAP - 98 024

30.01.1933 - SS-Sturmführer 2
09.11.1933 - SS-Sturmführer 2
30.01.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1937 z dn. 01.12.1937 r. - jest w wykazie zmar³ych
2 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 796
3 - DAL 1935 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 4519; SS-Verordnungsblatt Nr. 3
    z dn. 30.01.1935 r. podaje b³źdny numer - 1 239

1 232

Werner THOMS

urodz. - 07.05.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 232
nr NSDAP - 91 514

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 234

Karl SCHAAL

urodz. - 16.01.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 1 234
nr NSDAP - 38 443

23.03.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
    uwaga: DAL 1934 poz. 1931 podaje datź awansu 20.04.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.

1 235

Hans KLIER

urodz. - 19.09.1884 r.
zmar³ -

nr SS - 1 235
nr NSDAP - 21 463

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

1 237

Georg AUMEIER

urodz. - 14.11.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 237
nr NSDAP - 33 027

01.07.1930 - SS-Standarteführer 1
30.01.1934 - SS-Oberführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 67

1 240

Arthur RÖDL

urodz. - 13.05.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 1 240
nr NSDAP - 98 023

15.10.1929 - SS-Sturmführer 1
23.09.1930 - SS-Sturmbannführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmbannführer 2
26.04.1943 - SS-Standartenführer der Waffen SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 287
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz 112

1 242

Hans ARNDT

urodz. - 06.01.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 242
nr NSDAP - 11 898

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 247

Alfred ZORATTO

urodz. - 21.09.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 247
nr NSDAP - 70 442

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 257

Joseph DIETZ

urodz. - 21.06.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 257
nr NSDAP - 85 685

01.01.1936 - SS-Obersturmführer 1
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 266

Hermann HAASE

urodz. - 12.12.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 266
nr NSDAP - 71 449

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
11.09.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
01.01.1942 - SS-Sturmbannführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 267

Alfred SCHNIEBS

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 267
nr NSDAP -

SS-Mann

1 268

Otto HEINRICH

urodz. - 04.09.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 268
nr NSDAP - 58 366

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia - SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 275

Karl TELLE

urodz. - 28.08.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 275
nr NSDAP - 45 843

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 277

Wilhelm JOACHIMSMEYER

urodz. - 01.04.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 277
nr NSDAP - 37 245

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
12.09.1937 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1937 r.

1 279

Reinhard GOERTZ

urodz. - 15.09.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 279
nr NSDAP - 31 662

15.02.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
20.04.1936 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
21.06.1941 - SS-Sturmbannführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 281

Dr Max FRAUENDORFER

urodz. - 14.06.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 281
nr NSDAP - 85 562

24.03.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1934 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1935 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 505
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.

1 283

Ernst MACHUI

urodz. - 20.04.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 283
nr NSDAP - 43 389

24.08.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3179
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.

1 284

Kurt SCHNEIDER

urodz. - 15.03.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 284
nr NSDAP - 49 860

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 285

Georg HEYL

urodz. - 31.05.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 285
nr NSDAP - 77 081

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 288

Alfred WEBER

urodz. - 06.03.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 288
nr NSDAP - 62 981

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 289

Hans BUCH

urodz. - 27.04.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 289
nr NSDAP - 77 018

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 291

Ferdinand GEYER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 291
nr NSDAP -

SS-Hauptscharführer

1 292

Konrad UNGER

urodz. - 05.07.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 292
nr NSDAP - 70 638

22.05.1930 - SS-Sturmführer 1
04.06.1931 - SS-Sturmbannführer 1
03.09.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Standartenführer 1
09.09.1934 - SS-Oberführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 91

1 293

Hermann DOLP

urodz. - 12.09.1889 r.
zmar³ -

nr SS - 1 293
nr NSDAP - 99 503

15.10.1929 - SS-Sturmführer 1
11.03.1931 - SS-Standartenführer 1
11.12.1939 - zdegradowany o dwa stopnie
21.06.1944 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 97
2 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 295

Heinz ZILCHER

urodz. - 17.10.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 295
nr NSDAP - 27 739

11.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1938 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1489
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 296

Bruno CZARNOWSKI

urodz. - 15.04.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 296
nr NSDAP - 36 486

13.09.1936 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 297

Friedrich DERNEHL

urodz. - 28.11.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 297
nr NSDAP - 114 792

26.11.1931 - SS-Sturmführer 1
02.04.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
01.12.1932 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
09.11.1935 - SS-Standartenführer 2
21.06.1944 - SS-Oberführer 3
30.01.1945 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 210
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 1b z dn. 30.01.1945 r.

1 301

Hans RONGE

urodz. - 13.06.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 301
nr NSDAP - 114 793

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 303

Fritz SCHÖNBERGER

urodz. - 11.05.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 303
nr NSDAP - 26 025

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.

1 309

Walter NAST

urodz. - 15.07.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 309
nr NSDAP - 31 163

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 310

Karl GRASSL

urodz. - 11.08.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 310
nr NSDAP - 95 429

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 313

Otto SCHMID

urodz. - 13.04.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 313
nr NSDAP - 107 015

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
12.09.1937 - SS-Sturmbannführer 4
01.09.1942 - SS-Obersturmbannführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 315

Karl OSTBERG

urodz. - 04.03.1890 r.
zmar³ - 01.06.1935 r.

nr SS - 1 315
nr NSDAP - 10 166

15.11.1931 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Standartenführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3127

1 316

Anton WILLI

urodz. - 04.01.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 316
nr NSDAP - 114 347

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.05.1934 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1938 - SS-Obersturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 319

Josef WEBER

urodz. - 11.07.1883 r.
zmar³ - 02.01.1942 r.

nr SS - 1 319
nr NSDAP - 103 010

15.07.1930 - SS-Sturmbannführer 1
11.07.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
22.03.1934 - SS-Standartenführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 138

1 320

Georg DOLLHOPF

urodz. - 03.04.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 320
nr NSDAP - 61 350

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 323

Karl HOFFMANN

urodz. - 18.01.1909 r. w Hannover
zmar³ -

nr SS - 1 323
nr NSDAP - 103 168

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
13.09.1936 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1944 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 326

Wilhelm MARTIN

urodz. - 05.08.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 326
nr NSDAP - 93 980

04.10.1930 - SS-Sturmführer 1
01.12.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
24.12.1933 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1936 - SS-Obersturmbannführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 323
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 327

Hans DÖRING

urodz. - 31.08.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 327
nr NSDAP - 106 490

15.01.1930 - SS-Sturmführer 1
08.03.1931 - SS-Standarteführer 1
09.11.1933 - SS-Oberführer 1
20.04.1942 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei 2
20.04.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
09.11.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 57
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 328

Dr Walter SCHMITT

urodz. - 29.03.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 328
nr NSDAP - 91 011

12.05.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
07.02.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
30.01.1936 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1937 - SS-Obersturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 807
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 330

Karl ROST

urodz. - 08.10.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 330
nr NSDAP - 108 244<

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Sturmmann 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
24.04.1938 - odchodzi z SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 r. - str. 456 poz. 17

1 331

Michael STEINBINDER

urodz. - 18.10.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 331
nr NSDAP - 18 851

04.05.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 805

1 332

Paul HENNICKE

urodz. - 31.01.1883 r.
zmar³ -

nr SS - 1 332
nr NSDAP - 36 492

12.04.1931 - SS-Standarteführer 1
09.11.1933 - SS-Oberführer 1
20.04.1934 - SS-Brigadeführer 1
30.01.1938 - SS-Gruppenführer 2
16.09.1942 - Generalleutnant der Polizei
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 47
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 333

Franz KOESTLER

urodz. - 18.05.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 333
nr NSDAP - 114 346

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
04.07.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1938 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1390
2 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. - poz. 1166
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 338

Ernst ZASKE

urodz. - 19.01.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 338
nr NSDAP - 78 003

14.07.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
23.04.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
30.01.1937 - SS-Sturmbannführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 566
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 339

Hubert KARL

urodz. - 03.11.1907 r. w München
zmar³ -

nr SS - 1 338
nr NSDAP -

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
16.10.1934 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1937 - SS-Sturmbannführer 4
21.06.1944 - SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1951
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 346

Wilhelm RAU

urodz. - 14.06.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 346
nr NSDAP - 111 963

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 348

Paul UNGER

urodz. - 30.10.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 348
nr NSDAP - 129 440

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
01.06.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 349

Herbert SKRONN

urodz. - 20.07.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 349
nr NSDAP - 45 260

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
10.09.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 350

Alfons WEBER

urodz. - 22.08.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 350
nr NSDAP - 62 013

11.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1938 - SS-Sturmbannführer 4
21.06.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1490
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.

1 351

Georg SCHÖNBERGER

urodz. - 21.02.1911 r.
zgin±³ - 20.11.1943 r. w rej. Ssolowjewka (front wschodni)

nr SS - 1 351
nr NSDAP - 103 004

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1936 - SS-Obersturmführer 2
27.10.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1943 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 4
28.11.1943 - SS-Standartenführer der Waffen-SS (awans po¶miertny)
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

1 352

Karl MERKER

urodz. - 14.08.1889 r.
zmar³ -

nr SS - 1 352
nr NSDAP - 113 841

20.11.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1943 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1956
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

1 356

Georg KRETSCHMANN

urodz. - 15.12.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 356
nr NSDAP - 63 120

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.

1 357

Otto SCHOBER

urodz. - 15.03.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 357
nr NSDAP - 55 480

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 362

Friedrich HILDEBRAND

urodz. - 02.04.1900 r. w Deberndorf
zmar³ -

nr SS - 1 362
nr NSDAP - 109 011

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
09.09.1938 - SS-Sturmbannführer 3
09.11.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
30.01.1944 - SS-Obersturmbannführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1094
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1b z dn. 30.01.1944 r.

1 364

Otto SULZBACH

urodz. - 18.05.1909 r. w Darmstadt
zmar³ -

nr SS - 1 364
nr NSDAP - 61 317

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1941 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 4

----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 2983

1 369

Friedrich KIRCHDORFER

urodz. - 28.04.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 369
nr NSDAP - 121 008

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 372

Emil BÜTTNER

urodz. - 06.01.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 372
nr NSDAP - 101 497

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 376

Wilhelm GRAMPP

urodz. - 17.04.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 376
nr NSDAP - 20 766

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 383

Willy SCHMUHL

urodz. - 05.05.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 383
nr NSDAP - 1 357

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 385

Kurt STEIN

urodz. - 12.08.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 385
nr NSDAP - 44 325

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1964
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 386

Karl Frhr. von EBERSTEIN

urodz. - 14.01.1894 r. w Halle/Saale
zmar³ - 10.02.1979 r.

nr SS - 1 386
nr NSDAP - 15 067

12.04.1929 - SS-Sturmführer 1
01.07.1930 - SS-Sturmbannführer 1
01.02.1931 - SS-Standartenführer 1
15.11.1931 - SS-Oberführer 1
01.09.1932 - SS-Gruppenführer 1
30.01.1936 - SS-Obergruppenführer 2
08.04.1941 - SS-Obergruppenführer und General der Polizei
01.07.1944 - SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 10
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 21c

1 388

Kurt BECHER

urodz. - 15.11.1910 r.
zmar³ -

nr SS - 1 388
nr NSDAP - 114 149

01.07.1938 - SS-Untersturmführer 1
01.12.1938 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 01.11.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 391

Hugo GEBHARDT

urodz. - 29.10.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 391
nr NSDAP - 56 650

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1965
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 392

Ludwig GÜLDENER

urodz. - 09.07.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 392
nr NSDAP - 27 424

31.07.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
04.06.1934 - SS-Sturmhauptführer 2
20.04.1936 - SS-Sturmbannführer 3
20.04.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 600
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 393

Werner HELBING

urodz. - 13.04.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 393
nr NSDAP - 17 222

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 395

Werner KÖNIG

urodz. - 07.01.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 395
nr NSDAP - 90 608

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 396

Werner KRATSCH

urodz. - 06.02.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 396
nr NSDAP - 72 311

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 397

Kurt LUDWIG

urodz. - 28.03.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 397
nr NSDAP - 17 225

27.08.1931 - SS-Sturmführer 1
08.02.1932 - SS-Sturmbannführer 1
03.09.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Standartenführer 1
15.09.1935 - SS-Oberführer 2
30.01.1945 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 3
20.04.1945 - SS-Brigadeführer
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 119
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 1b z dn. 30.01.1945 r.

1 400

Bruno RACH

urodz. - 03.06.1900 r. w Stempuchowo/Posen
zmar³ -

nr SS - 1 400
nr NSDAP - 39 254

02.04.1932 - SS-Sturmführer 1
12.06.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
12.08.1934 - SS-Sturmbannführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmbannführer 2
12.09.1937 - SS-Standartenführer 3
09.11.1942 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 4
01.09.1944 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 404
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 4b z dn. 01.09.1944 r.

1 402

Hermann WEINRICH

urodz. - 20.05.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 402
nr NSDAP - 73 316

08.02.1932 - SS-Sturmführer 1
12.06.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
11.09.1938 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 474
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 403

Ludwig DEEG

urodz. - 10.12.1882 r.
zmar³ -

nr SS - 1 403
nr NSDAP - 104 982

21.08.1934 - SS-Hauptsturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 4510

1 405

Leonhard JOHN

urodz. - 12.08.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 405
nr NSDAP - 86 875

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
22.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3190

1 410

Gerhard HASSE

urodz. - 15.02.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 410
nr NSDAP - 124 266

01.01.1939 - SS-Hauptsturmführer 1
01.03.1941 - SS-Sturmbannführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 15.08.1939 r.
2 - DAL 1942 z dn. 01.10.1942 r. - poz. 2142

1 414

Julius RIECHE

urodz. - 03.10.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 414
nr NSDAP - 24 094

30.01.1938 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 10349

1 415

Otto HEIDT

urodz. - 11.12.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 415
nr NSDAP - 9 597

30.01.1936 - SS-Sturmbannführer 1
30.01.1939 - SS-Obersturmbannführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 416

Eugen MÜLLER

urodz. - 26.12.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 416
nr NSDAP - 19 675

01.03.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1666
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 421

Georg ALTNER

urodz. - 04.12.1901 r.
zmar³ - 12.04.1945 r. w Dortmundzie (prawdopodobnie pope³ni³ samobójstwo)

nr SS - 1 421
nr NSDAP - 34 339

30.04.1931 - SS-Truppführer
01.07.1931 - SS-Sturmführer 1
15.11.1931 - SS-Sturmbannführer 1
24.12.1932 - SS-Standartenführer 1
09.11.1933 - SS-Oberführer 1
01.01.1942 - SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei 2, 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 63
2 - DAL 1942 z dn. 20.04.1942 r. - poz. 248
3 - Generalmajor der Polizei - stopień honorowy (¼ród³o - The Commands,
    Units and Leaders of the General SS, Mark C. Yerger, str. 172)

1 422

Wilhelm RECK

urodz. - 19.03.1888 r.
zmar³ -

nr SS - 1 422
nr NSDAP - 88 632

02.11.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
30.01.1934 - SS-Standartenführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 128

1 431

Udo LUDWIG

urodz. - 10.08.1876 r.
zmar³ -

nr SS - 1 431
nr NSDAP - 35 242

20.04.1938 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 433

Arthur JUNG

urodz. - 23.02.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 433
nr NSDAP - 60 536

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 440

Ernst TULODZIECKI

urodz. - 13.10.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 440
nr NSDAP - 18 330

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
10.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1936 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1391
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 441

Emil NAGORNY

urodz. - 02.07.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 441
nr NSDAP - 67 816

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1970
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 444

Erich BECKER

urodz. - 14.02.1905 r. w Löcknick/Ostpr.
zmar³ -

nr SS - 1 444
nr NSDAP - 90 155

30.01.1935 - SS-Untersturmführer - ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
20.04.1936 - SS-Obersturmführer 2
11.09.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
- SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS ???
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 448

Hans HAGGENMÜLLER

urodz. - 20.12.1878 r.
zmar³ -

nr SS - 1 448
nr NSDAP - 124 990

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1938 - SS-Strumbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1971
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 01.10.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

1 452

Hans SIMON

urodz. - 12.06.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 452
nr NSDAP - 29 338

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.

1 453

Hans KIRCHMAIER

urodz. - 22.04.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 453
nr NSDAP - 63 417

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.

1 455

Ernst HELBING

urodz. - 29.01.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 455
nr NSDAP - 17 224

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1973
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 457

Herbert FORKEL

urodz. - 17.06.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 457
nr NSDAP - 9 149

01.06.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Unterscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.

1 461

Josef HEIGL

urodz. - 10.03.1898 r. w Larsbach
zmar³ -

nr SS - 1 461
nr NSDAP - 31 442

24.06.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1937 - SS-Hauptsturmführer 2
20.04.1939 - SS-Sturmbannführer 3
15.05.1941 - SS-Obersturmbannführer 4
15.05.1941 - SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 720
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.
4 - DAL 1942 z dn. 01.10.1942 r. - poz. 553
5 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 2506

1 462

Max MOOSBAUER

urodz. - 02.03.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 462
nr NSDAP - 14 818

03.09.1933 - SS-Sturmführer - Rangführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer - Rangführer 2
20.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1938 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1943 - SS-Standartenführer 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1349
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.

1 467

Hermann BENNER

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 467
nr NSDAP - 150 519

??.06.1931 - SS-Sturmführer 1
??.10.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
16.11.1931 - SS-Sturmbannführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 290

1 468

Gottlieb KUPPINGER

urodz. - 07.01.1880 r.
zmar³ -

nr SS - 1 468
nr NSDAP - 143 290

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 469

Rudolf LINK

urodz. - 20.09.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 469
nr NSDAP - 26 644

15.09.1935 - SS-Obersturmbannführer 1

----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.

1 477

Otto SCHLIPP

urodz. - 09.10.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 477
nr NSDAP - 69 725

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 479

Karl ZUTAVERN

urodz. - 05.10.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 479
nr NSDAP - 62 642

20.04.1937 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.

1 503

Albert SCHNEIDER

urodz. - 18.07.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 503
nr NSDAP - 8 697

14.12.1942 - SS-Sturmbannführer

1 505

Wilhelm VOGLER

urodz. - 01.03.1906 r. w Plauen/Vogtl.
zmar³ -

nr SS - 1 505
nr NSDAP - 15 176

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.

1 507

Horst CLEMENS

urodz. - 03.01.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 507
nr NSDAP - 131 239

09.11.1934 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Unterscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
23.07.1937 - wykluczony z SS
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 510

Herbert EINBRODT

urodz. - 13.12.1906 r. w Eisenach
zmar³ -

nr SS - 1 510
nr NSDAP - 104 012

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
SS-Hauptsturmführer
20.04.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
20.04.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 521

Fritz GRUBER

urodz. - 26.03.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 521
nr NSDAP - 7 714

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
20.04.1937 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 522

Paul HARTISCH

urodz. - 13.12.1899 r. w Planitz
zmar³ -

nr SS - 1 522
nr NSDAP - 12 427

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
21.06.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.

1 523

Johannes SCHÄFER

urodz. - 14.12.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 523
nr NSDAP - 49 889

11.09.1938 - SS-Oberführer 1
01.09.1939 - SS-Brigadeführer 2
20.04.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 524

Albert LANGER

urodz. - 17.01.1905 r. w Zittau/Sa.
zmar³ -

nr SS - 1 524
nr NSDAP - 63 635

14.03.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1721
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - DAL 1944 ( W-SS) z dn. 01.07.1944 poz. 3058

1 527

Dr med Otto SCHOTTENHEIM

urodz. - 20.10.1890 r.
zmar³ -

nr SS - 1 527
nr NSDAP - 122 988

16.06.1936 - SS-Standartenführer - przeszed³ z SA (mia³ stopień SA-Brigadeführer) 1
30.01.1938 - SS-Oberführer 2
20.04.1944 - SS-Brigadeführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 18.08.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 529

Wilhelm MAYR

urodz. - 19.07.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 529
nr NSDAP - 136 001

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
02.07.1935 - SS-Obersturmführer 2
10.09.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
21.06.1944 - SS-Sturmbannführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 537

Johann HEIDINGSFELDER

urodz. - 18.02.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 537
nr NSDAP - 137 888

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
??.??.???? - SS-Obersturmführer
20.04.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 542

Anton DÖRFLER

urodz. - 24.01.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 542
nr NSDAP - 5 585

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 552

Eberhard Frhr. von KÜNSBERG

urodz. - 02.09.1909 r. w Speyer
zmar³ -

nr SS - 1 552
nr NSDAP - 132 008

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.09.1934 - SS-Obersturmführer 2
15.09.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
12.09.1936 - SS-Sturmbannführer 4
01.04.1942 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 556

Oskar BARTEL

urodz. - 10.07.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 556
nr NSDAP - 87 701

04.07.1934 - SS-Obersturmführer

1 557

Alexander CZEKALLA

urodz. - 09.02.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 557
nr NSDAP - 55 208

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

1 558

Wilhelm DÜRR

urodz. - 24.07.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 558
nr NSDAP - 121 457

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 559

Xaver HALLERMEIER

urodz. - 16.09.1886 r.
zmar³ -

nr SS - 1 559
nr NSDAP - 14 193

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 560

Johann KÜHNHAMMER

urodz. - 22.06.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 560
nr NSDAP - 28 097

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.

1 563

Ludwig DOPPLER

urodz. - 20.04.1903 r.
zgin±³ - 31.05.1944 r.

nr SS - 1 563
nr NSDAP - 104 007

22.06.1938 - SS-Sturmbannführer 1
01.12.1939 - SS-Obersturmbannführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 564

Christoph SENGELEITNER

urodz. - 17.10.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 564
nr NSDAP - 103 008

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
13.09.1936 - SS-Sturmbannführer 3
10.09.1939 - SS-Obersturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1095
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 567

Urban POPP

urodz. - 14.04.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 567
nr NSDAP - 90 145

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 568

Wilhelm DEEG

urodz. - 06.07.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 568
nr NSDAP - 76 692

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 570

Ewald HINTERLAND

urodz. - 03.01.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 570
nr NSDAP - 96 221

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 572

Wilhelm PAUL

urodz. - 18.08.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 572
nr NSDAP - 113 490

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1938 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 573

Wilhelm MANN

urodz. - 14.06.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 573
nr NSDAP - 103 455

09.03.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
14.02.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
16.06.1935 - SS-Sturmbannführer 2
09.11.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
10.09.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 522
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 575

Fritz WERTZ

urodz. - 02.02.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 575
nr NSDAP - 144 344

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 577

Robert MUTZ

urodz. - 02.11.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 577
nr NSDAP - 7 790

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 581

Josef REISER

urodz. - 04.11.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 581
nr NSDAP - 48 715

09.11.1934 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.

1 584

Johann DÜRR

urodz. - 03.10.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 584
nr NSDAP - 59 897

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Mann 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 587

Josef EICHHORN

urodz. - 22.03.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 587
nr NSDAP - 130 026

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 589

Wilhelm KÖLBIG

urodz. - 30.03.1883 r.
zmar³ -

nr SS - 1 589
nr NSDAP - 19 758

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 591

Herbert von DOLSPERG

urodz. - 16.10.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 591
nr NSDAP - 30 761

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
12.05.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1995
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.

1 594

Arthur SCHWEINSBERG

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 594
nr NSDAP - 70 289

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 595

Richard HASSLER

urodz. - 24.02.1890 r.
zmar³ -

nr SS - 1 595
nr NSDAP - 9 250

09.11.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
20.04.1938 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 600

Karl GRÜNEWALD

urodz. - 03.05.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 600
nr NSDAP - 143 430

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 601

Ernst BARTH

urodz. - 01.10.1904 r.
zmar³ - 19.05.1939 r.

nr SS - 1 601
nr NSDAP - 67 241

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 605

Robert STROBEL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 605
nr NSDAP - 138 550

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1999

1 607

Dr. Werner NAUMANN

urodz. - 16.06.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 607
nr NSDAP - 101 399

30.01.1938 - SS-Oberführer 1
20.04.1943 - SS-Brigadeführer 2
09.11.1944 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2a z dn. 20.04.1943 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 608

Franz HERTEL

urodz. - 25.07.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 608
nr NSDAP - 55 298

30.01.1938 - SS-Untersturmführer 1
01.09.1939 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 609

Erich HUMBERT

urodz. - 12.04.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 609
nr NSDAP - 38 598

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
??.??.???? - SS-Hauptsturmführer
10.08.1942 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2000
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - DAL 1943 z dn. 01.10.1943 r. - poz. 2775

1 613

Max STEUER

urodz. - 05.01.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 613
nr NSDAP - 289 459

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1935 - SS-Hauptturmführer 3
13.09.1936 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 614

Ludwig KOCH

urodz. - 10.01.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 614
nr NSDAP - 102 178

01.01.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
30.01.1937 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

1 615

Max RALL

urodz. - 07.11.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 615
nr NSDAP - 90 114

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
15.09.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.

1 616

Erich MINTZLAFF

urodz. - 20.01.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 616
nr NSDAP - 129 414

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 620

Dr. Walter BROEMEL

urodz. - 29.08.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 620
nr NSDAP - 692 348

05.05.1934 - SS-Obersturmführer 1
01.06.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 920
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.

1 624

Heinrich DICK

urodz. - 30.08.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 624
nr NSDAP - 62 635

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 625

Bernhard EVERS

urodz. - 01.12.1879 r.
zmar³ -

nr SS - 1 625
nr NSDAP - 123 350

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 636

Wilhelm GEHRIG

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 636
nr NSDAP - 87 639

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 637

Jakob HAARMANN

urodz. - 25.09.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 637
nr NSDAP - 59 828

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
11.09.1938 - SS-Haptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 638

Friedrich SCHWINN

urodz. - 24.07.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 638
nr NSDAP - 59 829

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 639

Georg WEINMANN

urodz. - 08.11.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 639
nr NSDAP - 55 896

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 641

Ernst LEHMANN

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 641
nr NSDAP - 141 087

30.01.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 797

1 642

Kurt BENSON

urodz. - 13.10.1902 r.
zgin±³ - 09.09.1942 r.

nr SS - 1 642
nr NSDAP - 19 227

09.12.1931 - SS-Sturmführer 1
30.04.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
09.11.1933 - SS-Sturmbannführer 1
12.03.1934 - SS-Obersturmbannführer 1
07.05.1934 - SS-Standartenführer 1
20.06.1935 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 164
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.

1 643

Friedrich Frhr. von REITZENSTEIN

urodz. - 29.11.1888 r.
zmar³ -

nr SS - 1 643
nr NSDAP - 89 052

22.07.1929 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Standartenführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3128

1 646

Johann MACK

urodz. - 01.08.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 646
nr NSDAP - 80 407

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 651

Wilhelm von WERDER

urodz. - 14.01.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 651
nr NSDAP - 85 234

12.09.1937 - SS-Obersturmführer 1
20.04.1942 - SS-Sturmbannführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.

1 656

Edmund TRÜBENBACH

urodz. - 20.06.1882 r.
zmar³ -

nr SS - 1 656
nr NSDAP - 73 315

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
10.09.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2011
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 664

Kurt PIETSCH

urodz. - 12.08.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 664
nr NSDAP - 4 898

14.03.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1722
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 670

Hermann MÜLLER

urodz. - 03.01.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 670
nr NSDAP - 109 067

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 671

Eugen RICHTER

urodz. - 09.03.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 671
nr NSDAP - 75 970

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.

1 672

Robert WAGNER

urodz. - 07.04.1902 r.
zmar³ - 25.04.1939 r.

nr SS - 1 672
nr NSDAP - 145 301

18.02.1932 - SS-Sturmführer 1
11.04.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
30.01.1933 - SS-Sturmbannführer 1
24.12.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
09.11.1934 - SS-Standartenführer 2
20.04.1939 - SS-Oberführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 221
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 676

Franz SIX

urodz. - 09.07.1906 r. w Neuburg/Donau
zmar³ - 05.02.1988 r. w Schwaig

nr SS - 1 676
nr NSDAP - 49 241

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1940 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1944 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
    uwaga: w DAL 1934 poz. 2014 jest podany b³źdny numer SS - 1675
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1940 r.

1 677

Michael WITT

urodz. - 21.04.1891 r.
zmar³ -

nr SS - 1 677
nr NSDAP - 4 774

11.03.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
12.08.1934 - SS-Hauptsturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 650

1 680

Franz HAGENMILLER

urodz. - 28.05.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 680
nr NSDAP - 74 616

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 684

Georg SCHÖLLHORN

urodz. - 25.02.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 684
nr NSDAP - 84 209

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 688

Kurt FREY

urodz. - 28.04.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 688
nr NSDAP - 29 148

24.04.1933 - SS-Sturmführer 1
31.01.1934 - SS-Sturmbannführer 1
02.03.1934 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Standartenführer 1
20.04.1936 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 160
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.

1 698

Ernst MAERKL

urodz. - 31.05.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 698
nr NSDAP - 143 005

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 699

Willibald FRANZ

urodz. - 28.03.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 699
nr NSDAP - 132 155

09.11.1935 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 700

Simon FÜSS

urodz. - 17.01.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 700
nr NSDAP - 72 008

22.09.1930 - SS-Sturmführer 1
11.03.1931 - SS-Sturmbannführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
13.09.1936 - SS-Standartenführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 200
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 702

Hans GREIDERER

urodz. - 15.01.1910 r. w München
zmar³ -

nr SS - 1 702
nr NSDAP - 145 010

20.01.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
SS-Hauptsturmführer
09.11.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.
    uwaga: - SS Personalbefehl Nr 14 oraz SS-Verordnungsblatt Nr. 11 podaj±
    jego numer jako 1 735.

1 703

Karl SCHMID

urodz. - 07.12.1908 r. w München
zmar³ -

nr SS - 1 703
nr NSDAP - 145 183

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
21.06.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2018
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 704

Johann BURKHART

urodz. - 18.08.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 704
nr NSDAP - 85 511

23.09.1930 - SS-Sturmführer 1
14.07.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
15.05.1935 - SS-Sturmbannführer 2
30.01.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
09.11.1936 - SS-Standartenführer 4
09.11.1943 - SS-Oberführer 5
20.04.1944 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 6
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 442
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.
6 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 705

Karl ESSIG

urodz. - 04.10.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 705
nr NSDAP - 131 016

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2019
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 707

Wilhelm STARCK

urodz. - 20.05.1891 r.
zmar³ -

nr SS - 1 707
nr NSDAP - 144 016

22.08.1929 - SS-Sturmbannführer 1
29.07.1932 - SS-Standarteführer 1
09.11.1933 - SS-Oberführer 1
20.04.1934 - SS-Brigadeführer 1
Generalmajor der Polizei
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 48

1 709

Hermann KREHL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 709
nr NSDAP - 35 238

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1392
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.

1 710

Emil HIMMELHEBER

urodz. - 31.01.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 701
nr NSDAP - 66 515

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.

1 712

Otto DUSSINGER

urodz. - 27.07.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 712
nr NSDAP - 133 808

23.03.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
    uwaga: w DAL 1934 poz. 2021 jest podana data awansu 20.04.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 713

Hermann WEGMANN

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 713
nr NSDAP - 150 544

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
08.08.1938 - odchodzi z SS 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - DAL 1938 z dn. 01.12.1938 r. - str. 456 poz. 39

1 714

Ernst GÖTZ

urodz. - 03.04.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 714
nr NSDAP - 150 492

30.01.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1560
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 724

Paul STREIM

urodz. - 24.06.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 724
nr NSDAP - 118 582

09.11.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 725

Hans HELWIG

urodz. - 25.09.1881 r.
zmar³ -

nr SS - 1 725
nr NSDAP - 55 875

12.04.1930 - SS-Sturmführer 1
28.11.1930 - SS-Sturmbannführer 1
11.07.1931 - SS-Standartenführer 1
12.09.1937 - SS-Oberführer 2
20.04.1944 - SS-Brigadeführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3121
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2a z dn. 20.04.1944 r.

1 726

Josef POHL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 726
nr NSDAP - 29 441

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 727

Alfred FARRENKOPF

urodz. - 29.05.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 727
nr NSDAP - 8 252

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
11.09.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
01.09.1941 - SS-Sturmbannführer
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 729

Wilhelm KREIS

urodz. - 23.06.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 729
nr NSDAP - 143 249

10.08.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 679

1 733

Josef HAUSNER

urodz. - 02.12.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 733
nr NSDAP - 78 004

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 2
15.09.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1096
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 10 z dn. 30.10.1935 r.

1 734

Otto MEYER

urodz. - 07.04.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 734
nr NSDAP - 89 091

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
30.01.1937 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.

1 737

Franz ROECKL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 737
nr NSDAP - 740

15.11.1931 - SS-Sturmführer 1
09.11.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 447
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
    uwaga - róæna pisownia nazwiska ROECKL lub RÖCKL - DAL 1934

1 738

Josef STEINER

urodz. - 25.10.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 738
nr NSDAP - 20 555

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r., (SS Personalbefehl Nr 14
    podaje b³źdnie jego numer jako 1 783).
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1938 r.

1 741

Ferdinand SCHMITZ

urodz. - 31.10.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 741
nr NSDAP - 66 982

30.01.1934 - SS-Sturmführer 1
12.05.1934 - SS-Obersturmführer 2
15.09.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1937 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1944 - SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 938
2 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. - poz. 1126
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 1b z dn. 30.01.1945 r.

1 745

Paul HEEP

urodz. - 24.08.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 745
nr NSDAP - 26 740

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Unterscharführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
    uwaga: - obie daty awansu s± prawid³owe, prawdopodobnie by³
    zdegradowany, ale szukam potwierdzenia

1 751

Helmut REINHOLDT

urodz. - 27.10.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 751
nr NSDAP - 20 204

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
30.01.1939 - SS-Sturmbannführer 4
21.06.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2028
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.

1 752

Erich SPAARMANN

urodz. - 19.07.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 752
nr NSDAP - 72 030

Przeniesiony z SA do SS w dniu 01.11.1929 r.
31.07.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
15.09.1935 - SS-Sturmbannführer 4
13.09.1936 - SS-Obersturmbannführer 5
09.11.1944 - SS-Standartenführer 6
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1294
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 24.12.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
    (jest podany b³źdny numer - 1762)
6 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 754

Ernst August HINTZE

urodz. - 02.08.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 754
nr NSDAP - 94 337

23.09.1930 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1934 - SS-Hauptsturmführer 2
30.01.1936 - SS-Sturmbannführer 3
30.01.1943 - SS-Obersturmbannführer 4
21.06.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 5
09.11.1943 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 6
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 715
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1943 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.
6 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.

1 757

Ernst FITZER

urodz. - 29.11.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 757
nr NSDAP - 17 929

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 758

Richard LAISE

urodz. - 03.10.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 758
nr NSDAP - 208 416

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 759

Erwin SCHÖNINGER

urodz. - 18.12.1893 r.
zmar³ -

nr SS - 1 759
nr NSDAP - 11 516

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
21.06.1943 - SS-Hauptsturmführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1943 r.

1 761

Hermann LÄUBIN

urodz. - 27.03.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 761
nr NSDAP - 11 534

30.01.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1561
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 764

Emil RATZ

urodz. - 03.03.1909 r. w Pforzheim
zmar³ -

nr SS - 1 764
nr NSDAP - 143 345

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1944 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 765

Bruno WIESENER

urodz. - 15.01.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 765
nr NSDAP - 11 525

20.04.1939 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 766

Friedrich HESS

urodz. - 07.06.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 766
nr NSDAP - 90 661

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 773

Peter STRAUSS

urodz. - 02.01.1884 r.
zmar³ -

nr SS - 1 773
nr NSDAP - 151 141

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 774

Josef MAHLER

urodz. - 27.02.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 774
nr NSDAP - 29 370

30.01.1937 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

1 781

Hans PFISTER

urodz. - 24.04.1886 r.
zmar³ -

nr SS - 1 781
nr NSDAP - 149 722

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 787

Karl SCHUSTER

urodz. - 02.11.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 787
nr NSDAP - 45 996

01.03.1937 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.

1 789

Ludwig TEICHMANN

urodz. - 14.05.1909 r.
24.01.1947 - powieszony w Belgradzie, wyrok s±du z dn. 22.12.1946 r.

nr SS - 1 789   ( wst±pi³ 01.06.1929 r.)
nr NSDAP - 134 523

01.10.1932 - SS-Sturmführer 1
11.06.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1935 - SS-Sturmbannführer 2
13.09.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 473
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 791

Walter WEISS

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 791
nr NSDAP - 112 716

28.04.1930 - SS-Sturmführer 1
10.01.1931 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1933 - SS-Standartenführer 1
27.02.1935 - odszed³ z SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 106
2 - DAL 1935 z dn. 01.07.1935 r. - str.127 poz. 107

1 793

Philipp BÄCKER

urodz. - 30.05.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 793
nr NSDAP - 69 715

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 796

Ludwig BÜDEL

urodz. - 31.03.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 796
nr NSDAP - 102 102

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 801

Georg STREIM

urodz. - 24.01.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 801
nr NSDAP - 118 581

09.11.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
30.01.1943 - SS-Obersturmführer 2
01.09.1944 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1943 r.
3 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 4b z dn. 01.09.1944 r.

1 804

Hermann PACHEN

urodz. - 09.08.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 804
nr NSDAP - 153 331

31.07.1933 - SS-Sturmfuhrer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmfuhrer 1
15.09.1935 - SS-Hauptsturmfuhrer 2
01.09.1942 - SS-Obersturmfuhrer d.R. W-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 811
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.
3 -

1 811

Johann HARTMANN

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 811
nr NSDAP -

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2038
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 814

Karl KOCH

urodz. - 27.02.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 814
nr NSDAP - 156 002

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 820

Wilhelm FRAULENBACH

urodz. - 21.11.1888 r.
zmar³ -

nr SS - 1 820
nr NSDAP - 131 608

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Scharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 824

Eugen GROSS

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 824
nr NSDAP -

SS-Mann

1 830

Wilhelm BECHTOLD

urodz. - 21.07.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 830
nr NSDAP - 74 061

09.11.1936 - SS-Untersturmführer 1
30.01.1937 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmfuhrer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.

1 831

Hans NEUNER

urodz. - 02.02.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 831
nr NSDAP - 154 017

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmfuhrer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 832

Fritz SCHWAPPACH

urodz. - 14.08.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 832
nr NSDAP - 71 568

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 837

Dr Hans KNOTH

urodz. - 07.06.1910 r.
zmar³ -

nr SS - 1 837
nr NSDAP - 101 747

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
09.11.1934 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 09.11.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 15.08.1939 r.

1 840

Walter KOPS

urodz. - 16.11.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 840
nr NSDAP - 165 786

09.09.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
11.09.1938 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3180
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 841

Wilhelm SCHLÖSSER

urodz. - 06.06.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 1 841
nr NSDAP - 165 961

30.01.1934 - SS-Sturmführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1562
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 847

Emil SCHMITZ

urodz. - 23.12.1893 r.
zmar³ -

nr SS - 1 847
nr NSDAP - 100 313

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 848

Alfred DRIEMEL

urodz. - 24.08.1907 r. w Küstrin
zmar³ -

nr SS - 1 848
nr NSDAP - 121 168

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
20.04.1939 - SS-Obersturmführer der Waffen-SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2038
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 853

Ernst MAURER

urodz. - 01.09.1888 r.
zmar³ -

nr SS - 1 853
nr NSDAP - 125 920

01.01.1939 - SS-Obersturmbannfuhrer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.

1 858

Ludwig WEISBROD

urodz. - 10.01.1892 r.
zmar³ -

nr SS - 1 858
nr NSDAP - 111 959

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 859

Paul WASCHNEWSKY

urodz. - 14.03.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 859
nr NSDAP - 131 068

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Rottenführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 862

Wilhelm BRETSCHNEIDER

urodz. - 09.10.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 862
nr NSDAP - 18 364

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1942 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

1 868

Konrad ZAHN

urodz. - 06.04.1891 r.
zmar³ -

nr SS - 1 868
nr NSDAP - 245 481

29.11.1930 - SS-Sturmführer 1
01.08.1931 - SS-Sturmbannführer 1
03.09.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
15.02.1934 - SS-Standartenführer 1
09.11.1944 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 130
2 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 869

Philipp DINKEL

urodz. - 20.12.1894 r.
zmar³ -

nr SS - 1 869
nr NSDAP - 23 959

10.03.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
12.09.1937 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1941 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r., (SS-Verordnungsblatt Nr. 1
    podaje b³źdnie jego numer jako 1 896.)
4 - DAL 1942 z dn. 01.10.1942 r. - poz. 2209

1 874

Heinrich HÄFNER

urodz. - 04.12.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 874
nr NSDAP - 29 368

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 876

Wilhelm STEUDLE

urodz. - 16.04.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 876
nr NSDAP - 176 034

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
11.09.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 877

Ernst BAUR

urodz. - 30.09.1910 r.
zmar³ -

nr SS - 1 877
nr NSDAP - 140 301

09.11.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
09.11.1937 - SS-Obersturmführer 2
10.09.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 878

Jakob RIEDLINGER

urodz. - 17.06.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 878
nr NSDAP - 90 716

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 879

Emil TRUTTENBACHER

urodz. - 17.08.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 879
nr NSDAP - 80 864

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 880

Friedrich ERHARDT

urodz. - 05.06.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 880
nr NSDAP - 80 412

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 881

Johann BAAS

urodz. - 23.05.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 881
nr NSDAP - 92 246

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 882

Michel ERHARDT

urodz. - 15.04.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 882
nr NSDAP - 80 863

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
30.01.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 883

Johann ERHARDT

urodz. - 15.05.1895 r.
zmar³ -

nr SS - 1 883
nr NSDAP - 87 651

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 885

Alois OBERMEIER

urodz. - 10.04.1901 r. w Landshut
zmar³ -

nr SS - 1 885
nr NSDAP - 64 542

01.01.1934 - SS-Sturmführer 1
10.03.1935 - SS-Obersturmführer 2
13.09.1936 - SS-Hauptsturmführer 3
11.09.1938 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1943 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1552
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
5 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.

1 886

Edmund OTTO

urodz. - 06.11.1906 r.
zmar³ -

nr SS - 1 886
nr NSDAP - 18 911

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 889

Ewald MAIWURM

urodz. - 06.09.1887 r.
zmar³ -

nr SS - 1 889
nr NSDAP - 13 211

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 890

Karl HUBER

urodz. - 14.01.1910 r.
zmar³ -

nr SS - 1 890
nr NSDAP - 228 743

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 891

Adolf GÄNG

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 891
nr NSDAP - 133 375

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 893

Ernst TRUTTENBACH

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 893
nr NSDAP -

SS-Hauptscharführer

1 895

Robert KISTLER

urodz. - 09.11.1899 r. w Regensburg
zmar³ -

nr SS - 1 895
nr NSDAP - 137 022

09.11.1933 - SS-Sturmführer 1
09.03.1934 - SS-Obersturmführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
01.07.1936 - SS-Sturmbannführer 2
30.01.1941 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 698
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 18.08.1936 r.
3 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 170

1 896

Konrad HÄFNER

urodz. - 05.10.1885 r.
zmar³ -

nr SS - 1 896
nr NSDAP - 89 073

27.01.1932 - SS-Oberführer
02.08.1933 - odszed³ z SS, po czym wst±pi³ do SA

1 897

Hans BORSTNER

urodz. - 27.12.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 897
nr NSDAP - 155 705

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 903

Wilhelm GIESEKE

urodz. - 25.10.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 903
nr NSDAP - 157 286

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
01.06.1935 - SS-Sturmbannführer - awans ze stopnia SS-Untersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.

1 913

Josef MENNEL

urodz. - 29.12.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 913
nr NSDAP - 40 787

20.04.1934 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2064

1 917

Dr Karl-Wilhelm RENKEN

urodz. - 02.07.1907 r.
zmar³ -

nr SS - 1 917
nr NSDAP - 2 994

20.04.1937 - SS-Untersturmführer 1
11.09.1938 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1942 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.

1 918

Arthur ZIMMERMANN

urodz. - 03.01.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 918
nr NSDAP - 245 528

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 919

Wilhelm DEGEN

urodz. - 06.09.1902 r.
zmar³ -

nr SS - 1 919
nr NSDAP - 191 993

01.10.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
15.09.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 755
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 9 z dn. 05.09.1935 r.

1 920

Heinrich KRAUTH

urodz. - 07.06.1889 r.
zmar³ -

nr SS - 1 920
nr NSDAP - 191 900

20.04.1934 - SS-Sturmführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 2066
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 921

Fritz ARGUS

urodz. - 22.08.1890 r.
zmar³ -

nr SS - 1 921
nr NSDAP - 150 523

10.07.1931 - SS-Sturmbannführer 1
24.05.1934 - SS-Sturmbannführer 2
09.11.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3136
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
    brak danych odno¶nie tych awansów, prawdopodobnie potwierdzenie
    stopnia po reorganizacji SS i SA
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 924

Fritz KUCHENBÄCKER

urodz. - 26.05.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 924
nr NSDAP - 101 367

01.10.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
09.09.1934 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer 2
20.04.1937 - SS-Standartenführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 427
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 10.08.1937 r.

1 926

Hermann DETHOF

urodz. - 09.07.1908 r.
zgin±³ - 10.01.1943 r.

nr SS - 1 926
nr NSDAP - 151 800

09.12.1931 - SS-Sturmführer 1
24.08.1932 - SS-Sturmhauptführer 1
01.12.1932 - SS-Sturmbannführer 1
20.04.1935 - SS-Obersturmbannführer 2
30.01.1937 - SS-Standartenführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 297
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.

1 928

Hildolf Frhr. von THÜNGEN

urodz. - 11.06.1878 r.
zmar³ -

nr SS - 1 928
nr NSDAP - 173 397

09.11.1933 - SS-Obersturmbannführer 1
20.04.1934 - SS-Standartenführer 1
20.04.1937 - SS-Oberführer 2
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 3129
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 20.04.1937 r.

1 929

Franz FISCHER

urodz. - 01.03.1911 r.
03.09.1939 r. - poleg³ podczas walk w Polsce w rej. m. Stolec

nr SS - 1 929
nr NSDAP - 165 005

10.03.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Hauptscharführer 1
09.11.1936 - SS-Obersturmführer der Waffen-SS 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 30.03.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 09.11.1936 r.

1 930

Wilhelm WACHTER

urodz. - 05.07.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 930
nr NSDAP - 143 356

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
12.09.1937 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 931

Hermann LÜBBERS

urodz. - 18.08.1909 r.
zmar³ -

nr SS - 1 931
nr NSDAP - 151 435

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 935

Georg LEGNER

urodz. - 04.04.1896 r.
zmar³ -

nr SS - 1 935
nr NSDAP - 92 397

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 936

Alois HÖFLICH

urodz. - 24.08.1898 r.
zmar³ -

nr SS - 1 936
nr NSDAP - 96 521

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1939 r.

1 937

Georg PRONATH

urodz. - 06.08.1899 r.
zmar³ -

nr SS - 1 937
nr NSDAP - 92 401

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
13.09.1936 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.

1 940

Dr Viktor BRACK

urodz. - 09.11.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 940   (wst±pi³ 01.12.1929 r.)
nr NSDAP - 173 388

01.12.1932 - SS-Sturmführer 1
23.06.1933 - SS-Sturmhauptführer 1
01.01.1935 - SS-Sturmbannführer 2
20.04.1936 - SS-Obersturmbannführer 3
12.09.1937 - SS-Standartenführer 4
09.11.1940 - SS-Oberführer 5
20.04.1943 - SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS 6
09.11.1943 - SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS 7
09.11.1944 - SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS 8
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 475
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.
5 - DAL 1944 z dn. 30.01.1944 r. - poz. 530
6 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1943 r.
7 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4b z dn. 09.11.1943 r.
8 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 5b z dn. 09.11.1944 r.

1 941

Josef HÖTZL

urodz. - 12.03.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 941
nr NSDAP - 97 284

15.09.1935 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 10 z dn. 30.10.1935 r.

1 942

Fritz THUM

urodz. - 23.09.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 942
nr NSDAP - 70 887

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1937 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1937 r.

1 947

Walter HECK

urodz. - 08.12.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 947
nr NSDAP - 100 465

24.12.1932 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 793

1 951

Anton IBERL

urodz. -
zmar³ -

nr SS - 1 951
nr NSDAP - 170 944

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
30.01.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 3 z dn. 30.01.1935 r.

1 959

Rudolf FRESE

urodz. - 14.12.1905 r.
zmar³ -

nr SS - 1 959
nr NSDAP - 85 327

12.09.1937 - SS-Untersturmführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 12.09.1937 r.

1 961

Dr Hans KÖLZOW

urodz. - 21.06.1901 r.
zmar³ -

nr SS - 1 961
nr NSDAP - 102 624

24.08.1933 - SS-Sturmführer 1
09.11.1933 - SS-Obersturmführer 1
20.03.1934 - SS-Sturmhauptführer 1
20.04.1936 - SS-Sturmbannführer 2
30.01.1939 - SS-Obersturmbannführer 3
21.06.1944 - SS-Standartenführer 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 543
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.
4 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 3b z dn. 21.06.1944 r.

1 968

Otto MENSINGER

urodz. - 14.11.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 968
nr NSDAP - 109 390

31.07.1933 - SS-Sturmführer 1
12.08.1934 - SS-Obersturmführer 1
09.11.1935 - SS-Hauptsturmführer 2
11.09.1938 - SS-Sturmbannführer 3
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1083
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 11.09.1938 r.

1 969

Alfred GRAF

urodz. - 13.12.1906 r. w Kassel
zmar³ - 17.03.1989 r.

nr SS - 1 969
nr NSDAP - 162 644

05.04.1934 - SS-Sturmführer 1
30.01.1936 - SS-Obersturmführer 2
09.11.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
09.11.1942 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 4
20.04.1944 - SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS 5
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 1790
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 29.01.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1938 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 09.11.1942 r.
5 - SS-Personalveränderungsblatt Nr. 2b z dn. 20.04.1944 r.

1 970

Fritz WETZEL

urodz. - 13.04.1900 r.
zmar³ -

nr SS - 1 970
nr NSDAP - 13 467

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 975

Willy SCHOENFELD

urodz. - 17.08.1884 r.
zmar³ - 21.02.1938 r.

nr SS - 1 975
nr NSDAP - 207 919

02.07.1935 - SS-Standartenführer 1
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 8 z dn. 01.09.1935 r.

1 976

Johann KREITMEIER

urodz. - 08.06.1904 r.
zmar³ -

nr SS - 1 976
nr NSDAP - 97 844

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
20.04.1942 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 20.04.1942 r.

1 979

Werner KÖRPER

urodz. - 06.08.1908 r.
zmar³ -

nr SS - 1 979
nr NSDAP - 47 219

20.04.1935 - SS-Untersturmführer - awans ze stopnia SS-Oberscharführer 1
30.01.1937 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1938 - SS-Hauptsturmführer 3
10.09.1939 - SS-Sturmbannführer 4
09.11.1942 - SS-Obersturmbannführer
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 7 z dn. 01.06.1935 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1937 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
4 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 983

Georg SCHMIDT

urodz. - 09.09.1904 r. w Mehleuken/Ostpr.
zmar³ -

nr SS - 1 983
nr NSDAP - 67 815

30.01.1934 - SS-Sturmführer 1
25.03.1934 - SS-Obersturmführer 2
20.04.1935 - SS-Hauptsturmführer 3
20.04.1941 - SS-Sturmbannführer 4
20.04.1941 - SS-Sturmbannführer der Waffen-SS 4
----
1 - DAL 1934 z dn. 01.10.1934 r. - poz. 877
2 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 6 z dn. 20.04.1935 r.
4 - DAL (W-SS) 1944 z dn. 01.07.1944 poz. 2531

1 987

Heinrich MARX

urodz. - 24.03.1881 r.
zmar³ -

nr SS - 1 987
nr NSDAP - 165 971

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Mann 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 991

Karl KELLNER

urodz. - 07.05.1897 r.
zmar³ -

nr SS - 1 991
nr NSDAP - 73 018

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Obertruppführer 1
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.

1 993

Albrecht KUSSEROW

urodz. - 23.10.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 993
nr NSDAP - 165 039

20.04.1938 - SS-Untersturmführer 1
30.01.1939 - SS-Obersturmführer 2
10.09.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
----
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 2 z dn. 20.04.1938 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 996

Walter EISFELDT

urodz. - 11.07.1905 r. w Halle
zmar³ - 03.04.1940 r.

nr SS - 1 996
nr NSDAP - 4 802

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
13.06.1936 - SS-Sturmbannführer 2
30.01.1939 - SS-Hauptsturmführer 3
25.08.1939 - SS-Sturmbannführer 4
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 5 z dn. 08.09.1936 r.
3 - SS-Verordnungsblatt Nr. 1 z dn. 30.01.1939 r.
1 - SS-Verordnungsblatt Nr. 4 z dn. 24.01.1940 r.

1 998

Wilhelm RÖSSING

urodz. - 04.05.1903 r.
zmar³ -

nr SS - 1 998
nr NSDAP - 168 685

20.04.1934 - SS-Sturmführer - awans ze stopnia SS-Truppführer 1
09.11.1935 - SS-Obersturmführer 2
----
1 - SS Personalbefehl Nr 14 z dn. 20.06.1934 r.
    uwaga: róæna pisownia nazwiska, DAL 1934 poz. 2077 jako ROESSING
2 - SS-Verordnungsblatt Nr. 11 z dn. 02.11.1935 r.

1 - listy starszeństwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 1 150 dla:
    SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Max WÖRNER, awans w dniu 30.01.1945 r., urodz. 12.05.1905 r. w Löchgau
    SS-Untersturmführer - Hans MAKARA


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2015 £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion