Numery cz³onków SS od 10 000 do 10 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

10 000

Heinrich SCHEINGRABER

08.02.1900

571 915

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

10 002

Franz KNEISSL

14.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 013

Josef PAINTNER

13.11.1903

14 293

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

10 015

Anton MOSER

18.05.1884

131 651

SS-Obersturmführer

10 035

Arthur HELWIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

10 041

Rudolf ENGELHARDT

15.05.1893

438 432

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

10 051

Franz EIRENSCHMALZ

20.10.1901

644 902

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

10 052

Franz SEIBERT

 

 

SS-Unterscharführer

10 053

Alois BRAUN

18.09.1904

644 915

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.
zgin±³ 27.04.1943 r.

10 054

Friedrich BRAUN

31.05.1906

644 914

SS-Oberscharführer

10 055

Dr Fritz GREINEDER

21.01.1904

571 958

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 056

Gerhard OHMSIEDER

15.06.1905

85 033;

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1936 r.

10 057

Georg LINK

04.11.1901

626 426

SS-Obersturmführer

10 064

Hans DÄHN

30.10.1904

1 809

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

10 065

Hanns MACK

16.05.1904

548 308

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

10 068

Franz BEINDER

 

 

SS-Unterscharführer

10 085

Walter BALLUFF

27.03.1904

335 359

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

10 087

Walter GÄDEKE

01.07.1908

336 557

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 090

Max KÖBELE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 091

Friedrich NUSSBAUMER

03.04.1899

210 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

10 092

Otto LINSIG

27.07.1910

355 933

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 098

Kaspar SCHWARZHUBER

19.08.1904

89 569

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

10 104

Klaus AHSBAHS

22.09.1911

644 915

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 29.06.1944 r.

10 110

Günther PANCKE

01.05.1899

282 737

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 21.06.1943 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 21.03.1945 r.

10 113

Gerhard JANSEN

22.03.1903

159 889

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 115

Alfred DEHN

10.08.1907

471 295

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

10 118

Günther BRINKMANN

 

556 754

SS-Obersturmführer

10 120

Reinhardt HEYDRICH

07.03.1904

544 916

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 24.09.1941 r.

10 124

Gneomar Graf von HOYM

09.11.1909

857 601

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 126

Karl GÖTSCH

03.02.1910

575 031

SS-Obersturmführer

10 129

Helmut SCHLEDE

21.09.1911

265 922

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

10 131

Adolf HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

10 132

Hugo VOSS

09.03.1907

558 253

SS-Hauptsturmführer

10 137

Ewald BAUTZ

29.07.1911

555 780

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

10 143

Heinrich SPANHAKE

31.05.1890

85 801

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

10 154

Rudolf NEUFURTH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

10 156

Georg BEST

12.03.1907

1 229 442

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

10 157

Walter KLANN

30.06.1912

343 443

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

10 159

Matthias JUNG

07.06.1895

220 234

SS-Hauptsturmführer

10 160

Johann WINTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

10 162

Herbert WILDSCHÜTZ

 

 

SS-Oberscharführer

10 173

Wilhelm HAMMANN

09.07.1908

285 404

SS-Obersturmführer

10 184

Heinrich POSTLUART

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

10 196

Johannes ZINGLER

29.05.1901

544 378

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 197

Rudolf HOFSTÄTTER

18.11.1901

50 364

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 201

Fritz SCHILLINGER

24.07.1907

134 006

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 203

Ludwig OETTINGER

16.07.1910

106 919

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 207

Fritz WEBER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

10 208

Karl LECHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 209

Max SCHNEIDER

02.11.1907

192 932

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

10 213

Fritz EBERLEIN

 

 

SS-Scharführer

10 214

Dr Corbinian STAPFNER

20.11.1868

102 164

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

10 216

Alois SCHWARZHUBER

21.06.1906

89 559

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

10 219

Dr Wilhelm STAHL

12.02.1890

302 450

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

10 220

Dr Gottwald BROCKE

22.10.1875

12 541

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1932 r.

10 221

Dr Walter PÜHN

19.01.1892

404 877

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

10 222

Dr Adolf FÖRST

30.08.1897

19 596

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1932 r.
30.06.1938 r. - odchodzi z SS

10 226

Hans WIGGER

11.06.1893

183 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 230

Otto SPIEKERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 232

Kurt EGGE

 

 

SS-Scharführer

10 236

Christian PAASCH

 

 

SS-Unterscharführer

10 237

Herbert PORSCH

 

 

SS-Hauptscharführer

10 238

Werner GÖTTSCH

23.10.1912

459 389

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 243

Max DORN

19.04.1889

180 303

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

10 244

Hans GÖRDEL

04.01.1899

459 402

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

10 245

Erwin WULFF

27.03.1897

71 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.12.1933 r.

10 254

Hans MÖLLER

05.05.1910

224 746

SS-Schütze der Waffen-SS

10 256

Erich MORGENROTH

29.01.1910

64 452

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

10 260

Otto MEYER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

10 269

Heinrich MÜLLER

24.11.1901

450 112

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

10 274

Gustav STENZENBERGER

19.01.1908

571 965

SS-Obersturmführer

10 279

Gustav RAFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

10 294

Karl WEIDHAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

10 303

Fritz TRAUBE

28.09.1895

41 053

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 305

Arthur ETTWEIN

27.07.1899

143 185

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

10 307

Rudolf BILHARZ

19.01.1900

231 472

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

10 308

Otto SORGE

05.03.1904

438 560

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 310

Max OHNEMUS

22.05.1905

231 471

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 311

Emil BIESER

06.03.1906

107 168

SS-Obersturmführer
04.05.1938 r. odchodzi z SS<

10 314

August STRECKFUSS

 

 

SS-Scharführer

10 316

Petrus BRAUN

 

 

SS-Oberscharführer

10 329

Hans HAMMERSCHMIDT

09.12.1907

374 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

10 332

Werner FRANK  (1)

 

 

SS-Scharführer

10 333

Walter MESSNER

02.05.1911

259 328

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

10 334

Walter NIEFT

15.12.1911

181 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

10 337

Rudolf FRANCK

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 338

Karl WERLER

03.09.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

10 341

Willi SEIDEL

21.03.1905

 

SS-Sturmmann, oraz
>SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1943

10 348

Fritz KÖHLER

09.09.1909

56 950

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 356

Friedrich KÜSSNER

11.03.1898

410 818

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 367

Johannes BRÜCHMANN

24.08.1911

365 797

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

10 368

Johann PETERS

08.10.1898

108 255

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

10 371

Wilhelm STENDER

05.11.1906

584 640

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

10 372

Werner ARNOLD

20.06.1912

282 927

SS-Hauptsturmführer

10 374

Hermann FRIEDRICHSEN

06.07.1908

585 171

SS-Obersturmführer
zgin±³ 13.10.1944 r.

10 375

Bernhard HARDER

 

 

SS-Oberscharführer

10 377

Wilhelm VOSS

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS w 1935 r.

10 378

Hans PETERS

10.12.1905

497 520

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
02.06.1938 r. odchodzi z SS

10 389

Otto DINSE

24.10.1912

343 019

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

10 390

Friedrich PINKERNELL

08.10.1912

337 122

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 391

Walter KRAUSE

 

 

SS-Oberscharführer

10 393

Hans RASTELLI

 

 

SS-Unterscharführer

10 396

Johann WENDT

09.05.1903

24 428

SS-Hauptsturmführer

10 398

Hans CRÜSEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

10 399

Hans FEUGE

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

10 400

Josef KEPPELS

02.05.1892

75 501

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

10 401

Erich BIETHAN

 

 

SS-Hauptscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

10 404

Wilhelm KEHE

18.10.1899

378 704

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 420

Werner HARTMANN

09.12.1900

449 174

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 422

Heinz SIEVERS

12.07.1905

496 349

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 423

Heinrich HARMS

12.04.1905

524 551

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

10 424

Werner REHDER  (2)

14.02.1906

286 214

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 425

Franz JANKOWIAK

19.09.1908

575 615

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 426

Dietrich REHDER

12.01.1909

575 642

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

10 427

Wilhelm BEHRENS

06.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

10 428

Wilhelm HEMPEN

 

 

SS-Unterscharführer

10 430

Karl HEPP

03.01.1891

351 067

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

10 435

Walter HAUT

20.08.1901

88 630

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 437

Martin BUTZBACH

 

 

SS-Scharführer

10 444

Georg FUCHS

16.05.1907

547 622

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

10 445

Georg RÜGER

23.05.1907

193 790

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

10 459

Michael KILLERMANN

29.11.1890

 

SS-Hauptscharführer, oraz
SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

10 461

Michael ROBENS

 

 

SS-Rottenführer

10 467

August LOTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

10 468

Peter KÖRNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 470

Ferdinand RATH

30.10.1897

190 584

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w niu 21.06.1944 r.

10 488

Hugo KÖNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 489

Heinrich RINNE

25.05.1909

324 822

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

10 490

Hanns-Werner Frhr. von AUFSESS

31.01.1909

576 940

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

10 493

Albert TOLIUS

24.09.1904

630 069

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

10 494

Walter STANKE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

10 499

Bruno Paul LIEDTKE

25.03.1898

 

SS-Oberscharführer - awans w dniu 20.09.1932 r.

10 503

Leo KUSCHEL

 

 

SS-Scharführer d.R. Waffen-SS

10 505

Paul KAPAHNKE

19.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

10 507

Emil WODRICH

31.07.1891

679 646

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.03.1934 r.

10 509

Gustav LORENZ

19.02.1907

82 302

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

10 511

Wilhelm JANISCH

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

10 512

Jakob HANREICH

16.08.1911

115 740

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

10 517

Hans HAUN

27.11.1911

1 080 005

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 519

Hubert KIRINSCHITZ

31.10.1897

50 375

SS-Obersturmführer

10 528

Paul HELLE

22.09.1898

362 755

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 529

Hugo SAHLENDER

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 531

Josef LINDTHALER

09.08.1910

198 535

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 536

Wilhelm KOS

14.05.1910

360 580

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 538

Gustav DWORSCHAK

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

10 539

Josef SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

10 553

Fritz HABEREDER

 

 

SS-Oberscharführer

10 557

Hans ULMER

25.03.1904

509 109

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

10 561

Erwin LIEB

23.02.1906

95 717

SS-Hauptsturmführer

10 564

Hermann HAILER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

10 569

Herbert THOMA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 581

Emil CALLEGARI

03.08.1908

548 419

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 584

Jakob HAUSER

18.07.1900

569 016

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

10 585

Gustav OTTERBACH

04.06.1894

557 959

SS-Obersturmführer

10 589

Robert FEUCHTER

11.10.1904

557 906

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

10 596

Karl GESELE

15.08.1912

724 050

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

10 597

Max PFINDER

 

 

SS-Unterscharführer

10 599

Paul RAIZNER

17.06.1913

582 315

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

10 601

Emil MESTEL

 

 

SS-Scharführer

10 604

Josef KIENBERGER

10.12.1891

177 143

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 609

Karl REITMAYR

21.04.1901

313 986

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

10 613

Egon TERWEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

10 618

Valentin MORAST

19.02.1897

176 081

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

10 622

Karl KISSLING

16.03.1908

967 418

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

10 627

Erwin HÖNIG

 

 

SS-Unterscharfuhrer

10 628

Wilhelm KINZEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

10 639

Jakob BAPPERT

 

 

SS-Unterscharführer

10 643

Werner THOSS

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

10 645

Walter HEGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 673

Werner KNIETSCH

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

10 674

Willy SCHULZ

29.04.1909

495 482

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

10 676

Rudolf SANDIG

11.09.1911

127 303

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

10 687

Günther HEIN

30.04.1908

37 552

SS-Obersturmführer

10 692

Ernst KRETSCHMAR

 

 

SS-Sturmmann

10 710

Kurt ZANDER

11.05.1907

652 111

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

10 712

Konrad SCHULTHEISS

25.03.1900

414 317

SS-Obersturmführer

10 713

Paul HEMLING

12.07.1905

547 151

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 720

Paul SCHLAFKE

13.03.1908

608 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

10 734

Ernst GEDENK

01.05.1902

267 680

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

10 739

Heinrich ETTL

 

 

SS-Scharführer

10 740

Hans TÖNGES

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

10 741

Edmunt SPÄTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 743

Ferdinand SCHULTE

09.03.1897

178 710

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

10 747

Johannes NEUMANN

11.03.1899

605 205

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

10 750

Erich KIRSTE

23.05.1904

392 535

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

10 763

Friedrich KILIAN

27.07.1896

396 033

SS-Obersturmführer

10 765

Ernst BERGER

06.07.1904

427 697

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

10 769

Otto LEHMANN

16.08.1888

578 675

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

10 774

Walter FRÖHLICH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 775

Georg SCHÖNKNECHT

28.12.1894

428 334

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

10 779

Paul SCHEIBLICH

09.09.1899

238 321

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

10 782

Albert TRENK

24.08.1889

65 814

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

10 785

Johannes WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 786

Walter FAULHABER

06.04.1899

238 283

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

10 789

Erich NEUMANN

04.09.1898

373 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

10 793

Hermann KNOCH

20.12.1885

554 153

SS-Obersturmführer

10 795

Arthur Karl GREISER

22.01.1897

166 635

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

10 798

Ernst NEUBAUER

03.04.1909

621 311

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

10 799

Friedrich HAAS

27.06.1905

160 063

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

10 814

Heinrich SCHRECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 819

Robert EGELKRAUT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 821

Heinz WÖLFEL

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

10 822

Karl HOLLERING

19.11.1910

145 307

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 823

Georg VOIGTLÄNDER

06.06.1910

536 477

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

10 825

Bernard GRETHLEIN

29.07.1906

299 557

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

10 829

Johann KAHL

25.12.1886

19 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

10 832

Karl MAY

 

 

SS-Scharführer

10 835

Dr Eberhard KLEIN

20.06.1903

618 201

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

10 838

Hermann MARTIN

 

 

SS-Scharführer

10 839

Walter MOZER

 

 

SS-Oberscharführer

10 840

Matthäus BOSCH

17.05.1886

577 821

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

10 845

Joseph DOLL

07.04.1908

 

SS-Mann

10 853

Anton BACHMANN

02.11.1902

18 375

SS-Obersturmführer

10 868

Paul RÖDER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

10 870

Paul REINKE

10.11.1900

463 167

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

10 877

Hugo MÄCKE

01.07.1909

87 808

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

10 878

Werner SCHRÖPEL

28.04.1910

135 081

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

10 883

Herbert JACOB

 

 

SS-Untersturmführer

10 890

Rudolf GERSTENBERGER

15.12.1903

169 649

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 25.05.1934 r.

10 896

Martin BEMMANN

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

10 903

Walter DAME

14.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

10 906

Fritz HILDEBRANDT

06.02.1897

498 124

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

10 909

Paul HARTLEB

18.12.1910

259 511

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

10 911

Wilhelm KÜRSCHNER

30.06.1898

525 741

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 917

Adolf WILL

04.04.1901

355 288

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

10 919

Richard BACHMANN

05.10.1897

581 304

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

10 925

Dr. Heinz LEONHARD

09.08.1904

48 508

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

10 943

Otto MÖHLE

31.01.1892

98 052

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 944

Georg WILMS

09.02.1901

616 339

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

10 953

Leopold DARGEL

01.11.1901

199 744

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

10 955

Karl Maria WEISTHOR
(KARL WILLIGUT)

10.12.1866

nie nale¿a³

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

10 960

Bruno SCHWANDT

23.02.1904

235 129

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

10 962

Alfred PFLAUM

22.04.1902

294 720

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 964

Walter SCHÄFER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

10 969

Karl HARGENS

 

 

SS-Unterscharführer

10 970

Klaus MEISTER

11.06.1912

520 973

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1934 r.

10 975

Hermann PETERSEN

 

 

SS-Mann

10 976

Cornelius HÖLCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

10 979

Adolf DEUSSING

15.07.1900

431 424

SS-Obersturmführer

10 982

Heinz WÖHNCKE

08.08.1902

455 934

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

10 984

Willi DUSENSCHÖN

01.03.1909

75 582

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

10 988

Rolf SCHNACKENBERG

06.02.1910

177 789

SS-Obersturmführer

10 991

Wilhelm FRANZ

19.12.1897

125 343

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

10 992

Hermann BORNHOLDT

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS21.06.1944 r. - awans w dniu

10 997

Hans LAU

17.06.1893

266 412

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 10 332 dla:
    SS-Scharführer - Werner FRANK
    SS-Unterscharführer - Max KUNATH

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 10 424 dla:
    SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - Werner REHDER
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Kurt LIMBERG, urodz. 14.02.1906 r.

zacz±æ DAL 1934 od 26.jpg


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion