Numery cz³onków SS od 101 000 do 101 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

101 001

Walter DEDERDING

 

 

SS-Unterscharführer

101 013

Karl KRÄMER

 

 

SS-Mann

101 019

Emil SUBERT

 

 

SS-Unterscharführer

101 027

Walther BENSER

24.09.1900

2 937 062

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

101 031

Walter BÖNNER

 

 

SS-Mann

101 034

Karl RÜGGEBERG

30.11.1904

3 199 087

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 035

Bernhard LÖCKNER

 

 

SS-Mann

101 037

Walter WEHNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

101 049

Carl KERKSIEK

29.11.1907

1 274 987

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

101 053

Otto SCHLOTTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

101 059

Paul WITTLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

101 061

Ernst THEIMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

101 081

Rudolf FEHRS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

101 085

Johannes HASS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 091

Richard HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

101 100

Paul HELLMANN

29.06.1896

1 469 122

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

101 108

Richard SCHUST

06.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 18.08.1943 r.

101 112

Max WENIGER

 

 

SS-Rottenführer

101 119

Georg BITTNER

 

 

SS-Mann

101 125

Willi WERSIG

 

 

SS-Sturmmann

101 127

Erhard FISCHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 128

Helmut DECK

 

 

SS-Scharführer

101 130

Karl SPAHN

08.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 141

Werner DANNENBERG

 

 

SS-Rottenführer

101 150

Gerhard HAESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 152

Dr Horst BREDAU

07.09.1909

2 306 376

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

101 154

Hans DESCHNER

17.06.1911

2 296 094

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11,1944r.

101 155

Kurt WALENSKY

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

101 188

Fritz WANNACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

101 202

Willy SCHAAR

 

 

SS-Sturmmann

101 225

Willy FRÖLIAN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

101 271

Helmut GOERTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

101 283

Werner URLAUB

 

 

SS-Sturmmann

101 287

Paul HUMMEL

 

 

SS-Rottenführer

101 291

Emil JANZ

 

 

SS-Sturmmann

101 300

Hellmut WENDTLANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 303

Karl HUMMEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

101 306

Hermann RADITSCHNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 309

Heinz KOLLMANN

09.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

101 310

Max RAUSCH

14.10.1898

236 590

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 324

Gerhard WARNECKE

07.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

101 325

Hans WEIGEL

26.03.1909

3 558 663

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

101 330

Hans BAUER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

101 331

Kurt BAUMGARTEN

17.07.1908

1 339 556

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

101 334

Erich DUNKEL

06.12.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

101 345

Julius ZWISSLER

 

982 192

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

101 346

Kurt SCHMITT

07.10.1886

2 651 252

SS-Brigadeführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

101 348

Paul MROSS

 

 

SS-Unterscharführer

101 349

Otto DIETRICH

31.08.1897

126 727

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

101 350

Hermann REISCHLE

22.09.1898

474 435

SS-Gruppenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

101 351

Dr Gerd NALBACH

14.04.1891

3 210 719

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

101 352

Max ZEISER

12.10.1895

3 219 519

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 354

Dr Fritz BERGTOLD

13.07.1898

1 924 501

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

101 356

Max EDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

101 358

Alfred ROGNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

101 364

Heinrich HECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 367

Josef GLITTENBERG

03.01.1914

1 348 341

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 369

Wilhelm AMELS

 

 

SS-Sturmmann

101 373

Alfred SAÜRWEIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

101 375

Wilhelm PROPACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

101 412

Hermann HOFS

 

 

SS-Scharführer

101 413

Wilhelm WOLTERS

 

 

SS-Sturmmann

101 439

Ernst DIETRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 465

Paul GILGENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 477

Peter BREUER

21.07.1894

1 240 817

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

101 091

August CZARNETZKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

101 481

Fritz JASCHKE

10.01.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

101 490

Peter SPURK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 498

Peter BURGER

10.02.1897

1 225 435

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

101 505

Otto THEISS

08.10.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r./TD>

101 524

Herbert STEINSEIFER

 

 

SS-Rottenführer

101 544

Heinz STOCKHAUSEN

 

 

SS-Mann

101 560

Adolf HOECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

101 573

Bernhard BECKER

26.08.1902

1 348 057

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

101 578

Hans WOLFF

 

 

SS-Unterscharführer

101 582

Rudolf BURVENICH

 

 

SS-Sturmmann

101 585

Walter BÜSGEN

23.12.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 594

Ulrich WEIST

16.12.1898

139 185

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

101 602

Georg RULLMANN

10.08.1885

1 490 216

SS-Sturmbannmführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

101 603

Alfred MEYER

17.11.1912

1 490 174

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

101 604

Hermann FRÖBEL

 

 

SS-Oberscharführer

101 607

Otto WILHELM

31.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

101 611

Hermann FINK

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

101 631

Paul REISENER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

101 632

Karl RAUFENBARTH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

101 635

Hermann LINNEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

101 646

Karl HITZELBERGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

101 655

Fritz BINDERNAGEL

28.09.1901

2 292 862

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

101 658

Hans HOLFELDER

22.04.1891

1 592 030

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.,oraz
SS-Oberführer d.R Waffen-SS

101 660

Hans RÖDER

 

 

SS-Unterscharführer

101 662

Oskar HANS

06.02.1910

1 536 750

SS-Hauptsturmführer

101 663

Clemens LACKMANN

 

 

SS-Rottenführer

101 664

Rudolf GLÄSER

07.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

101 669

Kurt HOPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

101 670

Georg SEEGER

24.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

101 674

Wolfgang REDELL

22.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 675

Helmuth FROMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 682

Heinz EULER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

101 688

Siegfried KORSCH

 

 

SS-Mann

101 689

Willi LAFONTAINE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

101 692

Werner FECKE

25.01.1907

 

SS-Sturmbannfuhrer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 693

Erhard ÜBEL

28.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

101 694

Bernhard FRENZEL

19.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

101 697

Walter KLEIN

10.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

101 701

Fritz KÖHNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

101 703

Erich GULA

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

101 705

Ernst ALEXANDER

08.02.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 711

Kurt SCHRÖDER

17.01.1904

2 275 724

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

101 712

Wolfgang MÜLLER

 

 

SS-Mann

101 717

Dethard WULFF

23.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

101 720

Otto VOELKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 727

Erich NEUBERGER

08.02.1910

6 263 175

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

101 729

Wilhelm ZINKE

14.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

101 733

Paul NIESWANDT

26.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

101 741

Oskar DIENSTBACH

30.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

101 742

Eugen NIES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

101 782

Hans MIGNON

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

101 786

Anton NADLER

09.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

101 790

Ludwig KLAG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

101 795

Dr Ernst STROH

21.01.1882

146 080

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

101 796

Adolf SCHEFFEL

05.12.1908

2 291 155

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

101 797

August SIMMERER

26.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 798

Adolf WURZ

19.09.1909

202 167

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w grudniu 1944 r.

101 802

Erich MAY

06.03.1909

2 461 787

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1944 r.

101 813

Dr Werner JÜNGST

11.03.1904

1 018 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

101 818

Harry WECKMANN

09.12.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

101 819

Erwin HASEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

101 822

Dr August RUSCHE

07.08.1885

61 743

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

101 825

Ludwig BÖHMER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

101 829

Richard DAHL

 

 

SS-Rottenführer

101 840

Walter SCHENKMANN

09.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

101 856

Heinrich FÜRTH

 

 

SS-Mann

101 864

Otto KLEBON

01.08.1887

1 291 646

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

101 865

Paul TONSCHEIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

101 868

Heinz WERNICKE

 

 

SS-Scharführer

101 869

Gerhard KNAKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

101 870

Heinz HORN

02.10.1909

601 424

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

101 872

Heinrich KAISER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

101 873

Richard DIETZ

11.06.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

101 915

Heinirch FÖST

11.03.1903

4 158 677

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

101 920

Friedrich Graf von un zu EGLOFFSTEIN

10.05.1906

341 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

101 923

Karl RUSSE

14.10.1910

3 516 746

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

101 925

Kurt SCHEPULL

 

 

SS-Sturmmann

101 966

Walter GLAUSNITZER

 

 

SS-Rottenführer

101 971

Wilhelm GÄRTNER

 

 

SS-Mann

101 975

Herbert ENGLER

 

 

SS-Rottenführer

101 978

Helmut ENGLER

 

 

SS-Sturmmann

101 983

Friedrich KARL

15.09.1911

1 591 713

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

101 986

Hermann PAUSTAG

 

 

SS-Scharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion