Numery cz³onków SS od 103 000 do 103 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

103 002

Georg KELLNER

11.09.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 17.08.1943 r.

103 024

Hans-Georg SCHMIDT

30.05.1902

1 665 579

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

103 028

Georg HAASE

 

 

SS-Sturmbannführer

103 036

Philipp CHASSEE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

103 040

Hans SCHMITT

02.12.1899

4 264 283

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

103 047

Ernst WILLNER

24.12.1912

1 201 011

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 048

Max WITTMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

103 050

Max DAUMER

09.11.1901

3 208 106

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

103 057

Dr Kurt CHRISTMANN

01.06.1907

3 203 599

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

103 063

Adolf SCHWARZMAIER

25.04.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

103 065

Karl GEISELBERGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 067

Hermann ENGLERT

 

 

SS-Mann

103 076

Fritz JAKOB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

103 087

Dr Adalbert HERTEL

23.04.1897

1 069 530

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

103 098

Walter NAGEL

 

 

SS-Mann

103 100

Ottokar SOPER

06.01.1899

2 568 693

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

103 103

Herbert KNOESSEL

15.04.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

103 110

Erich LEIMENSTOLL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

103 111

Fritz KLINGER

22.08.1905

1 139 232

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

103 118

Walter SCHUCKER

17.07.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

103 124

Theodor KUHNMÜNCH

26.04.1895

2 565 623

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

103 126

Karl WEBER

 

 

SS-Sturmmann

103 138

Gustav ENGELHARD

 

 

SS-Rottenführer

103 139

Paul MOSER

23.06.1904

3 463 751

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

103 140

Ludwig WEILER

 

 

SS-Rottenführer
13.06.1937 r. - wykluczony z SS

103 146

Karl BOLZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

103 150

Eugen BOLZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

103 151

Willi ABENDSCHÖN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

103 153

Wolfram SCHRADE

 

 

SS-Rottenführer

103 154

Maximilian GENG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 163

Karl IRLE

 

 

SS-Oberscharführer

103 164

Rudolf BECK

18.02.1911

308 866

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

103 169

Kurt BADER

26.02.1899

3 079 935

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 20.04.1941 r.

103 173

Günther HERTH

14.04.1915

2 565 322

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.12.1941 r.

103 176

Kurt DITTER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

103 179

Felix EBERHARD

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

103 201

Helmut GUGGOLZ

13.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

103 202

Wilhelm KOHRING

08.09.1905

4 037 173

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

103 206

August WENDEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

103 214

Karl KLOTZ

20.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

103 215

Eugen DECK

10.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

103 219

Jakob REINHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

103 225

Karl HEUSER

11.02.1907

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

103 236

Paul ZABOROWSKI

04.11.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

103 246

Kurt HAUSWIRTH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

103 251

Oskar KALTENMEIER

 

 

SS-Hauptscharführer

103 254

Julius REICHERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

103 280

Alfred SINGER

 

 

SS-Unterscharführer

103 283

Friedrich HUBER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 295

Karl DORL

 

 

SS-Unterscharführer

103 298

Hans KLEINER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 301

Willi HECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

103 308

Ernst HENNEKA

 

 

SS-Mann

103 313

Dr Fritz PESTER

28.04.1904

676 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

103 314

Heinrich DEGER

03.07.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

103 315

Herbert ROEDERER

19.04.1908

308 978

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

103 325

Dr Anton ROTH

02.05.1900

1 679 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

103 334

Richard DILGER

 

 

SS-Scharführer

103 336

Gustav HATZNER

 

2 527 502

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 338

Werner WIRTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

103 345

Josef BROTZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

103 348

Friedrich ROSENKRANZ

 

 

SS-Mann

103 351

Bernhard BROCKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1945 r.

103 373

Wilhelm GROSS

09.01.1900

1 242 823

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

103 376

Walter BÜHRER

 

 

SS-Sturmmann

103 389

Oskar HEYDEGGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 390

Theo BALLAND

 

 

SS-Mann

103 401

Josef BRAITSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

103 404

Friedrich BEERWEILER

30.12.1901

967 402

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

103 420

Robert SPEIDEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1945 r.

103 430

Emil DIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

103 433

Hermann BEUTTER

 

 

SS-Unterscharführer

103 437

Adam NICKEL

 

 

SS-Scharführer

103 448

Theodor WEILER

11.09.1887

87 664

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

103 458

Alfred EHRHARDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

103 463

Otto WETTSTEIN

16.02.1892

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

103 470

Rudolf KOETT

27.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

103 478

Heinrich MEISWINKEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

103 482

Otto HEESS

17.10.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

103 485

Hermann STEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

103 491

Karl HARTLICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

103 494

Heinrich SCHORNDORFER

 

 

SS-Mann

103 513

Ottmar WINKLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

103 522

Erich GIMBER

29.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 13.04.1945 r.

103 527

Dr Hans GOTTLOB

14.06.1903

4 028 807

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

103 529

Herbert SCHUSTER

06.04.1915

3 457 242

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

103 536

Emil FREY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

103 555

Gottfried SCHÖDL

 

 

SS-Unterscharführer

103 560

Gustav COBLENZER

 

 

SS-Sturmmann

103 577

Walter SPITZMÜLLER

07.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.01.1945 r.

103 580

Oskar KLINK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

103 589

Friedrich BAUER

23.04.1907

2 261 303

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

103 591

Eugen HIRSCH

02.04.1898

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 02.06.1937 r.

103 606

Arthur FRIEDRICH

1908

 

SS-Rottenführer
22.02.1939 r. - wykluczony z SS

103 614

Kurt SCHUEHLE

1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

103 615

Karl SCHMIDT

26.01.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

103 622

Paul BISCHLER

10.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

103 628

Hermann BORHO

10.02.1900

862 018

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

103 629

Otto WALTER

 

 

SS-Sturmmann

103 630

Albert KIRRMANN

09.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

103 633

Rudolf FISCHER

10.07.1899

3 080 216

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

103 643

Max FOISINGER

19.10.1911

 

SS-Mann

103 645

Julius WECK

11.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

103 649

Arnold WURM

 

 

SS-Unterscharführer

103 650

Josef WÄLDELE

 

 

SS-Unterscharführer

103 652

Fritz GÖRING

13.04.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

103 655

Karl EHEMANN

 

 

SS-Mann

103 664

Eugen HIRTH

 

 

SS-Sturmmann

103 667

Edgar FÖRSTER

11.07.1906

2 632 176

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ w dniu 30.06.1944 r.

103 669

Hans BURGER

 

 

SS-Rottenführer

103 676

Walter STEINHARDT

 

 

SS-Sturmmann

103 679

Artur WALLENWEIN

17.06.1905

357 357

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

103 680

Heinrich STEIGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

103 688

Heinz MAURER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

103 697

Hermann STEINLE

 

 

SS-Scharführer

103 700

Wilhelm KOLB

 

 

SS-Mann

103 713

Otto JUNG

17.08.1895

438 683

Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

103 718

Albert MEISTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

103 723

Robert LUDWIG

 

 

SS-Rottenführer
14.03.1936 r. - wykluczony z SS

103 726

Hermann WARTH

 

 

SS-Mann

103 727

Oswald WANDHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 766

Hugo KARDAUS

 

 

SS-Oberscharführer

103 767

Friedrich RATH

 

 

SS-Mann

103 772

Wilhelm SCHMITT

 

 

SS-Mann

103 775

Günther HUEBEL

04.09.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 08.12.1941 r.

103 780

Otto DIETRICH

27.01.1901

2 332 060

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 798

Eugen TISCHENDORF

 

 

SS-Unterscharführer

103 799

Quirinus KREILINGER

 

3 024 499

SS-Sturmmann

103 802

Hermann KELLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

103 809

Franz HAITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

103 810

Karl KAISER

18.04.1893

1 355 559

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

103 813

Erwin HOVEN

19.09.1898

1 298 995

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

103 814

Eugen KNAPP

21.06.1909

1 896 442

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

103 819

Gustav LEFEBRE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 825

Hermann MAURER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 828

Fritz SCHÖRGER

15.12.1906

3 146 011

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 829

Carl von REICHMEISTER

22.12.1910

92 860

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

103 838

Karl REIS

 

 

SS-Oberscharführer

103 841

Dr Rudolf BARTH

09.09.1906

2 092 662

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

103 846

Gerhard PFAUL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

103 848

Philipp FRANZEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

103 854

Klaus EHRLICH

 

 

SS-Mann

103 856

Hans HEINRICHS

01.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

103 876

Paul DENK

 

 

SS-Rottenführer

103 889

Hermann KNIEPER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

103 897

Hans FURCH

20.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

103 905

Anton NORRENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

103 910

Ludwig HEINRICH

 

 

SS-Scharführer

103 926

Wilhelm KOCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

103 930

Johann TEWES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

103 934

Wilhelm CHARPENTIER

22.05.1893

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

103 937

Friedrich ZOELZER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

103 969

Fritz FLENDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

103 980

Ernst JOST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion