Numery cz³onków SS od 104 000 do 104 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

104 036

Hermann BECKER

 

 

SS-Rottenführer

104 046

Norbert MÄSER

 

 

SS-Mann

104 064

Richard MÜLLER

10.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

104 065

Adolf BURKART

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

104 078

Kurt PREUSSER

29.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

104 098

Martin SELIG

 

 

SS-Rottenführer

104 103

Eduard SCHELTER

08.05.1903

2 619 170

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 104

Heinrich SCHILLING

24.10.1906

2 614 246

SS-Sturmbannführer

104 120

Karl GENG

07.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

104 147

Hans BIEGEL

 

 

SS-Hauptscharführer

104 157

Wilhelm KREINER

 

 

SS-Rottenführer

104 170

Heinrich STERN

04.06.1898

790 133

SS-Hauptsturmführer - awans 10.09.1939 r.

104 179

Erich SAKOWSKI

16.02.1895

2 716 052

SS-Obersturmführer - awans 30.01.1937 r.

104 183

Oskar HOLLFELDER

 

 

SS-Rottenführer

104 190

Hans MOLITORIS

17.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 219

Dr Heinrich SCHMIDT

18.06.1895

4 644 151

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

104 223

Ludwig GEHRING

 

 

SS-Mann

104 231

Hans FARNBACHER

 

 

SS-Rottenführer

104 239

Karl SCHARRER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

104 241

Joseph HAUGG

14.03.1907

3 139 744

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

104 243

Dr Peter GOETZ

01.12.1890

813 254

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1937 r.

104 244

Dr Hans SCHRICKER

05.04.1886

2 534 866

SS-Untersturmführer - awans 30.01.1938 r.

104 277

Walter SCHÜTZ

24.07.1904

2 529 810

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 284

Wilhelm GRAUNITZ

 

2 560 860

SS-Untersturmführer
opu¶ci³ SS w 1938 r.

104 287

Dr Paul VAGT

31.05.1905

235 705

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1935 r.

104 288

Johann FÖRSTER

31.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

104 292

Benno ANGERER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

104 294

Emil BÜHL

09.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

104 296

Karl FEULNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 302

Hans MICHEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

104 304

Christian POPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

104 317

Waldemar LOUIS

08.12.1898

544 996

SS-Obersturmführer - awans 10.09.1939 r.

104 328

Albert VOIGT

19.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

104 333

Adolf HEINRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

104 334

Hans HEINRICH

 

 

SS-Sturmann

104 345

Hans WÄCHTER

 

 

SS-Unterscharführer

104 358

Anton POSTNER

 

 

SS-Unterscharführer

104 377

Rudolf WAGNER

29.06.1913

812 893

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1943 r.

104 381

Gustav WUNDERLICH

16.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

104 387

Fritz ECKL

 

 

SS-Rottenführer

104 399

Gerhard GÖPFERT

06.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

104 427

Johann PÖLLMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

104 435

Christian GRENZ

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

104 442

Hans HAHN

 

 

SS-Rottenführer

104 443

Emil HAINZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans 10.09.1939 r.

104 448

Albert WOLFRAM

 

 

SS-Sturmmann

104 455

Hermann MEIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

104 471

Georg HÄMMER

 

 

SS-Mann

104 493

Christian HORBELT

 

 

SS-Mann

104 496

Dr Konrad POLLER

21.10.1896

3 154 114

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

104 499

Dr Helmut EDENHOFER

18.09.1891

2 676 012

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

104 500

Dr Alfred LAUF

01.04.1907

267 635

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 509

Oswald GROSS

 

 

SS-Oberscharführer

104 516

Werner HUHN

14.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

104 518

Dr Julius MUTHIG

09.05.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

104 522

Rudolf SCHMITT

15.10.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

104 532

Hermann ECKERT

05.05.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

104 539

Friedrich STAEUDTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 540

Waldemar WOLTER

19.05.1908

3 140 090

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
25.05.1947 r. - stracony

104 542

Dr Josef WÖRNER

21.09.1909

3 415 030

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

104 566

Wilhelm JÖRES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

104 605

Albin GRÖNERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

104 612

Josef DÜRR

01.05.1909

3 416 289

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

104 620

Ernst SCHÄFER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

104 629

Karl TRILSCH

 

 

SS-Rottenführer

104 632

Richard ENGELBRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

104 635

Fritz GONDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

104 658

Eugen SPEIDEL

04.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

104 664

Georg REICHHART

 

 

SS-Mann

104 666

Norbert SCHWAB

 

 

SS-Mann

104 698

Albert REICHENECKER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

104 704

Paul AMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

104 705

Heinrich BRENNER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

104 707

Alois FRIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 711

Otto EISENHUT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

104 719

Willy FEISKER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

104 725

Erich SCHMITT

24.12.1910

838 804

SS-Untersturmführer
awans w dniu 20.04.1938 r.

104 729

Hugo STRAUSS

25.06.1907

4 463 651

SS-Untersturmführer der Waffen SS - awans w dniu 17.08.1936 r.
zgin±³ 03.11.1941 r.

104 730

Willi EICHHORN

23.08.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.08.1936 r.

104 737

Georg LUKAN

 

 

SS-Rottenführer

104 743

Hermann BRAUN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

104 748

Rudi MÜLLER

06.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

104 750

Otto OESS

13.02.1916

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

104 751

Emil SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

104 759

Heinrich OESS

18.10.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1943 r.

104 769

Adolf SCHREIBER

25.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.11.1941 r.

104 774

Ernst ZEHNLE

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1939 r.

104 776

Karl BLATZ

10.12.1897

3 172 565

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1942 r.

104 798

Dr Heinrich PETERSEN

10.05.1907

4 855 697

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

104 819

Alfred IMMELE

17.01.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

104 821

Christoph MUSCAT

31.12.1910

4 858 957

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 829

Fritz WILKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 839

Wolfgang SCHMIDT

23.09.1910

3 089 098

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

104 842

Hellmuth SCHWARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

104 845

Walter KÜCHLIN

02.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 15.02.1942 r.

104 848

Dr Peter LIEBRICH

11.02.1909

376 100

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

104 849

Walter PONGS

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans 21.06.1943 r.

104 852

Walter EICHLER

 

 

SS-Rottenführer

104 858

Karl BROHL

21.08.1915

5 506 906

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.05.1940 r.

104 860

Kurt TRUHEL

20.06.1909

348 961

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

104 861

Kurt ECKERT

20.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

104 862

Karl HERRMANN

18.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

104 864

Fritz MÖSINGER

20.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

104 875

Paul LEISTENSCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 876

Fritz GRAÜNHORST

 

 

SS-Unterscharführer

104 886

Dr Karl DENZ

10.12.1896

1 895 982

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
01.03.1938 r. - odszed³ z SS do Wehrmachtu

104 896

Johannes MAIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

104 897

Eugen WICKERSHEIM

 

 

SS-Rottenführer

104 903

Eugen ZIEGLER

14.08.1898

143 422

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

104 905

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

104 907

Ernst RAPP

22.10.1899

1 138 918

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

104 913

Otto KING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

104 946

Ernst LEBER

10.12.1895

2 565 663

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

104 947

Eugen BAUMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

104 948

Heinrich MÜLLER

28.01.1889

15 025

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

104 955

Rudolf BEIL

26.12.1907

208 523

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

104 974

Franz PETERSEN

 

 

SS-Mann

104 980

Adolf EHRET

 

 

SS-Rottenführer

104 992

Wilhelm GÖRCKE

07.09.1912

1 298 532

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion