Numery cz³onków SS od 105 000 do 105 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

105 003

Fritz SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmann

105 012

Sepp MUSOLF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

105 013

Dr Bernhard FRANK

15.07.1913

4 442 198

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R Waffen-SS

105 016

Rudolf SCHÄFER

05.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 017

Hans BORGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

105 023

Herbert GERIGK

 

 

SS-Sturmann

105 025

Erwin HERCHET

18.02.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

105 029

Manfred HOF

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

105 033

Richard SCHMIDT

08.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zmar³ 24.08.1944 r.

105 043

Heinrich BURGDÖRFER

 

 

SS-Rottenführer

105 049

Emil HÖFFNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

105 061

August MEYREISS

 

 

SS-Mann

105 062

Josef KRAUSE

 

 

SS-Mann

105 063

Friedrich SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

105 080

Anton WELLBROCK

21.05.1911

2 160 826

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

105 094

Otto PATZWALD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

105 101

Johann MERMEIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

105 115

Hugo AHLMANN

 

 

SS-Mann

105 136

Paul SCHRÖTER

11.01.1912

105 136

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 147

Heinrich HOEFFER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

105 150

Franz BÖMKES

 

 

SS-Sturmann

105 174

Dr Albert WEBER

01.11.1893

3 566 237

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

105 184

Franz SCHLÜTER

26.03.1902

2 492 092

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
07.07.1938 r. odszed³ z SS do Wehrmachtu

105 194

Herbert BALKE

 

 

SS-Rottenführer

105 212

Dr Wilhelm HAVERKAMP

15.03.1887

379 143

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

105 230

Hermann KLINGENBERG

05.02.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 24.10.1943 r.

105 236

Ernst BOKERMANN

 

 

SS-Rottenführer

105 246

Fritz FORQUIGNON

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

105 248

Herbert DELLBRUEGGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

105 273

Bernhard FRICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

105 282

Fritz LEINEKE

19.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.05.1940 r.

105 291

Hans RUTZ

05.01.1908

2 487 594

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

105 298

Walter GENROTZKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

105 299

Josef WALTEMODE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

105 300

Dr Alfred von WITZLEBEN-WURMB

17.11.1898

2 602 875

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

105 301

Karl LEHNEN

17.04.1890

2 700 364

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

105 305

Hans KERSTEN

10.05.1886

1 102 939

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 02.07.1941 r.

105 307

Josef PFISTER

29.12.1900

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

105 310

Josef GUGGEMOS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

105 313

Wolfgang WEIGL

30.10.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

105 317

Willi HUTH

02.02.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

105 327

Josef MILLER

31.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

105 340

Georg REISER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

105 347

Kurt KLAUSS

22.01.1904

701 473

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

105 385

Josef HUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

105 392

Josef KAPSER

 

 

SS-Mann

105 397

Gerhard PRÄHUBER

02.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

105 408

Xaver LOHMAIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

105 410

Max MAYERHOFER

 

 

SS-Mann
14.09.1937 r. - wykluczony z SS

105 411

Alois MITTERMEIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

105 417

Josef GIGGENBACH

01.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 434

Johann RIEDMEIER

 

 

SS-Mann

105 438

Karl GEUDER

 

 

SS-Rottenführer

105 445

Matthias GÖTZ

04.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

105 448

Fritz SCHWANDER

05.10.1896

2 677 450

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

105 465

Dr Kurt SIERP

18.08.1906

267 608

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 478

Josef RUSSBAUMER

 

 

SS-Scharführer

105 483

Otto ZELLER

29.01.1896

278 700

SS-Untersturmführer - awans w dniu 05.07.1934 r.

105 491

Kilian FRANKENBERGER

12.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

105 509

Kurt KULZER

29.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

105 512

Richard SCHREINER

25.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

105 513

Paul SCHRÖDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

105 520

Martin WERTH

 

 

SS-Mann

105 538

Anton BOCK

30.04.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

105 540

Josef DENNSTÄDT

14.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

105 545

Adam HOOS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

105 546

Otto KREPPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

105 552

Hans SINGER

22.08.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

105 561

Franz FABER

01.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

105 564

Dr Hans JÄCKER

05.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

105 572

Kurt HAAG

16.02.1901

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

105 576

Karl RITSCHKE

12.03.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

105 581

Karl WINKLER

 

 

SS-Rottenführer

105 582

Hugo BAUER

 

 

SS-Rottenführer

105 584

Erich BLUM-NEFF

07.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

105 586

Konrad GWINNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

105 590

Karl KANTLEHNER

13.03.1907

104 743

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

105 596

Hans RÖHM

 

 

SS-Mann
wylkuczony z SS w 1935 r.

105 606

Robert MARTE

 

 

SS-Mann

105 614

Georg HUBER

 

 

SS-Rottenführer

105 631

Erich SCHITTENHELM

07.05.1911

4 404 096

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

105 642

Kurt RUPPMANN

29.12.1912

4 198 167

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1941 r.

105 647

Otto EISELE

 

 

SS-Unterscharführer

105 650

Willy HESS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

105 656

Helmut LIPP

21.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 686

Erwin DENNER

30.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zmar³ 30.05.1943 r.

105 689

Eugen SCHEÜRMANN

27.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

105 690

Heinrich SIGLOCH

 

 

SS-Rottenführer

105 693

August HÄFNER

??.??.1912

 

SS-Obersturmführer

105 711

Erich KLAUSS

 

 

SS-Mann

105 714

Hermann FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

105 745

Gottfried ECKOLT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1942 r.

105 753

Adolf KIRCHLECHNER

 

 

SS-Mann

105 756

Karl STRENGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

105 758

Dr Erwin EGE

20.02.1898

2 346 745

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

105 785

Erich BLESCH

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1937 r.

105 796

Gustav HEIDT

 

 

SS-Mann

105 798

Heinrich KINZEL

 

 

SS-Mann

105 802

Dr Carl KRITZLER

27.10.1901

288 110

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

105 804

Josef BECKER

16.08.1884

837 549

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

105 816

Karl HAUSER

15.10.1909

3 145 597

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

105 821

Paul GÄSSLER

01.08.1898

579 909

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

105 823

Adolf NEUBAUER

13.11.1895

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

105 825

Karl IMHOF

13.01.1912

1 355 547

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

105 831

Walter SCHMUTZ

28.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

105 835

Alfred KAISER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

105 845

Friedrich LEHMANN

16.10.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zmar³ 14.11.1946 r.

105 851

Karl WINKLER

 

 

SS-Rottenführer

105 856

Dr Karl KIRCHHOFER

11.03.1890

615 404

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

105 860

Friedrich GEMBE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

105 869

Franz BITSCH

17.12.1903

98 661

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

105 870

Dr Lothar GLATTES

03.04.1908

676 577

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

105 888

Franz HAPPLE

 

 

SS-Mann

105 905

Fritz RAUBER

 

 

SS-Sturmann

105 920

Josef AINSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

105 939

Rudolf ZAHLER

 

 

SS-Unterscharführer

105 945

Kurt STERK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1940 r.

105 947

Georg KRÜGER

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

105 948

Kurt DAMMERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

105 956

Ludwig WIEDERRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

105 958

Kurt REIMUTH

 

 

SS-Rottenführer

105 964

Hans SWARS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

105 970

Rudolf BRANDT

1893

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

105 979

Erich MÜLLER

30.08.1902

1 240 093

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

105 981

Franz FOBBE

18.04.1906

532 822

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

105 989

Erich KEUPER

25.06.1888

1 764 512

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion