Numery cz³onków SS od 106 000 do 106 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

106 007

Alfred ZIEGLER

 

 

SS-Mann

106 029

Hans WINKELSER

 

 

SS-Mann

106 036

Willi SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

106 046

Dr Otto LINDIG

15.11.1894

667 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

106 058

Ferdinand EICKENBERG

24.07.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

106 073

Ernst ISSBRÜCKER

09.07.1893

1 691 188

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

106 080

Dr Otto ABS

30.11.1891

2 914 835

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

106 110

Jakob BRILLEMANS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

106 118

Erich FRETTLÖH

 

 

SS-Unterscharführer

106 122

Ludwig SCHÄFER

13.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

106 173

Wilhelm OBERST

 

 

SS-Rottenführer

106 188

Walter STORBECK

 

 

SS-Hauptscharführer

106 196

Dr Kurt STRELOW

22.04.1899

2 095 327

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

106 223

Bruno GERMAR

 

 

SS-Rottenführer

106 237

Rolf BREUSING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 238

Herbert FRENZEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

106 241

Matthias WEILER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

106 242

Hermann MÜSCHEN

05.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

106 245

Winand SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

106 247

Werner FELSER

12.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

106 258

Ernst DEITERS

 

 

SS-Sturmmann

106 316

Friedrich TILGER

25.04.1884

1 347 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

106 338

Arthur VOLK

 

 

SS-Sturmann

106 356

Hans ROYER

15.07.1911

1 073 572

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

106 361

Ferdinand RAAB

22.02.1896

2 563 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

106 368

Dr Otto FISCHNICH

16.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

106 371

Walter SCHMIDT

09.07.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

106 372

Hans KIRCHNER

29.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 06.12.1943 r.

106 375

Walter GÜNSTER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

106 381

Alfons MARTIN

09.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ w marcu 1945r.

106 382

Otto FRIEDERICH

16.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 17.04.1942 r.

106 387

Karl HERR

20.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w 1944 r.

106 394

Richard TROMMER

16.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

106 408

Dr Theophil HACKETHAL

13.12.1883

1 802 808

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

106 413

Ernst VORSTOFFEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

106 416

Clemens HODANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

106 420

Georg SCHAFER

28.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

106 428

Karl HÜGLE

05.11.1902

1 694 130

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 432

Ludwig MENGES

28.07.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

106 441

Helmut DRÖGE

28.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

106 487

Alfred SPITZER

 

 

SS-Mann

106 515

Heinrich FISCHER

19.04.1889

754 601

SS-Obersturmfuhrer - awans w dnjiu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

106 522

Walter VETTER

27.04.1903

3 958 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

106 532

Heinrich FELS

 

 

SS-Scharführer

106 540

Franz BÜCKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

106 549

Eduard PIEPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 551

Erich SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

106 572

Hubert KÖRWER

 

 

SS-Rottenführer

106 582

Günther DRESCHER

08.07.1911

4 110 466

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

106 586

Georg WILLE

15.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

106 589

Edo BLANKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

106 590

Walter AHLERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

106 610

Georg WEBER

 

 

SS-Mann

106 612

Hans OELKE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

106 616

Willi KLEMME

 

1 272 864

SS-Sturmbannführer
31.10.1935 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w armii

106 617

Hans STÖLTEN

 

 

SS-Sturmann

106 620

Dr Horst BEHNSEN  (1)

07.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1943 r.

106 621

Alfred SCHMIDT

30.06.1912

906 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

106 625

Siegfried SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 652

Kurt KANSY

07.12.1912

1 973 303

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

106 653

Heinrich HECHT

 

 

SS-Rottenführer
01.04.1937 r. - wykluczony z SS

106 655

Herrmann MIELMANN

28.11.1903

1 470 351

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

106 659

Max STOREK

09.02.1899

1 940 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

106 661

Paul RIPPIN

 

 

SS-Scharführer - wykluczony z SS w 1937 r.

106 663

Dr Bernhard HOHENKIRCH

24.05.1875

345 101

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

106 671

Georg HESSE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

106 700

Willi DIEDRICH

28.08.1904

244 722

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

106 706

Walter VAHLDIECK

10.10.1910

202 612

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

106 708

Cordt METGER

 

 

SS-Unterscharführer

106 716

Erich ABEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

106 719

Kurt MERTENS

 

 

SS-Sturmmann
08.01.1937 r. - wykluczony z SS

106 747

Wilhelm SCHULTZ

08.08.1907

2 677 897

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans 09.11.1943 r.

106 762

Arno SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

106 775

Gustav HEDWIG

 

 

SS-Unterscharführer

106 812

Heinrich HARTMANN  (2)

05.03.1900

90 676

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

106 821

Dr Eduard KREBSBACH

08.08.1894

4 142 556

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

106 827

Wilhelm SCHUSTER

02.06.1908

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

106 832

Franz WODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

106 837

Erich GABRYSCH

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

106 840

Dr Richard PORZ

05.02.1905

1 184 480

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS

106 841

Richard JAHR

15.11.1883

515 165

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 12.09.1937 r.

106 842

Hans LACHER

16.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

106 845

Otto MAIER

 

 

SS-Rottenführer
29.10.1938 r. - wykluczony z SS

106 847

Johann HAMEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

106 850

Fritz SESSLER

24.08.1909

1 274 694

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

106 861

Heinz FORSTENEICHNER

18.11.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

106 864

Hermann HARSTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

106 866

Hans MÜLLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

106 867

Georg STAHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

106 869

Hans MAIER

 

 

SS-Rottenführer

106 871

Wolfgang DIEZEMANN

17.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

106 874

Wilhelm HEIM

20.11.1901

3 955 120

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

106 877

Georg STEGMANN

22.12.1897

103 538

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

106 881

Franz MÜLLER

20.12.1898

14 328

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 902

Karl REDEKER

 

 

SS-Unterscharführer

106 912

Georg KIRMEIER

09.04.1901

1 868 958

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

106 917

Konrad LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

106 929

Konrad LÖHNER

 

 

SS-Sturmmann

106 958

Dr Johannes RAEFLER

11.05.1891

27 589

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

106 961

Christian ENSMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

106 971

Otto OBERHAUSER

28.11.1900

1 359 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

106 973

Fritz UEBELACKER

29.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

106 974

Friedrich GÖLLER

26.11.1895

25 955

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

106 982

Heinz STILLFRIED

 

 

SS-Unterscharführer

106 986

Karl DÖRFLER

12.07.1896

45 846

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 106 620 dla:
    SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - Dr Horst BEHNSEN
    SS-Obersturmführer - Fritz HÄRTEL

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 106 812 dla:
    SS-Obersturmführer - Heinrich HARTMANN
    SS-Sturmmann - Josef KLEIN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion