Numery cz³onków SS od 107 000 do 107 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozosta³e s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

107 002

Rudolf KARSTEN

03.08.1905

224 759

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 003

Paul HUDL

06.05.1894

612 509

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

107 009

Friedrich OLDACH

28.02.1906

112 226

SS-Hauptsturmführer

107 012

Erich MEHNER

11.11.1914

2 413 770

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 014

Erich EHLERS

24.02.1912

1 114 046

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

107 016

Ferdinand GOTTSMANN

25.08.1905

1 274 884

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 021

Paul SCHWEICHEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 024

Franz GLENDE

27.02.1906

1 821 885

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

107 025

Thees BURFEIND

13.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer

107 029

Johannes LÖHNDORF

06.08.1912

753 085

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

107 030

Karl PLATH

11.04.1910

644 623

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 29.07.1943 r.

107 032

Andreas KÖRBER

12.05.1902

1 724 410

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

107 033

Friedrich LITSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 034

Karl BURMESTER

17.10.1911

2 749 396

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

107 037

Alexander MEGGL

16.11.1903

2 946 666

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

107 038

Fritz HERRMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

107 039

Willi KRICHBAUM

07.05.1896

5 820 987

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

107 040

Erich VOGEL

13.07.1889

2 445 009

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 042

Dr Gerhard EILERS

03.07.1903

1 279 064

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 043

Heinrich MÜLLER

28.04.1900

4 583 199

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 09.11.1941 r.

107 044

Reinhard FLESCH

01.08.1894

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 045

Christian SACHS

03.08.1903

935 797

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 046

Dr Wilhelm PATIN

25.06.1879

1 691 360

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 047

Dr Karl SCHÄFER

15.08.1901

7 900 366

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

107 050

Albert HARTL

13.11.1904

3 201 046

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 052

Wilhelm LANGE

14.05.1902

385 476

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

107 053

Gerhard RADKE

20.12.1901

2 596 206

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 054

Hellmuth GOMMLICH

11.07.1891

861 768

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

107 056

Paul SKURK

23.06.1909

1 113 922

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

107 059

Martin WOLF

25.05.1908

1 741 931

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 060

Alfons GLATZEL

17.02.1889

3 419

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 061

Felix BÖHM

31.10.1900

340 625

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 062

Gerhard LANGER

 

 

SS-Oberscharführer

107 064

Kurt KRUPAR

12.06.1900

5 372 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 065

Max HINKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 066

Friedrich SCHWAB

07.02.1901

137 299

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 071

Günther BECKERT

07.08.1896

1 004 721

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 074

Klaus AMELUNG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 075

Willi ARETZ

04.06.1892

629 513

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

107 077

Dr Fritz BERGEMANN

21.12.1907

855 945

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dnuiu 21.06.1944 r.
zgin±³ 04.08.1944 r.

107 079

Dr Günther BRANDT

01.10.1898

2 579 863

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 084

Rolf FREIBERGER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

107 089

Kurt HARDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

107 092

hans von GUELPEN

 

 

SS-Untersturmführer

107 093

Ernst KAUSSMANN

11.09.1905

5 811 160

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

107 094

Wilhelm MULDE

12.05.1910

142 099

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 095

Dr Erhard MÄDING

01.05.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 096

Ernst MÜLLER

17.09.1893

4 863 397

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

107 099

Franz HUBER

22.01.1902

4 583 151

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 09.11.1942 r.

107 100

Dr Otto RASCH

07.12.1891

620 976

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 14.12.1940 r.

107 101

Karl von NORDHEIM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 102

Alfons MEIER

 

 

SS-Sturmmann

107 103

Otto HENKEN

 

 

SS-Oberscharführer

107 104

Erich KLEINHAMMER

 

 

SS-Rottenführer

107 105

Dr Wilhelm SPENGLER

19.03.1907

4 583 230

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 106

Fritz ENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 108

Gerhard NÄRGER

04.09.1906

156 804

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

107 111

Fritz HÜBNER

18.02.1907

4 583 152

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 112

Walter TRAUTWEIN

21.11.1910

210 651

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 115

Dr Heinz SCHIMMEROHN

22.01.1911

266 440

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 118

Leonhard JÄGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 119

Horst REHNERT

30.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 120

Emil STEIN

03.06.1897

1 895 572

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 122

Otto NEUNZERT

15.11.1901

294 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

107 124

Wilhelm RÄMISCH

30.05.1913

1 431 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 127

Karl DÖSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 128

Josef GERUM

22.09.1888

659 283

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

107 131

Hans GENSLEIN

28.11.1898

637 733

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

107 132

Werner WITTICH

07.11.1895

2 602 460

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

107 133

Anton HIERL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 135

Wolfgang KOHL

30.10.1906

38 010

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

107 136

Rolf-Heinz HÖPPNER

24.02.1910

321 209

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 137

Karl STARKE

04.11.1888

2 366 629

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

107 138

Dr Justus BEYER

16.04.1910

860 875

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 139

Franz THIES

03.02.1904

27 723

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 147

Herbert PÖTZSCH

11.09.1911

601 470

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 152

Max PAHL

 

 

SS-Oberscharführer

107 158

Hermann WITT

11.12.1893

1 274 092

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 13.09.1936 r.

107 160

Hermann NUSS

14.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

107 161

Karl BRÜNNER

26.07.1900

1 903 386

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
Generalmajor der Polizei - awans w dniu 21.10.1942 r.

107 162

Konrad FISCHER

13.08.1901

4 583 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 163

Ludwig von MALSEN-PONICKAU

 

604 168

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

107 164

Johannes WALTER

06.05.1905

3 522 326

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

107 166

Rolf MATHES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 170

Dr Friedrich MÜLLER

24.01.1903

1 075 218

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 172

Karl STOLL

19.04.1909

425 371

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

107 173

Fritz BUTENHOFF

01.03.1914

2 388 183

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ w dniu 16.10.1941 r.

107 174

Ulrich GRÜNINGER

15.04.1900

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 175

Egon BÜRENSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 177

Arthur WETTICH

22.05.1897

4 583 277

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

107 178

Wilhelm MAAS

03.09.1897

33 719

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

107 179

Dr Wilhelm HAUER

04.04.1881

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 180

Paul ZAPP

18.04.1904

4 583 288

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

107 181

Werner HEURING von WALDEGG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 182

Reinhold HÄNSEL  (1)

24.06.1885

658 575

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 183

Johannes KURTH

 

 

SS-Unterscharführer

107 184

Joseph SCHREIDER

15.08.1904

3 970 994

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

107 188

Dr Hermann MÜLLER

30.05.1891

14 934

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

107 189

Gustav SCHEEL

22.11.1907

391 271

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

107 190

Rudolf LASSIG

22.03.1904

739 497

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 193

Adolf PUCHTA

25.02.1908

3 469 510

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 194

Oskar RADTKE

31.08.1908

111 983

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

107 196

Erich REISSMANN

07.02.1905

620 367

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 200

Georg KLEIN

02.09.1895

4 583 162

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

107 201

Helmut DAUFELDT

19.04.1911

1 021 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 202

Christian SCHULTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 204

Ernst ALISCH

04.05.1912

453 439

SS-Hauptsturmführer

107 206

Richard FURCH

03.04.1901

1 201 378

SS-Untersturfmührer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 207

Karl WÖRLEIN

19.04.1906

786 883

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 208

Dr Eugen WEBER

21.07.1896

1 075 237

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

107 210

Gustav RICHTER

19.11.1912

2 710 328

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 212

Moritz von EGIDY

27.07.1870

3 549 077

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

107 213

Dr Heinz GRÄFE

15.07.1908

3 959 575

SS-Standartenführer - awans w dniu 03.03.1944 r.
awans po¶miertny z wa¿no¶ci± od 01.01.1944 r.
zgin±³ w wypadku 25.01.1944 r.

107 216

Dietrich WISLICENY

13.01.1911

672 774

SS-Hauptsturmführer
27.02.1948 r. - stracony

107 219

Rudolf SCHMIDT

23.09.1908

779 727

SS-Hauptsturmführer

107 220

Walther BOCK

23.12.1903

695 135

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 221

Ernst KRIECK

06.07.1882

710 670

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
20.10.1938 r. - opu¶ci³ SS

107 222

Christian LORENZEN

 

 

SS-Hauptscharführer

107 224

Arthur LENDEL

14.10.1906

27 264

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 225

Alexander MAITRE

11.05.1899

637 592

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 228

Karl LAMOTTKE

21.08.1895

171 208

SS-Hauptsturmrführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 230

Franz TIETZSCH

28.08.1874

541 729

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 233

Edmund TRINKL

15.05.1891

3 202 025

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.10.1940 r.

107 235

Herbert SPERLING

17.06.1908

696 932

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 236

Bruno RIPKE

04.08.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

107 239

Hermann SPAN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 240

Hans WERNER

03.01.1907

257 334

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

107 241

Dr Wilhelm VOSS

01.07.1896

5 315 234

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

107 242

Ferdinand FRANK

17.04.1906

299 432

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 243

Bruno SCHÜLKE

20.03.1902

477 468

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 244

Dr Gustav BORGER

30.03.1899

1 508 207

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 245

Friedrich CARSTANJEN

28.07.1900

305 385

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 246

Dr Arnold RUST

03.05.1889

456 887

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

107 247

Herbert LÜTTGEN

01.09.1908

175 219

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 248

Johann DUKEN

12.01.1889

2 765 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 249

Friedrich MÜLLER

13.10.1890

670 545

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 251

Friedrich ZIMMERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

107 255

Josef GRAVE

28.05.1900

85 085

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 261

Christian NICOLL

19.09.1901

3 747 104

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

107 262

Hans HABERLAH

15.07.1905

1 073 938

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 263

Paul STEIN

23.10.1909

2 392 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

107 267

Alfred MILLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

107 268

Aribert FIEDLER

31.07.1889

302 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 272

Heimo STADLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 275

Dr Hans RÖSSNER

05.07.1910

4 583 219

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

107 277

Dr Eberhard WEINAUGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

107 278

Walter von KIELPINSKI

29.04.1909

4 583 160

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 281

Karl OBENAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 282

Martin JUNGHANS

31.10.1902

821 814

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

107 283

Dr Martin SEYFERT

08.10.1902

236 889

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 285

Gerhard PÖTZSCH

27.03.1910

530 059

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 286

Kurt BÖHME

15.09.1899

922 802

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 294

Dr Hanns RÖHRICH

12.10.1907

901 284

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

107 296

Hans MÜNCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 297

Fritz SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 298

Kurt ADAMECK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

107 299

Werner HUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

107 300

Willi FUCHS

09.07.1912

373 259

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 304

Wolfgang ILGES

22.08.1909

4 583 156

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 305

Paul SIMON

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

107 306

Friedrich GOTTSCHALK

13.09.1910

1 196 707

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

107 308

Fritz KEUNE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

107 310

Rudolf BAUERSACHS

28.11.1894

312 147

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 311

Franz HUBER

06.04.1912

4 201 047

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 313

Johannes NEUMANN

21.06.1883

824 868

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

107 315

Hans SCHERR

18.11.1912

1 200 886

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 317

Ottomar BERTRAM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 321

Heinrich BÜCHERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

107 325

Adolf LEHMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 326

Heinz SCHUBERT

27.08.1914

3 474 350

SS-Obersturmführer

107 327

Theodor TALMANN

28.12.1895

305 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

107 328

Fritz VOLKENBORN

28.08.1902

197 859

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

107 331

Fritz HARTMANN

07.06.1906

2 367 334

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

107 332

Dr Karl HASELBACHER

07.10.1904

2 102 581

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 333

Dr Albert LEITERER

08.02.1902

529 205

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

107 334

Dr Lothar KÜHNE

02.01.1908

854 670

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 335

Hugo HOFFMANN

04.10.1899

1 508 510

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 336

Dr Heinz RIEDEL

21.06.1904

966 743

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 339

Wilhelm EILERT

23.03.1902

803 695

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 343

Karl MORGENSTERN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

117 345

Wilhelm THOMA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

107 349

Walther MEINECKE

09.07.1907

679 414

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 350

Hans BREITUNG

 

 

SS-Mann

107 353

Günther DOMANN

 

 

SS-Mann

107 362

Kuno CALLSEN

19.10.1911

647 505

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 364

Dr Werner BRAUNE

11.04.1909

581 277

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
10.06.1951 r. - stracony

107 374

Dr Reinhard PERWITZSCHKY

30.01.1896

3 257 733

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 375

Alfred HERRMANN

20.09.1910

249 773

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 377

Heinrich LIEBL

06.10.1896

2 301 559

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 378

Alfred RENNDORFER

29.07.1910

1 012 146

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 380

Dr Walther KIESER

03.06.1910

233 731

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

107 381

August BEHRINGER

10.03.1910

915 676

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 383

Dr Heinrich NELIS

10.05.1894

2 219 228

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 384

Hannes WAGNER

18.03.1906

90 008

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 385

Hans WÖLL

14.08.1910

117 957

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 386

Karl GRÖTZNER

05.12.1898

1 663 141

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
zmar³ 30.04.1938 r.

107 387

Wolf KOCH

07.10.1911

2 913 597

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 391

Fritz PREISS

06.08.1897

2 660 919

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

107 393

Josef SACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 394

Adolf RAMPF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 395

Dr Heinrich CALMES

30.07.1905

650 922

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

107 396

Hans-Fritz SOHNS

15.09.1907

10 820

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 400

Dr Arnold BRÜGMANN

14.03.1912

579 639

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 401

Hans REICH

04.03.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

107 403

Joachim NEHRING

20.01.1910

1 190 402

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 405

Dr Karl KERNERT

22.05.1907

348 873

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 407

Hermann HOYER

25.01.1893

386 683

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS

107 409

Rudolf KORNDÖRFER

20.06.1906

1 916 181

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 410

Dr Heinrich VITZDAMM

29.02.1892

2 652 889

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 413

Karl FICK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

107 414

Walter WERNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

107 419

Arthur UCKERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 420

Heinrich VOLKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 421

Heinz BECKHOF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

107 423

Dr Walter BEST

20.05.1905

2 018 596

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 424

Max MÜLLER

17.04.1904

1 239 106

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

107 425

Dr Alfred HEINRICH

17.06.1902

1 196 969

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 426

Johannes HASSEBROEK

11.07.1910

256 527

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 427

Theo GAHRMANN

14.03.1910

104 036

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

107 428

Günther BIEBER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

107 430

Walter NEUM

06.04.1902

869 342

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

107 433

Werner WEITZE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

107 434

Kurt POHL

16.11.1906

1 936 714

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

107 436

Alfred RÖSNER

22.03.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 437

Friedrich ARNDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 439

Franz GEISLER

14.06.1903

5 381 798

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 440

Viktor WAHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 452

Anastasius MUSAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 458

Hans von RAMIN

03.03.1899

4 863 405

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

107 460

Karl WULFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 462

Max GROSSKOPF

25.04.1892

1 102 100

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

107 464

Dr Günther LUTZ

05.08.1910

516 786

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

107 465

Wilhelm CLAJUS

01.11.1907

75 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 467

Dr Hans-Ulrich GESCHKE

16.05.1907

945 891

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 470

Dr Heinrich BOLTE

26.11.1908

252 390

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 474

Georg KUHR

24.11.1899

1 175 175

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

107 475

Heinz HORN

18.03.1909

226 104

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 476

Hans BIMBÖSE

02.06.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

107 477

Dr Klaus SIEBERT

25.01.1904

898 844

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 478

Eberhard Frhr. LÖW von und zu STEINFURTH

24.07.1909

369 131

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 479

Dr Hans KÖRBEL

02.06.1909

71 139

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

107 480

Franz SIX

12.08.1909

245 670

SS-Brigadeführer - awans w dniu 31.01.1945 r.

107 481

Gregor SCHWARTZ-BOSTUNITSCH

01.12.1883

859 390

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 482

Karl HÖNSCHEIDT

26.02.1903

242 713

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 483

Gustav HAYN

04.04.1902

720 899

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 484

Erwin SCHULZ

27.11.1900

2 902 238

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.

107 486

Dr Hans LEETSCH

29.07.1906

1 096 785

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 487

Adolf BONIFER

23.11.1908

1 202 335

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

107 489

Fritz FRIEDRICH

09.08.1904

62 637

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

107 490

Dr Karl BERTRAMS

23.07.1909

828 505

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1940 r.

107 491

Fritz DOHRMANN

02.02.1900

624 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

107 492

Dr Herbert HOOPS

01.08.1901

856 245

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

107 493

Erich EHRLINGER

14.10.1910

541 195

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 494

Arthur RINGLEB

09.10.1895

917 442

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

107 495

Gerhard HAHN

12.02.1903

39 664

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 496

Erich NAUMANN

29.04.1905

170 257

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.

107 501

Willy MERZ

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

107 503

Walter SCHELLHORN

 

 

SS-Sturmmann

107 505

Otto BILDSTEIN

11.05.1912

3 446 872

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.07.1944 r.

107 516

Fritz TAUBALD

09.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

107 544

otto HOFFMANN

 

 

SS-Mann

107 547

Adam HÜBNER

01.12.1901

130 068

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

107 585

Werner BEUSCHLEIN

29.08.1908

267 613

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

107 615

Otto SCHWABENTHAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

107 620

Wilhelm HAERTEL

23.07.1903

597 956

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

107 625

Fritz UNGEMACH

 

 

SS-Rottenführer

107 683

Wilhelm THOMAE

 

 

SS-Mann

107 704

Adolf BRAUN

25.06.1913

3 147 991

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 710

Anton HENNINGER

23.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

107 773

Karl SCHMITZ-SCHOLL

18.07.1896

2 862 429

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

107 774

Ewald ZAPP

05.07.1897

3 475 136

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

107 775

Peter NUSSBAUM

01.06.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1942 r.

107 776

Gustav MÖLLER

 

 

SS-Oberscharführer

107 792

Heinrich BRÜCKEN

 

 

SS-Mann

107 839

Heinz TESKE

 

 

SS-Mann

107 859

Ludwig KNOPS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

107 864

Erich HAHN

 

 

SS-Scharführer

107 890

Hans RICHTER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

107 906

Willy GUSSEN

09.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 914

Jakob ESSER

03.01.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

107 931

Walter DORNEWASS

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

107 932

Helmut BRAUN

16.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

107 940

Erich SICK

16.01.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Obersturmführer d.R. - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 941

Wilhelm WEBER

19.03.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

107 948

Heinrich ECKHARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

107 955

Helmut SINZ

22.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

107 961

Christian JOCHUM

25.05.1911

2 689 469

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

107 962

Heinz KRÖMMELBEIN

25.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

107 969

Arthur LAUER

23.01.1909

2 275 064

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

107 970

Helmut SCHLIERBACH

17.06.1913

5 628 167

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

107 988

Anton WALTER

 

 

SS-Mann

107 992

Carl ABENDROTH

 

 

SS-Oberscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 107 182 dla:
    SS-Obersturmführer - Reinhold HÄNSEL
    SS-Untersturmführer - Ernst KLEMICH


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion