Numery cz³onków SS od 108 000 do 108 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

108 005

Josef KALINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

108 012

Georg BIERNATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

108 016

Wilhelm GELFERT

 

 

SS-Sturmmann

108 017

Günther HANEWINKEL

20.06.1913

1 427 283

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r. r.

108 027

Otto TESCHNER

14.04.1900

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 037

Erich RHODE

09.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

108 041

Helmut NIESWANDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

108 044

Wilhelm CUB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

108 045

Karl de BREUYN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

108 051

Wilhelm STEINMANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

108 056

Fritz HÖSMANN

17.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

108 103

Willy DREIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

108 110

Hans FRANKE

29.05.1910

423 738

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

108 112

Hermann WOLF

08.04.1911

2 160 464

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

108 124

Karl ROJAHN

29.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1942 r.

108 125

Friedrich BIEDENDORF

04.03.1889

2 464 809

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

108 134

Ignaz FUERLEGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

108 135

Ernst LOHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

108 175

Otto HUPPERT

 

 

SS-Mann

108 200

Karl WESSOLLECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

108 202

Hans BAJINSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

108 210

Franz JOST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

108 216

Ernst HEMICHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

108 245

Franz ROSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

108 263

Wilhelm HEPPE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

108 282

Georg FRÖDE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

108 296

Dr Josef HILLEBRAND

18.11.1890

2 201 442

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

108 298

Lothar GUDJONS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

108 303

Josef ROCHOLL

 

 

SS-Rottenführer - wykluczony z SS w 1938 r.

108 306

Otto MEINECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

108 342

Fritz RIENHOFF

 

 

SS-Mann

108 350

Heinrich KOCK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

108 362

Dr Ferdinand BERNING

15.02.1907

1 321 636

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 366

Erich HENNING

21.10.1886

817 050

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

108 367

Walter FINKE

 

 

SS-Mann
27.04.1935 r. - wykluczony z SS

108 368

Robert VOGELMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

108 379

Heinz GRANDKE

18.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

108 383

Heinrich KUHLMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

108 407

Hermann KÖSLING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

108 410

Paul KNITTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

108 412

Adolf PREUSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

108 419

Heinrich MARAHRENS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

108 421

Wilhelm THORNS

 

 

SS-Untersturmführer

108 422

Helmuth WANNSCHAFT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

108 430

Hermann KABEL

10.03.1897

2 590 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

108 432

Arthur SCHLÄFKE

14.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 434

Dr Joachim KRÜGER

17.08.1901

2 637 539

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

108 436

Gerhard ZIEM

06.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

108 438

Dr Horst FELDGEN

23.01.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 439

Walter KIEBACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 441

Alfred SCHÜRMANN

 

 

SS-Mann

108 443

Emil GELENK

 

 

SS-Mann

108 444

Gerhard LEHMANN

 

 

SS-Mann

108 448

Arno SCHULZ

 

 

SS-Mann

108 449

Herbert KNORR

13.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

108 455

Erwin NEUMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

108 458

Alfred MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

108 497

Erich WOTTKE

01.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

108 508

Walter KLUW

 

 

SS-Mann

108 541

Willi KOSCHKE

 

 

SS-Unterscharführer

108 544

Erich HEHBOLDT

 

 

SS-Rottenführer

108 545

Willi HILDEBRANDT

 

 

SS-Rottenführer

108 548

Felix MEYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

108 553

Walter ENDRULAT

 

 

SS-Mann

108 568

Rudolf DIESNER

01.01.1903

1 855 104

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

108 579

Alfred BRETTSCHNEIDER

08.09.1893

2 060 380

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

108 599

Otto ZOBEL

30.04.1897

2 169 836

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

108 601

Robert JUBILE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

108 606

Hans SCHNEIDER

 

 

SS-Hauptscharführer

108 616

Karl ROLAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

108 622

Karl KNORR

23.11.1902

1 664 658

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

108 667

Josef SETZ

31.08.1895

158 430

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

108 668

Horst ESPIG

18.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 05.05.1945 r.

108 669

Otto-Bernhard JOCHEM

20.01.1899

1 231 295

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 670

Franz SCHULZ

19.03.1907

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

108 671

Konrad FRAÜNKNECHT

 

 

SS-Mann

108 678

Otto STRENG

 

 

SS-Unterscharführer

108 686

Dr Walter HESS

07.07.1905

2 552 671

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

108 695

Berthold SCHELER-PROBST

08.01.1906

103 411

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

108 715

Karl LÖRNER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

108 731

Georg PURPS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

108 748

Hans PRECHT

27.05.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

108 751

Alois SCHECHER

 

 

SS-Sturmmann

108 756

Theodor BECKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

108 759

Hans DAMM

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

108 763

Otto RENNINGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

108 767

Otto HARTMANN

31.10.1895

747 494

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

108 773

Hans GESINN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

108 782

Eduard SCHOLL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

108 791

Ludwig SIEGLER

17.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

108 796

Walter PREB

 

 

SS-Sturmmann

108 798

Rudolf GASSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

108 812

Rudolf MUTH

31.05.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

108 815

Edmund HELMERICH

 

 

SS-Mann

108 819

Wilhelm REMMEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

108 820

Dr Herbert ROHRBACHER

17.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

108 856

Alfred MARTIN

14.09.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

108 894

Eduard BEIERSDORFER

 

 

SS-Mann

108 896

Dr Wilhelm KISSEL

22.12.1885

2 009 653

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

108 902

Karl MAIER

25.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

108 903

Helmut SCHAICH

02.11.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

108 910

Fritz KÜNKELE

19.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

108 920

Oskar GECKLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

108 935

Otto SEEMÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

108 945

Richard MEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

108 947

Willi WOLLSCHLÄGER

20.09.1901

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

108 951

Dr Heinz FRANK

17.09.1901

3 091 518

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

108 956

Dr Fritz HÄFFNER

12.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

108 961

Konrad SCHMITT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

108 970

Dr Wilhelm BEHM

19.12.1890

176 227

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

108 973

Emil METZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

108 975

Carl von HOFF

18.06.1894

2 899 188

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

108 984

Martin HASTENRATH

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion