Numery cz³onków SS od 109 000 do 109 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

109 014

Christian FIELENBACH

 

 

SS-Mann

109 031

Werner JONAS

03.02.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

109 032

Hermann HENNES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 057

Wilhelm CHRIST

10.03.1908

1 760 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

109 058

Josef MENDEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

109 062

Richard LENSSEN

06.10.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

109 112

Dr Adolf WINKELMANN

26.03.1887

3 101 530

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
03.02.1947 r. - zmar³ w wiêzieniu

109 118

Franz MARX

23.09.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zmar³ 22.02.1944 r.

109 123

Willi HEITKEMPER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

109 128

Max KETTLING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

109 133

Wilhelm SCHLEIMER

 

 

SS-Mann

109 142

Hans BÜRMANN

04.07.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 176

Bernhard HAKE

 

 

SS-Sturmmann

109 177

Dr Hans PFEIFFER

10.02.1901

816 344

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

109 188

Kurt SPORKHORST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

109 193

Wilhelm BRINKMANN

02.09.1904

2 790 079

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

109 195

Otto DIEDERICHS

17.04.1904

1 058 283

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 200

Wilhelm BLOHM

24.01.1876

1 754 161

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

109 246

Walter DENECEKE

 

 

SS-Mann

109 250

Friedrich HAUL

 

 

SS-Mann

109 254

Wilhelm KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

109 257

Otto MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

109 260

Wilhelm SAUCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

109 267

Karl VOLK

 

 

SS-Mann

109 280

Gerhard GIESEKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

109 283

Walter GRASTORF

 

 

SS-Mann

109 302

Karl SCHRADER

 

 

SS-Mann

109 314

Heinrich DETTMER

 

 

SS-Rottenführer

109 341

Karl JANSSEN

03.12.1885

1 598 819

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

109 344

Erwin JANSSEN

 

 

SS-Unterscharführer

109 352

Heinrich LANGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

109 356

Kurt NEUHAUS

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

109 364

Dr Enno FOLKERTS

14.11.1901

3 049 917

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

109 376

Georg BATH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

109 390

Ludwig WASLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

109 394

Dr Hans SCHEPELMANN

15.07.1902

2 593 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

109 395

Klemens von WEDEL-PARLOW

 

 

SS-Scharführer

109 400

Georg GRÄTZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

109 402

Walter BRUX

 

 

SS-Unterscharführer

109 417

Georg BROJAHN

 

 

SS-Oberscharführer

109 420

Edgar RIEDEL

08.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

109 438

Walter THIELE

 

 

SS-Mann

109 461

Robert ARNOLD

 

 

SS-Mann

109 462

Herbert FICHTNER

07.01.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

109 468

Richard MATTNER

 

 

SS-Scharführer

109 480

Fritz SOMMER

 

 

SS-Unterscharführer

109 485

Kurt WENDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

109 493

Hans RICHTER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

109 495

Arno BRANDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

109 496

Rudi PEUCKERT

18.08.1908

73 255

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

109 505

Hilmar MEISSNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

109 506

Karl SACHSE

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

109 521

Karl HENZGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

109 524

Julius KIRCHNER

 

 

SS-Mann

109 534

Paul SCHOLLMEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

109 540

Arthur NOEBEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

109 547

Rudolf LIPPMANN

 

 

SS-Unterscharführer

109 555

Paul TRAUTSCH

 

 

SS-Sturmmann

109 577

Dr Wolfgang FRANKE

02.07.1900

306 379

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 18.08.1944 r.

109 580

Alexander GUTZEIT

 

 

SS-Oberscharführer

109 593

Fritz MARTIN

28.07.1892

4 131 844

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

109 599

Ernst BEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

109 603

Hans KOLBE

 

 

SS-Mann

109 623

Walter ALLMOSLECHNER

31.01.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

109 633

Ernst GOLLE

 

 

SS-Rottenführer

109 651

Hans LÜLSDORF

02.07.1910

 

SS-Mann

109 668

Reinhard PLOETZNER

 

 

SS-Sturmmann

109 692

Ernst KRETZSCHMAR

 

 

SS-Unterscharführer

109 694

Alexander NICKEL

 

 

SS-Unterscharführer

109 697

Erhard PLÖTHNER

 

 

SS-Sturmmann

109 700

Paul LOTZ

08.02.1891

2 198 453

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

109 701

Richard GIERMANN

10.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

109 709

Erhard VOGEL

02.02.1904

472 573

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

109 714

Hans BOCKNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

109 719

Herbert ANTON

15.04.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 721

Alfred HOEHN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

109 753

Heinz-Dietrich GROSS

23.11.1910

3 995 118

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

109 770

Thomas MÜLLER

02.02.1902

3 447 996

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

109 794

Josef MAYERHOFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

109 796

Sebastian GSCHOSSMANN

 

 

SS-Mann

109 797

Sebastian SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer

109 831

Hans THÄTER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

109 835

German SCHWEIGER

08.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

109 846

Max EHRHARDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

109 847

Alfons BOSCH

24.05.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

109 852

Heinz SCHÜRMANN

05.06.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

109 853

Heinrich WEIGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

109 855

Rudolf VOIT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

109 866

Max SAALFRANK

21.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

109 875

Wilhelm KRANZ

25.02.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 893

Dr Ludwig SCHÜPFER

24.05.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 900

Carl MEDER

20.09.1897

3 130 654

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

109 909

Burkhard KLEIN

 

 

SS-Mann

109 919

Alex BENGER

 

 

SS-Untersturmführer

109 921

Otto AXTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

109 935

August WIRTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 937

Walter NEUSEL

11.11.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - zgin±³ w kwietniu 1945 r.

109 946

Walter GENTNER

 

 

SS-Mann

109 958

Erich WEIDIG

21.07.1913

1 502 002

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 959

Erwin WELZ

10.06.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

109 961

Erwin GRUPP

19.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

109 962

Adolf WIEDENHÖFER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

109 964

Andreas STIHL

10.11.1896

3 224 461

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 970

Karl FELDNER

27.10.1902

3 226 615

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

109 976

Reinhold SCHLENKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 977

Gustav SCHMOLZ

23.05.1904

3 225 577

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

109 982

Hans GUTBROD

14.05.1908

426 878

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

109 983

Friedrich GEYER

11.06.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

109 991

Arthur RAFF

 

 

SS-Mann

109 997

Eugen BRAUN

 

 

SS-Unterscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion