Numery cz³onków SS od 11 000 do 11 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

11 001

Bendix ADLER

07.06.1911

282 732

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

11 007

Herbert MARCZINSKI

29.09.1904

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

11 008

Willy SCHINDELHAÜR

 

 

SS-Oberscharführer

11 010

Hans SICK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

11 012

Fritz GOEDECKE

20.10.1897

335 615

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

11 014

Rudolf OSTERWALD

07.10.1896

31 274

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

11 018

Karl HESS

10.12.1901

113 663

SS-Obersturmführer

11 025

Erich LOHDE

16.08.1898

195 390

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

11 027

Otto REICH

21.05.1905

629 419

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.10.1942 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

11 032

Richard DÖRGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 036

August GUICKING

 

 

SS-Scharführer

11 049

Hermann BERLIN

20.09.1889

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

11 055

Walter MARQUORT

23.04.1905

538 660

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1942 r.

11 057

Willi HELMER

17.04.1908

111 578

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

11 064

Paul ZAREMBA

 

365 456

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.05.1934 r.

11 067

Gerhard HESKE

27.07.1910

170 202

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

11 077

Walter RAMELOW

25.06.1904

526 712

SS-Scharführer -awans w dniu 27.09.1939 r.

11 089

Alfred KERSCH

 

 

SS-Unterscharführer

11 090

Alfred DITTMANN

18.11.1906

397 891

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 092

Otto SCHONERT

06.05.1899

12 028

SS-Hauptsturmführer

11 100

Walter CHRIST

12.02.1898

494 928

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

11 102

Max STROBEL

 

 

SS-Oberscharführer

11 104

Alois SCHWARZ

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

11 110

Willy RICHTER

22.04.1906

56 049

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

11 127

Eugen BRETSCHNEIDER

18.03.1890

528 643

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.08.1932 r.

11 136

Rudolf WENDLER

26.04.1905

321 349

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

11 139

Herbert HÖSSELBARTH

02.04.1907

338 300

SS-Obersturmführer

11 143

Gerhard KUETTNER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

11 146

Erich SAALBACH

 

 

SS-Scharführer

11 154

Georg FÄHNEL

11.10.1882

346 839

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

11 155

Wilhelm BOESE

16.06.1891

289 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

11 157

Leo JACUBEIT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

11 158

Hans GIESE

17.01.1905

219 094

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.08.1941 r.

11 159

Gerhard BLUME

 

 

SS-Hauptscharführer

11 160

Eberhard-Joachim JUCKOFF

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

11 165

Edmunt GAMPFER

 

 

SS-Unterscharführer

11 171

Adolf BALLY

 

633 843

SS-Obersturmführer

11 173

Richard KLEMM

15.09.1898

564 848

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 175

Karl SCHOTT

 

 

SS-Oberscharführer

11 176

Willi HORN

 

 

SS-Mann
08.04.1935 r. - wykluczony z SS

11 190

Willi WALTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 191

Fritz KÄDING

05.02.1879

633 367

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

11 196

Fritz NAUSE

12.01.1890

374 417

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

11 199

Albert STAHLMANN

26.01.1911

231 401

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 203

Helmut GROSSGERGE

27.07.1909

595 310

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

11 207

Karl HUBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

11 215

Anton KELLNER

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

11 223

August WELK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

11 225

Hermann KESSLER

 

 

SS-Untersturmführer

11 226

Alfred DIENST

11.01.1910

618 093

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 230

Otto BEHN

13.01.1908

582 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 234

Christian NAGEL

 

 

SS-Unterscharführer

11 237

Eugen FRICK

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

11 238

Wilhelm MATTES

 

 

SS-Unterscharführer

11 241

Wilhelm STÄBLER

02.01.1899

242 342

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

11 243

Richard FRITZ

 

 

SS-Rottenführer

11 245

Hermann GROH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 255

Max BARNERSSOI

15.12.1891

14 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

11 263

Wilhelm BREIMAIER

26.02.1907

357 535

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

11 264

Otto FRÖSE

30.07.1894

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

11 280

Karl KRÄMER

15.01.1893

566 612

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

11 284

Wilhelm VOLK

20.06.1898

245 775

SS-Obersturmführer

11 285

Gustav HERD

26.06.1906

98 649

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

11 289

Ernst SCHNEIDER

09.10.1885

438 359

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

11 290

Friedrich SÜTTERLIN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

11 291

Max WEIS

09.02.1902

133 782

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

11 292

Alex BUCHERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

11 295

Dagobert WEISS

 

 

SS-Unterscharführer

11 298

Karl BIRK

 

 

SS-Unterscharführer

11 313

Hans MAUL

04.07.1892

526 409

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

11 314

Dr Robert HEIDER

12.07.1895

243 022

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 319

Walter ORTLEPP

09.07.1900

66 836

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 320

Karl-Heinz LIMPERT

26.04.1909

316 405

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

11 324

Wilhelm WOLFF

17.02.1907

338 245

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

11 327

Franz GALLINAT

02.10.1905

427 346

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 328

Willi HOPPENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

11 338

Heinrich MATTHIESEN

25.05.1903

419 823

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 339

Georg PIEPGRAS

 

 

SS-Sturmmann

11 340

Walter BRANDT

 

 

SS-Scharführer

11 342

Hermann HORN

 

 

SS-Oberscharführer

11 345

Otto CAPELL

20.05.1904

471 297

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

11 348

Wilhelm BOCK

11.09.1903

170 613

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1944 r.

11 350

Arno HANKE

 

624 928

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.04.1934 r.

11 359

Hermann MÜLLER

29.08.1910

148 526

SS-Untersturmführer
awans w dniu 30.01.1935 r.

11 362

Heinrich JÜRS

17.01.1897

575 102

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 30.01.1942 r.
Generalleutnant der Waffen - awans w dniu 01.07.1944 r.

11 369

Hans ERTELT

29.06.1911

203 702

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 385

Ernst LÜDEKE

05.04.1899

234 130

SS-Obersturmführer

11 407

Erich DORNHÖFER

23.12.1911

333 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 416

Otto HUBER

24.12.1909

650 354

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

11 420

Heinrich DEGENHARDT

 

 

SS-Oberscharführer

11 426

Heinrich BRAND

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

11 432

Georg LUCKHART

28.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

11 433

Albrecht KRÜGER

22.04.1913

419 297

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 15 lub 16 marca 1945 r.

11 434

Heinrich LUMPE

28.12.1887

35 555

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 446

Heinrich BARDENHEUER

09.05.1904

157 133

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

11 454

Wilhelm WEHLING

27.01.1905

593 289

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

11 458

Heinrich ALBRECHT

02.02.1911

593 624

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

11 464

Wilhelm NEUMANN

27.12.1892

378 620

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

11 467

Eduard HERMANNS

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

11 468

Wilhelm FERBER

10.06.1903

27 707

SS-Oberscharführer, oraz
SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1942 r.

11 473

Rolf FRITZ

 

 

SS-Unterscharführer

11 475

Friedrich GRESSER

15.09.1898

394 014

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 477

Robert ESSER

16.03.1899

295 510

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

11 485

Walter OHM

 

 

SS-Oberscharführer

11 496

Herbert BISCHOFF

06.03.1910

480 773

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

11 499

Rudolf RETTIG

 

 

SS-Scharführer

11 500

Paul FUNDA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 506

Egon KRUBER

28.01.1910

392 601

SS-Sturmmann - awans w dniu 01.03.1941 r.

11 510

Fritz HEIMLICH

08.08.1906

239 507

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 514

Hans WARNKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

11 516

Hermann RIECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

11 523

Max POLACZEK

13.04.1898

157 908

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 526

Max ZÜHLKE

 

 

SS-Oberscharführer

11 528

Friedrich MÜLLER

15.04.1902

390 913

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

11 530

Helmut KREGEL

14.09.1906

462 279

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

11 531

Karl ROSSBACH

29.05.1907

426 268

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

11 532

Helmut SLAWIG

 

 

SS-Oberscharführer

11 534

Max NOWAK

 

 

SS-Unterscharführer

11 540

Max RAITHEL

16.05.1910

299 484

SS-Oberscharführer - awans w dniu 20.04.1936 r., oraz
SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1941 r.

11 544

Rudolf OTTO

10.09.1906

97 592

SS-Obersturmführer

11 551

Rolf WERNER

10.11.1906

420 381

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 556

Eugen KLOTZ

 

 

SS-Scharführer

11 559

Hans SCHMID

05.06.1903

248 858

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

11 562

Jakob GAMBÖCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 570

Christoph BIRNER

 

 

SS-Scharführer

11 577

Rudolf DENK

23.05.1909

61 937

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

11 585

Ernst SOMMERER

 

 

SS-Scharführer

11 594

Erwin SCHMIDT

17.05.1909

66 412

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

11 604

Erich SANOW

 

 

SS-Oberscharführer

11 613

Arnim GRUNERT

18.05.1912

515 408

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

11 615

Hans HETZEL

16.10.1906

593 864

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 618

Reinhold MACHE

20.07.1896

337 587

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 622

Erhard RADTKE

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

11 624

Wilhelm BEERBAUM

 

 

SS-Oberscharführer

11 625

Rudolf SCHMIDT

27.11.1899

375 111

SS-Obersturmführer

11 629

Aleksander von WOEDTKE

02.09.1889

294 710

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

11 638

Bruno DORBRITZ

 

 

SS-Unterscharführer
21.12.1936 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

11 640

Heinrich GENTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

11 641

Erich KÜSTER

15.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

11 643

Walter LOOCK

 

 

SS-Scharführer

11 644

Gustav EHLERS

26.08.1905

305 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

11 647

Rudolf SEUBERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

11 659

Rudolf HARTZ

02.08.1908

692 479

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

11 682

Karl ALLWICHER

15.12.1890

456 522

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

11 683

Ludwig KUHN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

11 685

Hermann MOLL

07.09.1904

632 030

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

11 688

Karl HAMPE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

11 692

Otto NAGORNY

01.06.1889

85 516

SS-Hauptsturmführer

11 693

Georg SCHWABE

 

 

SS-Hauptscharführer

11 710

Karl WALDECKER

 

 

SS-Unterscharführer

11 713

Robert HEUSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 715

Wilhelm DREHER

10.01.1892

12 905

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

11 716

Paul MODER

01.10.1896

9 425

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 09.11.1936 r.

11 721

Adolf WITTMANN

 

 

SS-Scharführer

11 725

Max MÜLLER

12.09.1910

262 990

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

11 726

Willibald BARTHEL

 

 

SS-Untersturmführer

11 730

Heinrich PETERS

 

 

SS-Unterscharführer

11 736

Adolf SATOR

26.07.1905

597 947

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

11 739

Fritz MÜNCH

05.01.1912

628 735

SS-Hauptsturmführer

11 741

Georg EINSLE

17.09.1899

2 387

SS-Obersturmführer

11 745

Friedrich BRAUN

04.05.1906

548 211

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

11 746

Theodor MAYER

29.01.1899

548 315

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

11 754

Hans WEISS

27.04.1910

329 125

SS-Unterturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

11 761

Wilhelm FISCHER

 

 

SS-Oberscharführer

11 762

Xaver HAGSPIEL

15.03.1906

149 865

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

11 769

Emmeran DUMMLER

12.01.1895

298 746

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

11 776

Georg BRUCKMEIER

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

11 779

Otto BAND

 

 

SS-Scharführer

11 788

Karl DIETERLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

11 790

Hermann SCHÄNZLIN

07.05.1910

231 484

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 799

Herbert KLEINDIENST

22.09.1898

599 617

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

11 803

Georg JENTSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

11 808

Arno STOYE

04.01.1905

210 057

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1934 r.

11 818

Peter MACKELMANN

29.02.1912

234 878

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

11 820

Wilhelm ZERRAHN

15.06.1904

7 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

11 824

Otto HANSEN

 

 

SS-Unterscharführer

11 827

Karl WAGNER

15.06.1903

383 114

SS-Sturmbannführer

11 828

Christian HANSEN

23.09.1904

341 812

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

11 832

Hans MAACK

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

11 834

Paul HÜBNER

19.05.1895

368 113

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

11 841

Hans AHRENDTSEN

02.02.1908

609 540

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

11 842

Max STEHL

16.02.1908

412 358

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

11 843

Henning RATHJEN

 

 

SS-Oberscharführer

11 844

Thomas AHRENDTSEN

 

 

SS-Scharführer

11 847

Heinrich SCHMIDT

 

704 080

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

11 850

Karl DÖRING

24.05.1905

624 372

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 855

Werner SPIETZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

11 861

Otto BUBLITZ

10.03.1885

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

11 862

Arnold BÜSCHER

16.12.1899

556 757

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.03.1934 r.
02.08.1949 r. - stracony

11 863

Alfred MÖLLER

02.01.1908

60 850

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

11 867

Waldemar SCHLÜTER

 

 

SS-Oberscharführer

11 871

Werner SCHLÄTEL

21.01.1913

193 592

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

11 875

Friedrich KRUSE

 

 

SS-Scharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

11 876

Paul KRUPPE

 

 

SS-Sturmann

11 892

Karl HIRSCHBERGER

25.07.1909

402 531

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

11 893

Karl BURGER

15.06.1899

650 631

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 897

Ernst NICKEL

25.08.1905

475 909

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 899

Heinrich RIEBEL

 

293 014

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

11 903

Heinrich ROBERT

24.01.1906

331 912

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

11 908

Nikolus ROCK

 

 

SS-Unterscharführer

11 909

Karl MATNZER

 

 

SS-Unterscharführer

11 910

Fritz ROHE

 

 

SS-Oberscharführer

11 922

Heinz ELSEN

28.04.1910

80 964

SS-Hauptsturmführer

11 923

Jakob HOLZHAÜR

 

 

SS-Oberscharführer

11 933

Albert REIMER

 

 

SS-Oberscharführer

11 944

Wilhelm EICHLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

11 945

Wilhelm LAUHUS

08.03.1890

559 399

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

11 959

Otto RAMONAT

29.11.1901

31 530

SS-Hauptsturmführer
awans w dniu 30.08.1934 r.

11 965

Erwin TZSCHOPPE

05.09.1902

532 166

SS-Oberführer, oraz
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

11 966

Max DALLINGER

18.10.1910

194 095

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

11 970

Franz SCHÖNERSTADT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

11 979

Hermann SCHOLZ

 

179 238

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

11 984

Georg KLOSE

18.09.1899

460 907

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

11 990

August BÖHM

 

 

SS-Scharführer

11 992

Hans HARNYS

11.12.1894

503 299

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

11 993

Hermann GRUND

04.04.1896

481 671

SS-Obersturmführer
awans w dniu 30.01.1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion