Numery cz³onków SS od 111 000 do 111 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

111 001

Erwin JAUCH

08.10.1905

5 454 747

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

111 019

Emil WIRTH

 

 

SS-Sturmmann

111 026

Alfred OTT

24.01.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

111 034

Otto JUNG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

111 067

Paul BRENZINGER

08.10.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

111 074

Christian HONOLD

24.05.1908

384 773

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 078

Karl LAYER  (1)

05.04.1908

2 338 225

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

111 080

Rudolf SCHAAD

 

 

SS-Unterscharführer

111 082

Oskar HALLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

111 090

Martin WASSNER

 

 

SS-Sturmmann

111 113

Eugen METZGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

111 123

Johann KÖNIG

 

 

SS-Mann

111 131

Friedrich BRÄUNINGER

 

 

SS-Rottenführer

111 139

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

111 142

Fritz SCHUST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

111 162

Hermann BREUTNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

111 163

Fritz DIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

111 164

Hermann ENDRESS

19.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

111 181

Richard ZENTLER

29.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

111 182

Fritz FEINAUER

 

 

SS-Scharführer

111 188

Otto LINDEL

05.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

111 189

Erich KOSTENBANDER

09.09.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w ndiu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.03.1945 r.

111 194

Fritz ZANZINGER

 

 

SS-Mann

111 195

Siegfried ECKLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

111 201

Friedrich LIMBACHER

10.11.1908

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

111 220

Karl RIEGER

29.08.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

111 256

Paul KAISER

09.04.1913

2 873 239

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

111 257

Ernst KLINGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

111 264

Heinz MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

111 280

Otto SORG

 

 

SS-Mann

111 309

Alfred KATZ

 

 

SS-Rottenführer

111 310

Hermann KLENK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

111 324

Erich BEERWEILER

 

 

SS-Unterscharführer

111 329

Paul BOCK

 

 

SS-Unterscharführer

111 359

Heinrich HAIST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

111 360

Willi SCHUMACHER

 

 

SS-Mann

111 364

Richard SCHILL

09.05.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

111 366

Ernst EHEMANN

 

 

SS-Unterscharführer

111 372

Rudolf PFEIFFER

 

 

SS-Rottenführer

111 374

Fritz REXER

 

 

SS-Rottenführer

111 379

Hans WEIGEL

 

 

SS-Hauptscharführer

111 393

Jakob SCHLEIDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

111 401

Willy MÜLLER

28.07.1900

4 968 622

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

111 406

Paul LOESCH

 

 

SS-Oberscharführer

111 410

Josef BIRKLE

 

 

SS-Sturmmann

111 415

Karl FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

111 421

Walter HIMMELSBACH

31.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 425

Emil MAIER

31.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 08.05.1943 r.

111 434

Heinz OSTERIEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

111 444

Friedrich WALLER

06.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

111 459

Karl MERMI

07.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

111 489

Karl RIEDLE

 

 

SS-Mann

111 496

Wilhelm KNUPFER

 

 

SS-Rottenführer

111 499

August KOLB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

111 502

Walter STROBEL

 

 

SS-Rottenführer

111 507

Gustav KNITTEL

27.11.1914

2 242 615

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 24.04.1943 r.

111 510

Waldemar BAUR

20.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 19.12.1944 r.

111 511

Josef BÄURLE

06.08.1912

2 242 550

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

111 512

Wilhelm LEDERER

30.12.1912

2 242 621

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

111 514

Friedrich WITTLINGER

 

 

SS-Unterscharführer

111 516

Eugen FREUDIGMANN

 

 

SS-Unterscharführer

111 527

Paul ISSER

 

 

SS-Unterscharführer

111 537

Josef WÄCHTER

 

 

SS-Mann

111 555

Otto SEIF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

111 580

Adolf BUTSCHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

111 585

Josef FRISCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

111 590

Bernhard HEINE

 

 

SS-Sturmmann

111 592

Paul JUNINGER

03.02.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

111 594

Baldur KELLER

26.04.1912

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

111 614

Dr Franz MAIER

23.11.1902

1 731 332

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

111 618

Erwin WELTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

111 620

Otto BESCH

 

 

SS-Sturmmann

111 626

Helmut FUNK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

111 628

Josef GRATHWOHL

14.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - zgin±³ 25.07.1944 r.

111 634

Ernst MAURER

 

 

SS-Sturmmann

111 636

Helmut von STERNENFELS

23.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

111 640

Hans RESS

 

 

SS-Sturmmann

111 659

Richard KÖHLER

09.10.1906

3 683 627

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

111 663

Willi BAUR

19.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

111 679

Engelbert LOCHERER

11.05.1912

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1939 r.
wykluczony z SS w 1939 r.

111 691

Wilhelm STOCKER

22.05.1899

2 877 362

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

111 696

Julius IMHOF

03.09.1900

 

SS-Obersturmführer der. Waffen-SS
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

111 698

Wilhelm LINK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

111 700

Karl OESTREICH

 

 

SS-Mann

111 702

Oskar MARTIN

 

 

SS-Sturmmann

111 706

Hermann SCHEURING

22.11.1908

329 235

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

111 718

Hugo RIEGGER

29.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

111 727

Alwin VOSSELER

06.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

111 731

Xaver HUMIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

111 732

Hermann KRATT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

111 733

Karl KRÄMER

26.01.1897

253 185

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

111 735

Alois LAUKART

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

111 745

Alfred RÖDEL

19.08.1907

1 372 995

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

111 767

Wilhelm HAHN

25.02.1905

3 241 653

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

111 779

Julius SCHNEIDER

22.08.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

111 782

Alexander SEIFRIED

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

111 811

Erwin SCHUMACHER

29.05.1913

5 020 931

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

111 812

Dr Johannes STEIN

26.07.1896

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 821

Josef WEBER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

111 828

Helmut HEYMANN

16.06.1912

4 981 704

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans 30.01.1944 r.

111 832

August ENDLICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

111 835

Dr Günther BOULANGER

05.06.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

111 841

Franz HANSSMANN

16.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

111 842

Dr Heinz SCHUMANN

10.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

111 843

Marcel ZSCHUNKE

18.01.1915

1 329 743

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

111 845

Klaus HUEGEL

30.01.1912

3 407 445

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 850

Albert RACHEL

11.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

111 854

Adolf PFEIFFER

25.08.1909

566 335

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

111 856

Norbert VOGEL

 

 

SS-Rottenführer

111 868

Günther SACKSOFSKY

24.09.1901

3 104 244

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

111 877

Ernst MÜLLER

10.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

111 878

Walter KOHL

 

 

SS-Scharführer

111 882

Otto SEYDEL

03.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 883

Rudolf LEHMANN

30.01.1914

3 143 188

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

111 886

Jürgen BEHNES

21.07.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

111 890

Kurt NOETENBERG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

111 903

August ROCK

 

 

SS-Mann

111 913

Albert FREY

16.02.1913

4 137 086

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans 01.08.1944 r.

111 920

Adolf HELLINGER

04.11.1901

3 460 008

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

111 924

Karl ROSTADT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

111 935

Otto REINHARD

21.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

111 939

Dr Heinz KEMPER

17.03.1905

967 013

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

111 941

Willi NERPEL

1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1943 r.

111 943

Alfred GRANZOW

 

 

SS-Rottenführer
24.06.1940 r. - wykluczony z SS

111 958

Karl WERNER

 

 

SS-Mann

111 962

Dr Rudolf BECKER

07.05.1894

3 159 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

111 963

Ernst WEDEL

27.07.1897

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

111 965

Georg KLEMM

11.07.1902

838 323

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

111 971

Hermann VOGT

28.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

111 974

Albert ROTTMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

111 975

Karl WANGER

 

 

SS-Mann

111 987

Hans WIDMANN

 

 

SS-Rottenführer

111 990

Karl HAAS

18.12.1905

1 815 692

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 111 078 dla:
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Karl LAYER
    SS-Sturmmann - Willi SCHNEIDER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion