Numery cz³onków SS od 112 000 do 112 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

112 007

Günther von CARNAP

07.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

112 009

Karl LICHTENBERGER

 

 

SS-Mann

112 013

Otto KNUFLOCK

30.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

112 017

Karl SCHÄFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

112 059

Kurt STAMM

 

 

SS-Mann

112 062

Hans KÄPPLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

112 065

Friedrich VOLK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

112 070

Helmut CHALUPSKY

 

 

SS-Rottenführer

112 089

Hermann HEIDEL

 

 

SS-Rottenführer

112 091

Hans VETTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

112 093

Hans GELLERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

112 094

Ludwig WOHLSCHLEGEL

28.11.1900

3 956 734

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

112 107

Karl LEIB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

112 115

Hermann HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann

112 120

Paul HEUMANN

11.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 22.12.1941 r.

112 122

Erwin GRÖSSLE

 

 

SS-Rottenführer

112 157

Hermann WINDISCH

 

 

SS-Unterscharführer

112 169

Gustav RÜBBERDT

18.07.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

112 171

Herbert HABEL

29.06.1915

4 137 102

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

112 210

Friedrich BAUER

 

 

SS-Unterscharführer

112 215

Karl ROHRHURST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

112 218

Heinrich FLORY

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

112 232

Odo GÖTZMANN

25.02.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

112 233

Hermann KIEF

10.06.1898

166 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

112 234

Otto KREISELMEIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

112 287

Eugen HÖCKH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

112 295

Albrecht SEGEBRECHT

05.07.1876

3 457 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

112 305

Karl RIESS

 

 

SS-Rottenführer

112 315

Bernhard HÄMMERLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

112 331

Arthur REINHART

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

112 333

Willi KEMPERMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

112 341

Alfred REISCH

06.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

112 343

Ernst BEYL

08.08.1903

3 022 680

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

112 349

Willy AMBACHER

20.12.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

112 350

Rudolf KLOTZ

02.10.1913

2 318 512

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

112 354

Gregor OBERT

11.09.1899

2 565 868

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

112 355

Otto SCHMITT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

112 356

Karl SCHMITT

 

 

SS-Scharführer

112 358

Julius WITTMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

112 361

Heinrich FREUND

27.04.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.07.1942 r.

112 390

Paul PREUSS

19.09.1884

5 914 723

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

112 393

Friedrich ZENTGRAF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

112 396

Paul HINZER

 

 

SS-Unterscharführer

112 411

Gustav HAAS

 

 

SS-Unterscharführer

112 422

Friedrich KERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

112 423

Walter LACHER

19.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

112 426

Ernst WILLARED

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

112 428

Wilhelm NAGEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

112 445

Walter RUCH

 

 

SS-Unterscharführer

112 450

Alfred BÜRG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

112 457

Siegfried STEINHILBER

1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

112 461

Walter GREGUTSCH

 

 

SS-Oberscharführer

112 464

Karl HAUGER

20.11.1906

528 512

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

112 479

Dr Walter BAUMSTARK

01.07.1903

3 016 043

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

112 485

Dr Bernhard WEBER

20.11.1902

3 110 245

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

112 487

Friedrich HILLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

112 496

Max FRITZ

 

 

SS-Rottenführer

112 498

Georg JOHANN

 

 

SS-Mann

112 506

Alexander REILING

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

112 507

Josef GAMPP

 

 

SS-Mann

112 522

Ludwig BÜHLER

26.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

112 526

Fritz PFEFFER

 

 

SS-Unterscharführer

112 532

Leander SCHMIDT

26.02.1881

3 024 827

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

112 542

Alfons HILBERER

29.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

112 544

Josef HEINZELMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

112 564

Rudolf BRÜSTLE

06.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

112 568

Emil JÄGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

112 576

Adolf SCHWERT

 

 

SS-Sturmmann

112 580

Emil JUNG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

112 585

Benedikt SPÄTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

112 592

Emil WINTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

112 607

Adalbert SACK

 

 

SS-Sturmmann

112 614

Theodor BORNSCHEIN

 

 

SS-Unterscharführer

112 615

Raimund GRATHWOHL

 

 

SS-Mann

112 621

Walter GRISS

31.10.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

112 627

Karl GLEICHAUF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

112 631

Ludwig SPÖHR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

112 633

Fritz MÖHRLE

 

 

SS-Mann

112 651

Hermann KRIEGER

 

 

SS-Mann

112 659

Max TÄUBNER

22.05.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zdegradowany w 1943 r. do stopnia SS-Schütze

112 669

Ernst WILHELM

 

 

SS-Mann

112 687

Christian BÜHLER

 

 

SS-Rottenführer

112 688

Hans LEO

 

 

SS-Mann

112 691

Josef KLAUSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

112 705

Alfred SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

112 709

Hermann PHILIPP

 

 

SS-Sturmmann

112 726

Joachim FRIEDRICH

02.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

112 729

Fritz KALLMANN

23.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

112 741

Hermann KIEFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

112 743

Otto STUDINGER

21.12.1899

919 057

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

112 761

Fritz BUCHER

 

 

SS-Rottenführer

112 799

Manfred von KNOBELSDORFF

15.06.1892

718 932

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

112 813

Oskar BECKER

 

 

SS-Mann

112 820

Lorenz EWERTZ

12.04.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

112 830

Hans WEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

112 831

Kurt FREYTAG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

112 835

Gottfried HEINE

 

 

SS-Mann

112 836

Wilhelm WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

112 838

Willi HENSELER

 

 

SS-Mann

112 839

Walter WESBERG

17.06.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

112 843

Andreas WOLTER

25.11.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

112 851

Josef PESCH

 

 

SS-Sturmmann

112 897

Karl WOLF

21.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

112 904

Heinrich ALT

20.05.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 23.02.1943 r.

112 905

Karl BENDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

112 907

Wolfgang BOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

112 913

Heinz DICKE

 

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 10.09.1939 r.

112 923

Hermann SCHNEIDER

13.03.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

112 924

Georg DORNER

 

 

SS-Rottenführer

112 927

Joachim OLSCHEWSKI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

112 928

Josef KRONENBERGER

06.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

112 938

Wolfgang SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

112 950

Heinz KALETKA

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

112 951

Ernst EINHOFF  (1)

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

112 955

Werner von DÖRFFLER-SCHUBAND

15.12.1892

1 427 198

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.09.1943 r.

112 963

Hermann KLAAS

 

 

SS-Sturmmann

112 965

Paul HUSEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

112 978

Ernst FREVERT

08.08.1905

1 427 270

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

112 983

Oskar BOLTZ

 

 

SS-Rottenführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 112 951 dla:
    SS-Mann - Ernst EINHOFF
    SS-Rottenführer - Severin MESSMER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion