Numery cz³onków SS od 113 000 do 113 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

113 001

Fritz KAISER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

113 003

Kurt FRIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

113 004

Fritz HOCHFELD

07.08.1907

2 794 850

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

113 017

Bruno BRATHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

113 025

Heinrich BIEBERING

 

 

SS-Unterscharführer

113 028

Fritz HELLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

113 048

Fritz KRESTING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

113 054

Günther BASTERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1942 r.

113 069

Ernst BELL

17.10.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

113 085

Luis SCHULTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

113 090

Karl HÖHNDORF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

113 094

Emil KÜHNEMUND

03.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

113 104

Walter RONNENBACH

10.04.1892

3 572 228

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 133

Heinz BUDDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 143

Heinrich MÖLLER

16.11.1897

273 515

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

113 144

Hans ULMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

113 145

Fritz DREYER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

113 147

Johannes WENDT

11.03.1888

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

113 172

Paul PRITZKOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

113 174

Helmuth BECKER

12.08.1902

1 592 593

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 01.10.1944 r.

113 175

Joseph KAJUS

21.09.1902

2 671 707

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

113 178

Willi BAUMGARTE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

113 180

Martin SCHÖNBERG

11.11.1897

2 672 169

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

113 184

Paul FREDER

18.11.1902

1 592 657

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 196

Peter CORDS

 

 

SS-Rottenführer

113 204

Franz WEBER

 

 

SS-Oberscharführer

113 214

Erich SCHMEDEMANN

27.04.1914

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

113 215

Wilhelm SCHULZE

01.07.1915

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 19.04.1939 r.

113 216

Richard GERDAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

113 232

Walter ALMON

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

113 242

Karl-Ludwig BRANDT

21.08.1908

2 805 515

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 249

Willy SCHLEUSS

09.04.1903

1 654 164

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

113 255

Ernst KOEPPEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

113 257

Karl MÖLLER

25.11.1902

1 653 603

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 258

Hermann PRIESS

24.05.1901

1 472 296

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1944 r.

113 268

Friedrich STIEHR

15.11.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

113 275

Richard ZACHOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

113 296

Otto SCHARF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

113 297

Karl SCHMIDT

27.07.1909

1 344 778

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 303

Hermann DAUWITZ

 

 

SS-Sturmmann

113 304

Emil HUOBER

29.04.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

113 307

Walter HAGEMANN

 

 

SS-Rottenführer

113 315

Willi BERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

113 318

Gerhard HENNEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

113 321

Ewald MEYER

 

 

SS-Mann

113 328

Friedrich WAGNER

 

 

SS-Mann
25.11.1936 r. - wykluczony z SS

113 339

Kurt BLÄHR

13.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

113 348

Walter GARBE

24.02.1915

2 808 207

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

113 357

Dr Paul RIEGER

21.02.1910

410 154

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

113 366

Paul DAFT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

113 374

Heinrich LIXFELD

12.06.1894

1 830 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 380

Heinz JAKUBZIK

01.08.1911

2 077 803

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.10.1939 r.

113 387

Hans NIERMANN

19.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

113 388

Erich LUNK

 

 

SS-Sturmmann

113 392

Arthur NOWODWORSKI

 

 

SS-Mann

113 404

Helmut ZERWER

 

 

SS-Unterscharführer

113 409

Paul GOTTSCHALK

 

 

SS-Unterscharführer

113 428

Karl RASSBACH

11.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

113 441

Arthur WITZLEB

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

113 447

Fritz BÖSENBERG

07.10.1909

555 194

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 495

Otto PETRI

22.03.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

113 526

Rudolf HOTZEL

14.05.1909

606 732

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

113 527

Karl JÄGER

 

 

SS-Untersturmführer

113 532

Willi KELLNER

 

 

SS-Mann

113 533

Herbert FIEDLER

 

 

SS-Unterscharführer

113 544

Kurt ADOMEIT

 

 

SS-Unterscharführer

113 551

Alfred BÖHME

 

 

SS-Mann
07.10.1936 r. - wykluczony z SS

113 569

August BERGMANN

 

 

SS-Oberscharführer

113 573

Hans WEBER

24.04.1910

390 215

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

113 590

Dr August KREISCHER

03.08.1904

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

113 596

Willi SENGER

06.06.1906

2 828 700

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

113 597

Adolf SORGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 605

Burkhard RECHBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 612

Rudolf BÄTZGEN

 

 

SS-Oberscharführer

113 613

Hans DAUM

18.05.1897

2 639 723

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

113 619

Dr Hans KAMMLER

26.08.1901

1 011 855

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
- awans w dniu 01.03.1945 r.

113 620

Georg JAHNS

15.11.1895

1 090 255

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

113 623

Hans FRIES

09.09.1894

2 673 093

SS-Obersturmführer - awans 30.01.1939 r.

113 631

Dr Willy STEUER

21.04.1901

297 618

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

113 632

Heinz DANIELS

23.04.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

113 640

Dr Henrik KLUGKIST

03.10.1907

2 637 525

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

113 643

Werner LANGE

11.04.1904

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

113 645

Walter SCHWIERING

19.02.1898

39 218

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

113 646

Dr Werner WEICHLEIN

17.05.1892

1 362 700

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

113 649

Franz SCHÜLER

22.12.1889

1 777 034

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 650

Alfred FREYBERG

12.07.1892

5 880

SS-Gruppenführer - awans w dniu 12.07.1942 r.

113 652

Werner REGEL

 

 

SS-Mann

113 654

Hans LAUBE

 

 

SS-Scharführer

113 656

Dr Willy MEERWALD

04.09.1888

1 552 922

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

113 657

Alexander LUTHER

02.06.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.06.1943 r.

113 660

Karl DAIMLER

 

 

SS-Sturmmann

113 670

Hans TEGTMEYER

 

 

SS-Scharführer

113 673

Karl HEINKELEIN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

113 676

Erwin VOGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 694

Walter TRIPPS

09.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

113 695

Gerhard VOHL

17.03.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

113 699

Ernst BIESALSKI

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

113 700

Arthur BÖHRINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

113 707

Reinhold LAIB

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

113 708

Siegfried GASSMANN

 

 

SS-Mann

113 709

Ernst DOLL

 

 

SS-Rottenführer

113 712

Heinrich DÜRNER

30.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 06.05.1945 r.

113 722

Adolf LAUX

30.11.1895

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

113 731

Karl RUEHLE

 

 

SS-Unterscharführer

113 733

Karl HEINKELEIN

08.06.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1944 r.

113 748

Erich HIEBER

04.02.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

113 757

Erich LANGENBUCHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

113 761

Friedrich FÖRSTNER

 

 

SS-Sturmmann

113 762

Albert HORNBERGER

 

 

SS-Sturmmann
23.10.1936 r. - wykluczony z SS

113 774

Erich ANGERER

23.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

113 780

Karl MAYER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

113 794

Willi SCHNEPF

13.05.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

113 799

Walter EBERHARDT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

113 802

Eugen HAIBER

30.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

113 803

Matthaeus HOMMEL

11.05.1906

3 240 430

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

113 822

Hans MAYER

07.10.1885

1 275 059

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

113 834

Albert MAIER

28.08.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

113 841

Herbert JAKOB

 

 

SS-Rottenführer

113 916

Markus FAULHABER

22.07.1914

3 237 584

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w wypadku 11.05.1945 r.

113 920

Franz LANDER

 

 

SS-Mann

113 928

Gerhard KATTENSTROTH

07.09.1900

2 315 587

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

113 940

Ernst WEIGELT

 

 

SS-Mann

113 942

Julius MAIER

 

 

SS-Sturmmann

113 952

Theodor BREIG

 

 

SS-Mann

113 953

Adalbert SAUMER

 

 

SS-Unterscharführer

113 954

Philipp JUNG

01.02.1894

1 028 569

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

113 962

Josef KOHLBECKER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

113 966

Wilhelm HORNUNG

 

 

SS-Mann

113 967

Dr Franz GERCKEN

12.04.1900

3 013 985

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

113 968

Ernst SIMMER

 

 

SS-Rottenführer

113 970

Helmut RIEDERBRAENK

 

 

SS-Rottenführer

113 980

Leonhard RICHARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion