Numery cz³onków SS od 114 000 do 114 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

114 011

Heinz ESPENSCHIED

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

114 013

Julius LUDOLPH

26.03.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
28.05.1947 r. - stracony

114 033

Karl SALM

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

114 049

Wilhelm KLEIN

 

708 750

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1934 r.
03.04.1936 r. - opu¶ci³ SS

114 061

Bernhard GÖRG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

114 075

Arthur BÄRMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

114 078

Georg STIPPLE

 

 

SS-Mann

114 080

Georg UMPFENBACH

02.01.1897

5 304 874

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

114 082

Willy NIESWANDT

10.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 03.10.1941 r.

114 085

Alfred KLENK

 

 

SS-Oberscharführer

114 118

Heinz WENDT

 

 

SS-Sturmmann

114 147

Wilhelm SCHULTHEIS

14.07.1908

3 056 260

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

114 169

Wilhelm SCHMELZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

114 190

Heinrich HILBERATH

 

 

SS-Mann

114 193

Peter SCHNEIDER

15.10.1894

1 282 819

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

114 196

Josef BLICKHÄUSER

 

 

SS-Mann

114 214

Hans KOESTER

11.07.1908

3 501 160

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

114 215

Jakob EICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

114 245

Josef GRAF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

114 252

Alois DECKER

 

 

SS-Scharführer

114 260

Emil RITTHALER

05.09.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

114 262

Johannes GÖHRING

 

 

SS-Unterscharführer

114 294

Rudolf HERZENSTIEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

114 309

Heinrich WORSTER

27.11.1909

1 663 492

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

114 312

Phillip FREY

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

114 326

Gerhard DEHNEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

114 343

Dr Otto HENNINGSEN

14.02.1907

714 806

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

114 356

Johannes PIETSCHLER

 

 

SS-Rottenführer

114 360

Anton ERFKÄMPER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

114 403

Ludwig ZARGES

19.05.1899

2 498 185

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

114 417

Hans HEINS

19.06.1913

2 475 366

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

114 421

Günther ENGLISCH

16.05.1914

2 470 499

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

114 424

Gustav BUSCH

16.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

114 431

Phillip RÖSSER

14.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ w maju 1945 r.

114 432

Wilhelm MEERHOFF

 

 

SS-Rottenführer

114 440

Richard KAATSCH

10.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

114 463

Heinrich KÖSTER

10.03.1900

816 616

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

114 467

Friedrich WALL

08.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

114 475

Ludwig WILSER

01.11.1891

2 495 792

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

114 476

Karl HOENER

 

 

SS-Sturmmann

114 479

Adolf VORLÄNDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

114 483

Hans LINDEMANN

 

 

SS-Scharführer

114 488

Horst KLEIN

27.02.1910

2 167 516

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.12.1943 r.

114 493

Karl KUNSTEIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

114 504

Otto REINKE

26.10.1912

1 719 342

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

114 505

Hans SZESNY

 

 

SS-Sturmmann

114 523

Rudolf VIEREGGE

 

 

SS-Mann

114 542

Ludwig OELTZSCHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

114 546

Günther MEHRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

114 551

Karl BUHMANN

28.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

114 555

Werner SANDER

04.05.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

114 557

Gerd SIEGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

114 559

Alfred LUYKEN

26.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

114 561

Dr Kurt PERSON

24.04.1898

2 311 651

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

114 566

Kurt DILBA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

114 571

Dankmar SCHERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

114 584

Kurt TRAUPE

26.12.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

110 590

Karl THIELE

 

 

SS-Mann

114 614

Otto PFETZING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

114 642

Rudolf MÜLLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

114 644

Friedrich WÄTJEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

114 646

Walter AUGUSTIN

09.10.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

114 653

Henry ECKELMANN

 

 

SS-Sturmmann

114 677

Willi WINSEMANN

03.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 15.08.1944 r.

114 679

Hermann BODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

114 684

Otto WARNECKE

06.01.1901

453 672

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

114 686

Fritz EHRENPFORDT

 

 

SS-Mann

114 688

Georg BIEDERMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

114 689

Ernst NOLTMANN

20.11.1894

2 765 189

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

114 696

Richard FEY

 

 

SS-Mann

114 699

Hugo DEHN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1943 r.

114 711

Rudolf KANNEMANN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

114 716

Carl BERGMANN

06.02.1909

678 519

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

114 719

Hans-Joachim DANKER

12.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

114 723

Werner EISENBACH

23.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

114 725

Max FINK

13.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
pope³ni³ samobójstwo 03.02.1945 r.

114 728

Kurt LANGE

 

 

SS-Rottenführer

114 735

August ALT

 

 

SS-Rottenführer

114 740

Karl SÖMMER

 

 

SS-Mann

114 758

Dr Otto RADAUER

02.09.1895

440 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

114 770

Ernst MALLIN

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
wykluczony z SS 09.08.1938 r.

114 771

Wilhelm KUBE

13.11.1887

71 682

SS-Gruppenführer - awans w dniu 27.01.1934 r.
11.03.1936 r. - odszed³ z SS
Generalny Komisarz Rzeszy na Bia³orusi, zgin±³ w zamachu 23.09.1943 r.

114 784

Eugen VOEGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

114 799

Karl HÄMMERLE

13.07.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

114 816

Josef WEISS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

114 818

Willi KRENN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

114 820

Horst BARTHELEMESS

06.03.1903

2 244 055

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

114 853

Hans HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer

114 867

Heinz FRANKE

28.12.1903

103 408

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

114 870

Hermann WICKLEIN

14.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

114 878

Fritz SUESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

114 889

Dr Karl MEYER

22.10.1899

2 258 234

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

114 892

Heinrich BÖRNER

12.07.1914

 

SS-Obersturmführer, orazSS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

114 893

Hermann KÖHLER

18.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

114 897

Walter OPPEL

 

 

SS-Rottenführer

114 921

Otto WEIDINGER

27.05.1914

3 435 930

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

114 946

Hans FUCHS

 

 

SS-Rottenführer

114 955

Josef ROTHENBÜCHER

 

 

SS-Mann

114 962

Heinz STEGLICH

 

 

SS-Unterscharführer

114 966

Walter BAUCH

29.11.1903

3 152 127

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

114 967

Karl KÖHLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

114 968

Friedrich LINTZ

 

 

SS-Oberscharführer

114 972

Helmut MERZ

10.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

114 973

Karl OSENBRÜGGE

02.04.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

114 976

Otto SEUBERLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

114 977

Eberhard DÜKER

27.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

114 983

Josef MARTIN

 

 

SS-Sturmmann

114 987

August NOWACK

 

 

SS-Mann

114 991

Nikolaus KETZ

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion