Numery cz³onków SS od 117 000 do 117 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

117 013

Franz BOHN

18.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 20.01.1945 r.

117 019

Fritz HUSS

22.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 04.09.1944 r.

117 037

Hans STOCKMEYER

 

3 467 295

SS-Untersturmführer
24.11.1936 r. - opu¶ci³ SS

117 049

Georg MAYER

03.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 10.08.1944 r.

117 053

Georg BERNRIEDER

 

 

SS-Rottenführer

117 058

Dr Sigmund BUCHBERGER

15.02.1906

4 458 881

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

117 084

Josef RENNHUBER

 

 

SS-Rottenführer

117 093

Alexander SCHWÄGERL

 

 

SS-Unterscharführer

117 098

Erich LANGE

10.10.1888

3 206 314

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

117 105

Johann HOFMANN

 

 

SS-Sturmmann
18.08.1941 r. - wykluczony z SS

117 155

Albert MEYER-MAHRNDORFF

12.09.1905

558 221

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.

117 168

Karl FREITAG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

117 178

Wolf MARX

 

 

SS-Mann
16.08.1937 r. - wykluczony z SS

117 192

Christian BRUESKE

 

 

SS-Mann
01.03.1942 r. - wykluczony z SS

117 197

Kurt RICKERT

27.09.1913

4 689 880

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

117 208

Harry GEIGENMÜLLER

 

 

SS-Mann

117 228

Hans LOHSE

15.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

117 268

Günther THIERBACH

 

 

SS-Sturmmann

117 282

Friedrich MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

117 294

Heinz HARTEN

21.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

117 296

Matthias HÄFKE

 

 

SS-Mann

117 302

Herbert BÖGEHOLZ

 

 

SS-Mann

117 308

Helmuth HAAK

21.03.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.02.1943 r.

117 314

Heinrich BARTELS

20.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.10.1942 r.

117 326

Erich KEMPE

 

 

SS-Sturmmann

117 348

Karl HANSEN

1914

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ w 1944 r.

117 358

Heinrich WARNKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

117 374

Hans MARCUS

 

 

SS-Mann

117 396

Hermann BLUMENTHAL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

117 398

Dr Max GRUNERT

23.10.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 26.03.1945 r.

117 405

Hans JOCH

04.11.1914

3 038 141

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938r.
zmar³ 31.01.1939 r.

117 409

Bernhard NAHRSTÄDT

19.10.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.04.1945 r.

117 410

Hans NIEBER

 

 

SS-Mann

117 421

Rudolf WILKE

 

 

SS-Rottenführer

117 422

Emil WOLTER

10.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

117 429

Friedrich HARTMANN

25.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

117 448

Kurt WIEGAND

 

 

SS-Sturmmann
23.02.1937 r. - wykluczony z SS

117 460

Neidhardt NICOLAI

 

 

SS-Mann
22.02.1939 r. - wykluczony z SS

117 468

Gerd HASS

02.09.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

117 475

Wilhelm RASCHWITZ

03.10.1912

2 730 822

SS-Hauptsturmführer

117 488

Hans GROTHKOPP

24.08.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

117 489

Rudolf GREINER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

117 490

Dr Heinz GOSSMANN

20.03.1905

2 730 631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

117 497

Hans TOCK

 

 

SS-Unterscharführer

117 498

Martin STANGE

30.03.1910

2 731 039

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

117 499

Rudi PHILIPPSEN

 

 

SS-Sturmmann

117 521

Martin BAUMECKER

21.12.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

117 535

Herbert KOEHNE

 

 

SS-Unterscharführer

117 547

Hans HENKEL

10.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

117 556

Heinrich HOLM

20.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

117 557

Karl HASS

05.10.1912

4 583 147

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

117 568

Max DITTMANN

 

 

SS-Rottenführer

117 610

Ernst MELZER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

117 629

Heinz SCHILDKNECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

117 630

Hans BOTHMANN

11.11.1911

3 601 334

SS-Hauptsturmführer
04.04.1946 r. - samobójstwo

117 668

Max JÜRGENSEN

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
10.05.1938 r. - wykluczony z SS

117 674

Hans PETERSEN

19.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

117 693

Erich PETERSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

117 730

Martin ANDRESEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

117 768

Johannes ANCKER

13.04.1911

3 950 716

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

117 792

Heinrich PETERSEN

 

 

SS-Mann

117 794

Theodor THOMSEN

 

 

SS-Rottenführer

117 812

Heinz DONAU

 

 

SS-Mann

117 818

Siegfried JÄNSCH

25.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.12.1943 r.

117 825

Ernst ANDRESEN

02.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 08.02.1945 r.

117 833

Walter DÜCKER

16.05.1914

3 958 888

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen SS
zgin±³ 09.09.1944 r.

117 843

Dr Peter PETERSEN

06.04.1900

2 733 253

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

117 863

Karl DETLEFSEN

 

 

SS-Mann

117 872

Hans JESSEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

117 891

Hans PAULSEN

 

 

SS-Sturmmann

117 916

Dr Hermann PISTOR

 

1 123 020

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
wykluczony z SS w 1935 r.

117 922

Hans ARZBERGER

07.05.1904

1 154 349

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

117 923

Rudolf ROTHE

11.05.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

117 925

Gerhard REUPERT

26.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

117 953

Dr Hans SCHRAMM

26.08.1905

384 064

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

117 957

Heinz NEIDT

10.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

117 964

Rudolf WAGENER

12.05.1912

1 777 262

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

117 980

Gerhard SCHNEIDER

13.10.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

117 994

Willi ECKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion