Numery cz³onków SS od 118 000 do 118 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

118 026

Fritz OPPERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

118 035

Robert TOEPFER

 

 

SS-Mann

118 040

Fritz THEÜRKAUF

 

 

SS-Rottenführer

118 049

Friedrich ODOJ

11.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

118 065

Martin SUHLE

06.07.1909

1 873 779

SS-Untersturmführer awans w dniu 11.09.1938 r.

118 069

Erich FLORSTEDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

118 085

Heinz KOEHLER

10.03.1914

4 137 150

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

118 107

Heinrich KÖRNER

 

 

SS-Unterscharführer

118 118

Otto BOTHE

 

 

SS-Sturmmann

118 120

Horst WITTMANN

 

 

SS-Scharführer

118 129

Rudolf SEYDEWITZ

 

 

SS-Unterscharführer

118 147

Kurt THEIN

29.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.09.1943 r.

118 157

Alfred MINNER

05.06.1903

4 223 454

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

118 201

Hermann KÖRNIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

118 203

Rudolf KENN

09.10.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 215

Theodor WALTER

09.10.1895

4 174 897

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

118 224

Dr Werner BOHNSTEDT

10.06.1894

2 633 245

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

118 240

Herbert ZIMMERMANN

22.08.1907

3 065 231

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

118 250

Hans VOIGTMANN

 

 

SS-Mann

118 289

Max FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

118 387

Heinz THIERSCH

 

 

SS-Rottenführer

118 389

Fritz TAUBE

 

 

SS-Sturmmann

118 402

Dr Karl LOTZ

19.09.1896

223 513

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

118 403

Dr Max SPECHT

08.11.1898

2 725 210

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.08.1941 r.

118 404

Hans LAMMERS

27.05.1879

1 010 355

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

118 405

Kurt BERNDT

26.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

118 415

Richard HARTMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

118 416

Hans MITTERMAYER

02.02.1906

850 184

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

118 417

Hermann MUDRACK

 

 

SS-Mann

118 420

Georg HILTL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

118 426

Dr David KRATZER

06.07.1890

3 390 146

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

118 429

Dr Josef LUTZ

18.01.1889

3 288 632

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

118 431

Dr Peter CARSTENS

13.09.1903

285 696

SS-Oberführer - awans w dniu 13.01.1945 r.

118 432

Lothar BRÖKELMANN

21.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 05.02.1944 r.

118 439

Josef FASSBENDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

118 440

Hans RÖHRIG

27.02.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

118 442

Franz ROZMAN

 

 

SS-Mann

118 449

Georg WIPPERN

26.05.1909

1 323 347

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

118 452

Friedhelm SPECHT

 

 

SS-Sturmmann

118 465

Gerhard STEINHARDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 475

Ludwig GRAUERT

09.01.1891

3 262 849

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

118 485

Alfred EMUNDS

15.09.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 514

Wilhelm CLERMONT

 

 

SS-Rottenführer

118 523

Alois HEYDGEN

 

 

SS-Mann

118 528

Wilhelm ZIMMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

118 541

Gero PRIEMEL

 

 

SS-Sturmmann

118 547

Gustav GRÜN

 

 

SS-Rottenführer

118 551

Helmuth FREDERKING

19.02.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

118 566

Wilhelm TIEMEYER

 

 

SS-Mann

118 585

Günther OSTERMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

118 595

Werner BRÖSECKE

 

 

SS-Sturmmann

118 596

Rudolf PLEUGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

118 597

Hans KNOEPFEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

118 599

Wilderich HEISING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 613

Eberhard KISSLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 628

Walter PIEPER

16.05.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

118 630

Erich BENTLAGE

03.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS

118 637

Bernhard KOHLBECHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 641

Rolf KOPFERMANN

19.07.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

118 646

Karl WIESEL

 

 

SS-Rottenführer
25.02.1937 r. - wykluczony z SS

118 650

Hermann BÖHMECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 653

Dr Wilhelm MEINHARDT

24.09.1892

2 935 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

118 660

Dr Robert DÜKER

18.07.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

118 662

Armin FUNKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 666

Dr Walter DÜTZER

11.03.1911

4 627 291

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 667

Dr Rudolf BOHLMANN

24.01.1886

2 800 768

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

118 674

August SCHEIDE

 

 

SS-Unterscharführer

118 677

Hans HITZEROTH

 

 

SS-Unterscharführer

118 684

Otto WELGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

118 692

Hermann KEITEL

 

 

SS-Mann

118 695

Otto IBENTAHL

07.08.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 704

Karl BOLM

12.02.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 718

Heinrich von SPRECKELSEN

 

 

SS-Sturmmann

118 724

Heinrich JENS

 

 

SS-Mann

118 745

Herbert SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

118 756

Heinz UMLAND

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

118 765

Heinrich SCHUCHMANN

12.06.1898

2 572 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

118 766

Erwin THOMS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

118 771

Hermann SACHS

 

 

SS-Mann

118 774

Albert KRIESE

 

 

SS-Unterscharführer

118 802

Walter BUCHMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

118 810

Otto LAMBERZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

118 825

Adolf FRICKMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

118 826

Herbert KUHLMANN

07.04.1915

3 101 992

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

118 842

Gerhard CLASEN

12.09.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
28.04.1938 r. - opu¶ci³ SS

118 843

Hermann HEITMANN

19.01.1898

1 342 659

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

118 859

Heinz SCHIPMANN

 

 

SS-Mann

118 884

Walter NAGLER

16.09.1898

835 334

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

118 885

Heinrich von HÖRSTEN

 

 

SS-Scharführer

118 886

Friedrich LUECKE

 

 

SS-Rottenführer

118 907

August FRELS

 

 

SS-Mann

118 908

Heinrich GRUBE

 

 

SS-Mann

118 920

Wilhelm RENFORDT

07.05.1889

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

118 934

Wessel NORDWALL

 

 

SS-Rottenführer

118 939

Georg LANGOSCH

29.07.1902

2 724 174

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

118 942

Dr Werner TRÄNCKER

23.05.1897

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

118 943

Erich RATHJE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

118 944

Adolf LADIGES

 

 

SS-Unterscharführer

118 946

Harro THOMSEN

03.03.1911

4 662 589

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.01.1941 r.

118 954

Dr Ernst HUMBURG

02.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

118 966

Franz REHBEIN

28.09.1912

3 708 820

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

118 980

Herbert BEHNKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

118 987

Eduard SCHLÜTER

27.10.1897

181 947

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

118 992

Rudolf NIEDERL

 

 

SS-Rottenführer

118 998

Georg RUDOLPH

25.01.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion