Numery cz³onków SS od 119 000 do 119 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

119 002

Herbert THIELE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

119 009

Hermann BÖTTCHER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

119 010

Walter ERDMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

119 037

Karl PETERS

 

 

SS-Unterscharführer

119 044

Bernhard EISENACH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

119 045

Wilhelm MÜLLER

11.10.1890

1 341 262

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

119 050

Martin ERFURTH

 

 

SS-Rottenführer

119 054

Kurt REIF

05.02.1913

1 910 979

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1942 r.

119 055

Willy SCHRÖTER

04.12.1900

1 911 003

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

119 057

Erhard TAUBERT

22.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

119 066

Kurt STEYER

24.11.1910

215 979

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

119 071

Hans WIEDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

119 072

Kurt TIPPMANN

11.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

119 079

Helmuth DÖHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

119 084

Hans ADELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

119 093

Heino NAUMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

119 101

Martin BRÜCKNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

119 104

Joachim HIELSCHER

 

 

SS-Scharführer

119 113

Johannes SACHSE

 

 

SS-Sturmmann

119 115

Rudolf GROSCHE

23.09.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.09.1941 r.

119 118

Rudolf SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

119 144

Werner WEBER

 

 

SS-Mann

119 148

Walter GÄRTNER

12.10.1909

562 444

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

119 151

Hans LOHSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

119 160

Bruno WOLF

27.02.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 18.12.1944 r.

119 175

Richard SCHUMANN

30.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

119 184

Hermann SCHNEIDER

 

 

SS-Mann

119 195

Wilhelm ZEISING

27.01.1907

817 516

SS-Obersturmführer

119 200

Heinz FREITAG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

119 220

Rudolf HARDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

119 228

Karl WEHNER

 

 

SS-Mann

119 230

Ludwig DAIKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w ndiu 21.06.1944 r.

119 231

Karl BAUER

 

 

SS-Mann

119 240

Paul RADEGAST

 

 

SS-Mann

119 262

Hans REUTER

15.05.1908

1 568 655

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

119 275

Leopold BREITENBACH

28.07.1893

4 330 012

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

119 284

Herbert KÄSTNER

24.01.1908

1 568 650

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

119 294

Fritz KOBSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

119 340

Kurt HOHMEYER

 

 

SS-Sturmann

119 343

Gerhard LEUE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

119 349

Gottfried SAUPE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

119 354

Georg BRÜCKNER

 

 

SS-Mann

119 371

Kurt NOAK

 

 

SS-Obersturmführer

119 381

Robert HANTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

119 396

Richard WAHN

 

 

SS-Unterscharführer

119 419

Günther DEHMEL

03.07.1915

3 525 207

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.09.1941 r.

119 436

Walter GLATZEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

119 440

Adolf KROEMER

19.05.1890

3 530 596

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zmar³ w 1944 r.

119 458

Herbert KRAFTZYK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1937 r.

119 470

Willibald HANNICH

07.01.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

119 478

Norbert LENGSFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

119 487

Bernhard PUDLOWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

119 493

Wilhelm RÖDER

17.03.1880

469 137

SS-Brigadeführer - awans w dniu 17.03.1940 r.

119 494

Hans SAUPERT

10.01.1897

25 045

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

119 495

Karl KAUFMANN

10.10.1900

95

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

119 496

Kurt HAPPE

02.06.1896

1 170 563

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

119 504

Erich LATHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

119 521

Fritz HERMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

119 534

Erich SCHNEIDER

06.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

119 550

Dr Heinrich HAASS

24.03.1891

3 267 582

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

119 571

Philipp ZAHN

 

 

SS-Mann

119 572

Karl SCHWAB

 

 

SS-Rottenführer

119 574

Dr Karl SCHÜTZ

11.03.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

119 578

Hermann MÜMKEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

119 582

Julius SCHMIDT

09.06.1894

943 862

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

119 617

Wilhelm de BOER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

119 621

Werner ZIPPERLING

 

 

SS-Oberscharführer

119 683

Willi GIESELER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

119 689

Rudi FISCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

119 695

Hans STEFFEN

 

 

SS-Sturmmann

119 697

Kurt GEHRKE

 

 

SS-Sturmmann

119 700

Willy DECHOW

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

119 717

Guido FRANKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

119 732

Edgar LORENZEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

119 752

Hans PETERSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

119 754

Harald PIRSCHEL

21.02.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1942 r.

119 771

Bruno FELTEN

 

 

SS-Mann

119 825

Herbert LAAGE

 

 

SS-Mann

119 844

Friedrich KRAFTZIK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

119 854

Karl BORNEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

119 862

Kurt KLOSS

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

119 870

Otto WIECHMANN

 

 

SS-Mann

119 897

Hermann GRIEBENTROG

 

 

SS-Rottenführer

119 898

Ernst TRUBEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

119 905

Herbert HARTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

119 921

Erwin SCHWANBECK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

119 929

Otto LÜTHCKE

 

 

SS-Mann

119 942

Heinz FEDRAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

119 945

Karl FERNITZ

03.06.1907

2 782 243

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

119 948

Harry JONAS

 

 

SS-Mann

119 951

Hans KENNING

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

119 969

Richard BÖTTCHER

26.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 06.02.1944 r.

119 998

Walter SIEVER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion