Numery cz³onków SS od 12 000 do 12 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

12 004

Matthias TANNHAUSEN

21.09.1887

 

SS-Hauptscharführer, oraz
SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

12 006

Max KUBE

19.06.1899

567 342

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

12 007

Rudolf STEINDL

17.02.1910

514 243

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

12 010

Otto DOKOUPIL

 

 

SS-Obersturmführer

12 016

Oswald SCHNEIDER

28.07.1912

611 189

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

12 018

Hans HUBER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 020

Karl WIMMER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

12 022

Hermann TÖFFERL

03.04.1905

512 908

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 027

Gottfried SCHRAUFSTETTER

28.06.1898

530 796

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

12 030

Karlheinz BREITENBACH

25.06.1911

504 984

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 033

Albert FAKLER

07.01.1894

790

SS-Hauptsturmführer

12 036

Josef FROHNHOLZER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1943 .

12 037

Alfred SCHELLHORN

 

 

SS-Hauptscharführer

12 039

Ernst WOLF

10.02.1910

374 773

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1941 r.

12 042

Karl SEYBOD

 

 

SS-Scharführer

12 047

Friedrich SCHINDELMANN

09.07.1885

625 791

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

12 057

Alois WOLF

 

 

SS-Unterscharführer

12 081

Oskar DORNER

 

438 236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

12 089

Harald ASKEVOLD

 

 

SS-Oberscharführer

12 091

Josef GÖRING

07.11.1896

676 461

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
28.10.1938 r. - odchodzi z SS do Wehrmachtu

12 094

Eugen BECK

13.10.1888

356 000

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

12 099

Erwin MOSHAMMER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

12 102

Ludwig SAUTER

11.08.1893

245 909

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 109

Richard SEIDEL

02.05.1895

714 357

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

12 111

Paul DEHNEL

20.04.1890

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

12 114

Rudolf SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer

12 126

Martin WITTIG

17.04.1910

179 862

SS-Obersturmführer

12 127

Arthur SCHMIDT

07.04.1903

580 842

SS-Obersturmführer

12 129

Gerhard MAURER

09.12.1907

387 103

SS-Standartenführe der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 148

Fritz REICHARDT

31.03.1904

17 421

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 153

Ernst GRAUNKE

29.08.1908

175 434

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 155

Richard WOLFF

26.01.1903

64 423

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r. r.

12 167

Walter LEUCHTE

09.01.1900

414 037

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 171

Max BELBE

13.06.1888

175 267

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

12 173

Franz JOVY

05.10.1894

339 642

SS-Hauptsturmführer

12 174

Willy GROSSE

07.02.1891

267 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 175

Hans FRENZEL

28.12.1894

257 510

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 187

Bruno WASCHKE

26.11.1884

250 325

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 192

Karl GUNKEL

06.06.1896

307 121

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

12 196

Heinrich ABEL

01.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

12 197

Richard HARTMANN

21.09.1901

294 901

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

12 207

Günther JÄHNICKE

 

286 807

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.
30.10.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

12 210

Richard MICHEL

 

397 218

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

12 211

Horst PELZ

03.07.1895

63 081

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.03.1934 r.

12 212

Erich KRÜGER

18.04.1903

522 811

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 213

Karl TIMM

04.10.1906

109 756

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 219

Erwin RADOWSKI

07.08.1903

534 971

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 221

Josef BERGMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

12 227

Tilo THÖNERT

10.02.1901

326 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 229

Karl WÖHLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

12 236

Wilhelm BUHRE

26.07.1906

595 863

SS-Scharführer

12 237

Hermann WITTE

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

12 239

Heinrich EICKHOFF

22.10.1907

549 534

SS-Obersturmführer - awans w dniu 16.03.1934 r.

12 240

Wilhelm EBELING

14.06.1908

549 530

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

12 244

Erich POPPEI

24.10.1901

587 593

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

12 246

Otto PALFNER

21.11.1901

549 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

12 247

Gerhard EILERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 251

Theodor BACHLER

 

 

SS-Oberscharführer

12 260

Karl-Friedrich SINNING

16.06.1899

603 315

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

12 262

Hermann WIEDERRECHT

02.06.1910

1 122 146

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1943 r.

12 266

Stefan HARTMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

12 271

Paul SCHULER

 

 

SS-Oberscharführer

12 290

August EXTER

02.10.1902

167 023

SS-Hauptsturmführer

12 291

Harald BRÖKING  (1)

15.12.1902

328 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

12 295

Karl SCHREY

 

 

SS-Unterscharführer

12 298

August SCHMIDT

02.03.1900

407 726

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1932 r.

12 304

Georg FABRY

18.09.1897

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

12 307

Matthias THOMAS

 

 

SS-Hauptscharführer

12 310

Paul BIELECKI

04.01.1901

70 890

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

12 313

Herbert KIPPKA

 

 

SS-Scharführer

12 324

Ewald STRÖHM

02.02.1909

242 117

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 327

Herbert GARTHE

03.10.1907

500 066

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

12 328

Werner GRIMMIG

 

 

SS-Scharführer

12 329

Fritz MICHIELS

28.08.1902

449 754

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

12 332

Rudolf SCHULTZ von DRATZIG

15.07.1897

162 436

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

12 343

Roman SNOPPEK

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

12 345

Oskar FISCHER

22.08.1889

493 849

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

12 347

Heinrich KRAUSE

25.08.1903

 

SS-Oberscharführer

12 349

Gustav THOMAS

 

 

SS-Unterscharführer

12 357

Herbert WINTZIG

 

 

SS-Scharführer

12 362

Paul GALKE

15.01.1885

311 016

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

12 371

August MARTIN

 

 

SS-Scharführer

12 337

Jakob HAUSER

 

 

SS-Oberscharführer

12 383

Franz SCHMEISSER

26.09.1909

464 843

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

12 387

Richard HÄFELE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

12 401

Karl STEGMAIER

17.07.1906

595 033

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

12 402

Eugen ENGLMAIER

18.04.1906

548 232

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 408

Karl BURKHART

 

 

SS-Hauptscharführer

12 411

Gottfried BÜRZELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

12 417

Karl DANNECKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

12 419

Eugen MARTIN

06.05.1907

329 234

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

12 424

Max LEIDERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 428

Heinrich JACOB

19.04.1896

538 256

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

12 436

Hans DIPPOLD

 

 

SS-Oberscharführer

12 449

Robert KÜNZIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

12 450

Hans WALTER

 

 

SS-Unterscharführer

12 453

Karl OBERHAUSER

28.05.1908

52 208

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

12 466

Richard SCHOLBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 469

Siegfried SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

12 473

Bruno ANDREAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 479

Walter HILBERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

12 489

Horst SCHILLING

12.02.1907

382 659

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

12 490

Richard WERNER

13.02.1897

192 201

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 492

Johannes RÖSCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

12 507

Helmut GRUMMT

 

 

SS-Mann

12 517

Hans RICHTER

 

 

SS-Oberscharführer

12 520

Heinz LUNKENBEIN

27.12.1908

67 496

SS-Obersturmführer

12 522

Horst BRENDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

12 524

Werner BÖHME

07.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

12 526

Kurt KORN  (2)

10.07.1901

4 464

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 527

Fritz KÜSTER

24.08.1911

639 653

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 533

Hans SCHÜRMANN

06.12.1899

429 788

SS-Obersturmführer

12 537

Ernst HÖLAND

01.04.1888

474 212

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

12 538

Martin KLEINSCHMIDT

08.09.1897

430 027

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

12 542

Ludwig PRÖSCHOLDT

16.06.1911

452 323

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

12 546

Kurt SEELANDT

18.06.1906

171 303

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

12 551

Franz HILLBRECHT

07.07.1897

515 114

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 552

Werner PAUCKE

19.11.1898

617 250

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

12 553

Richard SCHWARZER

06.11.1900

153 853

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

12 554

Karl MÜLLER

24.08.1901

348 100

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

12 558

Louis LINCKE

16.05.1907

219 152

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 559

Dr. Willi WILLING

08.02.1907

93 786

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

12 563

Richard BUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

12 564

Reinhard ELLMENREICH

01.04.1912

359 474

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

12 565

Christoph KOPPLOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

12 568

Richard MOSER

16.04.1901

551 340

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 574

Georg JAGLA

07.05.1895

359 557

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.10.1933 r.

12 575

Rudolf PFANNENBECKER

23.01.1898

289 342

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

12 580

Rudolf WOLTER

10.12.1904

525 264

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

12 586

Karl APEL

05.01.1890

385 597

SS-Obersturmführer

12 600

Richard MARTIN

15.03.1903

470 404

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 602

Wilhelm GROSSMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

12 607

Heinz HASSELMANN

 

 

SS-Untersturmführer

12 610

Walter ZENDE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

12 611

August KÖRBER

08.08.1893

625 865

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

12 613

Heinz KLEINSORGE

16.01.1912

587 713

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 619

Theodor RÜHLING

 

 

SS-Unterscharführer

12 629

Gerhard TEICHMANN

01.01.1905

629 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 630

Willi THIELE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

12 637

Rudolf NOTHDURFT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

12 649

Peter SCHMITZ

08.07.1907

434 951

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

12 654

Gottlieb KUHLMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 664

Dietrich BRINGSKEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

12 670

Karl WEHNER

04.11.1912

585 931

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 671

Werner HOLTERMANN

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

12 676

Richard SKARABIS

29.05.1895

172 453

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

12 679

Paul HAUPTMANN

27.10.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

12 681

Fritz POPPE

 

 

SS-Oberscharführer

12 684

Hellmuth ALTMANN

20.08.1902

355 482

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

12 687

Julius SIEHRING

03.08.1881

532 332

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 689

Richard STRECK

21.06.1899

 

SS-Oberscharführer

12 690

Karl LEGGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 691

Herbert STEPHAN

05.06.1896

480 388

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

12 692

August MANKUS

03.03.1892

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

12 693

Richard ZEISKE

24.11.1900

462 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

12 703

Max LIEPELT

 

 

SS-Unterscharführer

12 711

Paul MESSNER

22.04.1903

238 297

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

12 727

Christian MICHLER

03.09.1898

626 425

SS-Hauptsturmführer

12 728

Karl BUFFLER

03.10.1909

293 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

12 730

Stefan GRASSIE

17.02.1905

332 823

SS-Oberscharführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.05.1944 r.

12 731

Heinrich ELSER

 

 

SS-Scharführer

12 740

Willi PREHL

 

 

SS-Unterscharführer

12 746

Kurt MEYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

12 747

Alfred HAGENLOCHER

20.05.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

12 748

Herbert RITTER

03.08.1912

328 595

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

12 749

Benedikt PFAUS

 

 

SS-Hauptscharführer

12 752

Helmut KLIMPERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

12 753

Richard ENGLMAIER  (3)

04.09.1911

661 403

SS-Obersturmführer

12 760

Karl FRICK

12.05.1903

615 200

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

12 762

Hans WREDE

08.08.1891

500 311

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

12 770

Erich LANGBEIN

22.03.1890

62 090

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 771

Rudolf KOHL

22.02.1880

602 167

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 772

Friedrich FRANKE

27.04.1883

762 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

12 775

Paul KRIEG

29.07.1901

62 099

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

12 776

Emil FROMMHOLD

 

62 161

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.
30.11.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

12 779

Paul KRIEG  (*)

 

62 099

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

12 780

Walter STEIN

06.11.1896

255 956

SS-Oberführer - awans w dniu 01.01.1936 r.

12 781

Fritz WINTER

02.05.1899

515 674

SS-Hauptsturmführer

12 783

Paul GERSTENBERGER

06.05.1901

410 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

12 785

Theodor BOTHE

21.11.1903

297 037

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 786

Willy CILWIK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

12 787

Joachim JENKNER

01.09.1905

335 001

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

12 790

Gustav GRAUER

31.12.1909

271 216

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

12 792

Rudolf SCHINDLER

 

 

SS-Hauptscharführer

12 793

Kurt JUGHENN

09.10.1901

525 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

12 794

Willi SIEDLER

 

 

SS-Oberscharführer

12 801

Roman KLINKE

31.07.1897

525 073

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

12 802

Adolf WACHHOLZ

01.05.1901

574 004

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 805

Erich EBEL

16.09.1896

334 120

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

12 806

Horst KÖNIG

18.07.1901

483 574

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

12 809

Georg MÜLLER

20.01.1897

124 660

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

12 810

Fritz WEGENER

24.06.1906

186 955

SS-Hauptsturmführer

12 811

Hans WONTORRA

26.02.1892

573 978

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 814

Franz von VILLIEZ

29.04.1892

630 193

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

12 816

Erich BERNSEE

01.03.1897

346 750

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 817

Richard EINSPENNER

21.03.1901

139 226

SS-Standartenführer - awans w dniu 22.07.1932 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

12 820

Herbert SCHULZ

 

 

SS-Hauptscharführer

12 822

Burkhard SCHWERIN

25.10.1908

165 061

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

12 823

Hermann JUST

 

156 018

SS-Obersturmführer - awans w dniu 17.06.1934 r.
19.10.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

12 824

Max MILDEBRATH

30.10.1899

35 162

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 827

Kurt von dem OSTEN

24.11.1901

200 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

12 833

Arthur SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

12 842

Fritz THOMAS

28.09.1898

315 020

SS-Obersturmführer

12 850

Hans BOROWIAK

04.03.1905

397 406

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

12 851

Georg KAUSCHUSS

28.04.1894

418 021

SS-Scharführer, oraz
SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1940 r.

12 853

Karl ULRICH

09.08.1905

118 340

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

12 860

Ernst LEMKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

12 863

Karl HOPPE

10.07.1899

49 444

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

12 864

Robert WERNECKE

20.10.1902

352 807

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 866

Friedrich LEHNIGER

10.05.1895

525 105

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

12 878

Otto BERNHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

12 879

Otto WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

12 880

Robert MERCK

 

 

SS-Scharführer

12 881

Herbert NEUBERT

19.11.1892

167 502

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 882

Erhard BIELER

25.05.1898

162 962

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

12 883

Hermann SCHMIDT

27.02.1899

75 602

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 886

Otto ERLECKE

 

 

SS-Scharführer

12 905

Ernst KRAMM

 

 

SS-Oberscharführer

12 908

Fritz KELL

 

470 255

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

12 918

Albert GUSE

14.03.1893

87 751

SS-Oberscharführer

12 919

Waldemar VELLIN

 

 

SS-Oberscharführer

12 922

Willy PINNOW

14.11.1898

144 103

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Obersturmführer d.R.Waffen-SS - awans w dniu 17.03.1943 r.

12 924

Konrad DINTER

08.03.1903

165 093

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

12 927

Will VOESCH

01.05.1886

175 529

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

12 930

Rudolf CHRISTOFZIK

25.10.1892

128 018

SS-Hauptsturmführer

12 932

Robert KREY

27.03.1894

128 017

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

12 936

Willi FRIEDRICH

08.03.1907

42 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

12 949

Max TUNGER

 

 

SS-Oberscharführer

12 952

Otto BRAASCH

01.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

12 953

Ludwig FRANK

 

 

SS-Unterscharführer

12 956

Karl LUKAS

05.10.1901

 

SS-Mann

12 964

Helmut BÄUME

08.06.1913

2 108 811

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 965

Gustav PUKROPSKI

 

 

SS-Unterscharführer

12 967

Hans TROCH

10.12.1901

661 575

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

12 978

Dr Wilhelm HANSTEIN

27.09.1907

639 912

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

12 981

Paul HAINBACH

19.05.1909

129 914

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

12 986

Arthur LAMPARTER

 

 

SS-Oberscharführer

12 990

Hans LANG

17.08.1894

650 974

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.02.1932 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 12 291 dla:
    SS-Sturmbannführer - Harald BRÖKING
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Rudolf BRENNER

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 12 526 dla:
    SS-Obersturmführer oraz SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Kurt KORN
    SS-Obersturmführer - Georg RENNO

3 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 12 753 dla:
    SS-Obersturmführer - Richard ENGLMAIER
    SS-Unterscharführer - Herbert WINTZIG

*     SS-Untersturmführer Paul KRIEG jest wykazany tylko w DAL 1934 - poz. 2 439., (prawdopodonie sam odszed³ lub zosta³ wykluczony z SS)


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion