Numery cz³onków SS od 120 000 do 120 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

120 012

Dr Paul MUTSCHLER

11.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

120 015

Ewa;d NINEBUCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

120 017

Ernst GRAÜRT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

120 026

Dr Rudolf HORSTMANN

12.10.1913

4 363 178

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 029

Heinrich RIETING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

120 030

Walter RÜHS

03.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

120 038

Karl-Heinz BRECKLING

01.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 10.10.1944 r.

120 040

Johannes PREUSSNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

120 053

Albert WOLLENZIEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

120 055

Bodo WARKENTIN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

120 075

Detlef OKRENT

26.10.1909

5 038 061

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

120 084

Max MOHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

120 088

Alfred KRULL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

120 090

Karl KOCH

24.07.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

120 102

Walter DENEKE

18.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

120 104

Harry DENECKE

25.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.06.1944 r.

120 105

Ludwig RÖHR

 

 

SS-Rottenführer

120 109

Erich SCHRAMM

10.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 19.09.1944 r.

120 113

Rudolf UNGER

 

 

SS-Rottenführer

120 126

Heinz PEINEMANN

04.09.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

120 136

Wilhelm BIERSCHENK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

120 140

Heinz CHRISTIANSEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

120 151

Hermann HOFFMANN

22.02.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

120 158

Wilhelm DUPKE

 

 

SS-Sturmmann

120 199

Franz SATZINGER

 

 

SS-Unterscharführer

120 205

Wilhelm SEEBECK

 

 

SS-Mann

120 220

Eugen ROSENKRANZ

 

 

SS-Rottenführer

120 229

Albert STOCK

 

 

SS-Unterscharführer

120 232

Erwin BRUHNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.02.1939 r.

120 239

Otto KRÖGER

15.03.1914

4 262 127

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.11.1941 r.

120 241

Fritz LINGEL

 

 

SS-Rottenführer

120 261

Adolf STREHLAU

13.09.1900

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

120 263

Bernhard NIESTAEDT

25.06.1908

842 725

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

120 270

Walter NACKE

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

120 279

Karl SCHÖNEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

120 283

Waldemar HENNEBERG

28.02.1912

2 001 090

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

120 288

Alwin HÄRTEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

120 292

Dr Willy LINDEMANN

10.04.1901

142 616

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.04.1934 r.

120 305

Paul HARNACK

29.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 307

Camillo ZIMMER

 

 

SS-Mann

120 312

Otto TÄUBERT

16.10.1898

1 568 286

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.
zmar³ 21.12.1937 r.

120 323

Fritz WOLF

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

120 331

Georg HOLMER

 

 

SS-Mann

120 354

Hilmar EIGENDORF

 

 

SS-Rottenführer

120 365

Max BÖTTCHER

 

 

SS-Mann

120 366

Richard HANKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

120 391

Richard ALBRECHT

 

 

SS-Mann

120 395

Willi JENTSCH

 

 

SS-Mann

120 415

Ludwig MENARDI

14.01.1902

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

120 416

Ernst SENN

02.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 418

Norbert KOENIG

 

 

SS-Mann

120 419

Hans KÖNIG

20.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

120 421

Rudolf SPINDELBÖCK

 

 

SS-Scharführer

120 426

Erich SCHÖBERLE

18.10.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

120 427

Manfred EIBENSTEINER

 

 

SS-Unterscharführer

120 432

Wilhelm LUNZER

24.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

120 435

Hermann KIMMEL

15.02.1907

1 518 420

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1943 r.

120 436

Franz GLASER

11.09.1914

4 820 960

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

120 439

Dr Max KNAPPE

16.07.1883

1 932 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

120 440

Dr Richard SEITZ

08.05.1888

865 143

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

120 441

Dr Rudolf SCHILLER

25.09.1891

3 466 739

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

120 449

Helmut HERTWIG

 

 

SS-Mann

120 452

Anton HOLMEIER

 

 

SS-Mann

120 460

Walther SCHULZ

12.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

120 461

Anton STÜBER

04.05.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 04.02.1945 r.

120 477

August LINDNER

24.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zmar³ w 1946 r.

120 495

Michael DRUM

 

 

SS-Rottenführer

120 497

Anton HERING

 

 

SS-Rottenführer

120 500

Johann PAINDOR

 

 

SS-Sturmmann

120 506

Max DITT

 

 

SS-Unterscharführer

120 509

Julius GRÄFE

10.09.1910

4 277 440

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1941 r.

120 528

Dr Henning SCHNEIDER

12.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

120 553

Richard PETERMANN

11.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

120 584

Johann FÜGENSCHUH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

120 587

Hans GÜNTNER

 

 

SS-Unterscharführer

120 593

Willy HINKENS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

120 603

Paul HÖRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 606

Alois MAYER

24.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 610

Otto PÖPPEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

120 612

Vitus SCHÄDLE

 

 

SS-Sturmmann
15.02.1937 r. - wykluczony z SS

120 624

Karl FASEL

 

 

SS-Rottenführer

120 626

Franz GEIGER

25.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 633

Alois MÖGELE

26.03.1903

3 549 904

SS-Untersturmführer< - awans w dniu 09.11.1938 r.

120 640

Anton VOELK

 

 

SS-Sturmmann

120 665

Karl MEYER

 

 

SS-Mann

120 672

Ernst OETTLE

06.09.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

120 692

Heinrich BRACHERT

03.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

120 705

Anton ESER

 

 

SS-Mann
30.10.1936 r. - wykluczony z SS

120 748

Johann EINSIEDLER

 

 

SS-Mann

120 750

Wilhelm FRIEDRICH

 

 

SS-Mann

120 764

Karl NIKLAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

120 767

Josef BAYER

19.12.1871

3 001

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

120 774

Friedrich BECK

21.11.1914

5 227 810

SS-Sturmbannührer - awans w dniu 14.08.1944 r.

120 787

Markus HEIGERMOSER

 

 

SS-Mann

120 792

Alfons SCHNITZER

 

 

SS-Sturmmann

120 797

Jakob EGGER

27.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1944 r.

120 799

Max HÖLLWEGER

01.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.12.1944 r.

120 807

Josef GANGLFINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

120 814

Eduard SCHWIRTLICH

 

 

SS-Rottenführer

120 819

Hanns GAREIS

12.12.1910

4 074 301

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

120 830

Johann JEHLE

 

 

SS-Unterscharführer

120 824

Willi SCHNEIDER

24.05.1911

2 456 990

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

120 838

Gerhard ZECH

 

 

SS-Rottenführer
11.02.1935 r. - wykluczony z SS

120 853

Johann ENDRES

05.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

120 861

August RIEDERMEIER

 

 

SS-Mann

120 876

Eugen POPP

17.03.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

120 890

Dr Georg HEYDRICH

06.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

120 904

Paul MONICH

26.03.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

120 906

Christian REICHEL

 

 

SS-Rottenführer

120 916

Hanns KRAPPMANN

15.08.1910

3 490 645

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

120 917

Josef LANG

02.04.1898

861 821

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

120 926

Ewald MEYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

120 936

Heinrich AHLERT

25.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1942 r.

120 939

Gustav BEHNKE

 

 

SS-Sturmmann

120 987

Friedrich RÜMPER

 

 

SS-Sturmmann

120 993

Rudolf BAUMGÄRTEL

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion