Numery cz³onków SS od 121 000 do 121 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

121 010

Willi WALTHER

 

 

SS-Sturmmann

121 013

Johannes FRANZ

 

 

SS-Sturmmann

121 018

Bruno MOTHES

 

 

SS-Rottenführer

121 019

Gerhard BRÜHLBECK

 

 

SS-Sturmmann

121 022

Helmut SCHULZE

 

 

SS-Sturmmann

121 034

Heinrich WOLF

 

 

SS-Rottenführer

121 047

Hubert KRETZSCHMAR

16.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

121 048

Herbert SANN

 

 

SS-Rottenführer

121 050

Heinz PFEIFER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.08.1939 r.

121 077

Paul STEINBACH

 

 

SS-Unterscharführer

121 086

Alfred SCHRÖDER

20.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

121 091

Dr Fritz GEBHARDT

03.09.1894

1 961 621

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

121 127

Alfred BAYR

 

 

SS-Rottenführer

121 152

Arthur HERRMANN

17.10.1895

295 986

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

121 158

Albert FAHNERT

31.01.1899

495 632

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

121 161

Fritz EBERT

23.09.1910

1 137 182

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

121 165

Heinz BRETSCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

121 169

Bernhard LANGENBECK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

121 171

Johannes VOIGT

26.02.1897

2 992 432

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

121 174

Hellmuth REINHARD

24.07.1911

2 382 157

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

121 176

Willy POHLE

 

 

SS-Unterscharführer

121 188

Hans GAUMNITZ

 

 

SS-Rottenführer

121 196

Helmut ROMMEL

 

 

SS-Rottenführer

121 253

Walter WETZIG

 

 

SS-Scharführer

121 255

Herbert WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

121 256

Otto LUBOJANSKI

 

 

SS-Mann

121 261

Fritz GERHARDT

11.02.1910

1 317 998

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

121 268

Alfred KASPER

23.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

121 276

Hans WAGNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

121 280

Rudolf METZNER

 

 

SS-Rottenführer

121 281

Arnold OEST

11.12.1904

1 253 237

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

121 298

Dr Alfred FERNHOLZ

07.11.1904

599 260

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

121 331

Johannes BOHNE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

121 337

Heinrich MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

121 357

Herbert EISOLT

10.06.1914

1 559 287

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.09.1942 r.

121 364

Norbert GEIST

08.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

121 366

Hermann PARTZSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

121 397

Herbert SCHULZE

01.04.1914

2 981 452

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 17.11.1943 r.

121 402

Willibald BEHRENDT

 

 

SS-Scharführer

121 438

Horst RÖMER

 

 

SS-Rottenführer

121 444

Hans PHILIPP

 

 

SS-Rottenführer

121 445

Karl WOERLEIN

 

 

SS-Scharführer

121 452

Eberhard KÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

121 454

Walter SCHLEGEL

 

 

SS-Unterscharführer

121 475

Paul DAHMEN

 

 

SS-Rottenführer

121 486

Max HÖFLER

26.03.1906

570 966

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

121 487

Joachim PÖSSNECKER

17.08.1910

1 746 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

121 490

Gerhard NICOLEI

11.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

121 500

Rudolf SEIFERT

 

 

SS-Sturmmann

121 503

Herbert HEMPEL

22.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

121 513

Erhard SCHULENBURG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

121 519

Johannes WAGNER

05.09.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

121 523

Herbert HÄNEL

18.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
do pa¼dziernika 1953 r. w sowieckiej niewoli

121 526

Robert SOMMER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

121 535

Paul POLLMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

121 554

Max VÖDISCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

121 561

Horst SIEBER

03.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

121 575

Ernst SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

121 605

Fritz KUBE

 

 

SS-Mann

121 637

Walter POLLMER

02.10.1889

820 234

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

121 644

Fritz HERRMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

121 660

Hans SCHUBERT

 

 

SS-Rottenführer

121 668

Heinz WALTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

121 677

Walter MÜLLER

 

 

SS-Mann
08.12.1938 r. - wykluczony z SS

121 713

Hans ETTENSBERGER

10.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

121 714

Josef FENEBERG

18.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
03.11.1945 r. - zmar³ w sowieckim obozie

121 753

Magnus MAYR

 

 

SS-Unterscharführer

121 780

Erwin KOCH

 

 

SS-Mann
10.05.1940 r. - wykluczony z SS

121 788

Dr Johannes SCHOTTKY

17.09.1902

3 214 750

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

121 789

Matthias HAIDN

11.11.1900

48 701

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

121 790

Alfons VERBRUGGEN

21.10.1902

4 821 184

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

121 793

Albert FINSTERER

 

 

SS-Mann

121 819

Rudolf FEND

04.01.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 24.04.1943 r.

121 821

Fritz ENDERESS

16.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

121 830

Friedrich KNÖPFLE

26.10.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.09.1941 r.

121 832

Albert MANG

10.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

121 854

Xaver WEIGL

16.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

121 857

Bertold BEIERLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

121 859

Günther KRAAZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

121 863

Erich FRAATZ

 

 

SS-Rottenführer

121 865

Werner KUCKUCK

25.08.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

121 867

Gustav FUHRBERG

 

 

SS-Mann

121 876

Heinz SÜRIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

121 885

Rudolf WOLTERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

121 886

Adolf ROHRMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

121 891

Erich TITTES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

121 892

Dr Hermann MELLIN

09.08.1899

265 166

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

121 934

Werner RUDLOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

121 951

Hans TRAUPE

04.05.1913

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

121 960

Eduard MEYER

 

 

SS-Mann

121 963

Friedrich AHLBORN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

121 978

Willi TRAPP

 

 

SS-Sturmmann

121 986

Karl RENZ

 

 

SS-Sturmmann

121 993

Gustav FROHME

 

 

SS-Mann

121 999

Willi BÖHME

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion