Numery cz³onków SS od 122 000 do 122 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

122 026

Heinrich LÜKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

122 071

Clemens WÜRDIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

122 074

Dr Fritz RANG

09.04.1899

1 366 023

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

122 077

Robert ANGST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 078

Fritz LÜCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 099

Helmuth SCHÄFER

 

 

SS-Mann

122 104

Walter KASTENDIEK

13.02.1915

1 476 606

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

122 107

Heinrich EGGERKING

 

 

SS-Scharführer

122 110

Gerhard STABENAU

05.03.1908

1 907 125

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

122 119

Paul HAFERLANDT

24.02.1899

2 520 940

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

122 130

Fritz BERGEMANN

28.07.1910

280 225

SS-Mann - awans w dniu 16.12.1933 r.

122 132

Gustav CORNITS

23.07.1900

1 368 467

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

122 158

Erich GRONSKE

04.12.1900

2 510 541

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

122 166

Heinz JANTUR

08.09.1909r

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
30.04.1947 r. - stracony

122 171

Ernst HAGEMEIER

27.07.1888

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.05.1934 r.

122 176

Harry PEPER

09.04.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

122 187

Helmuth WOLF

22.09.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

122 189

Helmut GRYSKO

 

 

SS-Rottenführer

122 190

Josef DÖRNER

 

 

SS-Scharführer

122 193

Felix SUKATSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 196

Johannes JASCHOK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

122 209

Erwin GAÜRKE

 

 

SS-Rottenführer

122 211

Alexander HERRMANN

21.08.1916

3 288 213

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

122 224

Erich WERNER

 

1 742 278

SS-Mann

122 230

Herbert SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 245

Emil WILKE

25.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 247

Walter TEUCHER

 

 

SS-Sturmmann

122 256

Gerhard FRANZ

11.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

122 283

Gerhard LAUBE

11.08.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

122 287

Willy WEBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

122 295

Werner FUNKE

30.08.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w lipcu 1943 r.

122 301

Max PIETZSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

122 304

Herbert HARTUNG

07.06.1906

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

122 308

Herbert KREMPE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 313

Rudolf RICHTER

26.11.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

122 329

Fritz HECKEL

 

 

SS-Rottenführer

122 330

Wolfgang RESCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 362

Georg BOCHMANN

18.09.1913

1 907 565

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

122 365

Georg RICHTER

11.09.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

122 368

Heinz JUNGMANN

 

 

SS-Mann

122 371

Willi KAHL

 

 

SS-Sturmmann

122 389

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Mann

122 396

Paul VOIGT

21.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

122 398

Hans Friedrich BAUER

20.01.1915

3 607 235

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

122 435

Heinz MITTAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

122 438

Richard ENDE

11.06.1908

2 993 274

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

122 440

Johannes NOACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 450

Hermann KÜHNE

20.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

122 459

Hermann EBERT

13.12.1911

2 992 993

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

122 461

Martin NITZSCHE

29.01.1911

256 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 462

Dr Wolfgang PINDER

30.04.1911

452 076

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 480

Harry SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

122 488

Wolfgang PETZOLD

09.07.1914

3 547 491

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1942 r.

122 511

Kurt SCHMELZ

05.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

122 514

Herbert SCHMERBITZ

06.03.1913

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

122 523

Heinz ENGELMANN

14.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 529

Kurt WEISE

15.10.1912

1 737 160

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zastrzelony w Krakowie 21.10.1942 r.

122 536

Horst NITZSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

122 540

Erich MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

122 550

Martin KOENIG

 

 

SS-Sturmmann

122 563

Johannes BECKERT

 

 

SS-Rottenführer

122 577

Erhard LANGE

 

 

SS-Sturmmann

122 595

Helmut KETZEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

122 601

Wilhelm ARNOLDI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 602

Gottfried SCHNEIDER

06.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

122 613

Herbert BAYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

122 617

Kurt HOFFMEISTER

 

 

SS-Mann

122 625

Walter BÖRNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

122 634

Heinz LANG

 

 

SS-Sturmmann

122 635

Rudolf FRÖHLICH

 

 

SS-Rottenführer

122 638

Gerhard JAHN

18.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

122 651

Friedrich SCHREINER

14.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

122 655

Richard GAMIG

15.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 658

Kurt FRIEDRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

122 697

Albert MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

122 728

Herbert BIEBER

28.11.1904

43 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.02.1935 r.

122 736

Ernst REUM

23.01.1891

1 791 532

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

122 738

Karl STEINER

 

 

SS-Rottenführer

122 739

Oswald THEN

 

 

SS-Oberscharführer

122 741

Leopold DEUTINGER

15.11.1906

687 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

122 746

Horst BENDER

24.02.1905

1 261 871

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1945 r.

122 748

Rudolf JÜRGENS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

122 749

Gustav FISCHER

 

 

SS-Mann

122 754

Dr Willi REICHOLD

10.04.1899

3 106 173

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 770

Fritz KRAUSS

04.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 771

Hans KREUZPAINTNER

20.06.1913

 

SS-Mann

122 775

Hans LÖSCH

26.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

122 780

Friedrich SCHÄFF

20.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

122 785

Ernst STRÜNING

 

 

SS-Sturmmann

122 792

Hans BERGMANN

16.10.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 805

Hans WALLBRECHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

122 813

Erich BOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

122 816

Ernst NEUHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

122 827

Dr Walter BLUMENBERG

13.01.1895

695 719

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

122 836

Arno SEEBER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

122 877

Hugo CHRISTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

122 896

Erwin HAMPE

26.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

122 903

Friedrich BODE

19.09.1894

3 555 430

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

122 904

Karl KOCH

 

 

SS-Obersturmführer
opu¶ci³ SS 15.10.1936 r. - w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

122 905

Heinrich WILKENING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 193 7r.

122 907

Karl LEUNIG

 

 

SS-Rottenführer

122 916

Claus HOLZER

03.02.1907

 

SS-Mann

122 926

Dr Bodo Frhr. von BODENHAUSEN

11.03.1894

946 206

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

122 950

Berthold HENNINGS

 

 

SS-Untersturmführer

122 962

August GUDE

 

 

SS-Unterscharführer

122 965

Ernst DIETRICH

 

 

SS-Rottenführer

122 967

Hans ELBERT

 

 

SS-Mann

122 985

Dr Hermann BAUMGARTEN

12.11.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

122 993

Heinrich WORTMANN

11.02.1889

2 603 629

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion