Numery cz³onków SS od 125 000 do 125 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

125 004

Theodor GRAEN

21.09.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

125 030

Robert HUSSMANN

 

 

SS-Mann
25.09.1936 r. - wykluczony z SS

125 044

Kurt EBELING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

125 048

Willi GRABENHORST

14.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

125 055

Willi KRETSCHMANN

 

 

SS-Mann

125 058

Karl LÜHR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

125 066

Rudolf REINECKE

22.09.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

125 068

Theodor ZOLLMANN

 

 

SS-Mann

125 069

Erich BALLÜER

 

 

SS-Sturmmann

125 073

Bruno BERSCHINSKY

 

 

SS-Sturmmann

125 077

Erich ENGELKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

125 079

Hermann FRICKE

11.09.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

125 080

Wilhelm FRICKE

 

 

SS-Mann

125 090

Helmut STEGEMANN

 

 

SS-Sturmmann
25.01.1937 r. - wykluczony z SS

125 095

Karl SELLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

125 124

Hermann ISER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

125 129

Heinrich BURGDORF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

125 135

Wilhelm ROHRBERG

 

 

SS-Unterscharführer

125 150

Georg KALTSCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

125 154

Heinrich WULF

23.05.1914

4 137 289

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

125 174

Karl MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

125 192

Hermann TEUFEL

14.10.1898

4 887 396

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

125 194

Hermann OSTERWALD

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

125 197

Hans BUBAT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

125 198

Hans BODMANN

29.11.1898

1 482 191

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

125 206

Hermann LANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

125 207

Willy MURRA

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

125 226

Hermann DÖHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

125 228

Goetz GROSSJOHANN

16.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

125 236

Horst BENTZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

125 240

Henry HEINS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

125 246

Fritz WISCHMEIER

12.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

125 252

Wilhelm JACOB

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

125 266

Walter QUACKERNACK

09.07.1907

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1941 r.
11.10.1946 r. - stracony

125 267

Hermann PERSCHAU

 

 

SS-Sturmmann
13.05.1937 r. - wykluczony z SS

125 286

Richard HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer

125 293

Josef BÖHLE

14.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli

125 298

Hugo LOGES

08.06.1880

2 724 905

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

125 300

Erich SEROWY

 

 

SS-Sturmmann

125 302

Werner SALZSIEDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

125 314

Ernst DIECKHOFF

 

 

SS-Mann

125 316

Erwin SCHULZ

18.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

125 317

Gerhard KERL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

125 323

Fritz JAHNS

05.05.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

125 328

Paul IDEN

03.11.1904

425 031

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

125 336

Wilhelm SPITZ

06.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

125 337

Robert SEILER

 

 

SS-Mann

125 387

Fritz WOHLFAHRT

05.04.1907

2 437 837

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

125 391

Ludwig KOPPERGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

125 396

Josef GARTNER

 

 

SS-Scharführer

125 405

Karl BÜHN

14.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

125 411

Theo BAUER

 

 

SS-Mann

125 413

Wilhelm SCHMIDT

07.12.1908

258 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

125 435

Max LAUTERBACH

 

 

SS-Scharführer

125 442

Ernst KLEINBECK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

125 453

Johann BIZENBERGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

125 463

Paul BENDER

 

 

SS-Mann

125 466

Edmund ROCHTI

 

 

SS-Unterscharführer

125 469

Robert HOKER

 

 

SS-Rottenführer

125 480

Emil RITTER

08.05.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

125 494

Dr Erich HUCKE

25.01.1901

1 355 518

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

125 501

Peter HOFMANN

 

 

SS-Sturmmann

125 503

Wilhelm SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

125 507

Ludwig LINK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

125 521

Gebhard STIEFVATER

04.12.1905

191 664

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

125 540

Richard GERBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

125 545

Fritz TILLMANN

 

 

SS-Rottenführer

125 557

Karl KENK

 

 

SS-Unterscharführer

125 558

Otto KRÄMER

12.07.1901

4 028 936

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

125 560

Karl NOPPER

 

 

SS-Mann

125 576

Hermann HERBSTREITH

10.11.1905

579 917

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

125 577

Wilhelm KARL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

125 585

Ernst HUNDERTPFUND

 

 

SS-Rottenführer

125 595

Werner MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

125 614

August WUNDERLE

02.11.1899

3 025 056

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

125 623

Ernst MAYER

 

 

SS-Mann

125 624

Franz GRUNDL

 

 

SS-Mann

125 632

Theo DAMMERT

 

 

SS-Mann

125 653

Hans PENCKWITT

10.02.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

125 659

Ernst LIEBERT

 

 

SS-Mann

125 660

Otto GEISERT

 

 

SS-Rottenführer

125 673

Karl MARTIN

 

 

SS-Unterscharführer

125 676

Heinz PISOT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

125 686

August ADE

 

 

SS-Mann

125 690

Willy HAUG

 

 

SS-Unterscharführer

125 713

Werner REIMER

02.03.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

125 725

Friedrich MIDDELDORF

06.03.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 04.08.1943 r.

125 735

Alois GLOD

 

 

SS-Oberscharführer

125 743

Heinrich REINARZ

 

 

SS-Rottenführer

125 766

Heinz BRUDER

 

 

SS-Rottenführer

125 779

Fritz ROSENFELDER

06.10.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 28.12.1944 r.

125 780

Carl WÖLFLING

23.01.1896

5 039 910

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

125 781

Willi PLETSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

125 787

Tobias BOXHEIMER

23.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

125 794

Dr Eberhard ALMS

16.08.1896

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

125 800

Franz-Helmut EISSFELDT

24.04.1909

2 802 680

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

125 816

Wilhelm MÜLLER

06.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

125 820

Raimund LINDAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

125 826

Richard BÖSCHE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

125 829

Willi HAARS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

125 845

Erich KLANK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

125 851

Dr Adolf FRIEDRICH

02.03.1892

2 332 137

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

125 853

Karl ZEISE

 

 

SS-Mann

125 861

Hugo HOSUNG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

125 868

Meinhard CARSTENS

28.02.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

125 870

Dr Louis HAVERKAMP

24.08.1880

3 261 820

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

125 871

Hendrik GEERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

125 876

Heinz KNUTZEN

 

 

SS-Mann

125 908

Friedrich HEIDE

13.03.1890

4 444 747

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

125 911

Heinrich ZIENTZ

11.08.1905

1 642 486

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

125 919

Josef WIEGAND

 

 

SS-Sturmmann

125 924

Theo SIEBECK

24.04.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

125 931

August LANGENBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

125 938

Wilhelm HASEBRINK

 

 

SS-Mann

125 939

Bernhard HACKENBERG

 

 

SS-Scharführer

125 944

Willi WÜRTHEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

125 948

Clemens RUSSEL

28.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

125 951

Helmut MORGENSTERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

125 954

Karl GÖDEKE

10.02.1897

4 444 735

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

125 964

Franz FEHLBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

125 979

Albert FASSBENDER

30.06.1897

1 772 699

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

125 981

Alfons TICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

125 989

Günther GERVAIS

 

 

SS-Mann

125 995

Arthur LEHMANN

16.12.1893

3 020 134

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion